1. Điều kiện để chuyển hóa thành công trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn

Điều kiện để chuyển hóa thành công trụ linh thành bộ lọc năng lượng là phải xây dựng được khuôn mẫu đạo đức; thấu hiểu tất các học thuyết, chân lý, cơ chế, bản chất bao trùm vạn vật vũ trụ, trời và người trong phần 2 cuốn sách này, và thấu hiểu giáo lý trong 8 bài của Bát Không. Tuy nhiên trong mục điều kiện này, tôi chỉ đề cập đến điều kiện đạo đức, còn phần 2, cũng như 8 bài trong Bát Không, độc giả, chân tu phải đọc và thấu hiểu.

Khuôn mẫu đạo đức chính là không vi phạm luật nhân quả và phải thực hiện được luật giác ngộ trong bốn biểu hiện hình tướng đạo. Như vậy để luyện thành công, các chân tu phải thực hiện được hai điều kiện trong khuôn mẫu đạo đức: điều kiện tiên quyết chính là không vi phạm luật nhân quả; điều kiện quyết định là phải thực hiện được luật giác ngộ trong bốn biểu hiện hình tướng đạo.

Cả hai điều kiện đều bắt buộc phải thực hiện được. Điều kiện tiên quyết là thực hiện đúng luật nhân quả và tuyệt đối không vi phạm bất cứ điều nào. Điều kiện quyết định là thực hiện được luật giác ngộ, phải đã và đang thực hiện.

1.1. Điều kiện tiên quyết – không vi phạm luật nhân quả trong bốn biểu hiện hình tướng đạo

Hình tướng Đạo lễ:

-    Con người không được phép bất hiếu với tổ tiên loài người: phỉ báng, chửi rủa thiên địa, xúc phạm những người có công xây dựng bảo vệ tổ quốc.

-    Con cháu không được phép bất hiếu với tổ tiên: chửi rủa, phá mồ mả, đập phá ban thờ.

-    Con cái không được phép bất hiếu, bất nhân với cha mẹ: chửi rủa, chà đạp, đánh đập, bỏ mặc, giết hại cha mẹ và người nuôi dưỡng.

-    Vợ chồng không được phép bất chung, bất nhân: ngoại tình, thông dâm, tà dâm, đánh đập, chà đạp nhân phẩm của nhau, bỏ nhau, giết hại nhau.

-    Anh em không được phép bất nghĩa, bất nhân: tranh giành lợi ích, đánh đập, chà đạp, giết hại nhau.

-    Cha mẹ không được phép bất nghĩa, bất nhân với con cái: bỏ rơi con cái, giết hại con cái, chà đạp đánh đập con cái, dạy con cái làm điều ác hại người.

-    Không được sống độc thân, không được bỏ bố, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con cái để sống cuộc sống cuộc sống ích kỷ.

Hình tướng Đạo đời:

-    Không được sát sinh: giết hại muông thú, hành nghề sát sinh.

-    Không được thông dâm, tà dâm: khi đã lập gia đình và đang chung sống với nhau dưới sự bảo hộ của luật pháp quốc gia thì không được phản bội lại vợ chồng mà đi lấy thêm vợ, chồng hoặc thông dâm với người khác; không được hiếp dâm, không được lạm dụng tình cảm của người khác để thỏa mãn dục vọng.

-    Không được chửi rủa, chà đạp nhân phẩm người khác, không được đánh đập người khác.

-    Không được giết hại người khác và giết hại chính mình, không được nạo phá thai nhi.

-    Không được buôn người: trẻ em, phụ nữ, nô lệ.

-    Không được hành nghề mại dâm.

-    Không được dối trên lừa dưới, không được lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

-    Không được phép sản xuất buôn bán những thứ gây tổn hại cho con người và muông thú, không được buôn bán và sản xuất những thứ mà pháp luật quốc gia không cho phép.

-    Không được lười lao động.

-    Người chủ lao động không được bóc lột sức lao động của người lao động, không được chửi rủa, không được chà đạp nhân phẩm, không được đánh đập và giết hại người lao động.

Hình tướng Đạo đường:

-    Học trò không được phép bất kính, bất nhân với thầy: chửi rủa, chà đạp nhân phẩm, đánh đập, giết hại Thầy.

-    Các học trò, các môn sinh không được gây mất đoàn kết, không được hãm hại nhau, không được chia rẽ xung đột.

-    Các môn sinh không được nói dối nhau, không được nói dối thầy.

-    Thầy không được phép bất nhân, bất nghĩa với trò: chửi rủa, chà đạp nhân phẩm, đánh đập, giết hại trò, dạy trò làm những điều ác, tuyền dạy cho học trò đi ngược nhân quả vạn vật.

-    Không được dùng tâm linh để lừa đảo hại người, trục lợi về mình, phá hủy giá trị đạo đức nhân văn của dân tộc và nhân loại.

-    Không được kích động, xung đột tôn giáo, không được lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền giáo lý sai khiến cho con người đánh mất giá trị đạo đức nhân văn tốt, khiến cho nhân loại u mê mà lừa hại hoại diệt lẫn nhau.

Hình tướng Đạo đế vương:

-    Vua, quan không được phép bất trung với quốc gia, dân tộc: kích động chiến tranh, đi chiến tranh xâm lược, tham ô tham nhũng, bán nước hại dân, đàn áp giết hại dân chúng, để người dân đói nghèo dịch bệnh.

-    Người dân không được phép bất trung với quốc gia: lười lao động, hành nghề mê tín dị đoan, xúi giục kích động phản động chia rẽ dân tộc, phản bội tổ quốc, chạy trốn khi quốc gia lâm nguy.

1.2. Điều kiện quyết định – phải thực hiện được luật giác ngộ trong bốn biểu hiện hình tướng đạo

Hình tướng Đạo lễ:

-    Con người phải thấu hiểu thiên địa, thấu hiểu về Đấng tạo hóa là người cha vĩ đại của vũ trụ trời người, do đó phải tri ân đối với thiên địa.

-    Con cháu phải tưởng nhớ, tri ân với những vị anh hùng dân tộc đã có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc; phải tưởng nhớ và tri ân với cha ông đã hi sinh thân xác để xây dựng và bảo vệ quốc gia mình đang sinh sống.

-    Con cái phải báo hiếu cha mẹ: phụng dưỡng, chăm sóc, thậm chí hi sinh thân xác để bảo vệ cha mẹ.

-    Vợ chồng phải chung thủy tuyệt đối: yêu thương nhau, hi sinh vì nhau.

-    Anh em phải nghĩa tình viên mãn: đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau.

-    Cha mẹ phải trả nghĩa con cái: dạy con cái thành người tốt, thấu hiểu đạo lý làm người, hi sinh vì con cái.

-    Phải kết hôn lập gia đình và chăm sóc gia đình hạnh phúc để duy trì phát triển nhân loại.

Hình tướng Đạo đời:

-    Phải thương yêu muông thú, bảo vệ muông thú, bảo vệ thiên nhiên.

-    Phải tôn trọng những người khác giới, giữ các mỗi quan hệ khác giới trong sáng.

-    Phải giúp đỡ người khó khăn, khổ đau, hoạn nạn, nghèo khó.

-    Phải hy sinh lợi ích của mình để bảo vệ nhân loại, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân loại.

-    Phải sống có nghĩa tình, phải giữ chữ tín đối với nhau.

-    Phải quan tâm chăm sóc người già, trẻ em, phụ nữ.

-    Kinh doanh, sản xuất phải tuân thủ pháp luật quốc gia và phải mang lại được lợi ích cho mọi người.

-    Phải chăm chỉ lao động, hăng say lao động sản xuất.

-    Người chủ lao động phải quan tâm, thương yêu và giúp đỡ người lao động.

Hình tướng Đạo đường:

-    Học trò phải kính trọng thầy dạy.

-    Các học trò, các môn sinh phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau.

-    Các môn sinh phải nói lời thật tâm, phải chia sẻ thật.

-    Thầy phải yêu thương trò và phải truyền dạy cho trò thấu hiểu đạo lý làm người để cải tạo thế giới quan tốt đẹp hơn.

-    Phải tôn tạo và bảo tồn những giá trị trong sáng của tín ngưỡng văn hóa, của các dòng đạo.

-    Phải bài trừ mê tín, u mê lạc lối trong các tín ngưỡng, trong các tôn giáo.

-    Phải thấu hiểu thiên địa nhân, thấu hiểu người cha vĩ đại của trời người, phải thấu hiểu các dòng đạo đều là con dân của ngài, do đó nhân loại phải đoàn kết, đoàn kết tôn giáo để cùng nhau cải tạo thế giới quan tốt đẹp hơn.

Hình tướng Đạo đế vương:

-    Vua, quan phải xây dựng được quốc thái dân an, đời sống nhân dân ấm no, hòa bình, hạnh phúc, phải hi sinh lợi ích của mình để bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ lợi ích của dân tộc.

-    Người dân phải đoàn kết dân tộc, hăng say lao động sản xuất, hi sinh trí tuệ và thân xác để bảo vệ dân tộc, phát triển quốc gia ngày càng cường thịnh.

-    Phải đoàn kết nhân loại, phải bài trừ sự kích động dân tộc, bài trừ chiến tranh.

Đối với những chân tu đã thực hiện được hai điều kiện trên thì việc chuyển hóa trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn là điều vô cùng dễ dàng và sẽ thành công sớm.

Đối với những chân tu đã thực hiện được điều kiện tiên quyết, đã và đang thực hiện được các nội dung của điều kiện quyết định thì luyện tập được. Sẽ thành công trong tương lai gần.

Đối với những chân tu mà chưa thực hiện được điều kiện tiên quyết, vẫn vi phạm luật nhân quả thì không nên luyện tập. Hãy dừng nghiệp, nghiên cứu kỹ giáo lý Bát Không, từng bước thực hiện được hoàn chỉnh điều kiện tiên quyết, bắt đầu thực hiện điều kiện quyết định. Khi đó thì mới nên luyện tập.

Lưu ý: lời nói dối chứa đựng mã sóng độc. Khi nói dối sẽ làm cho cấu trúc trụ linh bị biến đổi và phân rã dần. Khi nói dối sẽ kích thích hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào trụ linh và làm cho cấu trúc trụ linh nhanh bị phân rã. Do đó, người luyện tập không được phép nói dối. Đây được coi là đại kỵ đối với người tu hành, người tu luyện giác ngộ.
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.