1. Hạt sóng dã chiến - cội nguồn của vụ nổ siêu năng lượng hình thành vũ trụ

Hạt sóng dã chiến là những chiến binh:

Hạt sóng dã chiến cũng giống như những chiến binh dã chiến, họ có sứ mệnh thực hiện từ một cho đến nhiều nhiệm vụ. Họ độc lập tác chiến trong môi trường nhất định để thực hiện và hoàn thành sứ mệnh của họ. Cũng như bệnh viện dã chiến trong quân đội, họ là những y tá, bác sĩ đang độc lập tác chiến trong môi trường của cuộc chiến tranh để thực hiện sứ mệnh cứu sống và chữa lành các vết thương cho những chiến binh. Cũng như những trinh sát, họ là những chiến binh mở đường cho các chiến dịch. Cũng như những kiến trúc sư, họ là những chiến binh tạo ra các công trình cho nhân loại. Cũng như những người thợ, họ là những chiến binh để hoàn thành các công trình. Cũng như những nhà triết học, họ là những chiến binh dẫn dắt, định hướng cho các ngành khoa học phát triển theo. Cũng như các nhà khoa học, họ là những chiến binh khai sáng tri thức nhân loại bằng các phương pháp biện chứng và thực chứng. Cũng như những tôn giáo, họ là những chiến binh dẫn dắt chúng sinh xây dựng đức tin và đạo đức.

Cội nguồn của hạt sóng dã chiến:

Hạt sóng dã chiến chính là hạt sóng có màu xanh nõn chuối, hay có thể gọi là hạt sóng tổ tiên. Màu xanh nõn chuối là màu của hạt sóng. Gọi là hạt sóng tổ tiên, vì hạt sóng này là cội nguồn của tất cả các dạng sống: hạt năng lượng hoại diệt, năm nhóm hạt năng lượng, vũ trụ, trời người.

Hạt sóng dã chiến được sinh ra từ đâu? Cái gì sinh ra hạt sóng dã chiến? Tôi xin được giữ bí mật này, vì đây là một phần kế hoạch của của Tuệ linh tôi và của dạng sống tuệ linh.

Tất nhiên là trong không gian vô cùng, vô tận, không có sự hiện hữu của vật chất, không có sự hiện hữu của hạt năng lượng nào hết. Ở không gian đó có những điểm phân tách ra các hạt sóng xanh nõn chuối. Có thể nói những điểm phân tách ra các hạt sóng xanh nõn chuối này là cội nguồn. Chúng ta cũng chỉ cần biết cội nguồn của hạt sóng dã chiến ở điểm đó thôi. Bởi khoa học chưa đủ phát triển để đo đạc được hạt sóng xanh, sẽ phải mất tới 7 triệu năm cho việc chứng thực điều này. Bảy triệu năm là đơn vị đo lường thời gian cũng khá lâu ở nhân gian này. Khi đó, khoa học kỹ thuật của nhân loại sẽ phát triển vượt bậc và thực chứng được hạt sóng tổ tiên.

Cuộc sống và sứ mệnh nhiệm vụ của hạt sóng dã chiến:

Hạt sóng dã chiến là hạt sóng màu xanh nõn chuối, nó chỉ là một chấm nhỏ tròn. Nó có sóng rung động và trạng thái năng lượng chưa được sinh phát ra ngoài.

Hạt sóng dã chiến sống và tồn tại trong môi trường trung tính, tức môi trường không có sóng điện âm, không có sóng điện dương.

Sứ mệnh nhiệm vụ của những hạt sóng dã chiến là khi được sinh ra từ những điểm phân tách, các hạt sóng sẽ di chuyển trong môi trường trung tính. Khi di chuyển, các hạt sóng này sẽ tự quay tròn để đủ lực phân tách ra làm hai. Khi một hạt sóng được phân tách ra sẽ tương tác trong môi trường trung tính để biến đổi thành các mã sóng trí truệ và hình thành hạt năng lượng hoại diệt. Hạt sóng còn lại không biến đổi, chúng tiếp tục di chuyển và phân tách ra hạt sóng mới, các hạt sóng mới được phân tách lại làm nhiệm vụ là biến đổi thành mã sóng trí tuệ để hình thành sợi mã sóng trí tuệ và hạt năng lượng. Trải qua thời gian dài, các hạt năng lượng hoại diệt được sinh ra từ các hạt sóng xanh nõn chuối được phân tách, số lượng ngày càng nhiều. Khi đó môi trường sống bắt đầu xuất hiện từng khu vực môi trường chứa đựng sóng điện âm hay dương. Hạt sóng xanh nõn chuối vẫn làm nhiệm vụ phân tách, các hạt sóng được phân tách di chuyển vào những khu vực có môi trường sinh nhiệt sẽ biến đổi mã sóng trí tuệ và hình thành các hạt năng lượng có sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính có liên kết dây. Đó là sự sơ khai hình thành năm nhóm tầng năng lượng và vụ nổ siêu năng lượng hình thành vũ trụ.

Hạt sóng xanh nõn chuối di chuyển và phân bổ khoảng cách với nhau theo tỷ lệ nhất định với số lượng không nhiều. Khoảng cách phân bổ theo tỷ lệ nhất định giống như là sự sắp đặt có hệ thống của các trạm thu phát sóng cho cả không gian môi trường trung tính. Và bây giờ là không gian vô cùng vô tận bên ngoài vũ trụ.

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.