11. Kế hoạch táo bạo của vị Tuệ linh đầu tiên

Đứng trước nguy cơ hoại diệt của cả dạng sống của vũ trụ và dạng sống của năng lượng hoại diệt. Thấy rõ nguyên nhân hoại diệt của cả hai dạng sống. Vị Tuệ linh đầu tiên đã cho lập ra các hội đồng nghiên cứu về tương tác xử lý năng lượng tại chính hành tinh kỳ diệu và nhiệm màu của ngài.

Các hội đồng sau khi được thành lập đã bắt tay vào nghiên cứu, các phương pháp được nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm để tìm ra phương pháp cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng, ngủ đông năng lượng hoại diệt đều bất thành. Thậm chí quá trình nghiên cứu và thử nghiệm không đưa đến được thành tựu nào. Tuy nhiên điều này lại là một dấu mốc đặc biệt để vị Tuệ linh đầu tiên phân tích nguyên nhân và đưa ra một kế hoạch táo bạo nhất trong vũ trụ. Kế hoạch này đã tạo ra sự sống ở trái đất.

Tuệ linh đầu tiên phân tích các nguyên nhân thất bại của các hội đồng nghiên cứu về năng lượng:

Các tuệ linh của dạng sống tuệ linh không an trụ trong thân tướng vật chất rắn hay lỏng nên không có chướng ngại.

Các tuệ linh của dạng sống tuệ linh không thấy khổ đau, các tuệ luôn thấy an lạc tự tại. Bởi dạng sống tuệ linh không có giới tính, không có sắc dục, không có quan hệ và ràng buộc bởi mối quan hệ gia đình, không có mưu cầu vật chất, cần gì có thể biến hóa được. Tuy nhiên, sự hoại diệt lại không ngăn ngừa được.

Vị Tuệ linh đầu tiên thấy việc năng lượng hoại diệt bị nổ và chuyển hóa thành dinh dưỡng và năng lượng sống cho vũ trụ là vì dạng sống đó bị nén lại và nổ bởi mật độ tương tác lớn.

Các tuệ linh nghiên cứu năng lượng không thành công vì thiếu khổ đau, bí bách, thiếu sự tương tác dồn nén ở mật độ cao, thiếu sự ràng buộc và trách nhiệm. Chính điều này mà vị Tuệ linh đầu tiên đã lập ra kế hoạch táo bạo cho dạng sống tuệ linh. Có thể đến bây giờ thì kế hoạch này được coi là kế hoạch vĩ đại nhất của sự sống vũ trụ và trời người.

Kế hoạch táo bạo – kế hoạch vĩ đại của vị Tuệ linh đầu tiên:

Kế hoạch táo bạo này được chia làm hai kế hoạch:

Kế hoạch 1:

Kế hoạch đầu tiên của vị Tuệ linh này là tạo ra một môi trường sống và tu luyện ưu việt cho các tuệ linh. Đó là môi trường sinh sống và tu luyện trong khổ đau, trong sự khắc nghiệt về thiên nhiên, về đấu tranh sinh tồn, về tương tác giữa các tuệ linh với nhau. Vì ngài nhận thấy rằng ở cõi trời của ngài, vạn vật thanh tịnh và nhiệm màu, các tuệ linh sống trong cảnh thanh tịnh đó không phải là môi trường tốt để rèn giũa và cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Ngài nhận thấy chỉ có môi trường khắc nghiệt mới là cơ hội để cho các tuệ linh cải tạo và luyện thành công trụ linh có bộ lọc năng lượng. Bộ lọc năng lượng có thể hiểu như một nhà máy lọc nước sạch hoặc như nhà máy phát điện hiện nay tại nhân gian. Nếu các tuệ linh luyện được bộ lọc năng lượng trong trụ linh thì các tuệ linh đó sẽ tránh được sự hoại diệt, và lan tỏa phương pháp tu luyện đó cho các tuệ linh khác cùng luyện đạt được, để tiếp tục duy trì và cải tạo sự sống trong khắp vũ trụ. Khi các tuệ linh hoàn thành được kế hoạch 1 này, thì trong cấu trúc mã sóng trí tuệ trụ linh của tuệ linh sẽ chuyển thành thái cực âm và dương, hai thái cực này sẽ xoay chuyển cùng chiều, thái cực âm sẽ hút hết tất cả các năng lượng xấu, năng lượng tốt, năng lượng hoại diệt vào và chuyển hóa thành năng lượng tốt để chuyển sang thái cực dương, tại thái cực dương sẽ tỏa ra năm nhóm năng lượng và các siêu năng lượng để duy trì, bảo vệ, phát triển sự sống của các dạng sống.

Không dừng lại ở việc tu luyện cải tạo trụ linh của tuệ linh thành bộ lọc năng lượng, mà còn phải tìm ra cơ chế sản sinh ra các siêu năng lượng mới, cũng như cơ chế để cứu được tất cả các dạng sống không bị hoại diệt.

Hình: cấu trúc bộ lọc năng lượng trong trụ linh của tuệ linh

Kế hoạch 2:

Là các tuệ linh sau khi hoàn thành được kế hoạch 1 sẽ phải đi đến khắp vũ trụ để duy trì, bảo vệ sự sống của tất cả các dạng sống. Tiếp đó là xây dựng, phát triển đa dạng các dạng sống mới có cấu trúc mã sóng trí tuệ bền vững. Để thực hiện được kế hoạch 2, ngài cần có nhiều và tất cả các tuệ linh hoàn thành được kế hoạch 1 của ngài.

Để thực hiện được hai kế hoạch này, vị Tuệ linh đầu tiên đã gieo ra vô lượng phôi năng lượng âm dương đến khắp các hành tinh trong vũ trụ để tìm ra hành tinh có môi trường lý tưởng nhất cho các tuệ linh đến đó tu hành. Điều này được hiểu như việc ngài xây dựng ra một trường học với tất cả các điều kiện, yếu tố tương tác khắc nghiệt nhất để giúp các tuệ linh học tập, tu luyện thành công trong môi trường đó.
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.