13. Những thành tựu bước đầu của vũ trụ sau khi thực hiện kế hoạch táo bạo của vị Tuệ linh đầu tiên

Từ khi các tuệ linh được vị Tuệ linh đầu tiên đưa xuống trái đất để xây dựng nhân loại, xây dựng môi trường tu hành. Họ sống trong điều kiện khắc nghiệt về tự nhiên, sống trong sự khổ đau do phải đối mặt với sự sinh tồn, bệnh tật, thiên tai, sinh tử, chiến tranh, nghi ngờ, giết hại, lừa lọc nhau, tranh giành lợi ích. Tất cả đã làm cho môi trường tu hành dưới nhân gian ngày càng phát triển và sự phức tạp đã không ngừng gia tăng. Sống trong điều kiện đó, con người đã từng bước tìm ra quy luật và phương pháp cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Họ đã và đang dẫn dắt loài người đang từng bước cùng cải tạo môi trường tu hành, từng bước cải tạo trụ linh của tuệ linh, từng bước cải tạo vũ trụ, và đã đạt được những thành tựu bước đầu.

Những thành tựu cải tạo bước đầu của nhân loại:

Tín ngưỡng tôn thờ, tri ân với những người anh hùng, những vị vua, những vị hiền tài có công xây dựng bảo vệ dân tộc quốc gia của khắp các dân tộc, quốc gia trên thế giới đã được hình thành. Những người dân, những dân tộc đó duy trì và lưu truyền các tín ngưỡng đó cho con cháu, cho các thế hệ sau. Những vị được tôn thờ, tri ân, được dân chúng phong danh thành Thánh nhân của từng quốc gia, từng dân tộc khác nhau. Việt Nam có hàng thánh của Việt Nam, Trung Quốc có hàng thánh của Trung Quốc, Nhật Bản có hàng thánh của Nhật Bản, Hy Lạp, Ai Cập, Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan… họ đều có hàng thánh của họ. Vì đó là những bậc anh hùng, những vị vua anh minh, những vị hiền tài đã không màng thân xác, tính mạng mà cầm quân đánh giặc để bảo vệ sự độc lập tự do, bảo vệ và phát triển sự hòa bình của quốc gia họ, sự hòa bình cho thế giới. Công lao to lớn đó đã được dân chúng của quốc gia họ lập đền thờ, tri ân báo hiếu bằng cách tổ chức lễ nghi để nêu cao tinh thần vì hòa bình cho dân tộc, cho thế giới, để các thế hệ con cháu của quốc gia họ ghi nhớ công ơn mà tiếp tục cải tạo, duy trì sự hòa bình độc lập tự do cho dân tộc họ, cho cả thế giới. Đó là cách để các thế hệ trẻ hiện nay và về sau nhìn nhận sự nguy cơ hủy diệt của nhân loại nếu có chiến tranh. Đó là sự hủy hoại môi trường sống và tu hành của con người khi con người không biết trân quý giá trị đạo đức, giá trị nhân văn và hạnh phúc của sự hòa bình mà chạy theo sự tranh giành lợi ích, thỏa mãn quyền lực, thỏa mãn sức mạnh ảo tưởng bá quyền đã làm cho nhân loại chưa khi nào chấm dứt hết các cuộc chiến tranh trên trái đất. Sự kế thừa tinh thần hòa bình đã được người dân khắp thế giới thông qua tín ngưỡng tôn thờ tri ân những vị anh hùng, những vị nhân tài là cách thắp sáng ánh sáng hòa bình, ánh sáng của con đường cải tạo trụ linh của tuệ linh dưới nhân gian. Các tín ngưỡng tôn thờ tri ân những vị anh hùng dân tộc, những vị vua anh minh, những hiền tài đã được hình thành từ khi loài người được hình thành và tiếp tục được duy trì phát triển cho đến hiện nay. Điều đó tiếp tục cần được bảo vệ và duy trì, bởi đó cũng là giúp cho con người biết tưởng nhớ cội nguồn của loài người. Đó là giá trị đạo đức, là giá trị nhân văn đã và đang từng bước dẫn dắt con người tu hành cải tạo tâm để cho nhân loại ngày càng hạnh phúc và an lạc hơn.

Tôn giáo, các dòng đạo được hình thành đã tạo ra những bước ngoặt lớn trên con đường tu hành. Họ đã từng bước dẫn dắt con người tìm hiểu về thế giới tâm linh, thế giới siêu nhiên, thế giới mà mắt thường không thể nhìn thấy, tai thường không thể nghe thấy. Sự xuất hiện tôn giáo đã đánh thức trí tuệ của loài người về việc tìm hiểu cội nguồn của loài người. Tôn giáo đã tìm ra được chân lý vạn vật, căn nguyên của khổ đau và hướng nhân loại đến sự giải thoát khổ đau. Các tôn giáo lớn được hình thành trong nhân loại và theo thứ tự thời gian là đạo bà la môn sau này là đạo Hindu, là đạo Phật, sau đó là đạo Thiên chúa, sau đó là đạo Hồi. Xét về việc đánh thức trí tuệ cho loài người về các vị Thần thánh, về các tuệ linh thì đạo Bà la môn là tiên phong. Xét về giáo lý để dẫn dắt nhân loại tu hành để tìm ra chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ thì đó là đạo Phật do Đức Phật Thích Ca tìm ra, sau đó đạo Thiên chúa, đạo Hồi tiếp tục xuất hiện để dẫn dắt loài người không hành nghiệp ác mà hãy thương yêu hành thiện. Sau khi lần lượt từng dòng đạo được hình thành, do biến thiên lịch sử hay do chiến tranh mà dần dần mai một, thất bản kinh sách. Nhưng nhìn chung đạo Phật với bậc giác ngộ là Đức Phật Thích Ca, ngài là người đầu tiên thấu hiểu chân lý vạn vật và lại còn giác ngộ được thêm chân lý giác ngộ để dẫn dắt nhân loại cải tạo trụ linh của tuệ linh. Ngài đã thắp được ánh sáng rực rỡ cho con đường cải tạo trụ linh của các tuệ linh dưới nhân gian. Khi đề cập đến các dòng đạo, thì dòng đạo nào cũng là tốt, cũng đều dẫn dắt nhân loại yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, dẫn dắt nhân loại không gây ra chiến tranh giết hại nhau, không lừa hại nhau, không tạo nghiệp, không vi phạm nhân quả, chỉ ra cho con người biết họ từ đâu đến, sứ mệnh của họ ở kiếp người là phải làm gì, và sau khi chết sẽ đi về đâu, có kiếp trước kiếp sau, có địa ngục, có cõi niết bàn, có nước của Chúa, hướng cho nhân loại tìm ra con đường để trở về nơi mà chúng ta đã rời xa để xuống nhân gian tu hành cải tạo trụ linh. Quá trình tìm ra được chân lý vạn vật, chân lý giác ngộ của những bậc giác ngộ của từng dòng đạo dù là trước hay là sau, và cách chuyển hóa nó thành lý luận, thành giáo lý của các dòng đạo khác nhau, nhưng bản chất là luôn hướng nhân loại đi đến với ánh sáng của sự giác ngộ nhân quả vạn vật, giải thoát khổ đau để cải tạo tâm và trụ linh, để trở về quê hương tiếp tục duy trì bảo vệ các dạng sống của vũ trụ. Khi hiểu cội nguồn của nhân loại, mục đích xây dựng nhân loại thành môi trường tu hành, hiểu rằng con đường tu hành đầy những khổ đau, phức tạp. Sự hình thành các dòng đạo cũng là các con đường đến với ánh sáng giác ngộ cải tạo được hình thành, và cái đích thì chỉ là một, do đó dù ai đi theo con đường tôn giáo nào cũng cần phải hiểu để tránh xẩy ra sự xung đột chiến tranh giữa các dòng đạo mà vô tình phá hủy con đường tu hành. Vì vậy các dòng đạo hay các tôn giáo khác nhau nên gạt bỏ hình tướng bên ngoài bởi sự ngăn cách về nghi thức hay hình thức khác nhau để trao đổi, bàn luận cùng nhau giúp đỡ, hòa nhập mà dẫn dắt toàn bộ nhân loại. Đó là dẫn dắt nhân loại thấu hiểu rằng chúng ta là anh em, chúng ta bình đẳng, chúng ta cần phải thấu hiểu quy luật nhân quả, đó là chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ để cùng nhau tu tập cải tạo tâm, cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Đó cũng là điều mà người cha vĩ đại của vũ trụ trời người đang chờ nhân loại hoàn thành, và cũng coi như là sứ mệnh mà con người phải hoàn thành.

Những thành tựu bước đầu cải tạo trụ linh của các tuệ linh:

Việc cải tạo trụ linh của các tuệ linh hóa thân xuống nhân gian tu hành đã và đang đạt được nhiều thành tựu bước đầu. Có tuệ linh đã hoàn thành quá trình cải tạo thành công, có những tuệ linh đang trên con đường gần tới đích của sự thành công. Những thành tựu của việc cải tạo trụ linh của tuệ linh luôn luôn phải gắn liền với quá trình cải tạo môi trường tu hành dưới nhân gian. Điều này cho thấy chỉ khi các tuệ linh hóa thân xuống tu hành và cải tạo môi trường sống ở dưới nhân gian để nhân loại kế thừa và thừa hưởng những lợi ích mà họ làm được thì mới là cải tạo được trụ linh của tuệ linh. Điều này cũng cho thấy không có sự cải tạo trụ linh của tuệ linh nào mà không gắn liền với sự cải tạo môi trường tu hành dưới nhân gian. Bởi môi trường tu hành nơi nhân gian cũng như lò phản ứng hạt nhân để tạo ra năng lượng hạt nhân.

Những thành tựu cải tạo trụ linh của tuệ linh gắn liền với sự cải tạo sự sống, sự hòa bình, môi trường tu hành tại các dân tộc, tại các quốc gia mà họ hóa thân xuống. Thành tựu cải tạo trụ linh của tuệ linh tại các quốc gia hay dân tộc họ hóa thân xuống gắn liền với những thành tựu mà họ đã xây dựng, bảo vệ và duy trì sự phát triển của quốc gia họ sinh sống. Đó là việc họ ra chiến trận để bảo vệ biên cương, bảo vệ dân tộc họ khỏi ngoại bang xâm lược, bảo vệ dân tộc họ khỏi chiến tranh mà nước mất nhà tan. Đó là việc họ phát triển sự hòa bình, phát triển sự thịnh vượng của dân tộc họ bằng trí tuệ giác ngộ sinh tử mà không màng đến thân xác của họ. Thành tựu đó gắn liền với việc hình ảnh hóa thân của các tuệ linh được dân chúng của quốc gia đó tôn thờ, tri ân, tưởng nhớ và làm tấm gương cho con cháu học tập theo. Với thành tựu này, các tuệ linh đã đạt được cải tạo thế giới quan ở dưới nhân gian ở phạm vi  quốc gia, dân tộc, vùng miền mà họ sinh sống, nên mức độ cải tạo trụ linh của họ mới chỉ ở mức độ bậc Thánh nhân. Những tuệ linh mới cải tạo được ở bậc thánh nhân do vẫn còn phân biệt vùng miền, dân tộc, quốc gia mà vẫn còn phải binh đao khói lửa dù là chiến tranh chính nghĩa, dù là giết hại quân thù nhưng bản chất vẫn là giết người nên họ vẫn phải luân hồi và trả nghiệp lực giết người kiếp trước. Họ vẫn phải tiếp tục trên con đường trải qua hết các kiếp nạn, trải qua hết các khổ đau để thấu và tìm ra chân lý vạn vật và giác ngộ để cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

Những thành tựu cải tạo trụ linh của tuệ linh gắn liền với hình thành và lưu truyền những hệ tư tưởng, những triết lý, những giá trị đạo đức để giúp cho quân thần, vua tôi trị quốc thái bình. Những triết lý đó, những tư tưởng đó, những giá trị đạo đức đó lan tỏa khắp các quốc gia, nó không phân biệt dân tộc quốc gia mà hướng đến sự thịnh vượng và hòa bình của cả thế giới. Mức độ cải tạo của những tuệ linh này đạt mức độ cao hơn mức độ cải tạo trụ linh của bậc thánh nhân, vì mức độ cải tạo đã lan tỏa rộng lớn vượt qua quốc gia dân tộc. Mức độ cải tạo này đã hướng cho chúng sinh đến với hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh và giết hại nhau, điều này khác biệt với mức độ cải tạo của tuệ linh gắn liền với quốc gia dân tộc họ sinh sống vì vẫn phải chống chọi với chiến tranh và chết chóc. Dưới nhân gian, họ là những bậc hiền triết, là những triết học gia, nhà chính trị đấu tranh vì hòa bình thế giới. Tuy nhiên vì họ chưa tìm ra được chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ để dẫn dắt chúng sinh dưới nhân gian tu tập cải tạo trụ linh của tuệ linh. Do đó các tuệ linh này vẫn phải tiếp tục tu hành trong nhiều kiếp để trải qua hết các kiếp nạn khổ đau, để hoàn thành quá trình cải tạo trụ linh của tuệ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

Những thành tựu cải tạo trụ linh của tuệ linh gắn liền với tôn giáo, dòng đạo dưới nhân gian. Các tuệ linh đang cải tạo gần thành công khi đi theo con đường giác ngộ được chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ như đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Hồi. Những bậc giác ngộ của các dòng đạo này đã tìm ra chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ, tuy có thể cách thức diễn giải giáo lý và chân lý khác nhau, đang trong quá trình hoàn thiện khác nhau. Nhưng trong cải tạo môi trường tu hành dưới nhân gian của các dòng đạo là đều thông qua chân lý, giáo lý đó để cải tạo cả nhân loại chứ không phân biệt dân tộc hay quốc gia. Điều này thể hiện rất rõ là trong đạo Phật có rất nhiều vị giác ngộ thành Phật và thành Bồ tát sau khi Ngài Thích Ca giác ngộ hai chân lý và lan tỏa hai chân lý đó khắp nhân gian; trong đạo Thiên chúa thì 12 tông đồ của chúa Jesus cũng giác ngộ và hành theo giáo lý của Jesus mà đắc đạo thành các thánh thần; trong đạo Hồi cũng vậy. Sự cải tạo trụ linh của các tuệ linh đã gắn liền với sự dẫn dắt của các bậc giác ngộ của từng dòng đạo khác nhau, và mức độ cải tạo khác nhau cũng là do mức độ thấu hiểu và hành theo hai chân lý cũng là khác nhau. Do các tuệ linh này vẫn chưa cải tạo trụ linh thành bộ lọc viên mãn, do đó vẫn phải trải qua các kiếp nạn khổ đau ở nhân gian để tiếp tục tu hành. Vì họ đã và đang tiệm cận đến thành công trong việc cải tạo trụ linh nên họ sẽ rất nhanh hoàn thành kế hoạch. Trong 3 lãnh tụ của 3 tôn giáo trên thì Đức Phật Thích Ca đã thành công đầu tiên trong việc cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

Bậc giác ngộ đầu tiên tìm ra chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ là Đức Phật Thích Ca. Đó là tuệ linh đã trải qua hết các kiếp nạn khổ đau dưới nhân gian nên đã giác ngộ triệt để và cải tạo trụ linh của tuệ linh thành bộ lọc năng lượng hoàn chỉnh. Việc cải tạo trụ linh thành công gắn liền với việc Ngài đã thấu hiểu nhân quả, chân lý vạn vật, chân lý giác ngộ để đưa ra những lý luận, những giáo lý dẫn dắt nhân loại và các tuệ linh trong vũ trụ tu tập đúng phương hướng, đúng con đường để cải tạo thành công trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Tuệ linh này đã cải tạo trụ linh thành công và trở thành một trong hai vị bất tử (Đức Phật Thích Ca và người cha vĩ đại của vũ trụ) bởi khả năng hấp thụ tất cả các năng lượng và cả năng lượng hoại diệt mà vẫn đảm bảo duy trì và phát triển được sự cân bằng âm dương. Họ được tuệ linh khắp vũ trụ, được nhân loại tôn kính và tôn thờ mà đi theo học tập, tu tập theo giáo lý, chân lý mà các vị đó giác ngộ, tu tập thành công. Tuệ linh này đã giải thoát khỏi vòng luân hồi dưới nhân gian vì vị đó đã cải tạo trụ linh thành công, nhưng khi cần xuống nhân gian để tiếp tục dẫn dắt chúng sinh thì tuệ linh đó sẽ phát nguyện với người cha vĩ đại để xuống cứu nhân loại khỏi thời kỳ mạt pháp, dẫn dắt chúng sinh đi đúng giáo lý gốc mà vị đó đã giác ngộ.

Trong quá trình cải tạo trụ linh của tuệ linh thì người cha vĩ đại sẽ luôn vận hành, gieo duyên cho tất cả chúng sinh trong sự bình đẳng và công tâm. Thành công bước đầu đó là thành tựu cải tạo thành công của Đức Phật Thích Ca, tiếp đó là ngài Jesu, ngài Mohammed. Những bộ lọc năng lượng tỏa ra mạnh hay yếu, thành công hay chưa thành công trong các tuệ linh này là khác nhau do quá trình thấu và hành hóa bằng hai chân lý cũng khác nhau. Bởi khi hành thiền nhìn vào trụ linh của 3 tuệ linh trên sẽ thấy được điều đó. Do đó cần hợp nhất để phát triển thành sức mạnh của sự đoàn kết giữa những tuệ linh trên nhằm tạo ra chân lý cội gốc nhất, xuyên suốt nhất cho các tuệ linh và nhân loại cùng đoàn kết yêu thương nhau, chia sẻ thành tựu và học tập lẫn nhau. Đạt được điều này thì đó sẽ là tinh hoa, giá trị nhân văn nhất của vũ trụ, nhân loại yêu thương nhau, không còn phân chia hay phân biệt tôn giáo, không phân biệt sắc tộc. Các tuệ linh cùng nhau chia sẻ, đoàn kết để cải tạo, bảo vệ, duy trì và phát triển vũ trụ tốt đẹp hơn.

Những thành tựu bước đầu cải tạo Vũ trụ:

Sau khi Đức Phật Thích Ca cải tạo thành công trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Trụ linh của ngài hấp thụ được năng lượng hoại diệt, điều tiết được sự đi vào của năng lượng hoại diệt, chuyển hóa và tỏa ra năm nhóm tầng năng lượng. Đặc biệt là tỏa ra được siêu năng lượng màu vàng và siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly. Siêu năng lượng màu vàng được lưu giữ ở lõi của vũ trụ để tạo thành vô lượng tia năng lượng màu vàng liên kết đến toàn bộ các hành tinh của vũ trụ để duy trì sự trật tự và vận hành vũ trụ tiếp tục quay. Siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly được tỏa ra phía bên ngoài của vũ trụ để bảo vệ vũ trụ trước sự tấn công của năng lượng hoại diệt.

Sự cải tạo thành công trụ linh thành bộ lọc năng lượng của Đức Phật Thích Ca và sự cải tạo gần thành công của nhiều tuệ linh khác đã làm cho trong vũ trụ có nhiều hành tinh có sự sống mới. Sự sống đó được hình thành bởi việc các tuệ linh là lãnh tụ của các dòng đạo đi khai thiên lập địa, tạo ra sự sống mới ở các hành tinh khác trong vũ trụ. Đạo phật có thêm nhiều cõi trời có sự sống và có nhiều vị phật về đó duy trì phát triển sự sống. Đạo Thiên chúa cũng có cõi trời riêng để tạo ra sự sống và có nhiều tuệ linh được sinh ra và về cõi đó để duy trì phát triển sự sống. Đạo Hồi cũng có cõi trời riêng để duy trì và phát triển sự sống mới. Dù các tuệ linh đã đạt được các mức độ cải tạo trụ linh thành bộ lọc mạnh hay yếu, sản sinh ra được siêu năng lượng hay chưa. Nhưng nó đã là những dấu mốc quan trọng trên hành trình tìm ra phương pháp, cơ chế để cứu và duy trì sự sống bền vững của các dạng sống trong và ngoài vũ trụ.

Vị Tuệ linh đầu tiên cũng tạo ra sự sống mới ở rất nhiều cõi trời khác. Nơi đó là nơi để các tuệ linh đã và đang từng bước cải tạo được những thành công bước đầu trên con đường cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn về an trụ. Cùng nhau lan tỏa khắp vũ trụ để duy trì, bảo vệ và phát triển các dạng sống của vũ trụ.

Như vậy thành tựu bước đầu của kế hoạch là đã có một tuệ linh luyện thành công trụ linh thành bộ lọc viên mãn và tạo ra được dạng sống mới. Đó là dạng sống của siêu năng lượng màu vàng óng ánh. Siêu năng lượng này đã góp phần làm cân bằng, phát triển sự sống của vũ trụ, giúp vũ trụ quay tròn bởi sự vận hành liên kết mạng nhện từ lõi vũ trụ. Dạng sống này là sản phẩm của kế hoạch táo bạo. Dạng sống này là kết tinh bởi quá trình tương tác vô cùng khắc nghiệt, của vô số khổ đau kiếp nạn của dạng sống con người mà sản sinh ra cơ chế sản sinh ra siêu năng lượng vàng óng ánh. Siêu năng lượng này là dạng sống mới góp phần gia tăng sự cân bằng, phát triển của vũ trụ.

Tuy nhiên, mới chỉ có một tuệ linh tu luyện cải tạo thành công bộ lọc năng lượng viên mãn nên lượng năng lượng của dạng sống mới còn ít. Do đó dạng sống tuệ linh, đứng đầu là vị Tuệ linh đầu tiên phải có kế hoạch cho việc lan tỏa cơ chế, phương pháp tu luyện thành công đó xuống nhân gian để các tuệ linh ở nhân gian tu luyện thành công và sản sinh ra thêm các siêu năng lượng. Việc tu luyện thành công phải có nhiều, thậm chí là vô số tuệ linh đạt được.

Bên cạnh những thành tựu đó, dạng sống của tuệ linh và dạng sống nhân loại vẫn chưa tìm ra thêm siêu năng lượng bảo vệ vũ trụ (siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly) và cơ chế ngủ ấm cho năng lượng hoại diệt. Điều này vẫn đang được các tuệ linh và nhân loại miệt mài tìm ra thêm siêu năng lượng và cơ chế để ngăn ngừa hiểm họa hoại diệt cả vũ trụ và dạng sống năng lượng hoại diệt. 
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.