14. Những tổn thất của vũ trụ và trời người

Song song với việc hình thành, phát triển dạng sống của tuệ linh, vũ trụ và các dạng sống khác cũng được hình thành và phát triển. Bên cạnh những thành tựu vô cùng to lớn thì những tổn thất của các dạng sống trong vũ trụ, đặc biệt là tổn thất của dạng sống tuệ linh là vô cùng lớn. Tổn thất của dạng sống tuệ linh càng lớn hơn khi dạng sống của con người được hình thành và phát triển cho đến nay. Đó là trong vũ trụ đã hình thành và lớn mạnh của Ngã quỷ. Ngã quỷ hình thành cả cõi trời riêng và Ngã quỷ tại dạng sống của con người. Ngã quỷ chính là căn bệnh hoại diệt mà dạng sống tuệ linh và nhân loại phải đối mặt.

14.1. Cõi trời của Quỷ


Sự hình thành cõi trời của Quỷ:

Quỷ là theo cách gọi của đạo Thiên chúa, và là Ma vương theo cách gọi của đạo Phật. Gọi như thế nào cũng được, nhưng hiểu bản chất về họ, về thế giới quan của họ sẽ giúp cho nhân loại, giúp cho môi trường tu hành tại trái đất không bị phá hủy, vũ trụ sẽ an lạc trong hòa bình.

Vị Tuệ linh đầu tiên đưa các tuệ linh xuống nhân gian tu hành, ngài đã truyền dạy 4 điều cho các tuệ linh và muông thú. Bốn điều đó được coi là luật, là luật nhân quả trong đó, mà con người và muông thú phải trải qua nhiều kiếp để nhận biết và không vi phạm. Nhưng trải qua nhiều kiếp tu hành dưới nhân gian, nhiều tuệ linh đã vi phạm vào 4 điều mà ngài đã truyền dạy. Họ vi phạm luật nhân quả, họ gây ra khổ đau cho những con người khác, họ sát sinh, họ sát nhân, họ tạo ra chiến tranh giết hại những con người khác, họ làm cho giá trị đạo đức xã hội ngày càng đi xuống, mê tín dị đoan phát triển, những thú vui, dục vọng, tranh dành quyền lực, lừa hại lẫn nhau… Tất cả những hành động này chỉ làm cho nhân loại đi vào sự hoại diệt, họ vi phạm vào nhân quả, tâm họ ngã về các giả tướng, ngã về phù du, về địa vị, tiền tài, công danh, dục vọng, tâm họ hóa thành quỷ. Đó là sự xảo quyệt, quỷ quái, dã tâm để đạt được mục đích lợi ích cho cá nhân họ mà gây hại cho chúng sinh và muông thú, vạn vật.

Ngài luôn gieo duyên cho con người và muông thú dưới nhân gian bằng duyên có phôi năng lượng âm dương cân bằng, tức không thiện và cũng không ác, thiện hay ác là do con người và muông thú khi tương tác vào mà trở thành thiện hay ác. Đó là khi hóa thân của các tuệ linh dưới nhân gian tương tác với duyên ngài gieo và vi phạm luật nhân quả thì tâm họ đang ngã về quỷ. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp ngã tâm về quỷ thì một ngày nào đó của một kiếp nào đó họ sẽ hóa cả tuệ linh trong họ thành quỷ, vì thế mà quỷ bắt đầu được hình thành. Còn đối với những hóa thân của các tuệ linh khi tương tác với các duyên mà ngài gieo, họ không vi phạm luật nhân quả, ngược lại họ thấu hiểu mà cải tạo thế giới được tốt đẹp hơn thì họ sẽ không ngã về quỷ mà họ vẫn duy trì được chân tâm để một kiếp nào đó họ sẽ ngộ ra chân lý vạn vật và giác ngộ nó. Vì vậy những con người này sẽ sớm thành đạo và giác ngộ chúng sinh khác.

Quỷ là trạng thái sóng điện đa âm cho đến khi bị phân rã mà hoại diệt của trụ linh và tuệ linh. Bị phân rã và hoại diệt là do năng lượng hoại diệt xâm nhập đồng hóa và hoại diệt. Bản chất của cấu trúc trụ linh trong tuệ linh có sóng điện đa âm là kết lại, hút về mình. Do đó trong môi trường tu hành dưới nhân gian với sự phức tạp và sự phát triển của giả tướng đã làm cho hóa thân của các tuệ linh không thể biết mình là ai, mình phải làm gì dưới nhân gian, họ chạy đua để hưởng thụ, vơ vét tiền tài, địa vị, quyền lực về họ. Đây là nguyên nhân mà trải qua thời gian dài đã có vô số hóa thân của các tuệ linh ngã tâm rồi sau khi thoát tục cõi trần đã hóa thành quỷ.

Khi có nhiều quỷ được hình thành, họ tập hợp lại, trốn chạy và chống đối lại luật nhân quả của vị Tuệ linh đầu tiên. Họ đã tìm ra cõi trời phù hợp để họ cùng trở về cõi đó, để khởi đầu cho cuộc sống hưởng thụ và tạo ra cõi trời của quỷ. Khi hóa thân của các tuệ linh ngã tâm thành quỷ sẽ được các quỷ ở cõi trời của quỷ dẫn dắt trở về để tạo dựng và xây dựng thế giới quan của quỷ. Họ luôn chống lại luật nhân quả, tìm mọi phương pháp để phá hủy cuộc sống tu hành dưới nhân gian của dạng sống tuệ linh. Bởi bản chất trong trụ linh của các hóa thân tuệ linh hóa thành quỷ là có cấu trúc sóng điện đa âm nên họ chỉ biết hút về mình, vơ vét mọi thứ mà họ thấy họ phải được hưởng thụ. Họ không có ý thức được là phải cho đi, giúp đỡ, cải tạo thế giới quan. Chính vì vậy họ thù ghét nhân quả, thù ghét sự từ bi, sự bác ái, sự chia sẻ và sự cho đi. Sau khi cõi trời của quỷ được hình thành, họ đã có nhiều trận chiến nội bộ để tìm ra quỷ chúa, đó là quỷ đầu đàn. Quỷ đầu đàn có quyền lệnh tối cao, thống lãnh toàn bộ cõi quỷ đi phá lại nhân quả, phá lại môi trường tu hành của các tuệ linh ở nhân gian để từng bước tiêu diệt dạng sống của tuệ linh và trở thành thống lãnh toàn vũ trụ. Vì thế sau khi có quỷ chúa, chúng đã tạo ra một thế giới của quỷ có bộ máy vận hành như hành tinh nhiệm màu của vị Tuệ linh đầu tiên, nhưng mục đích là phá hủy trái đất, phá hủy cõi trời của ngài.

Thế giới quan cõi trời của Quỷ:

Cõi trời của quỷ được chia ra làm các hội đồng giống như cõi trời của vị Tuệ linh đầu tiên. Nó là bản sao để khắc chế và phá hoại dạng sống tuệ linh và môi trường tu hành của các tuệ linh dưới nhân gian. Trong cõi trời của quỷ có quỷ chúa, quỷ chúa lập ra các hội đồng nghiên cứu tương ứng với các cảnh sống nhằm phá hủy môi trường tu hành ở trái đất. Sau khi nghiên cứu xong chúng sẽ hóa thân xuống nhân gian để thực thi nhiệm vụ và chúng còn truyền dạy cho thế lực tinh tà, dẫn dụ con người ở dưới nhân gian làm theo. Hoặc chúng xâm nhập liên kết sóng trí tuệ vào con người dưới nhân gian để dụ dỗ, lôi kéo và truyền dạy các u mê lạc lối và mê tín dị đoan:

Hội đồng nghiên cứu giáo lý: hội đồng này được thành lập để nghiên cứu những phương pháp, cách thức phá hủy môi trường tu hành của các tuệ linh dưới nhân gian. Chúng nghiên cứu các phương pháp mà cõi trời của dạng sống tuệ linh tạo ra, đưa xuống nhân gian để giúp đỡ những con người đang tu hành; chúng phân tích và nghiên cứu ra phương pháp mới để khắc chế và biến thành bất lợi cho con người sau đó. Các hội đồng của cõi trời dạng sống tuệ linh đưa bao nhiêu phương pháp để giúp cho các tuệ linh nhanh chóng tìm ra chân lý vạn vật thì chúng sẽ nghiên cứu ra bấy nhiêu phương pháp để phá lại các phương pháp của cõi trời các tuệ linh, thậm chí là nhiều hơn và chỉ đạo liên tục hơn. Khi mà dưới nhân gian đã xuất hiện các bậc giác ngộ, chân lý vạn vật và giác ngộ dần hoàn thiện, bước đầu các dòng đạo được hình thành và truyền bá để cứu giúp chúng sinh tu hành mà được trở về nơi mình đã đi thì hội đồng nghiên cứu của quỷ lại nghiên cứu các giáo lý tương đồng và có chỉnh sửa một cách tinh vi để khiến giáo lý của các dòng đạo dần đi vào sự sai lệch. Điều này đã làm cho môi trường tu hành của các tuệ linh dưới nhân gian luôn luôn phải đối mặt với sự hoại diệt. Bởi cứ dòng đạo nào mang được giá trí giác ngộ cho chúng sinh, khi những bậc giác ngộ khai sinh ra dòng đạo nhập diệt thì quỷ đã hóa thân thành người tu hành và xâm nhập vào trong các dòng đạo đó. Được sự trợ giúp cả cõi quỷ để chúng thăng tiến vị thế trong các dòng đạo để rồi đưa những giáo lý chỉnh sửa vào dòng đạo đó và các dòng đạo không ngừng rơi vào thời kỳ mạt pháp. Khi có dòng đạo mới thì không lâu sau dòng đạo đó sẽ lại rơi vào thời kỳ mạt pháp. Khi chúng hóa thân vào tu hành trong các dòng đạo, chúng sẽ lập ra các tông phái để chia rẽ sự đoàn kết của các dòng đạo, tự biên soạn kinh sách và cho rằng đó là kinh của sư tổ các dòng đạo. Vì vị thế cao trong các dòng đạo dưới nhân gian nên dễ dàng khiến cho tín đồ tin và nghe theo.

Hội đồng giáo hóa, thuyết pháp: khi mà những thành viên của quỷ bắt được tuệ linh dưới nhân gian do nghiệp lực mà hoại diệt, hoặc do chúng dùng thần thông để gây ra cho các hóa thân của tuệ linh tại nạn, đột tử mà chết, khi đó chúng sẽ bắt các tuệ linh và vong linh về cõi của chúng để nhốt vào các lồng giam giữ. Hội đồng thuyết pháp của quỷ sẽ thuyết và giáo hóa cho các tuệ linh không tin vào nhân quả, tuyên truyền sai trái, tuyên truyền sự hưởng thụ, về tiền tài, về địa vị, về quyền lực, về dục vọng, về lợi ích được hưởng khi theo quỷ chúa. Khi nào các tuệ linh đã ngấm giáo lý của quỷ, họ sẽ hóa thành các quỷ mới và được lệnh xuống nhân gian đi dẫn dụ con người tạo nghiệp và bắt về để nhốt vào lồng giam giữ, khi đó hội đồng thuyết pháp lại giáo hóa để biến các tuệ linh bị bắt thành quỷ mới. Cứ thế, số lượng quỷ không ngừng được gia tăng.

Hội đồng luyện pháp: tại hội đồng này, họ luyện các tầng năng lượng, luyện các pháp thuật, luyện tử vi tướng số, bùa chú, luyện binh, lập đàn lễ, nghi thức cúng lễ để khi họ truyền xuống nhân gian làm sao cho con người thấy dễ tin, dễ dàng theo. Những thế lực con người là hóa thân của quỷ, tinh tà dưới nhân gian sẽ được họ truyền dạy các pháp để khiến chúng sinh, loài người đi vào mê lầm của mê tín dị đoan, của sát sinh tế lễ, của thuật pháp, của bùa chúa, của trận đồ ngũ hành… mà chúng sinh, loài người tưởng nó đem lại lợi ích từ tiền tài cho đến địa vị. Chính vì thế loài người đã và đang chìm đắm trong lễ nghi, cầu xin, pháp thuật bùa chú mà xa rời, không tin vào nhân quả, con người chỉ biết mưu hại, lừa lọc nhau vì lợi ích cá nhân.

Hội đồng nghiên cứu và cảnh sống của địa vị: họ nghiên cứu cách thức và phương pháp để có được địa vị bá quyền, làm vua chúa, làm quan quyền, và mọi cách thức, phương pháp để tiến thân mà sẵn sàng tạo nghiệp để đạt được mục đích đó.

Hội đồng nghiên cứu cảnh sống tiệc tùng: trên cõi quỷ có cảnh các quỷ mở tiệc tùng, có rượu, có gái đẹp nhảy múa, có quan hệ sắc dục. Họ thực nghiệm để hưởng thụ và tìm ra cách lan truyền phương pháp đó xuống nhân gian để khiến cho con người sa đọa trong tiệc tùng, trong quan hệ sắc dục tại tiệc tùng mà vi phạm nhân quả.

Hội đồng nghiên cứu cảnh sống đi giết người, lừa đảo, cướp bóc: các quỷ sẽ thực nghiệm các phương pháp đi cướp, cách thức đi cướp, phương pháp và cách thức giết người để thỏa mãn sức mạnh của họ, họ nghiên cứu nhiều phương pháp giết người, cướp của khác nhau. Nó đa dạng và phong phú đến mức làm cho con người dưới nhân gian phải lo lắng về giá trị đạo đức của con người khi chúng đã đưa được các phương pháp đó xuống nhân gian và lan tỏa nó ra nhân gian để con người không ngừng nghỉ tạo nghiệp.

Hội đồng nghiên cứu cảnh sống ảo giác và trụy lạc: họ nghiên cứu ra các thức uống, hút, tiêm chích bằng những thứ có sẵn ở dưới nhân gian để tạo ra những cuộc tụ tập, hút ma túy và biến tướng của ma túy để tạo ảo giác cho con người. Khi con người dùng những thứ đó sẽ khiến cho trí tuệ con người không thể tỉnh táo, dẫn đến tạo nghiệp mà vi phạm nhân quả.

Hội đồng nghiên cứu ra các phương tiện, vũ khí giết hại nhau: họ nghiên cứu ra các loại vũ khí hủy diệt, các chất độc, kích động chiến tranh giữa các quốc gia và khiến cho các quốc gia dưới nhân gian dùng đến các phương tiện vũ khí hủy diệt cả trái đất. Lịch sử các cuộc chiến tranh đã khiến cho bao nhiêu con người bị hoại diệt bởi các phương tiện và vũ khí đó.

Hội đồng nghiên cứu ra các phương pháp làm giàu gây tổn hại đến con người: họ nghiên cứu ra các cách thức làm giàu bất chấp việc vi phạm lợi ích cho những người khác, tìm cách lừa đảo trong kinh doanh, trong công việc để đạt được lợi ích của người kinh doanh mà vi phạm nhân quả.

Hội đồng luyện võ thuật và binh pháp: họ luyện võ thuật, binh pháp để kích thích cho chiến tranh của loài người với nhau, họ khiến cho con người không nhận thức được việc dùng vũ lực để xâm chiếm lãnh thổ và giết hại lẫn nhau, khiến cho con người luyện võ nghệ để rồi rơi vào ngạo mạn mà hành động đánh nhau, giết hại nhau.

Hội đồng nghiên cứu cảnh sống ngạo nghễ khoe chiến tích cho nhau: họ khoe khoang về việc lừa hại được bao nhiêu người, giết hại được bao nhiêu người, gây ra chiến tranh được bao nơi, có bao nhiều tiền tài, ngoại tình được bao người, lừa và phá được bao nhiêu người tu đạo, phá hoại được dòng đạo nào, tín ngưỡng nào.

Cõi quỷ chính là tuệ linh của dạng sống tuệ linh tại cõi trời nhiệm màu nhất, do tu hành dưới nhân gian mà ngã tâm thành quỷ. Họ không có giới tính nam hay giới tính nữ, nhưng vì mong muốn hưởng thụ phù du dục giới nên họ hóa thành nam nữ mà tạo ra các cảnh sống và các hội đồng nghiên cứu để luyện tập. Khi họ đầu thai xuống nhân gian không đúng luật luân hồi, họ trưởng thành sẽ có bản tính, cách sống như các hội đồng của quỷ. Khi các hóa thân của quỷ dưới nhân gian thì quỷ chúa và các hội đồng sẽ liên tục chỉ đạo và điều hành, xâm nhập vào trí tuệ của họ cũng như những hóa thân của các tuệ linh để phá hoại sự sống và môi trường tu hành tại trái đất.

Các bước phá hoại môi trường tu hành dưới nhân gian của quỷ:

Quỷ chúa sẽ điều hành tất cả các hội đồng và các quỷ chia ra làm hai khu vực hành động gắn với 2 bước phá hoại các tuệ linh và môi trường tu hành dưới nhân gian:

Bước 1, là bắt sóng và truyền phương pháp xuống dưới nhân gian: bước này gắn liền với các hội đồng nghiên cứu và cảnh sống tại cõi trời của quỷ. Tất cả các hội đồng nghiên cứu và cảnh sống trên cõi trời của quỷ sẽ đốt nhang, chúng có thể là 1 nén nhang hoặc nhiều nén nhang, họ dùng nhãn thần và thần thông cùng với nén nhang họ đốt cầm trên tay mà nhìn xuống dưới nhân gian. Họ sẽ tiếp sóng được với dưới nhân gian, những con người đang suy nghĩ gì, họ tập trung nhìn và bắt sóng tại những nơi có nhang khói, những nơi tụ tập đông người, những nơi hội họp, những nơi đang tiến hành lập đàn cúng lễ, những nơi có tín ngưỡng thờ cúng, những nơi có chùa, miếu mạo, những nơi có con người sinh sống. Họ tập trung quan sát những nơi đông người trước để mức độ lan tỏa sự phá hoại nhanh hơn, họ ưu tiên những dòng đạo, nơi điều hành quốc gia dân tộc, chùa, nhà thờ, các tổ chức tâm linh, tổ chức tín ngưỡng lễ nghi. Bước này thì tất cả các hội đồng nghiên cứu và cảnh sống của cõi quỷ sẽ phải cùng nhau đốt nhang và dùng nhãn thần, dùng thần thông nhìn xuống nhân gian theo mức độ ưu tiên trước để nhìn trong trí tuệ của con người, những ai có trí tuệ đang khao khát hay mong cầu có được những thứ phù hợp với các hội đồng nghiên cứu của cõi quỷ. Tiếp theo đó, chúng dùng thần thông để xâm nhập vào trí tuệ con người, an trụ sinh khởi tất cả các điều mà con người đang mong muốn chiếm lĩnh hay có được. Hội đồng luyện pháp, bùa chú, luyện binh sẽ nhìn thấy những con người là thầy pháp, thầy tâm linh mong muốn có nhiều thần thông pháp cao thì chúng sẽ xâm nhập vào trí tuệ và luôn nói bên tai, chúng nói chúng là Phật, thần thánh để dạy cho các pháp, dạy trận đồ ngũ hành, dạy luyện binh để có được sức mạnh, có được danh tiếng, khi đó con người mải mê chạy theo danh tiếng, vọng tưởng thần thông mà dễ dàng tạo nghiệp để vi phạm nhân quả. Hội đồng luyện võ, binh pháp sẽ tìm những con người ngạo nghễ bởi có võ mà sinh khởi trong trí tuệ của họ, cho rằng họ là mạnh nhất sẵn sàng giết hại người khác. Hội đồng nghiên cứu về tiệc tùng, sắc dục trụy lạc sẽ tìm những người đang mải mê tiệc tùng, sinh khởi trong đầu họ việc quan hệ sắc dục để họ không kiểm soát được khi rượu tiệc mà hành động tạo nghiệp vi phạm nhân quả. Hội đồng nghiên cứu giáo lý sẽ tìm những người tu hành luôn muốn có danh tiếng, có địa vị trong con đường dòng đạo, tôn giáo mà sinh khởi trong trí tuệ họ, cho rằng họ là những bậc cao quý, khiến cho họ chỉnh sửa kinh sách theo ý của họ mà làm cho dòng đạo bị rơi vào cảnh không còn những giáo lý gốc nhất để dẫn dắt chúng sinh tu hành. Hội đồng nghiên cứu để có địa vị và bá quyền sẽ tìm những người trong chính trị quốc gia, quan quyền để xâm nhập vào trí tuệ sinh khởi cho họ, rằng họ có khả năng và sức mạnh để thống lĩnh quốc gia, để thăng quan tiến chức, để bá chủ thế giới, khiến họ sẵn sàng tham ô tham nhũng, phát động chiến tranh để đạt được mục đích mà không ngần ngại tạo nghiệp nhân quả. Tất cả các hội đồng sẽ phải tìm những con người dưới nhân gian đã và đang, hay mới sinh khởi tư tưởng đó, như những gì mà họ nghiên cứu để họ tiếp sóng và xâm nhập vào trí tuệ; tiếp tục sinh khởi tham vọng đó và đẩy nó thành cao trào; tiếp đến là các quỷ này sẽ chỉ ra các con đường, cách thức và phương pháp để cho những con người đó đạt được mục đích và tham vọng đó, tất nhiên là các phương pháp đó phải là đẩy các chân tu của các tuệ linh vi phạm luật nhân quả.

Bước 2, là hỗ trợ và bắt các tuệ linh dưới nhân gian về cõi của quỷ: bước này được thực hiện dưới nhân gian, có vô số quỷ được sai xuống nhân gian để an trụ sẵn tại các chùa, đền, nhà thờ, miếu, nơi đông người tụ tập, cây cổ thụ, vùng đông dân cư, trong chính trị. Những quỷ này có nhiệm vụ là thông báo tin tức về cho các hội đồng của cõi quỷ, tiếp tục hỗ trợ việc sinh khởi tham vọng và hỗ trợ những con người có tham vọng thực hiện được tham vọng đó. Cuối cùng là đẩy những con người đó rơi vào nghiệp lực mà bị hoại diệt, bị chết đột tử, bị tử hình do vi phạm pháp luật để rồi bắt tất cả các tuệ linh đó về cõi quỷ để hội đồng thuyết pháp giáo hóa cho họ biến thành quỷ mới. Quỷ chỉ bắt được các tuệ linh hóa thân xuống nhân gian khi hóa thân của họ tạo nghiệp, bởi tạo nghiệp sẽ làm cho năng lượng của tuệ linh không còn được mạnh, nó sẽ suy yếu và đó là thời cơ thuận lợi để quỷ khống chế và bắt các tuệ linh về cõi của quỷ. Đặc biệt là lực lượng quỷ an trụ dưới nhân gian tại chùa, nhà thờ, đình, đền, nơi đông dân cư để chúng an trụ vào những người chết để tạo ra các hiện tượng thân xác ấm lên khi con người tụng niệm danh hiệu các ngài với mong muốn sau khi chết được sinh về cõi trời đó của các ngài. Chúng làm cho con người mê lầm tin vào sự nhiệm màu đó mà xa rời luật nhân quả, chúng khiến cho con người mê lầm trong tôn giáo và nghĩ rằng chỉ cần niệm danh hiệu và cầu nguyện đã được sinh về với cõi trời của các ngài với các hiện tượng đi ngược lại quy luật tự nhiên. Điều này đã làm cho vô số hóa thân của các tuệ linh vì u mê mà sau khi thoát tục kiếp người bị bắt về hóa thành quỷ.

Bản chất của quỷ:

Quỷ rất giỏi thần thông, nhãn thần, pháp, bởi họ chính là các tuệ linh do tu hành dưới nhân gian mà tâm ngã quỷ tạo nghiệp để hóa thành quỷ. Chính vì vậy họ có tất cả các thần thông và pháp lực như các tuệ linh ở cõi trời của dạng sống tuệ linh. Họ còn giỏi hơn các tuệ linh ở sự quỷ quái, dã tâm phá hoại thế giới quan, điều mà các tuệ linh không bằng họ. Quỷ có thể đi xuyên qua tất cả các trận đồ, pháp trấn của các tuệ linh, nên không có pháp nào hóa giải được quỷ.

Khi con người dùng nhãn thần hay thần thông để quan sát, nhìn quỷ thì không biết đó là quỷ mà tưởng đó là các tuệ linh, bởi quỷ có gốc xuất phát từ tuệ linh nên họ biến hóa về hình dáng gốc của các tuệ linh. Phải nhìn được vào trụ linh của họ mới phát hiện đươc là quỷ hay tuệ linh thánh thiện. Con người dưới nhân gian luôn luôn bị quỷ dẫn dụ vào cảnh ma, dẫn vào sự vọng tưởng u mê trong cõi quỷ khi nghiên cứu, tu tập theo bất kỳ tôn giáo, giáo phái, pháp môn nào mà khó nhận biết và thoát khỏi cảnh u mê đó.

Quỷ sẽ bị hoại diệt nếu trong trụ linh không còn năng lượng sóng điện dương và đã chuyển hết thành năng lượng sóng điện âm. Quỷ chính là trạng thái đa âm của trụ linh cho đến lúc hoại diệt. Để tránh hoại diệt thì chúng đi bắt các tuệ linh do nghiệp nặng để hấp thụ năng lượng dương của họ.

Quỷ sẽ không còn tồn tại trong vũ trụ khi con người thấu hiểu chân lý vạn vật, thấu hiểu luật nhân quả và không hành nghiệp ác. Quỷ sẽ luôn tồn tại và sinh khởi trong vũ trụ khi chính con người luôn tham vọng vào phù du giả tướng, chấp ngã, sân, hận để tạo nghiệp mà vi phạm vào nhân quả thì quỷ luôn luôn được hình thành và lớn mạnh.

Quỷ là những tuệ linh đáng thương nhất trong vũ trụ. Họ bị năng lượng hoại diệt xâm nhập, đồng hóa, làm đứt liên kết hạt năng lượng. Điều này làm cho sóng điện âm dương của họ không tuần hoàn vì bị biến đổi cấu trúc ở tuệ linh. Họ là những phần tử sắp hoại diệt thật sự, tức là họ sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại ở dạng sống trong vũ trụ nữa. Họ sẽ chuyển hóa thành dạng sống năng lượng hoại diệt khi bị năng lượng hoại diệt đồng hóa được toàn bộ.

Khi hiểu về cõi quỷ, sự hình thành, thế giới quan, bản chất của quỷ, người tu hành dưới nhân gian sẽ được cứu rỗi khỏi u mê vọng tưởng trong cảnh giới mà quỷ đã gieo rắc mà sinh khởi ăn sâu bám chắc ở dưới nhân gian. Quỷ chính là căn bệnh hoại diệt của tuệ linh trời người. Do đó người tu hành cần cứu giúp chính quỷ bằng tình yêu thương vô bờ bên, bằng chân tâm trong sáng. Người tu hành lấy giác ngộ làm phương thuốc, coi mình là bác sĩ, coi quỷ là bệnh nhân. Cứu được quỷ tức là cứu được dạng sống của tuệ linh và trời người.

Nguyên nhân các tuệ linh hóa thành quỷ:

Do cấu trúc phôi năng lượng âm dương trong trụ linh của các tuệ linh lúc hình thành. Đó là những tuệ linh được hình thành từ những hạt năng lượng có sóng điện âm mạnh: hạt năng lượng có sóng điện âm màu đỏ máu là dễ dàng hóa quỷ nhất, tiếp đến là các hạt năng lượng có sóng điện âm màu đen và màu xám. Bởi những hạt năng lượng có sóng điện âm mạnh sẽ dễ dàng bị năng lượng hoại diệt di chuyển vào để đồng hóa. Năng lượng hoại diệt dễ dàng nhận thấy và bắt được tín hiệu kích động từ trụ linh của tuệ linh có hạt năng lượng sóng điện âm mạnh.

Những con người là hóa thân của các tuệ linh, khi trong cấu trúc sóng điện trụ linh của họ mà đa âm, âm mạnh thì sẽ tạo ra bản tính cho họ có tính tham lam mà hại người, u mê lạc lối. Đây cũng là con đường khiến cho tuệ linh dễ bị hóa quỷ.

Trí tuệ con người u mê lạc lối dẫn tuệ vào con đường nghiệp lực để hóa thành quỷ.

Dù bản chất dễ hóa quỷ do cấu trúc sóng điện trong trụ linh của tuệ linh là đa âm. Nhưng khi xuống nhân gian tu luyện bằng trí tuệ, thì trí tuệ là tiên quyết dẫn dắt tuệ linh. Do đó con người cần phải dùng trí tuệ nhận thức để diệt mê, khai ngộ chứ không thể đổ lỗi cho tuệ linh hay trụ linh được.

14.2. Sự gia tăng phá hoại nhân loại của cõi Quỷ

Quỷ và cõi trời của quỷ chứng kiến các tuệ linh hóa thân xuống nhân gian, trải qua muôn vàn khó khăn, trải quá tất cả các kiếp nạn khổ đau để thấu hiểu chân lý vạn vật và giác ngộ được chân lý giác ngộ; chúng chứng kiến những tuệ linh đã hoàn thành quá trình tu luyện cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng âm dương; chúng tiếp tục chứng kiến các bậc giác ngộ đi truyền giáo, truyền dạy giáo lý để dẫn dắt nhân loại thấu hiểu nhân quả, chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ; chứng kiến nhiều hóa thân của các tuệ linh dưới nhân gian theo học giáo lý đó mà cải tạo được trụ linh thành bộ lọc năng lượng; chứng kiến nhiều tuệ linh đi cải tạo và tạo ra sự sống ở các cõi trời khác. Khi đó, chúng trở lên bấn loạn, đố kỵ, sân hận các tuệ linh và Đấng tạo hóa. Vì vậy chúng tăng cường nghiên cứu các phương pháp, cách thức để phá vỡ môi trường tu hành của các tuệ linh bằng con đường dẫn dụ cho nhân loại đi đến diệt vong. Chúng biết rằng chỉ cần nhân loại bị diệt vong thì vô số tuệ linh hóa thân xuống dưới nhân gian tu hành, nhất là vô số các tuệ linh vẫn đang chìm đắm trong khổ đau và nghiệp lực; vì tạo nghiệp lực nên năng lượng trong trụ linh của họ đang bị sụt giảm và càng ngày càng đa âm, khi đó chúng sẽ dễ dàng bắt các tuệ linh về giáo hóa thành quỷ như chúng. Để làm được điều đó thì việc chúng cần làm là phải dẫn dụ và hủy diệt nhân loại, phá hỏng môi trường tu hành bằng cách gây ra chiến tranh hủy diệt trái đất, dẫn dụ cho mọi người không còn sinh con cái để xây dựng nhân loại. Khi thảm họa đó xảy ra sẽ khiến cho nhiều tuệ linh hóa thân xuống nhân gian vì nghiệp lực mà trong trụ linh không đủ sự cân bằng năng lượng âm dương nên dễ dàng bị chúng bắt về cõi quỷ và giáo hóa thành quỷ. Cõi quỷ đã gia tăng sự phá hoại nhân loại như thế nào? Đó là điều cả nhân loại cần phải biết và cùng nhau đoàn kết vượt qua hết các kiếp nạn khổ đau để giác ngộ cho chính mình, cho mọi chúng sinh trời người và giác ngộ luôn cả cõi của quỷ để công việc cải tạo trụ linh của tuệ linh được viên mãn.

Quỷ gia tăng việc gieo rắc sinh khởi trong trí tuệ của những thế hệ trẻ dưới nhân gian để các thế hệ trẻ sống ảo tưởng và trụy lạc trong những thú vui tiệc tùng rượu chè; sử dụng các chất kích thích gây ảo giác mà quên đi sứ mệnh của thế hệ trẻ là hăng say lao động sản xuất, khiến cho giá trị đạo đức nhân văn dần dần bị hoại diệt và thay vào đó là cảnh sống trụy lạc của cảnh giới mà quỷ đã tạo ra.

Quỷ gia tăng việc gieo rắc sinh khởi cho những người tham vọng về việc bá quyền, tranh giành quyền lực, khiến cho họ ảo tưởng sức mạnh, không tỉnh táo nhìn nhận năng lực của chính mình, chỉ biết lợi dụng chức quyền địa vị để tham ô tham nhũng, chạy chức chạy quyền, mưu hại lẫn nhau để tranh giành quyền lực, không trọng dụng nhân tài, kích động chiến tranh dân tộc để bá quyền. Đặc biệt chúng gia tăng gieo rắc sinh khởi vào các tầng lớp thống trị của các quốc gia để thúc đẩy xung đột dân tộc giữa các quốc gia lên cao trào nhằm tạo ra chiến tranh thế giới, và nếu chiến tranh thế giới xảy ra thì nguy cơ nhân loại bị hủy diệt là hiện hữu.

Quỷ gia tăng việc đưa các quỷ hóa thân trộm vào các bà mẹ đang mang thai ở dưới nhân gian để khi những đứa bé đó lớn lên, chúng sẽ được quỷ gieo rắc và trợ giúp leo cao trở thành những bậc quân chủ kích động chiến tranh xâm lược tiêu diệt thế giới; họ trở thành những người phát minh ra những vũ khí hủy diệt hàng loại, các công trình nghiên cứu gọi là khoa học về loài người để khiến cho loài người hiểu lầm tổ tiên của loài người là vượn khỉ. Những việc này đã xảy ra và thế giới đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh thế giới có nguy cơ hủy diệt cả nhân loại. Hiện nay con người gần như vẫn nghĩ là mình được tiến hóa từ vượn khỉ mà không biết về cội nguồn tổ tông loài người từ đâu đến.

Quỷ gia tăng an trụ xuống những nơi có tín ngưỡng tôn thờ tri ân các bậc thánh nhân của các quốc gia. Tại những nơi này, chúng lắng nghe những lời cầu xin của con người đến lễ và cầu; chúng sẽ tìm những ai có năng lượng tâm nhiều khí âm để sinh khởi gieo rắc dựa trên tham vọng của mỗi người khác nhau, sau đó chúng trợ giúp cho những người có tham vọng cầu nguyện xin về tiền tài, địa vị đạt được kết quả ban đầu để dẫn dụ họ đi vào u mê. Khi con người đang tôn thờ theo tín ngưỡng văn hóa tốt đẹp là tri ân tưởng nhớ những người có công xây dựng bảo vệ tổ quốc, quỷ nó sẽ gieo rắc sinh khởi sự u mê, sự tham vọng mà luôn luôn nghe lời chúng vì chúng luôn luôn nói chúng là thánh thần, nếu không thực thi theo lời chỉ dẫn của chúng thì chúng sẽ hù dọa, và thậm chí là giết hại để lấy lòng tin của con người. Từ đây, chúng khiến cho dân chúng của các quốc gia có các tín ngưỡng tôn thờ tri ân đối với những người có công xây dựng bảo vệ tổ quốc trở thành những người mê tín dị đoan, con người bắt đầu lừa hại nhau, giá trị đạo đức nhân văn bị đảo lộn. Sự lợi dụng tín ngưỡng tôn thờ tri ân trở thành nơi quỷ lộng hành để dẫn dụ loài người không tin nhân quả bằng cách trợ giúp cho con người thỏa mãn được những cầu nguyện tham vọng cho lợi ích cá nhân họ mà gây tổn hại cho dân tộc quốc gia và nhiều người khác.

Quỷ gia tăng việc đưa các quỷ hóa thân xuống nhân gian, lớn lên họ được cả cõi quỷ trợ giúp cho việc thành lập các hình tướng tôn giáo mới, thành lập ra các tông phái hay chia tách tông phái trong các dòng đạo, nhiều tổ chức tín ngưỡng đi ngược chân lý vạn vật. Việc chúng lập ra nhiều tông phái trong các dòng đạo lớn, lập ra các dòng đạo mới, lập ra các tổ chức tín ngưỡng mới nhằm chỉnh sửa giáo lý của các dòng đạo, chỉnh sửa và đưa những tư tưởng giải thoát đi ngược chân lý vạn vật. Có nhiều dòng đạo mới được hình thành dẫn dụ con người phá bỏ thuần phong mỹ tục, phá bỏ giá trị đạo đức con người, kích động chống phá dân tộc, chống phá chính quyền, tuyên truyền mê tín dị đoan làm cho con người hoang mang và sợ hãi để không phân biệt được đâu là chính đạo và đâu là tà đạo.

Quỷ gia tăng việc đưa các quỷ hóa thân xuống nhân gian thông qua việc đầu thai trộm vào các bà mẹ đang mang thai để sau này lớn lên sẽ xâm nhập vào các tôn giáo. Khi đó sẽ có nhiều quỷ hỗ trợ cho chúng có được nhiều bằng cấp để thăng tiến trong tôn giáo, để có đủ quyền lực trong tôn giáo và chúng sẽ chỉnh sửa, biên soạn lại giáo lý của các bậc giác ngộ. Chúng đã tạo ra được vô số hóa thân của quỷ là những bậc tu hành có chức tước quyền lực trong các tôn giáo để phá hủy kinh điển, chỉnh sửa những giá trị quan trọng cốt lõi của con đường tu hành bằng những lời dẫn dụ loài người đi vào sự bỏ gia đình, không duy trì phát triển nhân loại. Chúng dẫn dắt những người tu hành, chúng sinh cầu nguyện để được giải thoát khỏi cõi trần nhân sinh này, để được trở về với cõi trời nhiệm màu của các ngài. Khi thời cơ đến chúng sẽ liên thủ giữa việc phát động chiến tranh giữa các dòng đạo, chiến tranh giữa các quốc gia để phá hủy kinh sách của các dòng đạo và thay vào đó chúng cho các hóa thân của chúng tập kết và biên soạn lại giáo lý có sự chỉnh sửa những tinh hoa cốt lõi của con đường tu hành cải tạo trụ linh mà các bậc giác ngộ đã tim ra và lưu truyền cho nhân loại. Chúng tiếp tục gia tăng an trụ tại những nơi tôn thờ của các dòng đạo như chùa, nhà thờ, thánh đường, nơi tu tập của các tín đồ, con chiên, nhà sư hay người tu hành để sinh khởi trong trí tuệ của những người tu hành này có sự sinh khởi phân biệt con người có sự cao quý hay không cao quý, sinh khởi cho người tu hành sự chấp ngã, sự sân hận. Sự sinh khởi đó đã khiến cho cả nhân loại thấy được sự hoại diệt của các dòng đạo đang hiện hữu khi chứng kiến các vụ bê bối của người tu hành, điều này làm mất niềm tin vào giáo lý của các dòng đạo không có khả năng dẫn dắt chúng sinh. Con người sẽ không tin nhân quả nữa, con người không còn niềm tin những tôn giáo và giáo lý nữa, bởi con người hiểu rằng nếu giáo lý đúng thì không thể có vô số người tu hành vi phạm giá trị đạo đức như vậy, và nếu bảo thủ cho giáo lý đúng thì giáo lý đó đi ngược chân lý vạn vật. Họ tuyên truyền cho con người đi vào sự cầu xin để được hưởng phước hay giải nghiệp hoặc được về các cõi trời nhiệm màu. Điều đó đi ngược chân lý vạn vật. Bởi đã là chân lý thì luôn luôn đúng với quy luật tự nhiên, nếu không đúng với quy luật tự nhiên thì không phải là chân lý, quy luật tự nhiên là sự sinh tồn đảm bảo cân bằng âm dương của vạn vật. Chúng làm cho con người mất niềm tin và hoang mang, khi đã mất niềm tin thì nhanh chóng bị hoại diệt.

Sự gia tăng phá hoại nhân loại đã được lịch sử chứng minh bằng việc thế giới đã nhiều lần xảy ra chiến tranh thế giới, tệ nạn mê tín dị đoan ngày càng thịnh hành, chiến tranh giữa các dòng đạo, sự đối đầu giữa các tín ngưỡng với các dòng đạo xảy ra, sự mạt pháp đã xảy ra bởi sự gia tăng phá hoại nhân loại của quỷ. Điều này đã dẫn đến sự mê lầm của vô số con người trên trái đất này. Vì vậy, cần phải tỉnh giác lại nhân loại, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết trời người cùng nhau xây dựng giá trị đạo đức nhân văn, duy trì và bảo vệ môi trường tu hành nơi nhân gian.

14.3. Những mê lầm của nhân loại

Trước sự lớn mạnh và phát triển của quỷ, trước việc cõi quỷ lập ra các hội đồng nghiên cứu cảnh trụy lạc và các cảnh sống với những phương pháp để dẫn dụ cho con người vào sự sa ngã mà tạo nghiệp để rồi bị hoại diệt, trước những việc gia tăng sự phá hoại và hoại diệt nhân loại của cõi quỷ. Điều đó đã và đang làm cho vô số người trên trái đất này u mê lạc lối, tin theo và sống trong các cảnh sống do quỷ tạo ra dưới nhân gian:

Có nhiều dân tộc, nhiều quốc gia, con người luôn sinh khởi và nuôi dưỡng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, họ kỳ thị, họ thù ghét dân tộc khác, kỳ thị chủng tộc khác. Sự kỳ thị, thù ghét giữa các dân tộc quốc gia sẽ dẫn đến bài xích, xung đột mâu thuẫn mà dễ dàng xảy ra chiến tranh giữa các quốc gia với nhau.

Sự tham lam về lợi ích tài nguyên của các quốc gia dẫn đến việc phát động chiến tranh xâm lược, làm cho thế giới luôn luôn có chiến tranh và không biết khi nào sẽ bùng phát thành sự hủy diệt.

Có những tín ngưỡng văn hóa trên khắp thế giới vẫn còn nhiều nghi thức cúng tế, hiến tế, làm cho con người ngày càng mê lầm trong mê tín dị đoan. Nhiều người trong các nền văn hóa tín ngưỡng vẫn có những niềm tin mù quáng vào các thần linh để lập đàn lễ hóa giải hay cầu xin lợi ích mà không phân biệt được đó là các tuệ linh hay là quỷ đóng giả là các tuệ linh, đóng giả là thần, thánh, phật.

Thế hệ trẻ hiện nay ở nhiều nơi mải mê chơi bời trong các vũ trường, tiệc tùng, sử dụng các chất thích thích nguy hại đến sức khỏe và tính mạng, ăn chơi trụy lạc làm cho giá trị đạo đức nhân văn ngày càng tha hóa. Đặc biệt giới trẻ ngày nay ở nhiều quốc gia bị dẫn dụ bởi sự giàu sang phú quý bằng các chiêu trò lừa đảo, để trục lợi về mình mà không lao động sản xuất hàng hóa, giá trị sản phẩm.

Các dòng đạo với những người tu hành sinh khởi và thực hành nhiều nghi thức lễ nghi để trục lợi, họ lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, họ lợi dụng hình ảnh các bậc giác ngộ để buôn thần bán thánh, buôn thần bán phật, buôn thần bán chúa. Họ đã đi ngược quy luật tự nhiên trong việc nối nhân nối dòng, sinh con đẻ cái để duy trì và phát triển nhân loại, họ chạy theo những sự dẫn dụ của sự giải thoát bằng cách bỏ gia đình, bỏ vợ con, bỏ bố mẹ để đi tìm đến sự cầu khấn, cầu nguyện để được trở về các cõi trời nhiệm màu hơn mà quỷ đã dẫn dụ. Thậm chí, họ coi dòng đạo, nơi tu hành như là một nghề kiếm sống, họ đã và đang phá hỏng giáo lý dẫn dắt chúng sinh cải tạo thế giới quan. Họ tu học vài chiêu trò cúng tế, pháp thuật, bùa chú và biến những thứ đó thành của dòng đạo và dùng nó để dẫn dắt con người tin theo là do các bậc giác ngộ, do các sư tổ truyền dạy lại cho con người đến sự giải thoát, cầu xin sẽ ắt được. Tất cả các nghi thức tế lễ cầu xin đã đi ngược lại quy luật tự nhiên, đi ngược lại chân lý vạn vật.

Thực trạng nhân loại hiện nay, đa số những con người sinh sống và tồn tại như những xác sống biết lao động, biết di chuyển, biết hưởng thụ, biết lừa lọc nhau, giết hại nhau. Họ không biết mình là ai, không thấu hiểu nghiệp lực tiền kiếp, không hiểu nhiệm vụ tu hành dưới nhân gian là làm gì, họ không tin có kiếp sau, họ không thương yêu, không đùm bọc giúp đỡ nhau. Hầu như tất cả con người không ý thức được sự nhàm chán của việc được sinh ra, lớn lên, lao động rồi hưởng thụ và lại chết đi. Vòng sinh tử đó cứ lặp đi lặp lại mà họ không biết mình đã luân hồi bao nhiêu kiếp, mình đã làm được gì, chưa làm được gì và phải cố gắng ra sao để hoàn thành quá trình tu hành cải tạo trụ linh dưới nhân gian.

Hệ quả việc cõi trời của quỷ gia tăng phá hoại môi trường tu hành của các tuệ linh dưới nhân gian, là sự u mê lầm đường lạc lối của loài người đã dẫn đến thời mạt pháp ngày nay. Đó là làm cho giáo lý gốc đã bị thất bản, bị chỉnh sửa, đã không còn những sự thật, những cốt lõi như kim chỉ nam để dẫn dắt con người đến sự cải tạo trụ linh cho tuệ linh. Thay vào đó con người sống ích kỷ hơn, tranh giành và giết hại lẫn nhau, lừa đảo để trục lợi, luôn phát động chiến tranh, khủng bố giết hại. Tất cả các hệ quả này là do con người không hiểu cội nguồn của loài người từ đâu đến, sứ mệnh ở cõi trần nhân gian này làm gì, và chết đi sẽ về đâu. Vì vậy cả nhân loại đang đứng trước nguy cơ diệt vong, sự diệt vong đến từ chiến tranh hủy diệt, sự diệt vong đến từ u mê mà không phát triển nhân loại. Tất cả nhân loại đang chìm đắm trong mê lầm và nghiệp lực, đắm chìm trong mê lầm của các giáo lý mà quỷ đã chỉnh sửa để dẫn dụ họ đến cầu nguyện hay niệm danh hiệu các bậc tối cao để được trở về các cõi trời nhiệm màu trong sự chưa thấu hiểu chân lý vạn vật, chưa thấu hiểu thế giới quan vũ trụ, và trên hết không hiểu chính bản thân mình.

Những tổn thất mà quỷ gieo rắc phá hủy giá trị đạo đức nhân loại, phá hủy môi trường tu hành thì nhân loại đều nhìn thấy, đều biết và có thể tỉnh giác để cùng nhau đoàn kết thay đổi giá trị đạo đức sống. Tuy nhiên hiểm họa hoại diệt cả nhân loại, hoại diệt cả vũ trụ, hoại diệt cả dạng sống của năng lượng hoại diệt, mà nguyên nhân từ năng lượng hoại diệt thì nhân loại không biết, thậm chí khó tin điều đó. Chỉ có dạng sống tuệ linh biết, chỉ có một vài người tu luyện nơi nhân gian này biết. Điều này cũng là thách thức vô cùng lớn để minh chứng với nhân loại về hiểm nguy đó. Dù nhân loại có tin hay không thì những sứ mệnh, những nhiệm vụ, những kế hoạch để hoàn thành của tuệ linh và một vài người vẫn sẽ được thực hiện và hoàn thành.
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.