15. Tất cả đều nằm trong kế hoạch và sự vận hành của vị Tuệ linh đầu tiên

Tất cả nằm trong kế hoạch và sự vận hành của vị Tuệ linh đầu tiên của vũ trụ trời người? Vậy, đã là kế hoạch và sự vận hành của ngài ấy thì tại sao lại có cõi quỷ, tại sao quỷ lại lộng hành nơi nhân gian? Tại sao không xử lý họ đi? Tại sao con người khổ đau, chiến tranh? Tại sao nhiều tôn giáo thế?... Đó là những câu hỏi của con người, là những câu hỏi của nhân loại chúng ta. Câu trả lời của tôi là: tất cả đều nằm trong kế hoạch và sự vận hành của người cha vĩ đại của vũ trụ trời người.

Đã là kế hoạch thì đương nhiên sẽ là những bí mật, những bí mật thì phải đến thời cơ mới được tiết lộ cho nhân loại.

Cõi quỷ là có thật, họ lộng hành phá hoại thế giới quan nơi tu hành của nhân loại là có thật. Tuy nhiên cõi quỷ không biết là họ đang được vận hành, điều tiết bởi một hội đồng gồm 5 tuệ linh được người cha vĩ đại lập ra. Năm vị tuệ linh này đều vận hành tất cả nhân loại. Đó là một tuệ linh phụ trách các phương pháp, gọi là ngài pháp; một tuệ linh phụ trách về trí tuệ, gọi là ngài hoàn giác; một tuệ linh phụ trách về cảnh giới của chấp ngã, gọi là ngài chấp; một tuệ linh phụ trách về cảnh giới sân, gọi là ngài sân; một tuệ linh phụ trách về cảnh giới hận, gọi là ngài hận. Năm ngài này gieo duyên cho nhân loại, nếu ai mà có ý nghĩ về các vấn đề của năm ngài đó thì sẽ bị năm ngài đó vận hành mà rơi vào các kiếp nạn khổ đau. Năm ngài này cũng vận hành và khiến cả cõi quỷ tưởng rằng họ là quyền năng nhất mà không hiểu họ đang bị xung đột năng lượng sóng điện âm dương. Sự xung đột sóng điện âm dương sẽ làm cho họ giống như những người bị ngáo đá khi dùng ma túy. Điều này ta sẽ thấy rõ khi nhìn và quan sát những người bị tâm thần, bị điên là do họ bị xung đột năng lượng sóng điện âm dương của tuệ linh.

Tại sao ngài lại để quỷ lộng hành? Vì đó là kế hoạch để tạo ra mặt trái của con đường tu hành nơi nhân gian. Nếu không có thế lực phá thì sẽ không có môi trường giúp người tu hành đau khổ mà tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ khổ đau.

Ngài sẽ cứu được quỷ, khi các tuệ linh tu hành nơi nhân gian tìm ra bài thuốc cứu được tất cả các dạng sống. Những tuệ linh bị ngã quỷ là những bệnh nhân đáng thương, họ đang phải chịu những cơn đau bởi năng lượng hoại diệt đang đồng hóa họ. Họ không nhận thức được điều họ làm, họ không phân biệt được đúng sai. Do đó người tu hành phải dùng chân tâm để cứu giúp họ.

Những tôn giáo, những cuộc chiến tranh, những phân chia, bài xích tôn giáo… Tất cả đều là kế hoạch được gia tăng làm cho môi trường tương tác đạt đến độ nén tột cùng. Khi độ nén đạt đến tột cùng thì những bậc tu hành nơi nhân gian sẽ giác ngộ ra phương thuốc, phương pháp để cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn, sẽ giác ngộ ra phương thuốc cứu được tất cả các dạng sống trong và ngoài vũ trụ.

Những kế hoạch của ngài thì vô số, có những kế hoạch êm đềm và nhẹ nhàng, nhưng cũng có những kế hoạch mà chúng ta cảm nhận thấy nó tàn bạo. Đó là chúng ta cảm nhận vì chúng ta không thấu hiểu chân tướng của vạn vật vũ trụ.

Sự dồn nén khổ đau tột cùng tại nơi tu hành nhân gian này đã dẫn lối đến ánh sáng của cuối con đường. Bởi vào đúng thời khắc của sự hoại diệt các dạng sống trong và ngoài vũ trụ thì đã có tuệ linh và chân tu tìm ra phương thuốc để cứu lại các dạng sống trong và ngoài vũ trụ. Đó là ánh sáng của chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ để cải tạo trụ linh thành cấu trúc bộ lọc năng lượng viên mãn, đó là cơ chế ngủ đông được năng lượng hoại diệt. Điều này thật tuyệt vời khi tôi được viết lại và chia sẻ những bí mật của vũ trụ trời người, thật tuyệt vời khi tôi được chia sẻ phương pháp đó đến với nhân loại để cùng nhau đoàn kết và cải tạo trụ linh thành bộ lọc viên mãn, để cùng nhau xây dựng các dạng sống trong và ngoài vũ trụ trở nên bền vững và đoàn kết.
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.