16. Ánh sáng hai chân lý nơi cuối con đường

Ánh sáng hai chân lý nơi cuối con đường có hai ý nghĩa: đó là một hành trình dài trong vô lượng kiếp trải qua vô số khổ đau kiếp nạn để tìm ra được con đường của hai chân lý và phương pháp cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng; đó là vì vào đúng thời khắc mà tất cả các dạng sống trong và ngoài vũ trụ đều sắp hoại diệt thì ánh sáng của hai chân lý lại được thắp lên và chuyển hóa. Vào đúng cuối con đường thì xuất hiện ánh sáng của hai chân lý, đó là chân lý vạn vật bởi cơ chế phân tách, liên kết và chân lý giác ngộ để chuyển hóa năng lượng.

Một hành trình dài trong vô lượng kiếp của tôi đã tìm ra và thấu hiểu hai chân lý, đã chuyển hóa thành phương pháp cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Khi đến thời khắc quan trọng cho sự tồn vong của vũ trụ và trời người. Tôi lại được xuống nhân gian với các kế hoạch của người cha vĩ đại. Kế hoạch của ngài là có tất cả các tuệ linh, tất cả các vị tối cao của các dòng đạo cùng xuống nhân gian. Việc hoàn giác ngộ lại hai chân lý, hoàn giác ngộ lại phương pháp cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn là niềm vui vô cùng của tôi. Và hạnh phúc hơn nữa là việc đã sản sinh ra thêm được siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly (năng lượng bảo vệ vũ trụ khỏi sự xâm nhập ồ ạt của năng lượng hoại diệt vào vũ trụ) và tìm ra, hoàn thành cơ chế ngủ đông cho năng lượng hoại diệt (hạt bóng hoả). Có thể nói là kế hoạch đã hoàn thành viên mãn. Điều mà tôi cần làm tiếp là viết lại các phương pháp, chia sẻ lại con đường cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn đến với tất cả nhân loại.

Ánh sáng của hai chân lý đã tìm ra, việc mang ánh sáng của hai chân lý đó tới toàn nhân loại là nhiệm vụ, là sứ mệnh không những của tôi mà là của toàn bộ trời người. Chính vì vậy, cả đời tôi nguyện giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết nhân loại, đoàn kết trời người bằng ánh sáng của hai chân lý. Đó chính là sự an lạc tự tại và hạnh phúc vô lượng của chân tu và của tuệ linh tôi tại kiếp này.

Các bài viết khác

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.