2. Bộ lọc năng lượng với hai chân lý

2.1. Các dạng trụ linh

Sự đa dạng trong việc cấy ghép các hạt năng lượng có sóng điện âm dương khác nhau đã tạo ra cấu trúc trụ linh của các tuệ linh cũng khác nhau:

-    Kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đỏ máu (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh là đa sóng điện âm. Đó là trí tuệ có thiên hướng phát triển lý luận và phương pháp tiêu cực mạnh. Khi mới hình thành thì trụ linh có hình tròn, một cực là đỏ máu, một cực là xanh lá. Khi tuệ linh này lớn lên, sẽ biến đổi hình trụ linh thành các hình nhọn, tam giác, hình chóp, hình thoi, hình trụ. Tức là cấu trúc trụ linh đang bị phân rã và biến đổi do nhiễm năng lượng hoại diệt, bởi sóng điện âm mạnh sẽ hút năng lượng hoại diệt về.

-    Kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đen (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh là đa sóng điện âm. Đó là trí tuệ có thiên hướng phát triển lợi ích cho chính mình mà gây tổn hại vạn vật khác. Khi mới hình thành thì trụ linh có hình tròn, một cực là màu đen, một cực là xanh lá. Khi tuệ linh này lớn lên, sẽ biến đổi hình trụ linh thành các hình nhọn, tam giác, hình chóp, hình thoi, hình trụ. Tức là cấu trúc trụ linh đang bị phân rã và biến đổi do nhiễm năng lượng hoại diệt, bởi sóng điện âm mạnh sẽ hút năng lượng hoại diệt về.

-    Kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu xám (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh đa sóng điện âm. Đó là trí tuệ có thiên hướng phát triển theo ý của chính mình mà không quan tâm tới những chỉ dạy, chỉ dẫn của tuệ linh khác. Khi mới hình thành thì trụ linh có hình tròn, một cực là xám đen, một cực là xanh lá. Khi tuệ linh này lớn lên, sẽ biến đổi hình trụ linh thành các hình nhọn, tam giác, hình chóp, hình thoi, hình trụ. Tức là cấu trúc trụ linh đang bị phân rã và biến đổi do nhiễm năng lượng hoại diệt, bởi sóng điện âm mạnh sẽ hút năng lượng hoại diệt về.

-    Kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu trắng trong có thiên hướng sóng điện âm đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh đa sóng điện dương. Đó là trí tuệ có thiên hướng phát triển vì lợi ích của vạn vật vũ trụ bằng chân tâm, và không vì lợi ích của chính mình. Khi mới hình thành thì trụ linh có hình tròn, một cực trắng trong, một cực là xanh lá. Khi tuệ linh này lớn lên, trụ linh sẽ vẫn ổn định được cấu trúc mã sóng trí tuệ, trong trụ linh vẫn là hình tròn và phân chia ra hai cực rõ ràng với màu xanh lá và trắng trong. Bởi vì đa sóng điện dương nên không bị nhiễm năng lượng hoại diệt gây biến đổi cấu trúc mã sóng trí tuệ trong trụ linh.

-    Kết hợp các hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đỏ máu (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh mang sóng điện đa âm. Đó là trí tuệ có thiên hướng lan tỏa những giá trị tiêu cực, lan tỏa những phương pháp u mê gây hại vạn vật trời người. Khi mới hình thành thì trụ linh có hình tròn, một cực là đỏ máu, một cực là đỏ lửa. Khi tuệ linh này lớn lên, sẽ biến đổi hình trụ linh thành các hình nhọn, tam giác, hình chóp, hình thoi, hình trụ. Tức là cấu trúc trụ linh đang bị phân rã và biến đổi do nhiễm năng lượng hoại diệt, bởi sóng điện âm mạnh sẽ hút năng lượng hoại diệt về.

-    Kết hợp các hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đen (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh mang sóng điện đa âm. Đó là trí tuệ có thiên hướng lan tỏa hành động tiêu cực gây tổn hại vạn vật trời người. Khi mới hình thành thì trụ linh có hình tròn, một cực là đen, một cực là đỏ lửa. Khi tuệ linh này lớn lên, sẽ biến đổi hình trụ linh thành các hình nhọn, tam giác, hình chóp, hình thoi, hình trụ. Tức là cấu trúc trụ linh đang bị phân rã và biến đổi do nhiễm năng lượng hoại diệt, bởi sóng điện âm mạnh sẽ hút năng lượng hoại diệt về.

-    Kết hợp các hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu xám (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh mang sóng điện đa âm. Đó là trí tuệ có thiên hướng lan tỏa u mê tới trời người. Khi mới hình thành thì trụ linh có hình tròn, một cực là xám đen, một cực là đỏ lửa. Khi tuệ linh này lớn lên, sẽ biến đổi hình trụ linh thành các hình nhọn, tam giác, hình chóp, hình thoi, hình trụ. Tức là cấu trúc trụ linh đang bị phân rã và biến đổi do nhiễm năng lượng hoại diệt, bởi sóng điện âm mạnh sẽ hút năng lượng hoại diệt về.

-    Kết hợp các hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu trắng trong có thiên hướng sóng điện âm đã tạo ra một dạng tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh cân bằng và đa sóng điện dương. Đó là trí tuệ có thiên hướng lan tỏa giá trị lợi ích tới trời người và vạn vật bằng chân tâm mà không vì lợi ích của mình. Khi mới hình thành thì trụ linh có hình tròn, một cực là trắng trong, một cực đỏ lửa. Khi tuệ linh này lớn lên, trụ linh vẫn giữ được cấu trúc ổn định như lúc hình thành. Bởi vì sóng điện âm dương cân bằng và đa dương sẽ không bị năng lượng hoại diệt gây phân rã cấu trúc. Thậm chí còn chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành nguồn dinh dưỡng khi bị chúng xâm nhập.

-    Kết hợp các hạt năng lượng đoàn kết màu vàng (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đỏ máu (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh mang sóng điện đa âm. Đó là trí tuệ có thiên hướng đoàn kết, bảo vệ những giá trị, những phương pháp gây hại cho trời người. Khi mới hình thành thì trụ linh có hình tròn, một cực là đỏ máu, một cực là màu vàng. Khi tuệ linh này lớn lên, sẽ biến đổi hình trụ linh thành các hình nhọn, tam giác, hình chóp, hình thoi, hình trụ. Tức là cấu trúc trụ linh đang bị phân rã và biến đổi do nhiễm năng lượng hoại diệt, bởi sóng điện âm mạnh sẽ hút năng lượng hoại diệt về.

-    Kết hợp các hạt năng lượng đoàn kết màu vàng (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đen (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh mang sóng điện đa âm. Đó là trí tuệ có thiên hướng đoàn kết, bảo vệ những hành động gây tổn hại trời người. Khi mới hình thành thì trụ linh có hình tròn, một cực là màu đen, một cực là màu vàng. Khi tuệ linh này lớn lên, sẽ biến đổi hình trụ linh thành các hình nhọn, tam giác, hình chóp, hình thoi, hình trụ. Tức là cấu trúc trụ linh đang bị phân rã và biến đổi do nhiễm năng lượng hoại diệt, bởi sóng điện âm mạnh sẽ hút năng lượng hoại diệt về.

-    Kết hợp các hạt năng lượng đoàn kết màu vàng (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu xám (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh mang sóng điện đa âm. Đó là trí tuệ có thiên hướng bảo vệ, đoàn kết những u mê lạc lối gây tổn thương trời người. Khi mới hình thành thì trụ linh có hình tròn, một cực là màu xám đen, một cực là màu vàng. Khi tuệ linh này lớn lên, sẽ biến đổi hình trụ linh thành các hình nhọn, tam giác, hình chóp, hình thoi, hình trụ. Tức là cấu trúc trụ linh đang bị phân rã và biến đổi do nhiễm năng lượng hoại diệt, bởi sóng điện âm mạnh sẽ hút năng lượng hoại diệt về.

-    Kết hợp các hạt năng lượng đoàn kết màu vàng (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu trắng trong có thiên hướng sóng điện âm đã tạo ra một dạng sống tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh mang sóng điện cân bằng và đa dương. Đó là trí tuệ có thiên hướng bảo vệ, đoàn kết vạn vật trời người cùng lan tỏa và phát triển những giá trị, các phương pháp mang lợi ích tới vạn vật trời người mà không màng đến lợi ích của mình. Khi hình thành, trụ linh là hình tròn, có một cực sóng điện âm là màu trắng trong, một cực sóng điện dương màu vàng. Khi tuệ linh lớn lên, cấu trúc trụ linh vẫn ổn định với hai cực và hình tròn như khi được hình thành. Bởi trụ linh cân bằng và đa sóng điện dương nên không bị năng lượng hoại diệt xâm lấn phá hủy cấu trúc trụ linh. Ngược lại, trụ linh còn biến năng lượng hoại diệt thành nguồn dinh dưỡng phát triển tuệ linh.

-    Kết hợp các hạt năng lượng có sóng điện âm (màu đỏ máu, màu đen, màu xám) với các hạt năng lượng trắng trong có thiên hướng sóng điện dương đã tạo các dạng tuệ linh chuyên tạo ra các giá trị, phương pháp, hành động, dẫn đường u mê lạc lối, gây tổn hại lợi ích của vạn vật trời người. Trụ linh của các tuệ linh này khi hình thành là hình tròn, có một cực là màu đỏ máu (đen, xám đen) với một cực là màu trắng trong thiên hướng sóng điện dương. Khi trưởng thành, trụ linh sẽ biến đổi cấu trúc thành các hình thù góc nhọn: tam giác, hình trụ, hình thoi, hình elip, hình đa giác. Khi đó, sóng điện âm rất mạnh sẽ kích thích năng lượng hoại diệt xâm nhập đồng hóa và làm thay đổi cấu trúc trụ linh và hoại diệt tuệ linh.

Sự hợp thành bởi các hạt năng lượng sóng điện âm và dương khác nhau đã là nền móng cho trụ linh của các tuệ linh bị biến đổi, phân rã, hoại diệt hay tồn tại để thành bộ lọc cũng khác nhau: những trụ linh mà có hạt năng lượng sóng điện âm màu đỏ máu, màu đen, màu xám đen thì sẽ dễ dàng bị năng lượng hoại diệt xâm nhập gây biến đổi cấu trúc trụ linh và sẽ dễ bị hoại diệt tuệ linh. Những trụ linh mà được hợp thành bởi hạt năng lượng sóng điện dương với hạt năng lượng trắng trong có thiên hướng sóng điện âm thì những trụ linh này sẽ cân bằng, không bị năng lượng hoại diệt xâm nhập gây phân rã cấu trúc trụ linh, thậm chí còn lấy năng lượng hoại diệt trở thành thức ăn, dinh dưỡng để phát triển sức mạnh cho tuệ linh.

Những tuệ linh có cấu trúc sóng điện âm dương cân bằng, hoặc đa dương, khi xuống nhân gian tu hành dễ dàng luyện thành công bộ lọc năng lượng, vì họ có thiên hướng cho đi, lan tỏa, phát triển nên dễ dàng cải tạo được cấu trúc mã sóng trí tuệ thành bộ lọc năng lượng.

Những trụ linh có hạt năng lượng sóng điện âm mạnh (đỏ máu, đen, xám đen) sẽ kích thích rất mạnh để năng lượng hoại diệt đi vào đồng hóa và gây phân rã trụ linh, tuệ linh. Bởi tính âm của sóng điện âm là hút về, tham về, vơ vét về nên bản tính di truyền này sẽ khiến cho những tuệ linh, con người mang sóng điện âm dễ tạo nghiệp lực mà hoại diệt cả chân tu và tuệ. 

Hiểu bản chất trụ linh của tuệ linh để có phương pháp đúng đắn, hữu hiệu thay đổi, cải tạo cấu trúc của trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Khi làm được điều đó, cấu trúc trụ linh sẽ cần bằng được sóng điện âm dương, sẽ tận dụng được năng lượng hoại diệt, chuyển hóa thành các siêu năng lượng, dinh dưỡng để phát triển tuệ linh và các dạng sống trong và ngoài vũ trụ.

Do đó, điều kiện mà tôi đưa ra để luyện cải tạo trụ linh chính là phải xây dựng được khuôn mẫu đạo đức. Người xây dựng được khuôn mẫu đạo đức chính là đã và đang luyện thành công bộ lọc năng lượng trong trụ linh. Đạo đức được xây dựng ở tuệ linh và con người, đó là chia sẻ lợi ích cho trời và người mà không màng đến ta. Đạo đức chính là đã và đang cân bằng được cấu trúc sóng điện âm dương trong trụ linh.

2.2. Cấu trúc bộ lọc năng lượng sóng điện âm dương của trụ linh

Cấu trúc một bộ lọc năng lượng âm dương trong trụ linh hoàn chỉnh, có hình tròn và sẽ được chia làm 3 phần:

Phần cực âm:
  phần cực âm sẽ là tổng hợp các mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm. Cực âm có nhiệm vụ thu hút năng lượng hoại diệt xâm nhập vào đủ lượng. Khi đủ lượng sẽ tự động đóng lại, không lấy thêm hay không tạo ra sự kích động để thu hút năng lượng hoại diệt di chuyển tổng lực. Tức là cực âm có kế hoạch và phương pháp tự động vận hành để lấy đủ năng lượng hoại diệt cần thiết.

Phần cực dương: 
phần cực dương là tổng hợp các mã sóng trí tuệ mang sóng điện dương. Cực dương có nhiệm vụ chuyển hóa thành các siêu năng lượng và chuyển ra không gian vũ trụ.

Hình: bộ lọc năng lượng trong trụ linh

Phần giáp ranh giữa hai cực âm và dương, chính là phần trung tính (chân tâm) tại khu vực giáp ranh sẽ có hai hạt năng lượng gốc: một hạt âm mang sóng điện âm, một hạt dương mang sóng điện dương. Hai hạt này chứa đựng tổng các mã sóng trí tuệ của vũ trụ và trời người khi đã luyện được bộ lọc năng lượng. Hạt năng lượng âm sẽ có nhiệm vụ phát tín hiệu để thu hút năng lượng hoại diệt về, tiếp đó hạt năng lượng dương có nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành các siêu năng lượng (siêu màu vàng óng ánh, xanh ngọc lưu ly). Sau đó hạt năng lượng dương sẽ chuyển siêu năng lượng màu vàng sang cực dương để lan tỏa ra ngoài, chuyển siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly sang cực âm để bảo vệ cực âm được an toàn.

Trong bộ lọc âm dương chuẩn sẽ phải là một cực có màu vàng óng ánh, một cực có màu xanh ngọc lưu ly. Đây được coi là bộ lọc kép trong trụ linh. Có một số bộ lọc mới hình thành thì sẽ có cực âm là màu đen hoặc xám, hoặc trắng trong. Nhưng phải đạt được chuẩn là màu xanh ngọc lưu ly thì trụ linh đó mới đảm bảo an toàn khi bị năng lượng hoại diệt xâm nhập. Bởi xanh ngọc lưu ly có chứa đựng sóng điện dương và tâm hỏa, do đó sẽ vô hiệu hóa được năng lượng hoại diệt khi chúng di chuyển ồ ạt đến trụ linh và tuệ linh.

Như vậy, bộ lọc năng lượng trong trụ linh là cấu trúc cân bằng của cực năng lượng mang sóng điện âm với cực năng lượng mang sóng điện dương. Để vận hành cấu trúc trụ linh ổn định thì sóng điện trung tính ở giữa với sự vận hành của hai hạt năng lượng gốc sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó. Trong hai hạt năng lượng gốc lại chứa đựng vô số mã sóng trí tuệ của vũ trụ, trời người. Càng chứa đựng được vô lượng mã sóng trí tuệ thì cấu trúc trụ linh càng được gia cố và bền vững.

Bộ lọc năng lượng trong trụ linh phải quay tròn. Nếu không quay sẽ bị phân rã mà hoại diệt. Muốn trụ linh quay thì phải hành theo hai chân lý.

2.3. Mối quan hệ giữa hai chân lý với bộ lọc năng lượng

Hai chân lý không những là phương pháp xây dựng được bộ lọc mà còn là cơ chế vận hành bộ lọc năng lượng trong trụ linh của tuệ linh và chân tu.

Thấu hiểu và vận hành được chân lý vạn vật chính là đang trau dồi các mã sóng trí tuệ của vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài vũ trụ, trời và người truyền dẫn vào trong cực âm của trụ linh. Hay có thể nói, chân lý vạn vật chính là phễu hút năng lượng, hút mã sóng trí tuệ của trong và ngoài vũ trụ, trời và người vào trụ linh.

Thấu hiểu và vận hành được chân lý giác ngộ chính là đang chuyển hóa, giải phóng năng lượng từ cực âm thành các siêu năng lượng sang cực dương để tỏa ra ngoài vũ trụ. Hay có thể nói, chân lý giác ngộ chính là phễu tỏa năng lượng ra vạn vật vũ trụ, trời và người.

Bộ lọc năng lượng chính là hai chân lý. Vận hành đúng và chuẩn hai chân lý sẽ giúp cho trời người luyện được bộ lọc và vận hành ngày càng đạt đến sự ổn định bền vững của cấu trúc trụ linh trong tuệ linh.
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.