3. Cơ chế phân tách, liên kết dây (chụp chiếu)

3.1. Cơ chế phân tách


Khái niệm:

Cơ chế phân tách là quá trình liên tục tự tách nhân đôi một chỉnh thể bằng sóng rung động trong mã sóng trí tuệ[?] của từ một đến nhiều chỉnh thể, trong điều kiện môi trường đảm bảo cho quá trình phân tách.

Đặc điểm của cơ chế phân tách:

-   Phân tách của một chỉnh thể phải diễn ra trong một quá trình, quá trình phân tách diễn ra trong lượng thời gian ngắn hay dài còn phụ thuộc vào từng loại chỉnh thể, môi trường tác động.

-   Cơ chế phân tách là diễn biến liên tục trong nội tại chỉnh thể. Đó là quá trình thay đổi cấu trúc của mã sóng trí tuệ bằng việc sinh ra một mã sóng trí tuệ mới để hình thành một chỉnh thể mới. Chỉnh thể mới lại tiếp tục cơ chế phân tách, quá trình phân tách liên tục không ngừng nghỉ sinh ra chỉnh thể mới.

-   Quá trình phân tách của chỉnh thể không chỉ tự nội tại chỉnh thể thay đổi cấu trúc mã sóng trí tuệ, mà cần có sự tác động, tương tác của các chỉnh thể khác thông qua sự rung động của mã sóng trí tuệ.

-   Cơ chế phân tách phải được khởi đầu bởi sóng rung động trong mã sóng trí tuệ của chỉnh thể. Khi chỉnh thể mới được hình thành sau quá trình phân tách sẽ được liên kết với chỉnh thể cũ bằng sóng rung động của mã sóng trí tuệ.

-   Chỉnh thể mới được sinh ra do quá trình phân tách từ các chỉnh thể khác sẽ lưu giữ toàn bộ thông tin, hình ảnh, nội dung, sóng rung động của các chỉnh thể phân tách ra nó trong quá trình từ bắt đầu cho đến khi hoàn thành cơ chế phân tách nhân đôi. Tất cả được lưu giữ trong sợi mã sóng trí tuệ của chỉnh thể mới.

Điều kiện môi trường cho quá trình phân tách:

-   Để có quá trình phân tách của chỉnh thể, phải có sự tương tác giữa các chỉnh thể. Sự tương tác được kích thích bởi sóng rung động của các chỉnh thể.

-   Để quá trình phân tách của chỉnh thể thành công, phải đảm bảo môi trường có sinh nhiệt. Có thể là sóng điện dương, có thể là sóng điện âm, có thể là sóng điện trung tính có liên kết dây.

-   Để quá trình phân tách của chỉnh thể thành công, phải có môi trường dinh dưỡng. Môi trường dinh dưỡng chính là trạng thái năng lượng từ bên ngoài chỉnh thể được truyền dẫn vào chỉnh thể thông sóng thu của mã sóng trí tuệ.

-   Để quá trình phân tách của chỉnh thể thành công, phải có độ nén, lực nén, áp lực bởi năng lượng của các chỉnh thể khác.

Các dạng cơ chế phân tách:

Trong vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài vũ trụ, trời và người, có vô số các dạng cơ chế phân tách. Cơ chế phân tách hạt năng lượng là cốt lõi, là nền móng, là quy chuẩn của tất cả các dạng cơ chế phân tách. Dưới đây là các dạng phân tách điển hình:

-   Cơ chế phân tách hạt năng lượng[?]: hạt năng lượng A và hạt năng lượng B tương tác với nhau trong môi trường có khoảng cách nhất định. Khi môi trường có sinh nhiệt, sự tương tác giữa hai hạt năng lượng tạo ra sóng rung động và liên kết sóng rung động đó của hạt năng lượng A và hạt năng lượng B. Khi đó, từ sóng rung động của hai hạt năng lượng A và B sẽ sinh ra một hạt sóng mới. Hạt sóng này sẽ biến đổi cấu trúc thành sợi mã sóng trí tuệ[?] hoàn chỉnh khi quá trình tương tác của hạt A và hạt B kết thúc. Khi sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh, là lúc hạt năng lượng C được sinh ra. Giữa hạt năng lượng A, B, C có liên kết dây[?] chính là liên kết bởi sóng rung động trong mã sóng trí tuệ. Tiếp đó, giữa 3 hạt này do tương tác trong điều kiện môi trường đảm bảo sẽ lại phân tách ra nhiều hạt năng lượng khác. Quá trình phân tách này sẽ diễn ra liên tục, nó không dừng lại bởi luôn có sự hiện hữu của từ chỉnh thể hạt năng lượng cho đến vạn vật vũ trụ và trời người.

-   Cơ chế phân tách tế bào: tế bào sẽ tự nhân đôi thành hai, từ hai thành bốn, từ 4 thành 8, từ 8 thành 16 tế bào….Cơ chế này lý giải cho việc từ phôi thai nhi chỉ là trứng và tinh trùng. Khi điều kiện môi trường đảm bảo cho quá trình phân tách thành công là: nhiệt độ của người mẹ, năng lượng[?] (tuệ linh) của người mẹ, dinh dưỡng của người mẹ. Phôi thai nhi sẽ lớn dần, hình thành lục phủ ngũ tạng, hình thành thân tướng hoàn chỉnh cho đến ngày sinh ra. Khi sinh ra, em bé vẫn ngày càng trưởng thành do cơ chế phân tách tế bào và điều kiện môi trường phải đảm bảo cho quá trình phân tách thành công. Điều kiện môi trường đó là dinh dưỡng, tức là em bé phải ăn uống các thức ăn có dưỡng chất, phải có năng lượng duy trì sự sống đó là tuệ linh[?] thiết nhập và duy trì trong thân tướng em bé, phải có nhiệt độ đảm bảo sự sống cho em bé tồn tại.

-   Cơ chế phân tách ra giống nòi của con người và muông thú: đó là quá trình tương tác giữa giống đực với giống cái, giữa người nam và người nữ. Khi đó sẽ tạo ra sóng rung động giữa nam và nữ, giữa giống đực và giống cái. Sóng rung động đó được kết nối bằng sự giao phối. Khi đó nam giới phân tách tinh trùng, nữ giới phân tách trứng; giống đực phân tách tinh trùng, giống cái phân tách trứng để tạo thành phôi thai nhi. Để có tinh trùng và trứng thì đó là cơ chế phân tách tế bào của con người và muông thú. Ta thấy đứa con, con thú con được sinh ra sẽ mang dòng máu, AND của người cha, tính cách nào đó của người mẹ. Như vây, nó chính lại là có sự liên kết dây[?] ở cơ chế phân tách.

-   Cơ chế phân tách của cây cối: hạt cây được gieo trồng trong điều kiện môi trường nhiệt độ (độ ẩm của đất, nhiệt độ của mặt trời), dinh dưỡng, năng lượng từ bên ngoài truyền nhiễm vào. Khi đó hạt giống sẽ phân tách nhân đôi và cứ phân tách nhân đôi, sẽ làm cho hạt giống nảy mầm, đâm chồi, sinh trưởng thành cây non, tiếp tục thành cây to, tiếp tục ra hoa, trổ quả. Khi đó, quả chín, phân tách để rơi khỏi cây, tiếp tục lại gặp điều kiện môi trường để tiếp diễn cho quá trình phân tách.

-   Cơ chế phân tách trong nhân quả của con người, tuệ linh, muông thú. Đó là cơ chế phân tách nhân quả của dạng sống có trí tuệ[?] rất phức tạp nhất trong vũ trụ. Khi con người tương tác với nhau, con người tương tác với các tuệ linh, con người tương tác với các muông thú, thậm chí là vạn vật. Quá trình tương tác sẽ tạo ra sóng rung động để sinh ra một hạt sóng, hạt sóng lúc này mới chỉ là sóng rung động được hình thành độc lập bên ngoài chỉnh thể con người hay tuệ linh hay muông thú. Quá trình hành động kết thúc của con người với con người, con người với tuệ linh, con người với muông thú, con người với vạn vật, sẽ hình thành một sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh có hạt năng lượng[?] bao bọc bên ngoài sợi mã sóng trí tuệ[?]trạng thái năng lượng. Hạt năng lượng này được phân tách ra cho mỗi người, mỗi tuệ linh, mỗi muông thú khi tham gia vào quá trình tương tác đó. Nếu có hai người thì sẽ có hai hạt năng lượng cho hai người. Trong hạt năng lượng mới được phân tách ra sẽ có sóng rung động, hình ảnh, nội dung, thông tin của quá trình tương tác cho đến khi phân tách thành công ra hạt năng lượng mới. Tiếp theo, hạt năng lượng đó lại tự tách làm 2 hạt, một hạt bắn vào vũ trụ, lưu giữ trong vũ trụ ở tầng năng lượng tương ứng do quá trình tương tác phân tách tạo ra, một hạt sẽ di chuyển vào não bộ của con người, hay muông thú. Đến đây, tiếp tục hạt năng lượng ở não bộ sẽ lại phân tách làm hai hạt, một hạt vẫn giữ ở não bộ, một hạt di chuyển vào tâm (cấu trúc trụ linh[?] của tuệ linh[?]). Cả 3 hạt năng lượng của một người tạo ra sẽ có cùng mã sóng trí tuệ như nhau. Nếu nhiều người tương tác với nhau trong một sự việc thì mỗi người sẽ có 3 hạt năng lượng. Tuy nhiên hạt năng lượng của mỗi người sẽ khác nhau do sự rung động, ý nghĩ, sự thỏa mãn hay chưa thỏa mãn của mỗi người mà tạo ra mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng khác nhau. Một kiếp người, con người tạo ra vô số quá trình tương tác, vô số quá trình tương tác sẽ tạo ra vô số hạt năng lượng. Tôi sẽ phân tích và lấy ví dụ cụ thể trong phần biện chứng giữa cơ chế phân tách[?], liên kết dây[?] (chụp chiếu) với hai chân lý[?].

Trên đây chỉ là trình bày một số dạng cơ chế phân tách. Trong cuộc sống của vũ trụ có vô số dạng cơ chế phân tách. Tuy nhiên, dù là dạng cơ chế phân tách nào thì vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo điều kiện môi trường, đặc điểm của cơ chế phân tách.

3.2. Cơ chế liên kết dây (chụp chiếu)

Khái niệm:

Cơ chế liên kết dây là quá trình liên tục liên kết giữa các chỉnh thể bằng sóng rung động của mã sóng trí tuệ, trong điều kiện môi trường đảm bảo cho quá trình liên kết. Cơ chế liên kết dây còn được gọi là cơ chế chụp chiếu.

Đặc điểm của cơ chế liên kết dây (chụp chiếu):

-   Cơ chế liên kết dây (chụp chiếu) giữa các chỉnh thể phải diễn ra trong một quá trình, quá trình liên kết diễn ra trong lượng thời gian ngắn hay dài còn phụ thuộc vào từng loại chỉnh thể, môi trường tác động.

-   Cơ chế liên kết dây (chụp chiếu) là diễn biến liên tục trong nội tại chỉnh thể với các chỉnh thể khác. Đó là quá trình thay đổi cấu trúc của mã sóng trí tuệ bằng việc gia tăng liên kết để tổng hòa các mã sóng trí tuệ trong các chỉnh thể.

-   Quá trình tự diễn biến liên kết dây (chụp chiếu) của các chỉnh thể phải được khởi đầu bởi sóng rung động, do sự tương tác của các chỉnh thể để diễn ra quá trình liên kết giữa các mã sóng trí tuệ của các chỉnh thể.

-   Quá trình liên kết dây (chụp chiếu) cũng tạo ra các chỉnh thể mới. Chỉnh thể mới là tổng hòa từ các chỉnh thể khác. Chỉnh thể mới sẽ lưu giữ toàn bộ thông tin, hình ảnh, nội dung, sóng rung động của các chỉnh thể khác khi chúng liên kết với nhau. Tất cả được lưu giữ trong sợi mã sóng trí tuệ[?] của chỉnh thể mới. Chỉnh thể mới do quá trình liên kết sẽ có trạng thái năng lượng mới do sự truyền dẫn trạng thái năng lượng giao thoa của các chỉnh thể được liên kết.

Điều kiện môi trường cho quá trình liên kết dây (chụp chiếu):

-   Để có quá trình liên kết dây (chụp chiếu) của các chỉnh thể, phải có sự tương tác giữa các chỉnh thể. Sự tương tác được kích thích bởi sóng rung động trong mã sóng trí tuệ của các chỉnh thể.

-   Để quá trình liên kết dây (chụp chiếu) của các chỉnh thể thành công, phải đảm bảo môi trường có sinh nhiệt. Có thể là sóng điện dương, có thể là sóng điện âm, có thể là sóng điện trung tính (chớm sinh nhiệt) có liên kết dây.

-   Để quá trình liên kết dây (chụp chiếu) của các chỉnh thể thành công, phải có độ nén, lực nén, áp lực bởi năng lượng của các chỉnh thể khác.

-   Để quá trình liên kết dây (chụp chiếu) của các chỉnh thể được duy trì, phải có môi trường dinh dưỡng. Môi trường dinh dưỡng chính là có sự truyền dẫn trạng thái năng lượng giữa các chỉnh thể để duy trì liên kết.

Các dạng cơ chế liên kết dây (chụp chiếu):

Trong vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài vũ trụ, trời và người, có vô số các dạng cơ chế liên kết dây (chụp chiếu). Cơ chế liên kết dây (chụp chiếu) hạt năng lượng[?] là cốt lõi, là nền móng, là quy chuẩn của tất cả các dạng cơ liên kết dây (chụp chiếu). Dưới đây là các dạng liên kết điển hình:

-   Cơ chế liên kết dây[?] (chụp chiếu)  hạt năng lượng[?]: hạt năng lượng A và hạt năng lượng B tương tác với nhau trong môi trường có khoảng cách nhất định. Khi môi trường có sinh nhiệt, sự tương tác giữa hai hạt năng lượng tạo ra sóng rung động và liên kết sóng rung động đó của hạt năng lượng A và hạt năng lượng B. Đó chính là quá trình liên kết được thiết lập. Từ liên kết ban đầu được thiết lập giữa sóng rung động của hai hạt năng lượng A và B sẽ sinh ra một hạt sóng mới. Hạt sóng này sẽ biến đổi cấu trúc thành sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh khi quá trình tương tác của hạt A và hạt B kết thúc. Khi sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh, là lúc hạt năng lượng C được sinh ra. Giữa hạt năng lượng A và B liên kết với hạt C bởi sóng rung động trong mã sóng trí tuệ của cả 3 hạt năng lượng. Tiếp đó, giữa 3 hạt này do tương tác trong điều kiện môi trường đảm bảo sẽ lại phân tách ra nhiều hạt năng lượng khác và tiếp tục quá trình liên kết. Quá trình liên kết này sẽ diễn ra liên tục, nó liên tục vì nó là biện chứng của cả cơ chế phân tách. Tức có phân tách thì có liên kết, có liên kết sẽ lại phân tách ra hạt năng lượng mới. Cứ vậy cơ chế liên kết hạt năng lượng là quá trình liên tục không ngừng nghỉ để cấu tạo thành vạn vật, sự việc, hiện tượng của vũ trụ và trời người.

-   Cơ chế liên kết tế bào: để có cơ chế liên kết tế bào thì phải có cơ chế phân tách tế bào trước. Trước tiên, tế bào sẽ tự nhân đôi thành hai, từ hai thành bốn, từ 4 thành 8, từ 8 thành 16 tế bào….Mỗi khi tế bào tự nhân đôi xong thì đó chính là quá trình hoàn thiện từng liên kết giữa các cặp tế bào. Khi tế bào gia tăng với số lượng khổng lồ thì cơ chế liên kết được thiết lập chặt chẽ. Cơ chế này lý giải cho việc em bé được hình thành bởi quá trình liên kết của các tế bào sau quá trình phân tách tế bào từ phôi thai nhi là trứng và tinh trùng. Khi điều kiện môi trường đảm bảo cho quá trình liên kết thành công là: nhiệt độ của người mẹ, năng lượng (tuệ linh) của người mẹ, dinh dưỡng của người mẹ. Khi sinh ra, để em bé có sự sống phải có được liên kết bởi thân tướng, trạng thái năng lượng (tuệ linh) duy trì sự sống và dinh dưỡng để nuôi dưỡng thân tướng.

-   Cơ chế liên kết để tạo ra giống nòi của con người và muông thú: đó là quá trình tương tác giữa giống đực với giống cái, giữa người nam và người nữ. Khi đó sẽ tạo ra sóng rung động giữa nam và nữ, giữa giống đực và giống cái. Sóng rung động đó được kết nối bằng sự giao phối để bước vào quá trình phân tách ra những đứa trẻ, những con thú con. Tiếp diễn của cơ chế phân tách chính là sự liên kết bởi huyết thống, bởi tình phụ tử, mẫu tử, bởi xã hội, bởi bầy đàn. Sợi dây trí tuệ cho sự liên kết gia đình và xã hội của con người, liên kết bầy đàn của muông thú đó là sự tồn tại, là tình yêu, là trách nhiệm, là huyết thống, là đoàn kết. Từ một chỉnh thể con người với sức mạnh năng lượng yếu ớt và đơn độc, nhưng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau quá trình liên kết với gia đình, xã hội, dân tộc, nhân loại. Con thú sẽ mạnh lên sau khi liên kết với bầy đàn.

-   Cơ chế liên kết của cây cối: đó là một cái cây để trở thành cây cổ thụ thì đó là quá trình diễn biến cơ chế phân tách trong một thời gian dài. Khi cơ chế phân tách từ hạt mầm cây đã diễn ra luôn cơ chế liên kết, và cứ sau mỗi lần phân tách hạt năng lượng trong cây sẽ diễn ra liên kết. Cứ vậy, kết hợp biện chứng của cơ chế phân tách và liên kết đã tạo ra một cây cổ thụ to và vững chắc.

-   Cơ chế liên kết của ngôi nhà là sự liên kết tổng hợp của vô số vật liệu được cấu thành bởi chủ đầu tư, bản vẽ thiết kế, công nhân, con người sống trong ngôi nhà.

-   Cơ chế liên kết dây (chụp chiếu) trong nhân quả của con người, tuệ linh[?], muông thú. Đó là cơ chế chụp chiếu nhân quả của dạng sống có trí tuệ rất phức tạp nhất trong vũ trụ. Khi con người, tuệ linh, muông thú đã tạo ra vô số hạt năng lượng do cơ chế phân tách. Mà khi phân tách ra được các hạt năng lượng thì nó chính là diễn biến của cơ chế liên kết dây. Trong các hạt năng lượng đó có mã sóng trí tuệ[?], có sóng rung động. Do đó tại thời điểm tương lai của hiện tại hay thời điểm hiện tại của quá khứ, con người, tuệ linh, muông thú có sự tương tác sẽ tạo ra sóng rung động tương ứng với sóng rung động của các hạt năng lượng đã được phân tách trong quá khứ hoặc hiện tại. Khi sóng rung động đã kết nối với nhau, chúng sẽ hợp nhất lại, ta gọi đây là chụp chiếu. Đó chính là nhân quả của con người, của tuệ linh, của muông thú. Nhân quả là sự kết hợp của cơ chế phân tách và chụp chiếu hạt năng lượng chứa đựng sóng rung động, nội dung, thông tin, hình ảnh của các hạt năng lượng quá khứ hiện về và thay đổi cấu trúc năng lượng của con người ở thời điểm đó. Do đó con người sẽ nhận được thành công hay thất bại, sức khỏe hay bệnh tật… là quá trình chụp chiếu lại thành quả của việc đã tạo ra các hạt năng lượng tương ứng trong quá khứ. Tôi sẽ phân tích kỹ trong phần biện chứng giữa cơ chế phân tách, chụp chiếu với hai chân lý để độc giả hiểu cặn kẽ.

Trên đây chỉ là trình bày một số dạng cơ chế liên kết dây (chụp chiếu), trong cuộc sống của vũ trụ có vô số dạng cơ chế chụp chiếu. Tuy nhiên, dù là dạng cơ chế chụp chiếu nào thì vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo điều kiện môi trường, đặc điểm của cơ chế liên kết dây[?] (chụp chiếu).

Cơ chế phân tách, liên kết dây[?] (chụp chiếu) hạt năng lượng[?] là cốt lõi, là nền móng, là quy chuẩn cho tất cả các dạng phân tách, chụp chiếu. Đặc biệt, cơ chế phân tách, chụp chiếu hạt năng lượng là bản chất, là cơ chế vận hành của chân lý nhân quả (vạn vật) và chân lý giác ngộ[?].

Cơ chế phân tách, liên kết dây (chụp chiếu) là một cơ chế hoàn chỉnh. Cơ chế hoàn chỉnh này tách ra làm hai giai đoạn, đó là cơ chế phân tách và cơ chế liên kết dây (chụp chiếu) của sự cấu thành trong và ngoài vũ trụ, trời và người. Có thể thấy rằng, cơ chế phân tách, chụp chiếu là chỉnh thể thống nhất mà không thể tách bỏ giai đoạn nào của cơ chế trong việc cấu thành vũ trụ và trời người.
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.