3 Thống nhất biện chứng giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

3 Thống nhất biện chứng giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm


Một chân lý hợp nhất, học thuyết hợp nhất được hệ tư tưởng triết học chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật, cũng như vạn vật vũ trụ trời người là điều mong mỏi không những của những tín đồ theo hai hệ tư tưởng trên, mà còn là mong mỏi của cả nhân loại.

Tại sao nhân loại lại mong mỏi cần có học thuyết thống nhất, chân lý thống nhất hai hệ tư tưởng triết học đó? Bởi những thành tựu và hạn chế của mỗi hệ tư trưởng triết học chưa tìm ra con đường khai sáng. Bởi chỉ có một chân lý thống nhất, học thuyết thống nhất mới giúp nhân loại đoàn kết để tồn tại và phát triển vũ trụ và trời người.

Những thành tựu của hai hệ tư tưởng triết học:

-   Hệ tư tưởng triết học duy vật biện chứng. Dẫn đầu cho hệ tư tưởng triết học duy vật biện chứng là các ngành khoa học: khoa học toán học, khoa học hóa học, khoa học sinh học, khoa học vũ trụ, khoa học vật lý. Đặc biệt trong khoa học vật lý, với chuyên ngành cơ học lượng tử và nguyên tử hạt nhân, đã lý giải được phần nào về cội nguồn của vạn vật vũ trụ. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học đã giúp cho chủ nghĩa duy vật biện chứng chứng minh và giải thích được vô số những điều bí ẩn của vũ trụ mà hàng ngàn năm qua bị che mờ bởi quan điểm thần thánh hóa, siêu nhiên huyền bí của chủ nghĩa duy tâm là các tôn giáo. Khoa học phát triển giúp cho nhân loại ngày càng phát triển và không ngừng tìm tòi, khám phá vạn vật vũ trụ trời người.

-   Hệ tư tưởng triết học duy tâm. Dẫn dắt hệ tư tưởng này là quan điểm của các tôn giáo. Những quan điểm đó đều là hình tượng hóa các hiện tượng siêu nhiên, thiên chúa, thánh thần, phật để dẫn dắt nhân loại xây dựng đức tin, tạo dựng được giá trị đạo đức nhân văn. Những thành tựu đó là vô cùng to lớn đối với nhân loại, nó kích thích nhân loại luôn luôn tìm kiếm và gia tăng giá trị đạo đức nhân văn, đoàn kết nhân loại. Nó kích thích sự tìm kiếm về cội nguồn của vũ trụ và nhân loại.

Những hạn chế của hai hệ tư tưởng triết học:

-   Hệ tư tưởng triết học duy vật biện chứng. Dù những ngành khoa học vũ trụ, vật lý lượng tử, vật lý hạt nhân nguyên tử đang dẫn đầu trong việc lý giải và khám phá vũ trụ và trời người, nhưng vẫn đang gặp bế tắc. Khoa học mới chỉ khám phá được một phần nhỏ vũ trụ, nó giống như việc ta chỉ thấy được một vài hạt cát trên sa mạc cát rộng lớn những ẩn giấu và bí mật của vũ trụ trời người. Ngay như những bí mật của các hạt năng lượng mà chính khoa học còn chưa biết hết và thấu hiểu cơ chế cũng như bản chất của nó. Khoa học đang bị gò bó vào khuôn mẫu bởi các phương trình toán học để lý giải vạn vật vũ trụ, chính điều này sẽ là hạn chế và kìm hãm sự phát triển của khoa học, bởi vạn vật vũ trụ không thể lý giải bằng vài phương trình do con người tự nghĩ và đặt ra. Khoa học vẫn chưa thể khám phá và giải mã được những bí ẩn của chính cơ thể con người, bởi con người là tổng hợp của cơ chế phân tách, liên kết hạt năng lượng và thuyết tam hợp, do đó các phương trình toán học sẽ không thể áp dụng vào chính con người được. Khoa học vẫn chưa thể lý giải được những hiện tượng siêu nhiên, thiên chúa, thánh thần, phật trong các quan điểm của tôn giáo. Thậm chí khoa học không tin vào sự hiện hữu thế giới tâm linh của các tôn giáo và các tín ngưỡng. Cuộc đấu tranh giữa vật chất quyết định ý thức hay ý thức quyết định vật chất vẫn chưa đi đến lời giải và hợp nhất quan điểm. Như vậy, dù ghi nhận sự phát triển vượt bậc của khoa học, nhưng cũng phải nhìn nhận thẳng thắn là khoa học và chủ nghĩa duy vật vẫn còn mò mẫm trong thời kỳ tăm tối. Sự phát triển của khoa học đang gặp nút thắt chướng ngại vô cùng lớn, nếu khoa học không tháo gỡ được nút thắt này thì cho dù khoa học phát triển trong vài nghìn năm, thậm chí cả triệu năm sau thì cũng vẫn là thời kỳ tăm tối so với sự phát triển của vạn vật vũ trụ.

-   Hệ tư tưởng triết học duy tâm. Dù đạt được những thành tựu, nhưng vẫn còn vô số u mê lạc lối. Điển hình là việc thần thánh hóa, hình tượng hóa những vĩ nhân khai sinh ra các dòng đạo. Hình tượng hóa thánh thần, thiên chúa, phật để cầu xin phúc, xin lộc, xin giải hạn, xin sự giải thoát đi ngược dòng chảy quy luật tự nhiên. Những tư tưởng do các thế hệ sau trong từng tôn giáo, mang tính chủ quan đã áp đặt thành kinh kệ của các bậc khai sáng nhân loại, để thỏa mãn mục đích chính trị và cá nhân, đã làm cho những quan điểm gốc bị lệch lạc và sai lệch với ban đầu. Chính vì thế, chủ nghĩa duy tâm đang dẫn dắt nhân loại chìm sâu trong u mê lạc lối bởi không có phương pháp luận biện chứng và thực chứng. Do đó, cuộc đấu tranh giữa ý thức quyết định vật chất và vật chất quyết định ý thức của hai hệ tư tưởng triết học này vẫn chưa đưa ra được quan điểm đúng và thống nhất. Nút thắt to lớn của tôn giáo và chủ nghĩa duy tâm là u mê lạc lối không có phương pháp luận biện chứng chứng thực.

Với những thành tựu và hạn chế của cả hai hệ tư trưởng triết học. Tôi nhận thấy nút thắt chướng ngại của khoa học là không có phương pháp luận tâm linh – thiền định và hai chân lý ứng dụng vào khoa học để tạo bước phát triển vượt bậc của khoa học. Khi những nhà khoa học dùng phương pháp luận tâm linh – thiền định và hai chân lý sẽ giải phóng được sức mạnh và bí ẩn của con người, sẽ thấy và thấu hiểu vạn vật vũ trụ, thấy và thấu hiểu thế giới tâm linh, thấy và thấu hiểu thiên chúa, thần thánh, phật. Khi đó sẽ chuyển hóa thành các phương pháp luận biện chứng, chứng thực để giúp chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo có cuộc cách mạng diệt đi những u mê lạc lối, phát triển sự trong sáng của đức tin và đạo đức nhân văn. Làm được điều này chính là thống nhất biện chứng được hai hệ tư tưởng triết học, thống nhất giữa tâm linh và khoa học. Nhưng, để làm được điều đó, thì sự tiên phong của các nhà khoa học trong việc thực hành phương pháp luận tâm linh – thiền định và hai chân lý có tính tiên quyết, quyết định cho sự thành công.

Đứng trước cuộc đấu tranh giữa hai hệ tư trưởng triết học vẫn đang diễn ra, thậm chí còn quyết liệt hơn. Đứng trước nút thắt chướng ngại to lớn cản trở sự phát triển của khoa học. Đứng trước các cuộc đấu tranh, chiến tranh giữa các quốc gia, giữa các dân tộc, sắc tộc ngày càng ở quy mô lớn. Đứng trước sự u mê lạc lối của nhân loại bởi những quan điểm lệch lạc không có phương pháp luận biện chứng, chứng thực. Đứng trước sự hoại diệt nhân loại và vũ trụ đang hiện hữu. Việc cấp bách của nhân loại là cần có một hệ tư tưởng với chân lý thống nhất vĩ đại, học thuyết thống nhất vĩ đại để thống nhất các quan điểm của hai hệ tư tưởng triết học trên, để thống nhất nhân loại trong sự đoàn kết, để biện chứng chứng thực được các quan điểm tôn giáo, để khai sáng cho các ngành khoa học phát triển vượt bậc là trách nhiệm của mỗi con người và của cả nhân loại. Chỉ có chân lý thống nhất, học thuyết thống nhất vĩ đại mới giúp cho nhân loại và vũ trụ tồn tại để phát triển bền vững.

Việc tôi đưa ra các học thuyết, chân lý thống nhất vĩ đại, các cơ chế, các bản chất của sự hình thành, phát triển vũ trụ và trời người, con đường tồn tại và phát triển đạo đức nhân loại là đáp ứng được việc cấp bách của nhân loại và trời người. Những phương pháp luận nghiên cứu được áp dụng để đưa ra được các học thuyết, chân lý, cơ chế, bản chất của vũ trụ trời người chính là phương pháp luận tâm linh – thiền định; ứng dụng hai chân lý vào quan sát vạn vật, sự việc, hiện tượng; thống nhất biện chứng giữa hai hệ tư tưởng triết học. Việc áp dụng các phương pháp luận này đã giúp cho rất nhiều người và các môn sinh của tôi chứng thực được sự hợp nhất vĩ đại của các chân lý, các học thuyết, các cơ chế, các bản chất sự hình thành và phát triển của vạn vật vũ trụ và trời người.

Cuốn sách “Sự Sống Của Vũ Trụ - Con đường tồn tại, phát triển của vạn vật vũ trụ và trời người bằng hai chân lý là sự biện chứng, minh chứng, chứng thực cho những học thuyết, chân lý hợp nhất vĩ đại đó. Nội dung cuốn sách bao gồm 4 phần:

Phần 1: Giới thiệu về tác giả; phương pháp luận nghiên cứu về cơ chế, chân lý, bản chất sự hình thành, phát triển của vạn vật vũ trụ và trời người.

Phần 2: Những học thuyết, chân lý, cơ chế, bản chất bao trùm vạn vật vũ trụ và trời người.

Phần 3: Cội nguồn sự hình thành, phát triển của vạn vật vũ trụ và trời người.

Phần 4: Con đường tồn tại, phát triển của vạn vật vũ trụ và trời người bằng hai chân lý.

Các bài viết khác

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.