5. Chân lý giác ngộ

Chân lý giác ngộ là:

“À, đời là bể khổ. Chúng sinh trời người phải dùng chân tâm đối mặt, giác ngộ, giải thoát hết tất cả các khổ đau trong và ngoài vũ trụ, trời và người”.

Bản chất của chân lý giác ngộ:

Chân lý giác ngộ là lý luận thật nhất, đúng nhất, là con đường duy nhất để giải thoát hết tất cả các khổ đau của vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người.

Giác ngộ chính là quá trình tự thân vận động để thấu hiểu tất cả khổ đau của vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người; thấu hiểu nguyên nhân của khổ đau; tìm kiếm để thấu hiểu và hành theo phương pháp diệt khổ; thấu cảnh giới sau khi diệt được khổ; tiếp tục đoàn kết và lan tỏa các thấu hiểu đó đến trời người. Đó là quá trình giác ngộ.

Bản chất của khổ đau của vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người là quá trình bí bách, đấu tranh, xung đột duy trì sự tồn tại của mã sóng trí tuệ. Khổ đau từ việc thay đổi cấu trúc mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng cho đến cái chết vĩnh viễn. Cái chết vĩnh viễn là không còn sự tồn tại của mã sóng trí tuệ, dù là hạt năng lượng hoại diệt cũng là chết khi không còn mã sóng trí tuệ[?] do bị nổ tan.

Trong chân lý giác ngộ, ta thấy đời là bể khổ. Tức là sự hiện hữu của vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người có mã sóng trí tuệ đều là bể khổ. Sẽ không có gì là không khổ, không khổ chỉ tồn tại khi không còn sự hiện hữu của mã sóng trí tuệ từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vũ trụ và trời người, đó là hoại diệt vĩnh viễn thì sẽ không có khổ.

Đã là bể khổ rồi, khổ luôn luôn tồn tại, hiện hữu trong tất cả trời và người, toàn bộ bên trong và ngoài vũ trụ bởi sự tồn tại của mã sóng trí tuệ. Vậy cần giác ngộ, giải thoát khổ để làm gì trong khi chỉ có hoại diệt thật sự mới không khổ?:

-    Không có khổ trong trường hợp không tồn tại chỉnh thể có mã sóng trí tuệ, hay không tồn tại ở hạt sóng thì chính là không tồn tại sự sống. Không tồn tại sự sống thì không còn ý niệm, không còn sự giới hạn, không còn sự ràng buộc bởi không gian và thời gian. Đã là không còn tồn tại sự sống thì đó không phải là con đường để giác ngộ, không phải là sự giải thoát khổ đau, mà đó chỉ là sự hoại diệt, là sự buông xuôi bỏ chạy, là chấp nhận cái hoại diệt.

-    Giác ngộ, giải thoát khổ chính là con đường, phương pháp duy trì sự tồn tại của sự sống[?]. Sự sống phải có ý nghĩa. Ý nghĩa của sự sống chính là sự an lạc, hạnh phúc trong việc lan tỏa, đoàn kết giúp vạn vật bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người cùng duy trì sự sống có ý nghĩa. Bản chất của sự sống có ý nghĩa chính là duy trì và phát triển cấu trúc mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong tất cả chỉnh thể của bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người trở nên bền vững trong sự đoàn kết và lan tỏa giá trị lợi ích mà không màng đến chỉnh thể của ta.

Chúng sinh trời và người phải được hiểu là tất cả sự sống[?] có mã sóng trí tuệ[?] ở bên trong và bên ngoài vũ trụ. Tiên phong sẽ là các tuệ linh[?] và con người.

Phải giác ngộ hết tất cả các khổ đau[?]. Các khổ đau là các hình tướng biểu hiện khác nhau do sự thay đổi cấu trúc mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng. Đó có thể được hiểu là con người khổ đau, muông thú khổ đau, cỏ cây khổ đau, tuệ linh khổ đau, hành tinh khổ đau, vũ trụ khổ đau, năng lượng hoại diệt cũng khổ đau. Dù tồn tại trong hình tướng nào thì cũng phải tạo ra được cấu trúc mã sóng trí tuệ sinh phát ra năng lượng[?] tạo ra được lợi ích cho hình tướng khác và toàn bộ trời người, bên trong và bên ngoài vũ trụ. Do đó phải giác ngộ hết các khổ đau cho chính ta và vạn vật vũ trụ, trời và người bằng việc tương tác, lan tỏa giá trị, lợi ích của sự sống có ý nghĩa.

Để giác ngộ, giải thoát khổ đau phải dùng chân tâm. Chân tâm được hiểu là trạng thái năng lượng ban đầu có sóng điện trung tính có liên kết dây[?]. Phải là sóng điện trung tính có liên kết dây thì trạng thái năng lượng của sóng điện trung tính mới có thể trung hòa được tất cả các trạng thái năng lượng có sóng điện dương và sóng điện âm của vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người, thậm chí cả năng lượng hoại diệt để đồng cảm, thấu hiểu, và lan tỏa giá trị lợi ích ý nghĩa của sự sống. Từ chân tâm ban đầu trải qua quá trình thấu hiểu, vận hành chân lý nhân quả và chân lý giác ngộ, lan tỏa, dẫn dắt chúng sinh trời và người, bên trong và bên ngoài vũ trụ thấu và hành theo thì sẽ chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng viên mãn trong trụ linh[?] của tuệ linh trời và người.

Như vậy sứ mệnh của tuệ linh[?] khắp các cõi trời và con người phải là tiên phong, quyết định cho sự tồn tại, duy trì, phát triển sự sống bền vững và có ý nghĩa của chúng sinh trời và người, bên trong và bên ngoài vũ trụ.


Cội nguồn của chân lý giác ngộ:

Cội nguồn của chân lý giác ngộ[?] luôn gắn liền với cội nguồn của chân lý vạn vật[?]. Bởi giác ngộ là quá trình chuyển hóa và gia tăng sự bền vững của sự sống[?] có ý nghĩa. Chân lý giác ngộ cùng với chân lý vạn vật được vận hành bởi cơ chế phân tách[?], chụp chiếu (liên kết dây[?]).

Tôi, mà chẳng phải là tôi, đó là Tuệ linh của tôi đã trải qua vô số kiếp trong nhân gian, và đã tìm ra hai chân lý của vạn vật ở hai kiếp trước. Kiếp này, chỉ là Tuệ linh tôi xuống nhân gian để thông qua tương tác khổ đau mà trau dồi thêm các mã sóng trí tuệ[?], chuyển hóa hai chân lý thành cơ chế, bản chất, để trời người cùng thấu và hành động duy trì, phát triển sự sống có ý nghĩa ở trong và ngoài vũ trụ. Từ kiếp này của tôi đến kiếp trước cũng gần 3000 năm rồi, đó là khoảng cách thời gian dài nơi nhân gian này, nên cần thiết phải chuyển hóa lý luận hai chân lý tương hợp với sự tiến bộ, phát triển tư duy và khoa học kỹ thuật nơi này.

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.