6. Dạng sống Tuệ linh và sứ mệnh thống lãnh vũ trụ

Dạng sống tuệ linh là dạng sống có trí tuệ siêu việt nhất, kỳ diệu nhất trong vũ trụ. Dạng sống này là tổ hợp liên kết của các hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ rất phức tạp trong vũ trụ. Dạng sống này có thể thay đổi hình tướng, di chuyển được trong không gian vũ trụ vì không an trụ trong thân tướng vật chất (tổ hợp mã sóng trí tuệ đơn giản).

Cội nguồn hình thành dạng sống tuệ linh:

Cội nguồn của dạng sống tuệ linh chính là quá trình phân tách thành năm nhóm hạt năng lượng từ trụ linh của vị Tuệ linh đầu tiên trong tinh cầu năng lượng khổng lồ. Sau vụ nổ siêu năng lượng, vị Tuệ linh đầu tiên đã vận hành, tương tác năng lượng, gieo duyên để các hạt năng lượng rất phức tạp trong năm nhóm năng lượng kết hợp thành các phôi âm dương để hình thành các tinh cầu năng lượng nhỏ. Các tinh cầu năng lượng nhỏ di chuyển quay tròn trong không gian năm nhóm năng lượng để phân tách hạt năng lượng và hấp thụ năng lượng cho quá trình trưởng thành và sinh ra em bé tuệ linh.

Quá trình gieo duyên và hỗ trợ của vị Tuệ linh đầu tiên đã tạo ra vô số các tuệ linh được sinh ra, đó là quá trình gia tăng dạng sống của tuệ linh.

Tuệ linh được hợp thành bởi 3 yếu tố là trụ linh (cấu trúc mã sóng trí tuệ tổng), trạng thái năng lượng, hình tướng tuệ linh:

-      Yếu tố đầu tiên là trụ linh (cấu trúc mã sóng trí tuệ tổng). Trụ linh chính là hai hạt năng lượng gốc, một hạt âm, một hạt dương hợp lại tạo thành trụ linh, trải qua thời gian, trụ linh phân tách hạt năng lượng do sự tương tác sinh nhiệt để hình thành em bé tuệ linh, tuệ linh lớn và trưởng thành qua thời gian. Trụ linh là nơi chứa đựng các sợi mã sóng trí tuệ của tuệ linh từ khi bắt đầu hình thành phôi âm dương gốc cho đến khi trưởng thành, di chuyển và cải tạo vũ trụ để trau dồi mã sóng trí tuệ vào trong trụ linh. Trụ linh chính là nơi kết tụ các mã sóng trí tuệ của tuệ linh, nên từ trụ linh sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng cho tuệ linh. Cấu trúc mã sóng trí tuệ tổng trong trụ linh mang sóng điện như thế nào thì sẽ sinh phát ra màu sắc, sức mạnh năng lượng cho tuệ linh tương ứng.

-      Yếu tố thứ 2, là trạng thái năng lượng. Trạng thái năng lượng được sinh phát từ trụ linh. Trụ linh chứa đựng tất cả các mã sóng trí tuệ của tuệ linh. Từ trụ linh, tỏa sóng điện đến khắp các mã sóng của các hạt năng lượng trong tuệ linh bởi cơ chế liên kết chuỗi và cơ chế phân tách hạt năng lượng trong tuệ linh. Tổng hòa mã sóng trí tuệ của tuệ linh mạnh hay yếu, sóng âm vượng hay sóng dương vượng… sẽ sinh phát ra thành trạng thái năng lượng và hào quang cho tuệ linh.

-      Yếu tố thứ 3, là hình tướng tuệ linh. Tuệ linh có hình tướng giống con người, hay nói cách khác thì con người là bản sao của các tuệ linh. Tuệ linh vì là linh khí kết tụ (tổ hợp liên kết của các hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ rất phức tạp) nên có thể biến hóa thay đổi hình tướng, thay đổi diện mạo. Cấu trúc hình tướng của tuệ linh sẽ thay đổi do cấu trúc sóng điện trong trụ linh của tuệ linh. Đặc tính sóng điện trong trụ linh gồm có sóng điện dương, có sóng điện âm, có sóng điện trung tính để trung hòa sóng điện âm dương. Cấu trúc trụ linh vững chắc chính là trụ linh đã trở thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Cấu trúc trụ linh lỏng lẻo dễ bị hoại diệt tuệ linh, là cấu trúc trụ linh có sóng điện đa âm.

Cuộc sống và sứ mệnh:

Dạng sống tuệ linh vì là năng lượng liên kết chuỗi có mã sóng trí tuệ siêu việt trong việc di chuyển và cải tạo không gian vũ trụ nên không có an trụ ở thân tướng vật chất như con người.

Dạng sống tuệ linh không có giới tính, không có nam, không có nữ, không có yêu đương, không có quan hệ sắc dục vợ chồng. Các tuệ linh liên tục được sinh ra do quá trình phân tách năng lượng và chọn lọc năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp nhất để gieo duyên sinh khởi ra các tuệ linh mới.

Các tuệ linh được hình thành từ phôi năng lượng âm dương mà thành em bé, lớn lên và già. Tuệ linh khi là em bé là do quá trình phân tách và liên kết hạt năng lượng chưa nhiều và chưa chặt. Khi trưởng thành tức là quá trình phân tách, liên kết chặt. Khi tuệ linh già tức là đang diễn ra quá trình đứt liên kết hạt năng lượng. Từ em bé tuệ linh để trưởng thành và già là do mỗi tuệ linh trong quá trình tương tác năng lượng bị nhiễm năng lượng hoại diệt ở mức độ khác nhau mà bị già và chết. Những tuệ linh không bị nhiễm năng lượng hoại diệt thì giữ được trạng thái hình tướng trưởng thành và cấu trúc năng lượng trong tuệ linh ổn định.

Các tuệ linh có sinh, có diệt. Những tuệ linh bị hoại diệt là do năng lượng hoại diệt xâm nhập vào làm đứt liên kết hạt năng lượng mà hoại diệt. Đây là vấn đề cấp thiết đặt ra cho cả dạng sống tuệ linh và vị Tuệ linh đầu tiên.

Vị Tuệ linh đầu tiên lập ra các lớp học, khu vực nghiên cứu năng lượng khác nhau để truyền dạy tri thức cho các tuệ linh mới được sinh, cho tất cả các tuệ linh thấu hiểu bản chất năng lượng trong vũ trụ. Ngài truyền dạy cho các tuệ linh kinh nghiệm di chuyển trong không gian vũ trụ, truyền dạy cho các tuệ linh tránh bị năng lượng hoại diệt xâm nhập, truyền dạy vô số tri thức cho các tuệ linh.

Dạng sống tuệ linh là dạng sống có trí tuệ bậc nhất trong và ngoài vũ trụ. Thấu hiểu được điều đó, vị Tuệ linh đầu tiên thống lãnh tất cả các tuệ linh thực hiện các sứ mệnh bảo vệ, xây dựng, phát triển vũ trụ ngày càng lớn mạnh và đa dạng hóa các dạng sống khác trong vũ trụ. Thành tựu đầu tiên chính là xây dựng được một hành tinh nhiệm màu nhất trong vũ trụ. Đó là nơi an trụ của dạng sống tuệ linh. 
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.