6. Vận hành bộ lọc năng lượng trong trụ linh

Những chân tu, tuệ linh đã đắc được bộ lọc năng lượng rồi, vậy làm thế nào để vận hành được bộ lọc?

Câu trả lời là dù chưa đắc được hay đã đắc được bộ lọc năng lượng trong trụ linh, vẫn phải tiếp tục thực hiện hai bước: đó là cảm thọ hết tất cả các khổ đau kiếp nạn, an vui hạnh phúc, vạn vật, sự việc, hiện tượng của trời người bằng chân lý vạn vật và chuyển hóa năng lượng bằng chân lý giác ngộ. Tức là vận hành theo hai chân lý chính là vận hành bộ lọc.

Vận hành theo hai chân lý là vận hành xây dựng khuôn mẫu đạo đức, lan tỏa giá trị đạo đức tới vạn vật, trời và người. Sẽ không có việc vận hành theo hai chân lý mà gây tổn hại tới trời và người. Đó là sự thật tham chiếu cho những chân tu vận hành đúng hay vận hành sai. Vận hành sai sẽ gây hoại diệt chính tuệ linh và chân tu. Vận hành đúng sẽ đem lại lợi ích cho trời và người.

Chúng ta xuống nhân gian để xây dựng nhân loại, tạo dựng môi trường tu hành để luyện cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Do đó, chúng ta phải lan tỏa giá trị đạo đức, lan tỏa ánh sáng sự thật của hai chân lý đến toàn bộ nhân loại. Dẫn dắt nhân loại đoàn kết trong sự không phân chia dân tộc, tôn giáo. Tiếp đó là đoàn kết trời người, giác ngộ giải cứu hết tất cả các ngã quỷ.

Khi đắc được bộ lọc năng lượng. Khi hấp thụ được hết các mã sóng trí tuệ của từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng, trong và ngoài vũ trụ, trời và người thì trụ linh sẽ tỏa ra được siêu năng lượng vàng óng ánh, siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly, hạt bóng hỏa. Nếu chưa đạt được thì chỉ có siêu năng lượng màu vàng. Do đó, sự kiên trì, sự miệt mài mang lại giá trị đạo đức nhân văn cho trời và người sẽ giúp chúng ta đắc được bộ lọc năng lượng viên mãn với các siêu năng lượng.
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.