7. Bộ lọc năng lượng sẽ hoại diệt khi nào

Khi chúng ta đắc được bộ lọc năng lượng trong trụ linh rồi. Ta phải miệt mài hành đạo, không vi phạm luật nhân quả trong bốn biểu hiện hình tướng đạo, làm tốt luật giác ngộ trong bốn biểu hiện hình tướng đạo, hoàn thành luật đại nguyện, khi ta duy trì đến hơi thở cuối cùng kiếp người thì ta mới hoàn thành đắc được bộ lọc năng lượng.

Khi ta còn sống ở nhân gian, nếu đã đắc được bộ lọc năng lượng rồi thì vẫn có nguy cơ bị vỡ cấu trúc bộ lọc trong trụ linh.

Nguyên nhân do:

-  Ta vi phạm luật nhân quả trong bốn biểu hiện hình tướng đạo.

-  Ta không làm được luật giác ngộ trong bốn biểu hiện hình tướng đạo.

-  Ta không hoàn thành đại nguyện của tuệ linh.

-  Ta gây mất đoàn kết dân tộc, tôn giáo, nhân loại.

-   Ta gây mất đoàn kết, chia rẽ sự hòa hợp của môn sinh tu luyện hai chân lý.

-   Đặc biệt lừa thầy, phản thầy, hãm hại thầy, truy giết thầy truyền dạy hai chân lý sẽ khiến cho trụ linh nhanh bị vỡ và hoại diệt cả tuệ linh.

Chính vì vậy, xây dựng được khuôn mẫu đạo đức là hàng đầu, là nền móng cho sự hình thành và vận hành vững chắc của bộ lọc năng lượng trong trụ linh của tuệ linh.

Các bài viết khác

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.