7. Thuyết “Quay tròn”
Thuyết “Quay tròn” là quá trình tự vận động quay tròn sinh ra nhiệt lượng cân bằng, để duy trì, phát triển cấu trúc mã sóng trí tuệ[?] của tất cả các dạng sống trở nên bền vững.

Các dạng sống quay tròn:

-   Vũ trụ quay tròn: toàn bộ chỉnh thể thống nhất của vũ trụ được cấu tạo như một tinh cầu hình tròn khổng lồ, trong đó có vô số dải ngân hà. Tại tâm của vũ trụ là không gian kết tụ của năm nhóm năng lượng và siêu năng lượng[?] màu vàng để tạo liên kết mạng nhện năng lượng giúp vũ trụ quay tròn. Như vậy vũ trụ quay tròn xung quanh lõi năng lượng tại tâm của chính nó.

-   Hành tinh quay tròn: mỗi một hành tinh tự quay tròn xung quanh lõi của chính hành tinh đó. Mặt trời tự nó quay xung quanh lõi của mặt trời, trái đất tự quay xung quanh lõi của trái đất, bất kỳ hành tinh nào để tồn tại thì cũng tự quanh xung quanh lõi của chính hành tinh đó.

-   Tuệ linh, con người, muông thú đều quay tròn: đó là quá trình trạng thái năng lượng trong chính con người, tuệ linh, muông thú dao động vòng tròn từ điểm chân tâm đến điểm tiêu cực rồi đến chân tâm và đến điểm tích cực rồi lại về chân tâm. Hoặc là vòng tròn ngược lại là từ chân tâm đến điểm tích cực, rồi đến điểm chân tâm, rồi đến điểm tiêu cực và lại về điểm chân tâm. Chân tâm có hai điểm trong vòng tròn dao động năng lượng.  

-   Hạt năng lượng quay tròn: hạt năng lượng tự quay tròn xung quanh chính nó. Tiếp đến là các hạt năng lượng liên kết dây mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính liên kết với nhau và tạo thành cấu trúc tuần hoàn chuyển hóa sóng điện năng lượng. Việc tự mỗi hạt quay tròn và liên kết tạo thành cấu trúc tuần hoàn để giải phóng, truyền tải và chuyển hóa sóng điện năng lượng cho nhau nhằm duy trì, phát triển bền vững quá trình phân tách, liên kết và cấu tạo chỉnh thể chặt chẽ.

-   Chỉnh thể của tất cả các dạng sống đều quay tròn. Duy nhất có dạng sống hạt năng lượng hoại diệt[?] không quay tròn mà di chuyển đi thẳng. Điều đó khiến cho nó khi di chuyển sẽ sinh ra nhiệt lượng lớn mà không giải phóng được vì không có liên kết dây nên bị kích nổ gây hoại chính nó và các dạng sống khác.

Tác dụng của quá trình quay tròn:

-   Quá trình quay tròn của các chỉnh thể sẽ sinh ra nhiệt lượng vừa đủ để duy trì sự phân tách, liên kết chặt chẽ và duy trì sự gia tăng bền vững của tam hợp[?] vạn vật.

-   Nhiệt lượng vừa đủ chính là bóng hỏa. Bóng hỏa là năng lượng hỏa ấm áp, nó không thiêu đốt hay đốt cháy như mặt trời, nó không lạnh giá hay đóng băng. Bóng hỏa là trạng thái cân bằng năng lượng sống của tất cả các dạng sống. Bóng hỏa chính là bí mật, là bài thuốc ngăn ngừa sự hoại diệt của tất cả các dạng sống bên trong và bên ngoài vũ trụ.

-   Nếu mỗi hạt năng lượng không tự quay tròn, không liên kết truyền dẫn cân bằng năng lượng cho nhau, nếu năng lượng của con người, tuệ linh, muông thú mà không quay tròn để cân bằng, nếu hành tinh và cả vũ trụ không quay tròn thì tất cả các dạng sống sẽ phân rã, đứt liên kết và hoại diệt.

Tại sao lại quay tròn?:

-   Tất cả các dạng sống (trừ dạng sống hạt năng lượng hoại diệt) đều kế thừa đặc tính của hạt sóng tổ tiên là quay tròn. Đó là kế thừa di truyền, bởi tất cả các dạng sống đều do hạt sóng tổ tiên sinh ra.

-   Khi các hạt sóng tổ tiên sau khi phân tách, biến đổi thành mã sóng trí tuệ[?] tại môi trường sinh nhiệt âm sẽ hình thành hạt năng lượng quay ngược chiều kim đồng hồ và sinh ra sóng điện âm. Khi các hạt sóng tổ tiên sau khi phân tách, biến đổi thành mã sóng trí tuệ tại môi trường sinh nhiệt dương sẽ hình thành hạt năng lượng quay thuận theo chiều kim đồng hồ và sinh ra sóng điện dương. Các hạt trung tính có liên kết dây là do được hình thành ở môi trường chớm sinh nhiệt, nên nó có khi quay thuận, có khi quay ngược. Bản chất sóng điện âm thì hút, sóng điện dương thì tỏa, cho nên chúng tạo thành liên kết và cấu tạo thành các dạng sống cũng được vận hành bởi thuyết quay tròn. Như vậy các dạng sống được sinh ra trong môi trường có nhiệt lượng sẽ tự động quay tròn.

-   Năng lượng hoại diệt kế thừa di truyền của hạt sóng tổ tiên là sống tại môi trường trung tính không có sóng điện, nó biến đổi di chuyển đi thẳng.

Như vậy, quá trình quay tròn của các chỉnh thể sẽ giúp cho các chỉnh thể gia tăng và phát triển bền vững cấu trúc mã sóng trí tuệ của tất cả các dạng sống bên trong và bên ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, vạn vật vũ trụ đang dần hoại diệt và không quay do năng lượng hoại diệt xâm nhập làm cho tất cả các dạng sống đứt dần liên kết hạt, cạn kiệt năng lượng và không thể quay. Khi đó tất cả các dạng sống sẽ hoại diệt.
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.