8. Bản chất về sự sống

Khái niệm: 

“Sự sống là quá trình vận động, chuyển hóa trạng thái năng lượng bởi sự tồn tại mã sóng trí tuệ trong chính chỉnh thể của các dạng sống”.

Bản chất của sự sống:

Sự sống phải là quá trình, quá trình có thể dài hay ngắn còn phụ thuộc vào từng dạng sống của các chỉnh thể khác nhau. Ví dụ, vòng đời sống của con ruồi chỉ vài ngày, vòng đời sống của con gà là một đến vài năm, vòng đời sống của con người là dao động trong phạm vi trên dưới 80 năm, vòng đời sống của tuệ linh thì chưa thể đo được. Đó là hiểu về sự sống theo cách đơn giản bởi cái ta thấy. Còn cái ta không thấy thì nó vô cùng phức tạp.

Sự sống phải là sự vận động của trạng thái năng lượng. Tức là ở mỗi sự sống của các chỉnh thể trong từng dạng sống đều phải vận động trạng thái năng lượng. Trạng thái năng lượng duy trì sự sống cho chỉnh thể sống. Sự vận động của trạng thái năng lượng bao gồm trong nội tại của chỉnh thể và bên ngoài chỉnh thể, bên ngoài chỉnh thể là quá truyền dẫn năng lượng[?] (dinh dưỡng).

Sự sống, ngoài sự vận động của trạng thái năng lượng, còn có biểu hiện là sự chuyển hóa trạng thái năng lượng. Sự chuyển hóa là ở nội tại chỉnh thể hoặc với các chỉnh thể của dạng sống khác. Quá trình chuyển hóa trạng thái năng lượng là quá trình gia tăng phân tách, liên kết hoặc phân rã và đứt liên kết chính nội tại sự sống của chỉnh thể và tương tác đến các chỉnh thể sự sống khác. Ví dụ: ta ăn uống là ta đang chuyển hóa chất dinh dưỡng từ bên ngoài vào cơ thể thành năng lượng duy trì sự sống của các tế bào, các cơ quan trong cơ thể ta. Ta cứu người là đang đang chuyển hóa phân tách hạt năng lượng cho ta và ta đang chuyển hóa duy trì sự sống cho người gặp nạn.

Bản chất phức tạp nhất trong sự sống, chính là sự tồn tại mã sóng trí tuệ ở tất cả các dạng sống. Tức là sự sống tồn tại từ chỉnh thể hạt sóng tổ tiên, hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng của bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người. Như vậy, sự sống còn tồn tại ở cả hạt năng lượng hoại diệt, vì hạt năng lượng hoại diệt có sự tồn tại của mã sóng trí tuệ[?]. Đây được coi là bản chất tận cùng, cốt lõi của sự sống bên ngoài và bên trong của vũ trụ, trời và người. Bởi mã sóng trí tuệ tạo ra trạng thái năng lượng và được vận hành bởi cơ chế phân tách, liên kết dây; trạng thái năng lượng tạo ra sự vận động và chuyển hóa giữa các dạng sống. Do đó sự sống tận cùng, cốt lõi của các dạng sống là sự tồn tại của mã sóng trí tuệ, nếu không có mã sóng trí tuệ thì không có trạng thái năng lượng và hình tướng của các dạng sống.

Ý nghĩa của sự sống:

Sự sống phải có ý nghĩa. Tức là đã sống thì phải tạo cho cuộc sống có ý nghĩa, sống mà không tạo cho cuộc sống có ý nghĩa thì sống cũng như là cái chết.

Ý nghĩa của sự sống?:

-    Chính là sự an lạc, hạnh phúc trong việc duy trì và phát triển cấu trúc mã sóng trí tuệ bền vững và gia tăng trạng thái năng lượng tốt trong nội tại chỉnh thể của dạng sống. Đó là sự sống có ý nghĩa đối với một chỉnh thể của dạng sống.

-    Chính là sự an lạc, hạnh phúc trong việc lan tỏa, đoàn kết giúp vạn vật bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người cùng duy trì sự sống có ý nghĩa. Sự sống có ý nghĩa của vạn vật bên trong và bên ngoài của vũ trụ và trời người chính là duy trì, phát triển cấu trúc mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng trong tất cả chỉnh thể của bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người, trở nên bền vững trong sự đoàn kết, lan tỏa giá trị lợi ích mà không màng đến chỉnh thể của ta.

 Các dạng của sự sống:

Sự sống bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người có 7 dạng của sự sống. Bảy dạng của sự sống bao trùm toàn bộ bên trong và bên ngoài của vũ trụ, trời và người. Sự đa dạng và gia tăng các dạng sống là do sự vận động, phát triển của vạn vật vũ trụ từ sự khởi đầu cho đến nay và trong tương lai. Bảy dạng của sự sống bao gồm:

Dạng sống của hạt sóng tổ tiên. 
Hạt sóng của tổ tiên cũng có thể gọi là “hạt sóng dã chiến”. Hạt sóng dã chiến là hạt sóng màu xanh nõn chuối, dạng sống này là tổ tiên của từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật vũ trụ, trời và người. Hạt sóng tổ tiên này là một hạt tròn nhỏ, trong hạt tròn nhỏ này chứa đựng cả sóng rung động, năng lượng chưa sinh phát ra ngoài. Dạng sống này tồn tại ở bên ngoài không gian của vũ trụ, nó tồn tại cùng với dạng sống của hạt năng lượng hoại diệt. Hạt sóng dã chiến có sứ mệnh tự động di chuyển, tự động tác chiến để sinh khởi ra hạt năng lượng và vạn vật vũ trụ, trời và người.

Dạng sống của hạt năng lượng hoại diệt. 
Hạt năng lượng hoại diệt là hạt năng lượng có trạng thái năng lượng màu nâu, có sợi mã sóng trí tuệ màu xanh nõn chuối, nhưng không có liên kết dây với các hạt năng lượng hoại diệt khác. Hạt năng lượng hoại diệt cũng là một dạng “hạt năng lượng dã chiến”. Tức là hạt năng lượng cũng có nhiệm vụ tạo ra nguồn năng lượng để hình thành ra vạn vật vũ trụ và trời người. Sự sống của dạng sống này u mê trong việc đi phá hủy các dạng sự sống có liên kết dây mã sóng trí tuệ để biến thành nó. Vì dạng sống này có sóng điện trung tính không liên kết dây nên nó có sức mạnh đi phá hủy các dạng sự sống có liên kết dây. Sức mạnh phá hủy là vì nó không có liên kết dây nên sóng điện trung tính của nó bị nén lại trong hạt mà không truyền dẫn giải phóng cho nhau nên tạo ra sức công phá khủng khiếp khi bị kích nổ. Sự u mê của dạng sống này chính là cái chết đang hiện hữu phía trước của chúng. Chúng chết do điểm yếu của chúng là số lượng lớn, bị nén lại và nổ dây chuyền gây hoại diệt chính dạng sống của năng lượng hoại diệt.

Dạng sống của năm nhóm năng lượng cấu thành vũ trụ có liên kết dây bởi mã sóng trí tuệ. 
Dạng sống này bao gồm nhóm hạt năng lượng phát triển, tiêu cực, chân tâm, lan tỏa, đoàn kết. Dạng sống này là dạng sống cấu thành vạn vật vũ trụ và trời người. Dạng sống này có sóng điện dương (năng lượng phát triển, lan tỏa, đoàn kết), có sóng điện âm (năng lượng tiêu cực), có sóng điện trung tính liên kết dây (năng lượng chân tâm). Dạng sống này di chuyển khắp vũ trụ. Sứ mệnh của dạng sống này là cấu tạo thành vạn vật, sự việc, hiện tượng của vũ trụ, trời và người; cung cấp năng lượng vận hành vũ trụ vận động. Dạng sống này nguy cơ hoại diệt do sự tương tác của dạng sống năng lượng hoại diệt quá nhiều gây ra nổ dây chuyền mà cùng nhau hoại diệt.

Dạng sống của vạn vật, sự việc, hiện tượng có mã sóng trí tuệ đơn giản, không tự di chuyển. 
Đó là dạng sống mà ta có thể nhìn được: đất, đá, cát, nước, cây, cỏ, núi, sấm chớp, tia sét, hành tinh, dải ngân hà, vũ trụ. Dạng sống này có mã sóng trí tuệ đơn giản nên chúng có sứ mệnh cấu thành vạn vật vũ trụ để tạo ra môi trường giúp các sự sống phức tạp hơn duy trì và phát triển sự sống cho tất cả các dạng sống. Dạng sống này không tự di chuyển được, mà phải có sự tương tác và vận hành từ các dạng sống phức tạp nhất trong vũ trụ.

Dạng sống của tuệ linh trong vũ trụ. 
Dạng sống này là dạng sống có trí tuệ siêu việt nhất, kỳ diệu nhất trong vũ trụ. Dạng sống này là tổ hợp liên kết của các hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ rất phức tạp trong vũ trụ. Dạng sống này có thể thay đổi hình tướng, di chuyển được trong không gian vũ trụ vì không an trụ trong thân tướng vật chất (tổ hợp mã sóng trí tuệ đơn giản). Sứ mệnh của dạng sống này là duy trì, xây dựng phát triển sự sống bền vững ở tất cả các dạng sống của trong và ngoài vũ trụ, trời và người.

Dạng sống của muông thú. 
Dạng sống này là dạng sống có tổ hợp mã sóng trí tuệ phức tạp, phức tạp vì tự di chuyển mà không chịu sự tác động từ bên ngoài. Dạng sống này có sứ mệnh giúp cho tuệ linh và con người tương tác để tìm gia chân lý, cơ chế, phương pháp duy trì và phát triển sự sống ở tất cả các dạng sống. Dạng sống của muông thú hoạt động theo bản năng được xây dựng bởi quy luật tự nhiên mà chưa đủ trí tuệ cải tạo phát triển các dạng sự sống khác.

Dạng sống của con người. 
Dạng sống này là sự kết hợp của dạng sống tuệ linh với dạng sống của muông thú. Đây là dạng sống siêu phức tạp nhất trong và ngoài vũ trụ. Đó là dạng sống u mê như muông thú, bởi thân tướng vật chất và trí tuệ thấu hiểu chỉ trong phạm vi hành tinh sinh sống. Đồng thời cũng là dạng sống có tâm (tuệ linh[?]) có thể di chuyển trong không gian vũ trụ để thấu lại trí tuệ vốn có của tuệ linh. Sự pha trộn này tạo thành sự sống siêu phức tạp và khổ đau cùng cực. Sứ mệnh của dạng sống này là cứu vớt, duy trì, phát triển bền vững tất cả các dạng sống ở trong và ngoài vũ trụ. Sứ mệnh lớn như thế mà mấy người có thể thấu hiểu và làm được sứ mệnh. Sự pha trộn giữa hai dạng sống để tạo ra dạng sống con người siêu phức tạp nên sẽ là môi trường lý tưởng để sinh phát ra các siêu năng lượng có siêu mã sóng trí tuệ để duy trì và phát triển các dạng sự sống khác bền vững. Và thành quả là đã tạo ra được hai siêu năng lượng bảo vệ, duy trì và phát triển bền vững tất cả các dạng sự sống trong và ngoài vũ trụ, trời và người.

Sự tương tác giữa các dạng sống trong và ngoài vũ trụ sẽ ngày càng gia tăng các dạng sống mới trong tương lai của vũ trụ và trời người. Việc tương tác đó đã tạo ra dạng sống mới là dạng sống của hai siêu năng lượng: năng lượng vàng óng ánh và xanh ngọc lưu ly. Vì là dạng sống mới, là năng lượng để bảo vệ, duy trì, phát triển vạn vật vũ trụ nên tôi chưa đưa vào thành một dạng sống. Có lẽ, đến cuối đời tôi sẽ đưa vào thành một dạng sống hoàn chỉnh trong hệ thống lý luận của tôi.

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.