9. Bản chất về cái chết

Khái niệm về cái chết:

“Cái chết là sự hoại diệt mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong chính chỉnh thể của các dạng sống”.

Bản chất của cái chết:

Bản chất cái chết của vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài của vũ trụ, trời và người chính là sự hoại diệt của mã sóng trí tuệ[?]. Mã sóng trí tuệ hoại diệt thì trạng thái năng lượng và hình tướng[?] cũng vĩnh viễn hoại diệt. Cái chết này là cái chết vĩnh viễn của tất cả các dạng sống.

Chúng ta thường thấy thân tướng con người và muông thú chết. Đó chưa thể gọi là cái chết được, vì thân tướng con người và muông thú chỉ là sự chuyển hóa trạng thái năng lượng bởi sự thay đổi cấu trúc mã sóng trí tuệ trong thân tướng. Bởi khi đó, thân xác chuyển hóa sang sóng điện âm, vẫn tồn tại cơ chế phân tách hạt năng lượng âm và trong các hạt năng lượng âm có mã sóng trí tuệ. Hai dạng sống này không thể gọi là chết khi tuệ linh hay linh hồn (chứa đựng mã sóng trí tuệ và năng lượng duy trì sự sống) tách ra khỏi thân tướng và vẫn tồn tại ở dạng sống tuệ linh. Con người và muông thú chỉ chết thật sự khi tuệ linh, linh hồn đều hoại diệt và không còn tồn tại mã sóng trí tuệ.

Nguyên nhân của cái chết:

Nguyên nhân cái chết chính là sự hoại diệt của mã sóng trí tuệ trong chính chỉnh thể của các dạng sống. Mã sóng trí tuệ trong chỉnh thể hoại diệt là do hạt năng lượng hoại diệt[?] tập trung tại dạng sống nào đó quá nhiều, gây sức nén và tạo ra vụ nổ hủy diệt. Năng lượng hoại diệt vừa là nguyên nhân hoại diệt vạn vật vũ trụ và trời người, vừa là nguyên nhân hoại diệt chính nó.

Để cứu vớt, duy trì và phát triển sự sống trong và ngoài vũ trụ, trời và người thì không chỉ cứu vạn vật vũ trụ và trời người, mà còn phải cứu chính năng lượng hoại diệt khỏi cái chết do chúng gây ra.

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.