Bài thần chú Tịnh Độ Tâm

Sự hợp nhất phát nguyện lực của chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ chính là sự hợp nhất giữa ngài A DI DI ĐÀ và Đức Phật Thích Ca để thành danh hiệu mới “Đức Ngũ Âm Hóa Đồng”, đó là sự kết hợp giữa hai chân lý để tạo ra câu thần chú niệm danh hiệu của hai chân lý nhiệm màu vô lượng. Đó là thần chú “Tịnh độ tâm”. Câu niệm:

Nam mô A DI DI ĐÀ Phật”

a) Căn nguyên hình thành câu thần chú

Như đã biết Đấng tạo hóa có danh hiệu gốc là A DI DI ĐÀ, ngài đã sáng tạo ra luật nhân quả, chính là chân lý vạn vật để bảo vệ dòng chảy xuyên suốt của quy luật tự nhiên là duy trì phát triển sự sống khắp cõi trời trong vũ trụ. Do đó khi nghĩ đến ngài A DI DI ĐÀ thì nghĩ ngay đến luật nhân quả, chân lý vạn vật. Ngài đã tạo hóa ra vạn vật, tạo ra môi trường tu hành dưới nhân gian để cho các tuệ linh khắp các cõi trời hóa thân xuống tu hành tìm ra con đường Đạo để cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhằm xây dựng và bảo vệ sự sống khắp vũ trụ. Do đó ngài A DI DI ĐÀ là hình tướng của Đạo, ngài chính là vạn vật vũ trụ, vạn vật vũ trụ là ngài, ngài là nhân quả, nhân quả là ngài. Trí tuệ của ngài là trí tuệ bậc nhất trong tất cả các tuệ linh trời người, không có gì vượt qua khỏi luật nhân quả của ngài.

Kiếp trước của Đức Phật Thích Ca sinh ra trong dòng họ Thích Ca, ngài là một vị vua anh minh, ngài đã giác ngộ được chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ để trị vì quốc gia đó được quốc thái dân an bằng hai chân lý. Ngài là người đầu tiên trong vô số tuệ linh trời người tìm ra và thấu hiểu được chân lý vạn vật của Đấng tạo hóa, và ngài lại giác ngộ được chân lý giác ngộ để cải tạo được trụ linh của mình thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Do đó sau khi ngài nhập diệt ở kiếp đó trở về với cõi trời A DI DI ĐÀ đã được ngài A DI DI ĐÀ sắc phong quả vị Phật và quả vị Không, đồng thời được ngài A DI DI ĐÀ truyền toàn bộ thân pháp và trí tuệ cho Tuệ linh ngài Thích Ca, và tuệ linh ngài Thích ca đã truyền toàn bộ tâm từ bi vô lượng cho ngài A DI DI ĐÀ. Việc hai ngài truyền cho nhau trí tuệ và tâm pháp đã khiến cho các tuệ linh cõi trời đó đồng vang hát niệm danh hiệu hai ngài là “Nam mô A DI DI ĐÀ Phật”. Sự kiện đó đánh dấu việc hai ngài đã đắc được quả vị Không, bởi Tuệ ngài Thích Ca là tuệ linh đầu tiên trong vũ trụ đắc được bộ lọc năng lượng là do ngài A DI DI ĐÀ gieo duyên trên con đường tu hành trong vô lượng kiếp để chứng ngộ mà đắc, và việc ngài Thích Ca đắc được bộ lọc năng lượng thì đó cũng là thành quả của ngài A DI DI ĐÀ. Sau đó Tuệ ngài Thích Ca mới phát nguyện xuống để truyền dạy giáo lý của hai chân lý cho chúng sinh trời người. Nhưng sau kiếp ngài Thích Ca hành đạo và khi ngài nhập diệt thì Ma vương lại xâm lấn vào hàng đệ tử của ngài trong nhiều đời và đã chỉnh sửa mất danh hiệu gốc của hai ngài, và khi chúng sinh trì niệm sẽ không con nhiệm màu bởi ánh sáng vô lượng từ hai chân lý.

Đứng trước nguy cơ hai chân lý bị hoại diệt, hai ngài lại tiếp tục gieo duyên xuống nhân gian để cho chúng sinh trời người biết được sự thật về danh hiệu gốc của hai ngài là “A DI DI ĐÀ Phật”, để cho chúng sinh nương tựa được vào sức mạnh của hai chân lý như mặt trời tỏa ánh sáng hào quang vô lượng.

b) Phương pháp trì tụng câu thần chú

Khi trì tụng phải thấu hiểu ngài A DI DI ĐÀ chính là luật nhân quả, là chân lý vạn vật, là hình tướng Đạo, là người Cha vĩ đại của trời người. Ngài Thích Ca là tâm Đạo, là chân lý giác ngộ, là Tâm từ bi vô lượng, là Phật, là Thầy của trời người. Và phải hiểu niệm “Nam mô A DI DI ĐÀ Phật” là con nguyện hành theo chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ của hai ngài.

Khi trì tụng phải nghĩ về hai ngài và phải hiểu danh hiệu gốc của hai ngài là ngài A DI DI ĐÀ và Đức Phật Thích Ca hoặc nghĩ về danh hiệu mới của hai ngài là “Đức Ngũ Âm Hóa Đồng”.

c) Tác dụng của thần chú

Khi hành giả hành thiền, trong lúc thiền định đi cảnh giới, gặp quỷ, tinh tà, chỉ cần dơ tay phải hướng đến và niệm “Nam mô A DI DI ĐÀ Phật” thì quỷ và tinh tà sẽ bị hóa về địa phủ để các ngài giáo hóa. Nếu quỷ đóng giả các vị Phật hay các vị thần thành, thì khi niệm sẽ khiến cho quỷ hiện nguyên hình và bị ánh sáng nhiệm màu của hai chân lý chuyển về địa phủ để các ngài giáo hóa.

Khi hành giả đang có quỷ, tinh tà nhập trong người, niệm nhiều niệm “Nam mô A DI DI ĐÀ Phật” sẽ được hai ngài truyền năng lượng màu vàng để siêu thoát cho quỷ và tinh tà đang nhập trong người niệm và cân bằng năng lượng âm lượng cho người trì tụng hàng ngày.

Khi hành giả trì tụng và hướng tay phải về điền thổ, nơi có nhiều người chết, nơi có bùa chú, âm binh, tinh tà, quỷ đang ngự thì sẽ được ánh sáng màu vàng từ bi độ cho họ về địa phủ để được giáo hóa giác ngộ.

Khi trì tụng bên cạnh người sắp thoát tục hoặc người sắp thoát tục trì tụng sẽ được ánh sáng hào quang nhiệm màu của hai ngài bảo vệ không bị quỷ đến nhập vào hay bắt mất linh hồn.

Thần chú niệm danh hiệu hai ngài chính là Pháp hóa độ, phổ độ, cứu độ chúng sinh trời người. Tuyệt nhiên không thể niệm để cầu được về đất phật, bởi khi niệm mà cầu như vậy sẽ không được hai ngài tiếp dẫn. Thần chú danh hiệu của hai ngài là để bảo vệ người tu hành có được sức mạnh từ hai ngài mà nương tựa trên con đường vượt qua khổ đau kiếp nạn để đắc đạo viên mãn

 

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.