BÁT KHÔNG CHÂN KINH – CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA TRỜI VÀ NGƯỜI
BÁT KHÔNG CHÂN KINH – CON ĐƯỜNG
XÂY DỰNG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA TRỜI
VÀ NGƯỜI
 • Giới thiệu về Bát Không Chân Kinh

  Hình: sơ đồ bát không chân kinh Bát Không Chân Kinh là 8 tướng, là 8 bức tranh sự thật, là 8 bài mô tả chi tiết sự thật của vũ trụ và trời người. Bát Không Chân Kinh cho ta hiểu sự thật về toàn bộ hình tướng vạn vật trong và ngoài vũ trụ trời người, về trí tuệ của toàn bộ trời người trong vũ trụ, về tâm của toàn bộ trời người trong vũ trụ, về việc hành của toàn bộ vũ...
 • 1. Bài Nguyện

  Bài Nguyện này cũng được hiểu là Nguyện Vô Nguyện. Chữ Nguyện đầu tiên là khái niệm và bản chất của nguyện, chữ Vô là chân lý vạn vật của nguyện, chữ Nguyện cuối cùng là chân lý giác ngộ của nguyện. 1.1. Khái niệm về Nguyện “Nguyện là sự tự phát và thực hiện được từ một cho đến nhiều mong muốn mà không chịu bất kỳ sự ép buộc nào”. Nguyện chính là những...
 • 2. Bài Đạo

  Bài Đạo cũng được hiểu là Đạo Vô Đạo. Chữ Đạo đầu tiên là khái niệm và bản chất của Đạo, chữ Vô là chân lý vạn vật trong Đạo, chữ Đạo cuối cùng là chân lý giác ngộ của Đạo. 2.1. Khái niệm về Đạo “Đạo là thế giới quan xung quanh chữ nhân, mà chữ nhân phải dùng chân tâm để thấu hiểu và cải tạo thế giới quan vạn vật trong và ngoài vũ trụ, trời và...
 • 3. Bài Quả không

  Bài Quả Không cũng được hiểu là Quả Không Vô Quả Không Bài này bao gồm khái niệm, bản chất của Quả Không, chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ của Quả Không. 3.1. Khái niệm về Quả Không “Quả Không là bộ lọc năng lượng viên mãn trong trụ linh của tuệ linh, là sự thấu hiểu và vận hành chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ, là đạo đức vô lượng”. Quả Không chính...
 • 4. Bài Tướng

  Bài Tướng cũng được hiểu là Tướng Vô Tướng Chữ Tướng đầu tiên là khái niệm và bản chất của hình Tướng, chữ Vô là chân lý vạn vật trong hình Tướng, chữ Tướng cuối cùng là chân lý giác ngộ trong hình Tướng. 4.1. Khái niệm về hình tướng “Hình tướng là sự hiện hữu và phản chiếu của vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài vũ trụ, trời và người”. 4.2....
 • 5. Bài Trí

  Bài Trí cũng được hiểu là Trí Vô Trí. Chữ Trí đầu tiên là khái niệm và bản chất của Trí tuệ, chữ Vô là chân lý vạn vật trong Trí tuệ, chữ Trí cuối cùng là chân lý giác ngộ trong Trí tuệ. 5.1. Khái niệm về Trí tuệ “Trí tuệ là sự thấu hiểu thế giới quan xung quanh chữ nhân bằng chân tâm”. Thế giới quan được hiểu là từ môi trường sống và làm việc xung quanh mỗi...
 • 6. Bài Tâm

  Bài Tâm cũng được hiểu là Tâm Vô Tâm. Chữ Tâm đầu tiên là khái niệm và bản chất của Tâm, chữ Vô là chân lý vạn vật trong Tâm, chữ Tâm cuối cùng là chân lý giác ngộ. 6.1. Khái niệm về Tâm “Tâm là trạng thái năng lượng, luôn dao động giữa thái cực chân tâm và thái cực ngã quỷ”. “Tâm linh là kéo trạng thái năng lượng của tâm về cực chân tâm để tuệ linh tiếp dẫn...
 • 7. Bài Hành

  Bài Hành cũng được hiểu là Hành Vô Hành. Chữ Hành đầu tiên là khái niệm và bản chất của Hành động, chữ Vô là chân lý vạn vật trong Hành động, chữ Hành cuối cùng là chân lý giác ngộ trong Hành động. 7.1. Khái niệm về Hành “Hành là quá trình từ duyên hợp sinh khởi ra pháp thiện hay pháp ác”. Hành là quá trình tương tác không ngừng nghỉ giữa các hình tướng từ hạt năng...
 • 8. Bài Tuệ

  Bài Tuệ cũng được hiểu là Tuệ Vô Tuệ. Chữ Tuệ đầu tiên là khái niệm và bản chất của Tuệ, chữ Vô là chân lý vạn vật trong Tuệ, chữ Tuệ cuối cùng là chân lý giác ngộ. 8.1. Khái niệm về Tuệ “Tuệ là mức độ cải tạo được thế giới quan vũ trụ trời người bằng chân tâm của tuệ linh trời người”. Mức độ cải tạo thế giới quan vũ trụ mà trung tâm là cõi...
 • Kết luận

  Kết luận: Giáo lý Bát Không Chân Kinh được vận hành bởi chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ, là con đường duy nhất, là phương pháp duy nhất, là phương thuốc duy nhất giúp cho trời, người cùng nhau xây dựng được khuôn mẫu đạo đức và chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng. Thấu và thực hành theo hai chân lý, Bát Không Chân Kinh sẽ đạt được bộ lọc năng lượng ngay hiện kiếp, nếu...
1
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.