I- 4 hội đồng quản lý cõi trời Địa phủ

 I- 4 hội đồng quản lý cõi trời Địa phủ

Cõi trời địa Phật được lập ra 4 hội đồng quản lý để cai quản, tiếp dẫn, giáo hóa vong linh sau khi thoát tục cõi trần nhân sinh trở về Địa phủ tu luyện và luân hồi kiếp mới. Mỗi một hội đồng quản lý ở cõi trời Địa phủ có chức năng, nhiệm vụ riêng. Các hội đồng quản lý dưới Địa phủ vận hành và quản lý cõi trời này rất chặt chẽ bằng chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ của Đức A DI DI ĐÀ và Đức Phật Thích Ca. Đức A DI DI ĐÀ và Đức Phật Thích Ca sẽ sắc phong hoặc thay đổi các vị trí quản lý trong cõi trời Địa phủ khi các Tuệ linh cõi trời này có những thay đổi trên con đường tu hành cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

a) Hội đồng Hoàn đạo

Đây là hội đồng quản lý tối cao nhất ở cõi trời Địa Phật. Hội đồng Hoàn đạo là những vị Phật quản lý và vận hành toàn bộ cõi trời Địa Phật.
Hội đồng Hoàn đạo là nơi các vị phật an trụ và quản lý. Trong hội đồng hoàn đạo thì Tuệ linh nào có chân tu cao nhất do quá trình tu hành dưới nhân gian đạt được sự giác ngộ và cải tạo thế giới quan tốt nhất sẽ được sắc phong vào vị trí quản lý cả cõi trời này. Danh hiệu là Nguyên Linh Địa Phật, nhân gian hay gọi là ngài Diêm Vương. Nguyên Linh Địa Phật chính là danh hiệu cho vị trí quản lý cõi trời địa phật. 
Nhiệm vụ của hội đồng Hoàn đạo:
+ Lưu giữ sổ sinh và sổ tử của chúng sinh trên nhân gian, ghi chép tất cả nghiệp lực và phước báo của chúng sinh trong nhiều đời nhiều kiếp tu hành;
+ Tra xét, xét xử, luận công tội của chúng sinh khi thoát tục cõi trần nhân sinh trở về Địa phủ;
+ Giáo hóa, giảng dạy giáo lý của chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ cho vong linh, đây gọi là phổ độ vong linh;
+ Phổ độ thuyết pháp cho vong linh khi con cháu trên nhân gian dùng tâm thành kính đảnh lễ cứu độ gia tiên dòng họ dưới Địa phủ.

b) Hội đồng quan ngũ quỷ thần

Đây là hội đồng quản lý đứng thứ hai ở cõi trời Địa phủ, thực thi nhiệm vụ quản lý dưới sự điều hành của hội đồng Hoàn đạo.
Hội đồng quan ngũ quỷ thần chính là hội đồng các vị Bồ tát. Hội đồng này làm việc dựa trên sổ tử và dưới sự điều hành của hội đồng Hoàn đạo để thực thi nhiệm vụ để đi bắt chúng sinh thoát tục cõi trần không phải tuân theo tuổi thọ hay cung số đã định trong sổ tử.
Nhiệm vụ của hội đồng quan ngũ quỷ thần:
+ Tiền trảm hậu tấu đối với chúng sinh tạo nghiệp nặng, tức là đi bắt chúng sinh tạo nghiệp nặng trở về Địa phủ mà không cần chờ đến hết cung số, không phải báo cáo trước với hội đồng Hoàn đạo;
+ Thực thi lệnh theo sổ tử để tiếp dẫn chúng sinh tạo nhiều nghiệp từ kiếp trước mà kiếp này chưa gột rửa được nghiệp lực trở về Địa phủ. Ví dụ kiếp trước giết người ở tuổi 25, kiếp này hết 25 tuổi mà chưa cứu người để gột rửa nghiệp thì sẽ bị bắt về, khi đó sẽ bị tai nạn hoặc bị người khác giết;
+ Đi bắt các vong linh của chúng sinh chết đường, chết chợ, chết do tai nạn, chết do đột tử trở về Địa phủ;
+ Đặc điểm chung của hội đồng quan ngũ quỷ thần là bắt vong linh của chúng sinh thoát tục cõi trần trước tuổi 73 và chưa đến cung số đã định trong sổ tử do nghiệp lực từ kiếp trước và hiện kiếp quá nặng. Vì nếu chúng sinh đạt được mốc 73 tuổi và đến cung số theo sổ tử thì khi thoát tục cõi trần sẽ do hội đồng quan hành sai tiếp đón về Địa phủ. Mốc tuổi thọ từ 73 tuổi trở đi là đạt tuổi thọ trên dương gian.

c) Hội đồng quan hành sai

Đây là hội đồng quản lý đứng thứ ba ở cõi trời Địa phủ, thực thi nhiệm vụ quản lý dưới sự điều hành của hội đồng Hoàn đạo.
Hội đồng quan hành sai là hội đồng các vị Bồ tát. Hội đồng này làm việc dựa trên sổ tử và dưới sự điều hành của hội đồng Hoàn đạo để thực thi nhiệm vụ tiếp dẫn, đón tiếp vong linh của chúng sinh thoát tục cõi trần nhân sinh tuân theo tuổi thọ và cung số đã định trong sổ tử.
Nhiệm vụ của hội đồng quan hành sai: thực thi nhiệm vụ tiếp dẫn, tiếp đón các vong linh thoát tục cõi trần khi đã đạt và vượt mốc tuổi thọ 73 tuổi và hết cung số theo sổ tử đã định. Việc đón tiếp và tiếp dẫn chúng sinh thoát tục cõi trần phải tuân thủ theo sổ tử đã định tuổi thọ để tiếp dẫn về. Khi tiếp dẫn về sẽ giao cho hội đồng hoàn đạo tra xét, xét xử công tội. Có người thoát tục trước 73 tuổi nhưng do đến cung số đã định trong sổ tử, nên hội đồng quan hành sai sẽ đi tiếp dẫn, đón tiếp vong linh về Địa phủ.

d) Hội đồng quan hành chính

Đây là hội đồng quản lý đứng thứ tư ở cõi trời Địa phủ, thực thi nhiệm vụ quản lý dưới sự điều hành của hội đồng Hoàn đạo.
Hội đồng quan hành chính là các vị Bồ tát. Hội đồng này làm việc dựa trên sự điều hành của hội đồng Hoàn đạo trong việc quản lý các cảnh sống và quản lý sự vận hành bộ máy quản lý của cả cõi trời Địa phủ.
Nhiệm vụ của hội đồng quan hành chính:
+ Quản lý cửa khẩu âm dương, cửa khẩu âm dương là người trên dương gian sau khi thoát tục cõi trần đi về Địa phủ và vong linh dưới Địa phủ lên luân hồi trên nhân gian;
+ Quản lý vận hành các cửa ngục trong cảnh sống địa ngục Ngã quỷ;
+ Quản lý vận hành cảnh sống âm, quản lý vong linh gia tiên của các dòng họ, quản lý cảnh sống lao động tự do, buôn bán, mưu sinh ở cảnh âm;
+ Quản lý cảnh sống địa phật, đó là quản lý cảnh sống của các ngôi đồi âm đức của từng gia tiên dòng họ.
Các hội đồng hoạt động và thực thi nhiệm vụ chặt chẽ và khoa học dưới sự điều hành của ngài Nguyên Linh Địa Phật trong việc giáo hóa chúng sinh sau khi thoát tục cõi trần nhân sinh và quá trình luân hồi lên kiếp mới trên nhân gian.

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.