II- Cõi trời Địa Phật có 3 cảnh sống

Để giáo hóa chúng sinh sau khi thoát tục cõi trần nhân sinh trở về Địa phủ biết nhìn nhận nghiệp lực đã tạo ra mà sám tâm, để có kinh nghiệm hành thiện cho kiếp sau, có kinh nghiệm vượt qua các kiếp nạn khổ đau ở kiếp sau, để luyện nguyên khí đảm bảo cho kiếp mới có sức mạnh của tâm để nhanh chóng tu hành đắc được bộ lọc năng lượng thì ngài Ngũ Âm Hóa Đồng đã tạo ra cõi trời Địa phủ với 3 cảnh sống khác nhau. Ba cảnh giới hay còn gọi là 3 cảnh sống ở cõi trời Địa phủ tương ứng với nghiệp lực, phước báo, sự giác ngộ của chúng sinh trên nhân gian mà khi thoát tục cõi trần sẽ an trụ ở cảnh giới tương ứng.

Cõi trời Địa Phật không có ngày và đêm, các cảnh giới có các tầng năng lượng khác nhau là do năng lượng của nghiệp lực, năng lượng của chấp ngã và năng lượng giác ngộ của các vong linh hay Tuệ linh ở mỗi cảnh giới khác nhau mà tạo ra không gian sống có ánh sáng hay màn đêm khác nhau.

a)     Cảnh sống Địa ngục - Ngã quỷ

Cảnh sống địa ngục - Ngã quỷ là cảnh sống dành cho các vong linh khi còn sống trên nhân gian tạo nghiệp lực. Khi thoát tục cõi trần sẽ phải đọa vào 7 đại cửa ngục a tỳ trong cảnh sống địa ngục - Ngã quỷ.

Cảnh sống địa ngục - Ngã quỷ do là cảnh sống của những vong linh khi sống tạo nghiệp lực trên nhân gian, mà nguồn gốc của nghiệp lực là Ngã quỷ, đó là chấp ngã, sân và hận. Cho nên không khí trong cảnh sống địa ngục và Ngã quỷ bao trùm là màu xám tối, đen tối và màu đỏ máu nơi các vong linh bị giam giữ trong các cửa ngục. Tầng năng lượng xám tối, màu đen của nghiệp lực và tầng năng lượng màu đỏ của Ngã quỷ là tầng năng lượng xấu, do đó những hành giả tu thiền du linh xuống cảnh giới này nếu không có năng lượng tốt của màu trắng và màu vàng sẽ dễ bị nhiễm âm khí mà sinh khởi bệnh tật. Thậm chí có những hành giả thiền du linh vào cảnh Ngã quỷ dưới dịa phủ đã bị các Ngã quỷ giết hại, khi đó con cháu hoặc người thân tưởng người đó đột tử mà chết. Để thiền du linh xuống các cửa ngục và các cửa Ngã quỷ thì hành giả phải có tầng năng lượng tốt trong tâm mới có thể an toàn đi tham quan các cảnh giới nơi Địa phủ.

Trong 7 đại cửa ngục a tỳ sẽ chia ra làm 6 đại cửa ngục dành riêng cho dòng người Nhân mệnh được hóa thân từ linh hồn của muông thú và một đại cửa ngục dành riêng cho dòng người Thiên ấn là hóa thân của các Tuệ linh. Tổng có 72 cửa ngục nhỏ từ 7 đại cửa ngục lớn. Cửa ngục của dòng người Nhân mệnh gọi là cửa địa ngục với 6 đại cửa lớn và tổng là 54 cửa ngục nhỏ. Cửa ngục của dòng người Thiên ấn là cửa Ngã quỷ với một đại cửa Ngã quỷ lớn và tổng là 18 cửa Ngã quỷ nhỏ.

Ngoài ra còn có những phòng tạm giam vong linh trong vòng 49 ngày sau khi thoát tục cõi trần để chờ đến ngày thứ 49 trên nhân gian sẽ xét xử, luận công tội mà phân vào các cảnh sống khác nhau. Có những phòng giam dành riêng cho những vong linh thoát tục cõi trần do nghiệp lực nhưng chưa đến cung số đã định, sẽ phải bị tạm giam đến khi đến cung số đã định trên nhân gian mới được đưa ra xét xử công tội, sau đó mới phân vào các cửa địa ngục - Ngã quỷ khác nhau. Ví dụ có người được hưởng dương thọ là 80 tuổi, nhưng do nghiệp lực từ kiếp trước và kiếp này không gột rửa được nghiệp lực, đến 60 tuổi bị yêu tinh giết chết, do đó quan ngũ quỷ thần về dẫn giải vong linh xuống phòng giam giữ, tránh yêu tinh khống chế vong linh theo chúng. Và phải chờ 20 năm sau khi được 80 tuổi theo nhân gian thì hội đồng hoàn đạo mới xét xử luận công tội mà phân vào các cửa ngục khác nhau.

Sáu đại cửa địa ngục cho dòng người Nhân mệnh:

Sáu đại cửa địa ngục giam giữ vong linh sau khi thoát tục cõi trần, trải qua 49 ngày tạm giam và xét xử vào ngày 49, khi vong linh sống trên nhân gian mà phạm vào các nghiệp lực nhóm tội tương ứng sẽ phải đọa vào các cửa ngục khác nhau. Nếu vong linh phạm nhiều nghiệp lực thì sẽ phải trải qua hết tất cả các cửa ngục cho đến khi nào vong linh nhận thức và sám tâm được nghiệp lực mình đã tạo thì mới được chuyển sang cảnh sống địa âm. Các cửa địa ngục được sắp xếp từ nhẹ đến nặng như sau:

1- Cửa địa ngục lao động khổ sai:

+ Trong cửa lao động khổ sai được chia ra làm 9 cửa nhỏ, mỗi cửa tương ứng với nhóm tội mà khi sống vong linh đã gây ra;

+ Cảnh sống trong cửa ngục lao động khổ sai là hình ảnh các vong linh phải lao động khổ sai, khuân vác, đập đá, lao động cật lực không được ăn uống gì khi mà chân tay bị xiềng xích và bị hình ảnh quỷ đánh đập;

+ Khi sống trên nhân gian mà tạo các nghiệp lực sau thì vong linh sẽ phải đọa vào cửa địa ngục lao động khổ sai: lười lao động; chửi rủa đánh đập người lao động, chà đạp nhân phẩm người lao động; bóc lột, chiếm đoạt sức lao động của người khác.

2- Cửa địa ngục hành xác:

+ Trong cửa địa ngục hành xác được chia ra làm 9 cửa nhỏ, mỗi cửa tương ứng với nhóm tội mà khi sống vong linh đã gây ra;

+ Cảnh sống trong cửa ngục hành xác là một khu vực gồm các con mãng xà, con trăn, con rắn, con thú khổng lồ. Những vong linh bị ném hay vứt vào trong đó. Những con ác thú đó trườn, truy đuổi cắn xé thân xác của các vong linh. Cảnh tượng này không ngừng nghỉ và diễn ra liên tục trong thời gian rất dài;

+ Khi sống trên nhân gian mà tạo các nghiệp lực sau thì  vong linh sẽ phải đọa vào cửa địa ngục hành xác: nói dối gây thiệt hại về của cải, sức khỏe và tính mạng người khác; tội lừa đảo; tội trộm cướp; tội chiếm đoạt tài sản người khác.

3- Cửa địa ngục lao tối lạnh giá:

+ Trong cửa địa ngục lao tối lạnh giá được chia ra làm 9 cửa nhỏ, mỗi cửa tương ứng với nhóm tội mà khi sống vong linh đã gây ra;

+ Cảnh sống trong cửa ngục lao tối lạnh giá là hình ảnh đêm tối lạnh giá, có mưa, có tuyết rơi, những vong linh bị những mũi tên băng bay xuyên vào tim, những vong linh hoảng loạn chạy trong đêm tối lạnh giá và bị các con thú khổng lồ truy đuổi để cắn xé ăn thịt, những vong linh không mặc quần áo bị treo trên cột và bị những con thú nhảy lên ăn thịt. Khi các vong linh chết rồi lại tỉnh lại và lại bị truy giết đến chết rồi lại tỉnh lại, quá trình này lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian rất dài;

+ Khi sống trên nhân gian mà tạo các nghiệp lực sau thì vong linh sẽ phải đọa vào cửa địa ngục lao tối lạnh giá: hành nghề sát sinh; giết hại muông thú làm thú vui; thông dâm, tà dâm, hiếp dâm; chửi rủa, đánh đập người khác; chà đạp nhân phẩm người khác.

4- Cửa địa ngục hành hình:

+ Trong cửa địa ngục hành hình được chia ra làm 9 cửa nhỏ, mỗi cửa tương ứng với nhóm tội mà khi sống vong linh đã gây ra;

+ Cảnh sống trong cửa ngục hành hình là hình ảnh ngũ quỷ phanh thây, cảnh vong linh bị truy đuổi và giết chết, cảnh bị đẩy xuống vực sâu mà chết, cảnh bị đập vào đầu mà chết, cảnh bị giết chết và phanh xác… Cảnh vong linh bị giết lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời gian rất dài;

+ Khi sống trên nhân gian mà tạo các nghiệp lực sau thì vong linh sẽ phải đọa vào cửa địa ngục hành hình: giết hại người khác; giết hại chính mình.

5- Cửa địa ngục hỏa thiêu:

+ Trong cửa địa ngục hỏa thiêu được chia ra làm 9 cửa nhỏ, mỗi cửa tương ứng với nhóm tội mà khi sống vong linh đã gây ra;

+ Cảnh sống trong cửa ngục hỏa thiêu sẽ thấy cảnh vong linh sẽ thấy bị quỷ đuổi bắt và ném vào vạc dầu mà chết cháy, bị quỷ ném vào núi lửa mà chết cháy, bị đốt chết, bị mũi tên lửa bắn vào mà chết. Vong linh bị hỏa thiêu chết đi sống lại trong thời gian rất dài;

+ Khi sống trên nhân gian mà tạo các nghiệp lực sau thì vong linh sẽ phải đọa vào cửa địa ngục hỏa thiêu: đánh đập, giết hại cha mẹ; đánh đập, giết hại thầy dạy.

6- Cửa địa ngục băng giá:

+ Trong cửa địa ngục băng giá được chia ra làm 9 cửa nhỏ, mỗi cửa tương ứng với nhóm tội mà khi sống vong linh đã gây ra;

+ Cảnh trong cửa ngục băng giá thì được coi là án tử cho các vong linh, vong linh sẽ bị chết và đóng băng vĩnh viễn trong núi băng, trong dòng sông băng, trong tảng băng;

+ Khi sống trên nhân gian mà tạo các nghiệp lực sau thì vong linh sẽ phải đọa vào cửa địa ngục băng giá: bán nước hại dân, tham ô tham nhũng, kích động chiến tranh; kích động xung đột dân tộc, tiết lộ bí mật quốc gia, phản bội tổ quốc.

Những người Nhân mệnh nếu vi phạm vào chửi rủa thiên địa, chửi rủa Thánh thần, Phật, Bồ tát, phá đình chùa, phá mồ mả gia tiên thì sẽ phải đọa hết tất cả lần lượt 6 đại cửa địa ngục rồi mới được chuyển sang sống cảnh âm.

Một đại cửa Ngã quỷ dành cho dòng người Thiên ấn:

+ Trong cửa Ngã quỷ dành cho dòng người Thiên ấn là các Tuệ linh trên các cõi trời xuống nhân gian tu hành tạo nghiệp lực thì sẽ bị đọa vào trong cửa ngục đặc biệt này. Cửa Ngã quỷ được cõi trời Địa phủ quản lý và dùng các tầng năng lượng của sự giác ngộ để giúp cho họ nhanh chóng thấu hiểu nghiệp lực mà chuyển hóa tâm;

+ Cửa Ngã quỷ bao gồm 18 cửa nhỏ: cửa lao động khổ sai có 3 cửa nhỏ; cửa hành xác có 3 cửa nhỏ; cửa lao tối lạnh giá có 3 cửa nhỏ; cửa hành hình có 3 cửa nhỏ; cửa hỏa thiêu có 3 cửa nhỏ; cửa băng giá có 3 cửa nhỏ. Cảnh các cửa ngục của dòng người Thiên ấn đều giống như các cửa ngục của dòng người Nhân mệnh. Cửa Ngã quỷ chỉ khác so với cửa địa ngục là mức độ chịu hình phạt nặng hơn, sự giam giữ nghiêm ngặt hơn vì các Ngã quỷ do nghiệp lực mà hóa thành quỷ nên bản tính rất nguy hiểm. Khi các Tuệ linh bị đọa trong các cửa ngục này thì họ sẽ hóa thành quỷ và ăn thịt, giết hại nhau, khi sống lại họ lại lặp đi lặp lại hành động tạo nghiệp khi còn sống trên nhân gian;

+ Cửa băng giá của dòng người Thiên ấn sẽ không bị hoại diệt Tuệ linh như cửa địa ngục của dòng người Nhân mệnh.

Những người Thiên ấn nếu vi phạm vào chửi rủa thiên địa, chửi rủa Thánh thần, Phật, Bồ tát, phá đình chùa, phá mồ mả gia tiên thì sẽ phải đọa hết tất cả lần lượt 18 cửa ngục trong Ngã quỷ rồi mới được chuyển sang sống cảnh âm.

Tất cả các cửa ngục mà có hình ảnh quỷ đuổi giết vong linh hay Tuệ linh, hình ảnh các con thú dữ giết hại vong linh hay Tuệ linh, hình ảnh có người đánh đập tra tấn vong linh hay Tuệ linh đều không phải là các ngài, và cũng không phải có quỷ hay dã thú nào hết. Do nghiệp lực khi sống trên nhân gian mà năng lượng trong tâm họ tích tụ gốc của nghiệp lực là chấp ngã, sân, hận thù, và khi về dưới Địa phủ, bằng thần lực của các vị Phật và Bồ tát đã tạo ra sự phản chiếu ảo ảnh từ chính tâm của các vong linh hay Tuệ linh mà họ tưởng rằng bị quỷ, quái thú truy giết. Đó là cách lấy chính Tâm ngã quỷ và hành động tạo nghiệp của các vong linh và Tuệ linh khi còn sống trên nhân gian mà tạo ra ảo ảnh để răn đe họ kiếp sau không hành động tạo nghiệp nữa, và cũng là thấu hiểu những khổ đau mà họ gây ra cho chúng sinh khác.

Tất cả các cảnh tra tấn, truy giết sẽ bị tiêu tan, vong linh và Tuệ linh sẽ thoát ra khỏi các cửa ngục nếu họ thấu hiểu nghiệp lực và định tâm, rồi nguyện tu hành theo chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ của ngài A DI DI ĐÀ và Đức Phật Thích Ca thì họ sẽ được chuyển sang cảnh âm và được đi học đạo ở cõi trời địa Phật.

Khi các vong linh và Tuệ linh đang bị đọa trong Địa ngục - Ngã quỷ thì họ tuyệt đối không thể nhận những lễ vật gì do con cháu trên nhân gian cúng lễ dâng tiến. Mỗi năm có 3 ngày được ngài Nguyên Linh đại xá cho vong linh và Tuệ linh về nhân gian thăm con cháu và nhận lễ vật do con cháu cúng lễ dâng tiến đó là ngày 13, 14, 15 tháng 7 Âm lịch. Thông qua 3 ngài đại xá này, các chư vị Phật và Bồ tát muốn các vong linh và Tuệ linh về nhắn nhủ con cháu hãy hành thiện giúp người, phổ độ gia tiên được siêu thoát khỏi cảnh địa ngục - Ngã quỷ. Khi mỗi dòng họ hay gia đình mà có vong linh bị đọa trong các cửa ngục thì gọi là động âm, tức là vong linh bị động tâm, chưa định thần nên con cháu sẽ không được yên theo do năng lượng của gia tiên tác động vào mong con cháu phổ độ gia tiên siêu thoát khỏi cảnh địa ngục - Ngã quỷ. Khi mỗi dòng họ mà có nhiều vong linh bị đọa trong các cửa ngục - Ngã quỷ thì trên dương gian con cháu sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại trong cuộc sống, thậm chí có nhiều người chết trẻ, đây là nghiệp cửu trùng của cả người sống và người đã chết trong dòng họ đó tích tụ lại mà nhận quả báo.

b)    Cảnh sống địa âm

Đối tượng vong linh, Tuệ linh được sống cảnh địa âm:

+ Cảnh sống địa âm là cảnh sống dành cho các vong linh khi sống trên dương gian không vi phạm hay tạo nghiệp lực gây tổn thương cho chúng sinh trời người;

+ Vong linh hay Tuệ linh khi sống tuy không tạo nghiệp lực những vẫn còn chấp ngã, sân, hận nên phải sống trong cảnh sống địa âm;

+ Các vong linh, Tuệ linh sau khi được siêu thoát khỏi các cửa ngục thì sẽ được chuyển sang sống cảnh âm để được lao động tự do và tu học các lớp giảng đạo Phật của hội đồng Hoàn đạo;

Tầng năng lượng của cảnh sống địa âm là màu xám sáng như chiều tối mà mặt trời đã lặn. Không khí và không gian ảm đạm và yên tĩnh. Sự ảm đạm và không gian tỏa năng lượng màu xám sáng là do các vong linh và Tuệ linh vẫn còn chấp ngã, sân, hận nên mới tỏa ra không gian như vậy.

Cảnh sống địa âm có:

+ Nhà tranh mái ngói, nhà tranh mái lá, mỗi ngôi nhà chỉ vài mét vuông. Không có nhà tầng, nhà lầu, xe hơi, xe máy, xe đạp hay bất kỳ phương tiện khoa học kỹ thuật nào ở cõi trời Địa phủ;

+ Có chợ quê, có cánh đồng lúa, có cảnh lao động tự do buôn bán và sản xuất nông nghiệp, có thầy đồ dạy học, có thầy bốc thuốc … có đồi núi và ao hồ;

+ Có ngân hàng hay còn gọi là kho khố Địa phủ. Các ngài ở hội đồng quan hành chính sẽ phát chẩn cho các vong linh được chuyển từ địa ngục - Ngã quỷ ra sống cảnh âm, vong linh thoát tục cõi trần được sống cảnh âm sau 49 ngày. Họ được cấp phát nhà cửa và công cụ lao động, tư trang quần áo và những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống ở cảnh địa âm. Các vong linh hay Tuệ linh khi sống cảnh sống âm sẽ không nhận được bất cứ đồ lễ gì từ con cháu trên nhân gian cúng lễ, tiền vàng, nhà lầu, xe cộ… đều không thể gửi được đến cõi trời Địa phủ; hoặc khi con cháu dâng lễ thì vong linh cũng chỉ nhận dòng năng lượng hành thiện hay tạo nghiệp hoặc năng lượng chấp ngã của con cháu chứ không ăn hay thụ hưởng được đồ lễ;

Cảnh sống địa âm là dành cho các vong linh và Tuệ linh khi sống trên nhân gian có trí tuệ u mê mà chấp ngã, sân hận, nhưng chưa tạo nghiệp lực. Do đó khi thoát tục cõi trần nhân sinh trở về Địa phủ sống cảnh sống âm, họ cũng vẫn còn u mê và tâm vẫn còn chấp ngã. Các vong linh vẫn đòi hỏi con cháu cúng lễ nhiều, vẫn hay chấp nhặt người thân trên nhân gian. Sự chấp ngã lâu hay nhanh giác ngộ của vong linh và Tuệ linh lại phụ thuộc vào việc tu hành của con cháu và người thân trên dương gian.

Để các vong linh và Tuệ linh nhanh giác ngộ để chuyển sang cảnh sống địa phật thì con cháu trên nhân gian và vong linh, Tuệ linh ở cảnh địa âm phải thực hiện như sau:

+ Vong linh, Tuệ linh ngoài việc lao động, sinh hoạt ở cảnh sống địa âm sẽ phải tham gia các lớp học đạo, học giáo lý do hội đồng Hoàn đạo giảng dạy;

+ Con cháu trên nhân gian phải hành thiện giúp đỡ chúng sinh; làm lễ phổ độ gia tiên để hội đồng hoàn đạo thuyết pháp giảng giải cho cả gia tiên dưới Địa phủ; con cháu có khả năng thiền định xuống dưới Địa phủ nhờ hội đồng Hoàn đạo triệu tập gia tiên mà thuyết giảng chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ để giúp gia tiên được siêu thoát sang cảnh địa Phật; con cháu không đốt nhiều hoặc không đốt tiền vàng mã, vì các vong linh không thể nhận được thứ gì cả; không nên lễ bái cầu xin công danh hay tiền tài từ vong linh gia tiên, bởi họ đang cầu xin con cháu hành thiện để họ được nhận dòng năng lượng hành thiện đó mà giúp họ được siêu thoát sang cảnh địa Phật;

+ Khi con cháu trên nhân gian hành thiện, giúp đỡ chúng sinh thì năng lượng hành thiện đó sẽ được chuyển cho gia tiên khi ta tưởng nhớ, khi ta thắp hương tri ân gia tiên. Khi ta tri ân và thắp hương tưởng nhớ bằng tâm đức hành thiện có được sẽ giúp cho gia tiên dưới Địa phủ nhận được năng lượng đó mà gột rửa được chấp ngã. Khi đó các ngài dưới hội đồng quan hành chính sẽ phát chẩn nhiều cho gia tiên, nhưng vì gia tiên đã giác ngộ nên không nhận những đồ phát chẩn, họ sẽ được chuyển sang cảnh địa Phật để tu luyện dưỡng nguyên khí. Nhưng khi con cháu trên nhân gian làm nhiều việc ác, tạo ra nhiều ác nghiệp thì gia tiên dưới Địa phủ sẽ chấp vào đó mà không thể giác ngộ được, họ sẽ luẩn quẩn theo Tâm ngã quỷ của con cháu, luẩn quẩn theo nghiệp của con cháu. Cho dù con cháu trên nhân gian có đốt nhiều vàng mã, cúng lễ to đến mấy thì gia tiên không nhận được một thứ gì hết;

Tuệ linh và linh hồn tồn tại và phát triển dựa trên các dòng năng lượng chứ không phải là vật chất. Do đó nếu gia tiên nhận được các tầng năng lượng hành thiện tích đức từ con cháu thì họ sẽ nhanh giác ngộ mà siêu thoát lên kiếp người mới, nếu gia tiên nhận được các tầng năng lượng nghiệp lực từ con cháu thì họ sẽ đọa trong cửa ngục và cảnh âm lâu dài mà khó được giác ngộ để siêu thoát.

c)     Cảnh sống địa Phật

Đối tượng vong linh, Tuệ linh được sống cảnh địa Phật:

Các vong linh được chuyển từ cảnh địa âm sau khi học đạo và được giác ngộ không còn chấp ngã, sân, hận nữa;

+ Các vong linh khi sống trên nhân gian không có chấp ngã, sân, hận, không tạo nghiệp, giúp đỡ được nhiều người, nhưng chưa đắc các phẩm vị nên sau khi thoát tục cõi trần thì họ sẽ được chuyển sang cảnh địa Phật để tu luyện nguyên khí chờ ngày đầu thai làm người kiếp mới;

Cảnh sống địa Phật có các ngọn đồi thấp, thoai thoải, có nhiều cây xanh trùng trùng điệp điệp như bất tận. Mỗi một gia tiên dòng họ sẽ được sinh sống và tu luyện trên một ngọn đồi, được gọi là ngọn đồi âm đức của mỗi gia tiên dòng họ. Trong mỗi ngọn đồi âm đức thì mỗi một vong linh, Tuệ linh sẽ có các nấm đất rộng khoảng 1 mét vuông để ngồi hành thiền và nghe các vị Phật giảng đạo để luyện nguyên khí chờ ngày đầu thai kiếp mới.

Tầng năng lượng chung cho cảnh sống địa Phật là màu vàng nhạt bao trùm toàn bộ cảnh địa Phật. Tuy nhiên, mỗi một ngôi đồi của gia tiên dòng họ lại có tầng năng lượng khác nhau, có gia tiên dòng họ thì có khí vàng rực rỡ và cỏ cây xanh tốt, có gia tiên dòng họ thì chỉ có khí trắng và cỏ cây tươi tốt, có gia tiên thì có khí xám đen và đồi núi bị sạt lở, có gia tiên thì không có cỏ cây và khí thì màu đen đỏ.

Âm đức dòng họ gia tiên được thể hiện thông quá khí sắc năng lượng, sự tươi tốt của cây cối tại mỗi ngôi đồi âm đức. Dòng họ nào có âm đức tốt là ngôi đồi âm đức có khí vàng, trắng vàng, trắng, có cỏ cây xanh tốt, có nhiều cây cổ thụ. Dòng họ nào mà âm đức kém thì ngôi đồi âm đức bị sạt lở, khí màu xám, đen, đỏ, có cây không xanh tốt và không có cây cổ thụ. Dòng họ sắp đi đến diệt vong thì ngôi đồi âm đức có màu đỏ máu, đen nhiều, đồi âm đức bị sụt, cỏ cây bị cháy hoặc chết. Ngôi đồi nào có nhiều khí vàng thì dòng họ đó có các vị Phật hóa thân xuống và đang hành đạo rất tốt. Ngôi đồi nào có khí trắng và phớt vàng thì dòng họ đó có các vị Bồ tát hóa thân xuống đang hành đạo tốt. Ngôi đồi nào có khí sắc màu tím, màu hồng, màu xanh thì dòng họ đó có các bậc Thánh nhân hóa thân xuống cứu giúp dân tộc. Ngôi đồi nào có màu đỏ máu thì con cháu có người tâm hóa quỷ đang hại người, hại dân tộc, hại chúng sinh. Ngôi đồi nào có khí đen thì con cháu đang tạo nhiều nghiệp lực.

Thông qua ngôi đồi âm đức của gia tiên dòng họ mà biết được con cháu dòng họ đang hành thiện hay tạo nghiệp. Con cháu muốn giúp cho âm đức dòng họ được nâng cao và các vong linh gia tiên nhanh được siêu thoát thì con cháu phải hành thiện giúp người hoặc thiền định xuống Địa phủ giảng chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ để truyền sự giác ngộ đó gia hộ cho gia tiên nhanh siêu thoát.
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.