III- Hành trình thoát tục cõi trần nhân sinh trở về Địa phủ và luân hồi kiếp mới

Hành trình một vòng luân hồi của một chữ nhân từ khi thoát tục cõi trần, trở về Địa phủ, sống trong các cảnh giới và luân hồi lên nhân gian đầu thai kiếp mới sẽ trải qua quy trình như sau:

Bước 1: Chữ Nhân là con người thoát tục cõi trần nhân sinh sẽ chia ra làm hai trường hợp:

+ Trường hợp 1, chữ Nhân thoát tục cõi trần nhân sinh đúng cung số bản mệnh đã định hoặc thoát tục cõi trần nhân sinh qua mốc 73 tuổi. Ở trường hợp này có biểu hiện khi thoát tục cõi trần nhân sinh là thoát tục ở nhà do tuổi già, do bệnh hoặc ở bệnh viện do bệnh;

+ Trường hợp 2, chữ Nhân thoát tục cõi trần chưa đến cung số bản mệnh đã định hoặc chưa đạt tuổi thọ 73 tuổi. Ở trường hợp này có biểu hiện khi thoát tục cõi trần nhân sinh là thoát tục do tai nạn, do đâm chém giết hại nhau, do chiến tranh, do đột tử dù ở nhà hay ở nơi khác.

Bước 2: Hội đồng quan hành sai sẽ tiếp đón vong linh ở trường hợp 1 của bước 1; hội đồng quan ngũ quỷ thần sẽ bắt vong linh ở trường hợp 2 của bước 1. Trường hợp thoát tục cõi trần nhân sinh do tự tử sẽ không được các ngài đón về Địa phủ. Có nhiều trường hợp do nghiệp nặng bị tinh tà bắt và chúng giam cầm các vong linh tại những nơi tai nạn thì cũng không được về Địa phủ.

Bước 3: Vong linh sẽ bị giam vào phòng tạm giam trong vòng 49 ngày để chờ xét xử công tội đã tạo ra khi sống trên nhân gian. Trong thời gian 49 ngày vong linh vẫn được các quan dẫn về nhà để quên đi nỗi nhớ người thân và thông báo cho người thân qua giấc mơ nếu nghiệp của vong linh nặng.

Bước 4: Xét xử vong linh ở ngày thứ 49 sau khi vong linh thoát tục cõi trần. Nếu vong linh tạo nghiệp nặng đều phải đọa vào 72 cửa ngục a tỳ. Nếu vong linh không tạo nghiệp lực nhưng còn chấp ngã thì sẽ được sống cảnh sống âm. Nếu vong linh không tạo nghiệp, không chấp ngã, có sự giác ngộ và hành thiện thì sẽ được sống cảnh địa Phật. Trường hợp vong linh khi sống mà thoát tục chưa đến cung số bản mệnh thì sẽ phải bị giam giữ cho đến tuổi thọ đã định thì mới đưa ra xét xử. Ví dụ cung số định tuổi thọ là 80 tuổi, nhưng bị đột tử ở tuổi 60, do đó sẽ mất 20 năm tính theo dương gian bị giam cầm đến khi thọ 80 mới đưa ra xét xử.

Bước 5: Chuyển vong linh vào các cảnh sống tương ứng với nghiệp lực hay phước báo khi còn sống trên nhân gian.

Vong linh sẽ phải đọa vào các cửa ngục Ngã quỷ do nghiệp lực tạo ra khi còn sống trên nhân gian.

Vong linh sẽ được sống cảnh âm sau khi vượt qua thời gian đọa trong cửa ngục hoặc sau 49 ngày thoát tục được sống cảnh địa âm.

Vong linh sẽ được sống cảnh địa Phật tu luyện chờ ngày đầu thai do được chuyển từ cảnh sống địa âm sang, hoặc sau 49 ngày thoát tục do phước báo mà được sống cảnh địa Phật.

Bước 6: Được luân hồi lên kiếp mới. Sau thời gian tu luyện trong cảnh địa Phật đạt được dòng năng lượng dương khí đảm bảo duy trì cho thân tướng trên nhân gian thì các vong linh sẽ được luân hồi. Tùy theo nghiệp lực khi sống mà vẫn phải đọa thành súc sinh, tùy theo phước báo mà được luân hồi làm người.

Do năng lượng của chúng sinh khi sống trên nhân gian có chấp ngã, sân hận, tạo nghiệp lực, phước báo chưa nhiều nên sau khi thoát tục thì Tuệ linh hoặc linh hồn chưa thể định thần, không đủ năng lượng để đi về các cõi. Do đó cõi trời Địa phủ đã có các hội đồng thực thi nhiệm vụ hỗ trợ các vong linh nhanh chóng đi được vào quy trình của vòng luân hồi. Đồng thời giảm thiểu các Tuệ linh hoặc linh hồn bị quỷ đến bắt sau khi chân tu thoát tục cõi trần nhân sinh.

Dù là sau một vòng luân hồi, chữ Nhân đọa thành súc sinh hay tiếp tục làm người thì đó là quy trình tuần hoàn để các Tuệ linh và linh hồn cần phải nhanh chóng trải qua. Bởi thông qua các khổ đau và kiếp nạn thì các Tuệ linh và linh hồn mới có cơ hội cải tạo Trụ linh của Tuệ linh thành bộ lọc năng lượng. Do đó sau khi vong thoát tục cõi trần nhân sinh, vong linh không được về Địa phủ để đúng quy trình luân hồi thì con đường tu hành của họ trong vô lượng kiếp còn dài. Bởi có những Tuệ linh sau khi thoát tục cõi trần vì nghiệp lực tự tử, khi thiền định gặp họ đang đọa trong điền thổ đất thì họ đã trải qua gần 1000 năm. Như vậy việc luân hồi của họ bị gián đoạn quá lâu. Việc các thầy pháp, thầy tu, hành giả dùng pháp thuật giữ vong để thực hiện mục đích riêng là đang tạo nghiệp cho chính họ và tạo nghiệp gây cho các vong linh không được đi đúng theo quy trình luật luân hồi.

Khi các hành giả đắc các phẩm vị từ bậc Thánh nhân đến quả Phật do giác ngộ thì sẽ không phải trở về Địa phủ sau khi thoát tục cõi trần. Họ sẽ được trở về trên các cõi trời mà họ xuống để luyện nguyên thần và tiếp tục xuống tu hành. Khi họ thoát tục cõi trần nhân sinh sẽ được tứ trụ nguyên thần trên các cõi trời đó xuống đón về.

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.