Kết luận

Kết luận: với học thuyết hạt năng lượng, học thuyết tam hợp, cơ chế phân tách, liên kết, chân lý vạn vật, chân lý giác ngộ, thuyết quay tròn, bản chất của sự sống, bản chất của cái chết, bản chất về nội dung thông tin trong phần 2 này. Đó chính là hệ thống học thuyết, chân lý thống nhất vạn vật bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người. Là hệ thống học thuyết, chân lý thống nhất biện chứng giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm (khoa học biện chứng, vật chất và tâm linh, tôn giáo). Là sự dẫn đường, soi sáng cho khoa học, nhân loại tìm hiểu về cội nguồn nhân loại, cội nguồn của vũ trụ. Là con đường xây dựng, phát triển sự sống có ý nghĩa và đạo đức ở trong các dạng sống bằng hai chân lý.

Các bài viết khác

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.