Kết luận

Kết luận: việc thông qua các học thuyết thống nhất vĩ đại, các chân lý, các cơ chế, các bản chất của vũ trụ trời người đã mở toang cánh cửa bí mật ẩn giấu của vũ trụ và trời người. Hiểu rõ tận cùng của sự hình thành, phát triển của vũ trụ và trời người sẽ giúp cho nhân loại có cái nhìn chân thật về thánh thần, phật, thiên chúa, chư thần, quỷ, những huyền bí siêu nhiên trong và ngoài vũ trụ. Thông qua đó, nhân loại sẽ diệt được u mê lạc lối, mở đường cho sự phát triển vượt bậc của khoa học và tri thức nhân loại để cùng nhau xây dựng những giá trị đạo đức nhân văn của nhân loại. Đặc biệt, ánh sáng của hai chân lý sẽ là con đường duy trì, xây dựng và phát triển sự sống của trong và ngoài vũ trụ trời người được viên mãn. Do đó, nó không phải chỉ là trách nhiệm, sứ mệnh của một tuệ linh hay một chân tu nào đó, mà là trách nhiệm và sứ mệnh của toàn bộ trời và người.

Các bài viết khác

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.