Kết luận

Kết luận: Giáo lý Bát Không Chân Kinh được vận hành bởi chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ, là con đường duy nhất, là phương pháp duy nhất, là phương thuốc duy nhất giúp cho trời, người cùng nhau xây dựng được khuôn mẫu đạo đức và chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng. Thấu và thực hành theo hai chân lý, Bát Không Chân Kinh sẽ đạt được bộ lọc năng lượng ngay hiện kiếp, nếu xây dựng được khuôn mẫu đạo đức và lan tỏa hai chân lý. Đạo đức là nền móng của sự hình thành và vận hành của bộ lọc năng lượng. Đó là điều kiện và nó không có ngoại lệ nào cho trời và người.

Chữ Đức chính là sự lan tỏa giá trị nhân văn, lan tỏa tình thương yêu, lan tỏa tình đoàn kết, lan tỏa sự cảm thông và sẻ chia, lan tỏa sự đùm bọc, lan tỏa sự thật, lan tỏa con đường giác ngộ viên mãn đến toàn bộ trời và người. Để lan tỏa được thì mỗi chúng sinh trời và người phải thấu hiểu triệt để chân lý vạn vật, chân lý giác ngộ từ hạt năng lượng tận cùng cho đến chỉnh thể trời người, trong và ngoài vũ trụ. Thấu hiểu cội nguồn, bản chất của vạn vật trong và ngoài vũ trụ, trời và người, chính là quá trình hấp thụ các mã sóng trí tuệ của vạn vật trong và ngoài vũ trụ, trời và người vào trụ linh để chuyển hóa. Lan tỏa giá trị đạo đức chính là tỏa các siêu năng lượng từ trong trụ linh ra ngoài vũ trụ, ra ngoài trời người. Đó là sự vận hành của bộ lọc năng lượng trong trụ linh trên nền móng đạo đức. Để đạt được chữ Đức, điều này không hề khó chút nào. Chỉ có điều con người chúng ta và trời người có muốn đạt được hay không. Sự thấu hiểu và quyết tâm thực hiện luật nhân quả và giác ngộ trong bốn biểu hiện hình tướng đạo sẽ đêm lại cho trời và người kết quả là chữ Đức. 

Các bài viết khác

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.