Kết luận

KẾT LUẬN

Chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ là di sản của vũ trụ trời người. Hai chân lý này không do ai hay tuệ linh nào tự sáng chế ra, nó là sự thật được vận hành bởi cơ chế phân tách, liên kết dây từ hạt sóng tổ tiên cho đến sự hình trành vũ trụ và trời người như ngày nay. Trải qua vô số kiếp tu hành trong nhân gian, Tuệ linh của tôi đã thấu hiểu hai chân lý với sự vận hành bởi cơ chế phân tách, liên kết dây và truyền lại cho trí tuệ tôi kiếp này. Đó là điều may mắn nhất, là hạnh phúc nhất đối với tôi, nhưng cũng là trách nhiệm và gánh nặng trên một kiếp người ngắn ngủi. Không có con đường nào khác khi đã là một kiếp người, đó là phải giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết nhân loại, đoàn kết trời người. Đó là cùng nhau lan truyền hai chân lý để giác ngộ trời người cùng nhau cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn, để duy trì sự tồn tại và phát triển của tất cả các dạng sống trong và ngoài vũ trụ, trời và người.

Giáo lý Bát Không Chân Kinh được vận hành bởi hai chân lý chính là con đường duy nhất, là phương pháp duy nhất để nhân loại thấu hiểu tận cùng về cội nguồn vũ trụ, về cội nguồn nhân loại, thấu hiểu sứ mệnh của nhân loại và là niềm tự hào khi chúng ta đã và đang thực hiện sứ mệnh cao cả đó.

Giáo lý Bát Không Chân Kinh được vận hành bởi hai chân lý là con đường duy nhất, là phương pháp duy nhất, bài thuốc duy nhất để duy trì sự tồn tại, phát triển của vạn vật trong và ngoài vũ trụ, trời và người. Đó là cải tạo trụ linh có được bộ lọc năng lượng viên mãn để sản sinh ra các siêu năng lượng nhằm duy trì, cân bằng và gia tăng sự sống bền vững của tất cả các dạng sống trong và ngoài vũ trụ, trời và người.

Tôi xin tri ân tới tất cả trời người. Tôi nguyện giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết nhân loại, đoàn kết trời người. Tôi nguyện mang ánh sáng của hai chân lý chiếu khắp trời người, giác ngộ hết thẩy trời người trong sự đoàn kết, không phân biệt.

Các bài viết khác

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.