PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU BẢN CHẤT, CƠ CHẾ, HỌC THUYẾT
 • Phương pháp luận nghiên cứu về cơ chế, chân lý, bản chất sự hình thành, phát triển của vạn vật vũ trụ và trời – người

  Để đưa ra được những cơ chế, những chân lý hợp nhất vĩ đại, những bản chất của sự hình thành, phát triển của vạn vật vũ trụ và trời người, tôi đã dùng hệ thống các phương pháp luận để nghiên cứu và thực chứng. Do đó, mỗi hành giả hay mỗi nhà khoa học cũng nên áp dụng hệ thống các phương pháp luận dưới đây để thấy sự kỳ diệu bởi những chân lý, cơ chế, bản...
 • 1. Phương pháp luận tâm linh - thiền định

  Để đưa ra được những cơ chế, những chân lý hợp nhất vĩ đại, những bản chất của sự hình thành, phát triển của vạn vật vũ trụ và trời người, tôi đã dùng hệ thống các phương pháp luận để nghiên cứu và thực chứng. Do đó, mỗi hành giả hay mỗi nhà khoa học cũng nên áp dụng hệ thống các phương pháp luận dưới đây để thấy sự kỳ diệu bởi những chân lý, cơ...
 • 2. Ứng dụng hai chân lý vào quan sát và phân tích vạn vật, sự việc, hiện tượng

  2. Ứng dụng hai chân lý vào quan sát và phân tích vạn vật, sự việc, hiện tượngHai chân lý chính là chân lý vạn vật (chân lý nhân quả) và chân lý giác ngộ. Hai chân lý này đã được Tuệ linh của tôi tìm ra, hành theo và thành đạo ở trong các kiếp quá khứ. Hai chân lý này chính là chân lý hợp nhất vĩ đại để dẫn dắt chúng sinh trời người thành đạo, đó là cải tạo trụ linh của tuệ...
 • 3 Thống nhất biện chứng giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

  3 Thống nhất biện chứng giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâmMột chân lý hợp nhất, học thuyết hợp nhất được hệ tư tưởng triết học chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật, cũng như vạn vật vũ trụ trời người là điều mong mỏi không những của những tín đồ theo hai hệ tư tưởng trên, mà còn là mong mỏi của cả nhân loại.Tại sao nhân loại lại mong mỏi cần có học thuyết...
1
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.