PHẦN 2: NHỮNG HỌC THUYẾT, CHÂN LÝ, CƠ CHẾ, BẢN CHẤT BAO TRÙM VẠN VẬT VŨ TRỤ VÀ TRỜI - NGƯỜI.

Những khái niệm, bản chất, cơ chế, học thuyết, chân lý trong toàn bộ cuốn sách này không được lấy hay trích dẫn từ nguồn tài liệu nào, từ nhà khoa học nào, từ kinh kệ nào. Tất cả là những tri thức mà tôi đã dùng hệ thống phương pháp luận nghiên cứu đã được đề cập trong phần 1, để nghiên cứu, biện chứng, logic, hệ thống và đưa ra. Chỉ có vậy mới lý giải tận cùng được các chân lý, học thuyết, cơ chế, bản chất của vạn vật vũ trụ và trời người.

 • 1. Học thuyết hạt năng lượng

  Hạt năng lượng trong học thuyết hạt năng lượng này cũng có thể không phải các hạt năng lượng cơ bản như vật lý lượng tử đề cập (proton, neutron, electron…). Bởi khoa học vật lý lượng tử vẫn chưa tìm kiếm và chứng minh được hạt cơ bản tận cùng của vạn vật vũ trụ nên tôi không đặt tên hay đồng nhất hạt năng lượng trong thuyết này với các hạt trong thuyết lượng tử và hạt...
 • 2. Học thuyết tam hợp

  2.1. Khái niệmHọc thuyết tam hợp là lý luận biện chứng thống nhất, phân tích sự hình thành từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật trong và ngoài vũ trụ, trời và người bởi 3 yếu tố. Ba yếu tố đó là: sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, hình tướng. Học thuyết tam hợp chính là học thuyết thống nhất được vạn vật trong và ngoài vũ trụ, trời và người bằng lý luận...
 • 3. Cơ chế phân tách, liên kết dây (chụp chiếu)

  3.1. Cơ chế phân tách Khái niệm:Cơ chế phân tách là quá trình liên tục tự tách nhân đôi một chỉnh thể bằng sóng rung động trong mã sóng trí tuệ của từ một đến nhiều chỉnh thể, trong điều kiện môi trường đảm bảo cho quá trình phân tách. Đặc điểm của cơ chế phân tách: -   Phân tách của một chỉnh thể phải diễn ra trong một quá trình, quá trình phân tách diễn ra...
 • 4. Chân lý vạn vật (chân lý nhân quả)

  Chân lý vạn vật là: “Vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài vũ trụ không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi, khổ đau không tự đến, khổ đau không tự đi. Tất cả do duyên và nghiệp, hay còn gọi là nhân và quả”. Bản chất của chân lý vạn vật (chân lý nhân quả): Trước tiên, ta phải hiểu bản chất của chân lý. Chân lý chính là lý luận gốc nhất, lý luận chân thật...
 • 5. Chân lý giác ngộ

  Chân lý giác ngộ là: “À, đời là bể khổ. Chúng sinh trời người phải dùng chân tâm đối mặt, giác ngộ, giải thoát hết tất cả các khổ đau trong và ngoài vũ trụ, trời và người”. Bản chất của chân lý giác ngộ: Chân lý giác ngộ là lý luận thật nhất, đúng nhất, là con đường duy nhất để giải thoát hết tất cả các khổ đau của vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và...
 • 6. Mối quan hệ biện chứng giữa hai chân lý với cơ chế phân tách, chụp chiếu (liên kết dây) hạt năng lượng

  Hai chân lý đó là, chân lý vạn vật (nhân quả), chân lý giác ngộ. Cơ chế phân tách, chụp chiếu (liên kết dây). Tất cả đã được phân tích rất kỹ ở các phần trước. Trong phần này, tôi sẽ phân tích mối quan hệ biện chứng của chúng và đưa ra các ví dụ diễn giải cho mối quan hệ biện chứng đó. Mối quan hệ biện chứng: Chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ là cơ sở lý...
 • 7. Thuyết “Quay tròn”

  Thuyết “Quay tròn” là quá trình tự vận động quay tròn sinh ra nhiệt lượng cân bằng, để duy trì, phát triển cấu trúc mã sóng trí tuệ của tất cả các dạng sống trở nên bền vững. Các dạng sống quay tròn: -   Vũ trụ quay tròn: toàn bộ chỉnh thể thống nhất của vũ trụ được cấu tạo như một tinh cầu hình tròn khổng lồ, trong đó có vô số dải ngân hà. Tại tâm của vũ...
 • 8. Bản chất về sự sống

  Khái niệm: “Sự sống là quá trình vận động, chuyển hóa trạng thái năng lượng bởi sự tồn tại mã sóng trí tuệ trong chính chỉnh thể của các dạng sống”. Bản chất của sự sống: Sự sống phải là quá trình, quá trình có thể dài hay ngắn còn phụ thuộc vào từng dạng sống của các chỉnh thể khác nhau. Ví dụ, vòng đời sống của con ruồi chỉ vài ngày, vòng đời sống của...
 • 9. Bản chất về cái chết

  Khái niệm về cái chết: “Cái chết là sự hoại diệt mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong chính chỉnh thể của các dạng sống”. Bản chất của cái chết: Bản chất cái chết của vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài của vũ trụ, trời và người chính là sự hoại diệt của mã sóng trí tuệ. Mã sóng trí tuệ hoại diệt thì trạng thái năng lượng và hình...
 • 10. Quy luật và dòng chảy của tự nhiên

  Khái niệm về quy luật tự nhiên: “Quy luật tự nhiên là quá trình lặp đi lặp lại của vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người. Nó được quan sát và kiểm chứng qua thời gian.” Từ khái niệm về quy luật tự nhiên, ta có thể dùng tư duy logic để quan sát và kiểm chứng trong thực tại cuộc sống hiện hữu để nhận thấy thế nào là quy luật tự...
 • 11. Bản chất của nội dung thông tin

  Khái niệm về nội dung thông tin: Nội dung thông tin là sự vận động của lượng tri thức có chứa đựng mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng. Các dạng chứa đựng nội dung thông tin: Văn bản chứa đựng nội dung thông tin: kinh sách, báo chí, tài liệu, chữ viết, ký hiệu, tin nhắn. Âm thanh chứa đựng nội dung thông tin: sóng rung động, nghe thông tin (từ phương tiện kỹ thuật, từ...
 • Kết luận

  Kết luận: với học thuyết hạt năng lượng, học thuyết tam hợp, cơ chế phân tách, liên kết, chân lý vạn vật, chân lý giác ngộ, thuyết quay tròn, bản chất của sự sống, bản chất của cái chết, bản chất về nội dung thông tin trong phần 2 này. Đó chính là hệ thống học thuyết, chân lý thống nhất vạn vật bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người. Là hệ thống học thuyết, chân lý...
1
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.