PHẦN 4: CON ĐƯỜNG TỒN TẠI, PHÁT TRIỂN CỦA VẠN VẬT VŨ TRỤ VÀ TRỜI NGƯỜI BẰNG HAI CHÂN LÝ.

Giới thiệu: Tại sao lại có sự sống của con người, của nhân loại? Tại sao trời người lại có nguy cơ hoại diệt? Tại sao và tại sao?  Đó là những câu hỏi trong vô số câu hỏi của nhân loại khi chưa thấu hiểu cội nguồn, sứ mệnh của nhân loại trên tiến trình tồn tại và phát triển sự sống của vũ trụ. Biết và thấu được cội nguồn, kế hoạch, sứ mệnh đúng sẽ giúp cho nhân loại thực hiện và hoàn thành được những nhiệm vụ viên mãn nhất. Cội nguồn, kế hoạch, sứ mệnh của nhân loại và vũ trụ đã được phân tích rõ trong phần 3 của cuốn sách này. Đó là  những câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của nhân loại về cội nguồn, về vạn vật, về vũ trụ, về tâm linh, về tôn giáo, về triết học, về khoa học, về con người…

Việc chúng ta thông qua các chân lý vĩ đại, các học thuyết thống nhất, các cơ chế, các bản chất bao trùm của vạn vật vũ trụ và trời người làm hành trang du hành. Chúng ta dùng hành trang này du hành và khám phá về cội nguồn sự hình thành, phát triển của vạn vật vũ trụ và trời người. Để rồi chúng ta khẳng định được những vấn đề của nhân loại:
-    Nhân loại chúng ta không phải là do muông thú tiến hóa thành. Chúng ta là hóa thân của dạng sống tuệ linh trong vũ trụ. Cũng có thể hiểu chúng ta là bản sao của người ngoài hành tinh (dạng sống giống con người).
-    Chúng ta đến trái đất không phải do phạm lỗi mà bị đày đọa xuống đây để chịu phạt. Chúng ta đến trái đất là để thực hiện sứ mệnh táo bạo và cao cả nhất đối với sự tồn vong của dạng sống tuệ linh (chúng ta) và của vũ trụ. Chúng ta phải tự hào và hoàn thành sứ mệnh đó.
-    Trái đất là môi trường để dạng sống tuệ linh xuống tu luyện và cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Môi trường này phải có mật độ, cường độ tương tác lớn giữa con người với nhau để sản sinh ra bí bách, độ nén tột cùng của khổ đau kiếp nạn. Khổ đau kiếp nạn chính là môi trường tốt nhất để tu luyện của dạng sống tuệ linh. Cuộc sống sẽ không có gì ngoài khổ đau kiếp nạn, khổ đau kiếp nạn chính là kinh nghiệm quý báu, là đặc sản để chúng ta nhanh chóng luyện thành công. Đã là môi trường tu luyện rồi thì chúng ta còn đi tìm nơi đâu để tu nữa?
-    Chúng ta có mặt nơi đây là do phát nguyện xuống để thực hiện những sứ mệnh cao cả. Vậy đã phát nguyện xuống thì hãy hoàn thành những sứ mệnh đó chứ không nên ích kỷ bỏ trốn.
-    Chúng ta tu luyện là tu luyện trí tuệ, giác ngộ trí tuệ để tạo ra cấu trúc mã sóng trí tuệ trong trụ linh của tuệ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Để làm được điều đó thì không thể xa rời môi trường khổ đau nơi nhân gian này cho đến khi hoàn thành bộ lọc trong trụ linh.

Bộ lọc năng lượng viên mãn trong trụ linh của tuệ linh là đích đến của trời người, là con đường tồn tại, phát triển của vạn vật vũ trụ và trời người. Đồng thời cũng là bài thuốc duy nhất cứu sống, duy trì sự tồn tại và phát triển của tất cả các dạng sống bên trong và bên ngoài vũ trụ trời người.

Để luyện được bài thuốc duy nhất cứu sống, duy trì sự tồn tại, phát triển của vạn vật vũ trụ và trời người thì việc thấu hiểu và hành theo “Bát không chân kinh” và “Hai chân lý” là con đường duy nhất.

Trong phần 4, cuốn sách này. Tôi sẽ chia sẻ cho mọi người và nhân loại con đường duy nhất, phương pháp duy nhất luyện được bộ lọc năng lượng viên mãn trong trụ linh của tuệ linh. Đó chính là phải thấu hiểu và hành đúng theo hai phần sau:

Giáo lý Bát không chân kinh – con đường xây dựng giá trị đạo đức của trời và người.

Hai chân lý – phương pháp chuyển hóa trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

 • Giới thiệu về Bát Không Chân Kinh

  Hình: sơ đồ bát không chân kinh Bát Không Chân Kinh là 8 tướng, là 8 bức tranh sự thật, là 8 bài mô tả chi tiết sự thật của vũ trụ và trời người. Bát Không Chân Kinh cho ta hiểu sự thật về toàn bộ hình tướng vạn vật trong và ngoài vũ trụ trời người, về trí tuệ của toàn bộ trời người trong vũ trụ, về tâm của toàn bộ trời người trong vũ trụ, về việc hành của toàn bộ vũ...
 • 1. Bài Nguyện

  Bài Nguyện này cũng được hiểu là Nguyện Vô Nguyện. Chữ Nguyện đầu tiên là khái niệm và bản chất của nguyện, chữ Vô là chân lý vạn vật của nguyện, chữ Nguyện cuối cùng là chân lý giác ngộ của nguyện. 1.1. Khái niệm về Nguyện “Nguyện là sự tự phát và thực hiện được từ một cho đến nhiều mong muốn mà không chịu bất kỳ sự ép buộc nào”. Nguyện chính là những...
 • 2. Bài Đạo

  Bài Đạo cũng được hiểu là Đạo Vô Đạo. Chữ Đạo đầu tiên là khái niệm và bản chất của Đạo, chữ Vô là chân lý vạn vật trong Đạo, chữ Đạo cuối cùng là chân lý giác ngộ của Đạo. 2.1. Khái niệm về Đạo “Đạo là thế giới quan xung quanh chữ nhân, mà chữ nhân phải dùng chân tâm để thấu hiểu và cải tạo thế giới quan vạn vật trong và ngoài vũ trụ, trời và...
 • 3. Bài Quả không

  Bài Quả Không cũng được hiểu là Quả Không Vô Quả Không Bài này bao gồm khái niệm, bản chất của Quả Không, chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ của Quả Không. 3.1. Khái niệm về Quả Không “Quả Không là bộ lọc năng lượng viên mãn trong trụ linh của tuệ linh, là sự thấu hiểu và vận hành chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ, là đạo đức vô lượng”. Quả Không chính...
 • 4. Bài Tướng

  Bài Tướng cũng được hiểu là Tướng Vô Tướng Chữ Tướng đầu tiên là khái niệm và bản chất của hình Tướng, chữ Vô là chân lý vạn vật trong hình Tướng, chữ Tướng cuối cùng là chân lý giác ngộ trong hình Tướng. 4.1. Khái niệm về hình tướng “Hình tướng là sự hiện hữu và phản chiếu của vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài vũ trụ, trời và người”. 4.2....
 • 5. Bài Trí

  Bài Trí cũng được hiểu là Trí Vô Trí. Chữ Trí đầu tiên là khái niệm và bản chất của Trí tuệ, chữ Vô là chân lý vạn vật trong Trí tuệ, chữ Trí cuối cùng là chân lý giác ngộ trong Trí tuệ. 5.1. Khái niệm về Trí tuệ “Trí tuệ là sự thấu hiểu thế giới quan xung quanh chữ nhân bằng chân tâm”. Thế giới quan được hiểu là từ môi trường sống và làm việc xung quanh mỗi...
 • 6. Bài Tâm

  Bài Tâm cũng được hiểu là Tâm Vô Tâm. Chữ Tâm đầu tiên là khái niệm và bản chất của Tâm, chữ Vô là chân lý vạn vật trong Tâm, chữ Tâm cuối cùng là chân lý giác ngộ. 6.1. Khái niệm về Tâm “Tâm là trạng thái năng lượng, luôn dao động giữa thái cực chân tâm và thái cực ngã quỷ”. “Tâm linh là kéo trạng thái năng lượng của tâm về cực chân tâm để tuệ linh tiếp dẫn...
 • 7. Bài Hành

  Bài Hành cũng được hiểu là Hành Vô Hành. Chữ Hành đầu tiên là khái niệm và bản chất của Hành động, chữ Vô là chân lý vạn vật trong Hành động, chữ Hành cuối cùng là chân lý giác ngộ trong Hành động. 7.1. Khái niệm về Hành “Hành là quá trình từ duyên hợp sinh khởi ra pháp thiện hay pháp ác”. Hành là quá trình tương tác không ngừng nghỉ giữa các hình tướng từ hạt năng...
 • 8. Bài Tuệ

  Bài Tuệ cũng được hiểu là Tuệ Vô Tuệ. Chữ Tuệ đầu tiên là khái niệm và bản chất của Tuệ, chữ Vô là chân lý vạn vật trong Tuệ, chữ Tuệ cuối cùng là chân lý giác ngộ. 8.1. Khái niệm về Tuệ “Tuệ là mức độ cải tạo được thế giới quan vũ trụ trời người bằng chân tâm của tuệ linh trời người”. Mức độ cải tạo thế giới quan vũ trụ mà trung tâm là cõi...
 • Kết luận

  Kết luận: Giáo lý Bát Không Chân Kinh được vận hành bởi chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ, là con đường duy nhất, là phương pháp duy nhất, là phương thuốc duy nhất giúp cho trời, người cùng nhau xây dựng được khuôn mẫu đạo đức và chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng. Thấu và thực hành theo hai chân lý, Bát Không Chân Kinh sẽ đạt được bộ lọc năng lượng ngay hiện kiếp, nếu...
 • Giới thiệu

  Giới thiệu: Hai chân lý: Chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ. Hai chân lý này đã được tôi giới thiệu và phân tích kỹ trong bài Quả Không của chương 1. Do đó, trong chương 2 này, tôi chỉ nêu lại hai chân lý, để thông qua đó, chúng ta luyện tập, thực hành mà không quên. Chân lý vạn vật là: “Vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài vũ trụ không tự nó sinh ra, không tự nó...
 • 1. Điều kiện để chuyển hóa thành công trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn

  Điều kiện để chuyển hóa thành công trụ linh thành bộ lọc năng lượng là phải xây dựng được khuôn mẫu đạo đức; thấu hiểu tất các học thuyết, chân lý, cơ chế, bản chất bao trùm vạn vật vũ trụ, trời và người trong phần 2 cuốn sách này, và thấu hiểu giáo lý trong 8 bài của Bát Không. Tuy nhiên trong mục điều kiện này, tôi chỉ đề cập đến điều kiện đạo đức, còn phần 2,...
 • 2. Bộ lọc năng lượng với hai chân lý

  2.1. Các dạng trụ linh Sự đa dạng trong việc cấy ghép các hạt năng lượng có sóng điện âm dương khác nhau đã tạo ra cấu trúc trụ linh của các tuệ linh cũng khác nhau: -    Kết hợp các hạt năng lượng phát triển màu xanh lá (sóng điện dương) với các hạt năng lượng màu đỏ máu (sóng điện âm) đã tạo ra một dạng tuệ linh có cấu trúc sóng trí tuệ trong trụ linh là đa...
 • 3. Năm nhóm năng lượng trong vũ trụ và trời người với bộ lọc

  Năm nhóm năng lượng bao gồm: nhóm năng lượng tiêu cực, nhóm năng lượng phát triển, nhóm năng lượng chân tâm, nhóm năng lượng lan tỏa, nhóm năng lượng đoàn kết. Mỗi nhóm hạt năng lượng đều ẩn chứa mã sóng trí tuệ khác nhau, bản chất khác nhau. Do đó chúng ta phải phân loại rõ được năm nhóm này, phân loại rõ từ hạt năng lượng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng,...
 • 4. Năng lượng hoại diệt với bộ lọc

  Năng lượng hoại diệt tuy là nguyên nhân gây phân rã cấu trúc trụ linh và hoại diệt tuệ linh. Nhưng lại là nguồn dinh dưỡng, nguồn năng lượng để sản sinh ra các siêu năng lượng cho các dạng sống trong và ngoài vũ trụ, trời và người. Do đó năng lượng hoại diệt vô cùng quan trọng đối với sự vận hành của bộ lọc năng lượng âm dương trong trụ linh cũng như sự tồn tại, phát triển...
 • 5. Phương pháp chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng bằng hai chân lý

  Phương pháp chuyển hóa trụ linh thành bộ lọc năng lượng có hai bước, hai bước này tương ứng với hai chân lý. Do đó để chuyển hóa trụ linh thành bộ lọc năng lượng thành công, các chân tu phải thấu hiểu hai chân lý, phải có được khuôn mẫu đạo đức. Bởi nếu không thấu hiểu hai chân lý, khi luyện dễ rơi vào trạng thái “Di hồn”, đó là tuệ linh bị đứt liên kết hạt...
 • 6. Vận hành bộ lọc năng lượng trong trụ linh

  Những chân tu, tuệ linh đã đắc được bộ lọc năng lượng rồi, vậy làm thế nào để vận hành được bộ lọc? Câu trả lời là dù chưa đắc được hay đã đắc được bộ lọc năng lượng trong trụ linh, vẫn phải tiếp tục thực hiện hai bước: đó là cảm thọ hết tất cả các khổ đau kiếp nạn, an vui hạnh phúc, vạn vật, sự việc, hiện tượng của trời người bằng chân lý vạn...
 • 7. Bộ lọc năng lượng sẽ hoại diệt khi nào

  Khi chúng ta đắc được bộ lọc năng lượng trong trụ linh rồi. Ta phải miệt mài hành đạo, không vi phạm luật nhân quả trong bốn biểu hiện hình tướng đạo, làm tốt luật giác ngộ trong bốn biểu hiện hình tướng đạo, hoàn thành luật đại nguyện, khi ta duy trì đến hơi thở cuối cùng kiếp người thì ta mới hoàn thành đắc được bộ lọc năng lượng. Khi ta còn sống ở nhân gian, nếu...
 • Kết luận

  KẾT LUẬN Chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ là di sản của vũ trụ trời người. Hai chân lý này không do ai hay tuệ linh nào tự sáng chế ra, nó là sự thật được vận hành bởi cơ chế phân tách, liên kết dây từ hạt sóng tổ tiên cho đến sự hình trành vũ trụ và trời người như ngày nay. Trải qua vô số kiếp tu hành trong nhân gian, Tuệ linh của tôi đã thấu hiểu hai chân lý với sự...
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.