ĐẠO GIÁC NGỘ

Đạo Giác Ngộ là quá trình vận động để trí tuệ của Tuệ linh, con người thấu hiểu tận cùng, triệt để về Vũ trụ quan trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người; tiếp đến là cải tạo chính Tuệ linh, con người cùng vạn vật trong và ngoài Vũ trụ trở nên phát triển bền vững.

Đạo Giác Ngộ được thể hiện rõ qua hai nội dung:

  • Thấu hiểu tận cùng, triệt để về cội nguồn, căn nguyên của sự tồn tại, phát triển, sinh diệt, bản chất của vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.
  • Tự thân vận động để thấu hiểu tất cả các khổ đau của Tuệ linh, con người, vạn vật trong và ngoài Vũ trụ. Thấu hiểu căn nguyên tận cùng của tất cả các khổ đau. Truy tìm và thực hành con đường giải thoát khổ đau đó. Thấu hiểu cảnh giới sau khi giải thoát khổ đau. Cuối cùng là lan tỏa sự thấu hiểu tận cùng đó đến với toàn bộ Tuệ linh, con người cùng thực hành theo.

Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ là phương thuốc, là con đường, là ánh sáng mặt trời duy nhất để Tuệ linh, con người đạt được trí tuệ Giác Ngộ viên mãn. Có thể nói Đạo Giác Ngộ chính là dùng hai Chân lý để có được trí tuệ Giác Ngộ viên mãn nhất, để cải tạo và phát triển Tuệ linh và con người, vạn vật trong và ngoài Vũ trụ trở nên bền vững nhất. Như vậy, Đạo Giác Ngộ chính là cơ chế chuyển sinh, là con đường đắc được Đạo hợp nhất của Vũ trụ.

***************

5/5 - (23 bình chọn)

Bài viết liên quan