ĐẠO HỢP NHẤT CỦA VŨ TRỤ

Đạo hợp nhất của Vũ trụ là Vũ trụ quan xung quanh Tuệ linh và con người, Tuệ linh và con người phải dùng chân tâm để thấu hiểu và cải tạo Vũ trụ, Tuệ linh và con người trở nên phát triển bền vững. Con người là hóa thân của Tuệ linh để truy tìm Đạo hợp nhất của Vũ trụ, do đó, con người chính là trung tâm của Đạo.

Đạo hợp nhất của Vũ trụ có hình tướng và tâm tướng. Hình tướng là bốn biểu hiện của Đạo, đó là Đạo đời, Đạo lễ, Đạo đường, Đạo Đế vương. Tâm tướng của Đạo chính là việc Tuệ linh và con người thấu hiểu, thực hành giác ngộ triệt để, chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Thông qua việc Tuệ linh hóa thân làm con người để tương tác với bốn hình tướng Đạo trong tất cả các kịch bản tương tác, Tuệ linh và con người sẽ thấu hiểu Chân lý Vạn vật, từ đó sẽ giác ngộ được Chân lý Giác ngộ. Hai Chân lý sẽ giúp cho Tuệ linh và con người chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Bộ lọc năng lượng chính là Đạo hợp nhất của Vũ trụ, Đạo hợp nhất của Vũ trụ là con đường duy nhất giúp Tuệ linh, con người, vạn vật chuyển sinh bền vững và chấm dứt triệt để khổ đau.

Trong cuốn “Hai Chân Lý Với Bát Không Hoàn Đạo” này, chúng ta sẽ thấu hiểu chính xác về Đạo, về Đạo hợp nhất của Vũ trụ. Từ đó, chúng ta nhìn thấy sự sai lệch, nhầm lẫn của các tôn giáo, các hệ phái từ cổ xưa tới nay khi nói về Đạo. Chúng ta sẽ hiểu tôn giáo chỉ là một biểu hiện của Đạo, Đạo bao trùm tất cả, trong đó có tôn giáo, bao trùm toàn bộ trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Chúng ta sẽ biết thếnào là tu Đạo đúng, tu đúng chính là cải tạo chính ta và vạn vật phát triển bền vững. Phải biết chính xác về Đạo để tu đúng mới thành Đạo được.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan