Bài 12- PHẦN 5-BẢN CHẤT THÔNG TIN

I.   Thông tin là gì?

Có 3 định nghĩa về thông tin mà chúng ta cần phải thấu hiểu:

 • Thông tin là quá trình chỉnh thể vận động, tương tác với các chỉnh thể khác trong môi trường khác nhau, để giải mã về các chỉnh thể và môi trường khác nhau.
 • Thông tin là quá trình chỉnh thể vận động, tương tác với các chỉnh thể khác trong môi trường khác nhau, để mã hóa kết quả của quá trình giải mã thành sợi mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng tận cùng.
 • Thông tin là quá trình chỉnh thể vận động, để tuần hoàn thu (hút) – phát (đẩy) hạt năng lượng có sợi mã sóng trí tuệ chứa đựng lượng thông tin.

Từ 3 định nghĩa chi tiết về thông tin trên, chúng ta sẽ thấy được bản chất, đặc tính, cơ chế vận hành của thông tin gắn liền với vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người từ quá khứ cội nguồn cho đến hiện tại và tương lai.

II.   Bản chất của thông tin

Thông qua bản chất của hạt năng lượng tận cùng, cơ chế Phân tách và liên kết dây, cơ chế Quay tròn, bản chất Tam hợp, chúng ta sẽ mổ xẻ, thấu hiểu được bản chất của thông tin. Bản chất của thông tin gồm có các chỉnh thể trong thông tin, môi trường trong thông tin, quá trình giải mã thông tin, quá trình mã hóa thông tin, đặc biệt thông tin chính là hạt năng lượng tận cùng.

1.   Chỉnh thể trong thông tin

Trong bản chất của thông tin, nếu không có chỉnh thể sẽ không có bất cứ sự tồn tại nào của thông tin. Vì chỉnh thể chính là đối tượng tương tác để giải mã và mã hóa lượng thông tin, truyền phát và hấp thụ thông tin.

Chỉnh thể trong thông tin gồm có:

 • Hạt sóng xanh tổ tiên (hạt sóng xanh nõn chuối) là chỉnh thể nhỏ nhất trong các chỉnh thể của thông tin. Hạt sóng xanh được coi là chỉnh thể của thông tin bởi vì: hạt sóng xanh di chuyển trong môi trường có sóng điện âm dương hoặc trung tính sẽ chuyển hóa hạt sóng thành sợi mã sóng trí tuệ, sợi mã sóng trí tuệ chính là kết quả của quá trình giải mã và mã hóa thông tin đã được lưu giữ.
 • Hạt năng lượng tận cùng (hạt năng lượng hoại diệt, năm nhóm hạt năng lượng trong Vũ trụ, các siêu hạt năng lượng) là các chỉnh thể của thông tin. Những hạt năng lượng tận cùng chính là kết quả của quá trình mà chỉnh thể phân tách ra nó vận động, tương tác giải mã và mã hóa được lượng thông tin vào sợi mã sóng trí tuệ trong hạt tận cùng.
 • Nhóm vật chất giản đơn gồm có phôi năng lượng âm dương, hạt năng lượng tổng hợp, Trụ linh, nguyên tử, phân tử, tế bào, cỏ cây, đất đá, kim loại, nước, chất lỏng, khí, con người, muông thú, hành tinh, dải thiên hà, tinh cầu Vũ trụ với vô số khối dải thiên hà đều là các chỉnh thể của thông tin. Những chỉnh thể này vận động, tương tác với nhau để cho ra kết quả là phân tách được các hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn. Trong sợi mã sóng trí tuệ giản đơn đó lại lưu giữ toàn bộ lượng và chất thông tin sau quá trình giải mã và mã hóa.
 • Nhóm vật chất phức tạp gồm có phôi năng lượng âm dương, hạt năng lượng tổng hợp, Trụ linh, những linh hồn (an trụ trong thân cây, đất đá, muông thú), những tầng năng lượng vận hành sự vận động của cả Vũ trụ, đều là các chỉnh thể của thông tin. Những chỉnh thể này vận động, tương tác với nhau để cho ra kết quả là phân tách được các hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ phức tạp. Trong sợi mã sóng trí tuệ phức tạp đó lại lưu giữ toàn bộ lượng và chất thông tin sau quá trình giải mã và mã hóa.
 • Dạng sống Tuệ linh và siêu vật chất (phôi năng lượng âm dương, Trụ linh, hạt tổng hợp, các siêu hạt năng lượng) đều là các chỉnh thể của thông tin. Những chỉnh thể này vận động, tương tác với nhau để cho ra kết quả là phân tách được các hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp hoặc siêu mã sóng trí tuệ. Trong sợi mã sóng trí tuệ đó lại lưu giữ toàn bộ lượng và chất thông tin sau quá trình giải mã và mã hóa.

Con người là sự kết hợp giữa dạng sống Tuệ linh và dạng sống giản đơn, chính là chỉnh thể của thông tin. Chỉnh thể này vận động, tương tác với tất cả các chỉnh thể khác và cùng loại chỉnh thể của mình để phân tách ra được hạt năng lượng có sợi mã sóng trí tuệ từ giản đơn cho tới phức tạp, siêu phức tạp và siêu sợi mã sóng trí tuệ. Những sợi mã sóng trí tuệ đó lại lưu giữ toàn bộ lượng và chất thông tin sau quá trình giải mã và mã hóa.

Trong mỗi một loại chỉnh thể hay nhóm chỉnh thể khác nhau sẽ có những khả năng tương tác, vận động, giải mã và mã hóa thông tin khác nhau. Chính vì điều này, thông tin của các chỉnh thể giải mã và mã hóa được sẽ có những đặc tính khác nhau.

2.   Môi trường trong thông tin

Môi trường trong thông tin luôn gắn liền với các chỉnh thể, đó là: thông qua môi trường để phân tách và liên kết tạo ra các chỉnh thể; thông qua các chỉnh thể vận động và tương tác với nhau để tạo ra môi trường.

Môi trường trong thông tin gồm có:

 • Môi trường trung tính, tức là không có sóng điện âm và dương. Môi trường trung tính sẽ giúp cho các chỉnh thể tương tác, vận động, giải mã và mã hóa được lượng và chất thông tin có đặc tính của môi trường đó vào trong hạt năng lượng tận cùng. Đây là môi trường năng lượng hoại diệt được sinh ra và tồn tại trong đó.
 • Môi trường có sóng điện âm với bản chất là hấp thụ, thu hút, kết tụ, sinh nhiệt âm. Môi trường có sóng điện âm sẽ giúp cho các chỉnh thể tương tác, vận động, giải mã và mã hóa được lượng và chất thông tin có đặc tính của môi trường sóng điện âm vào trong hạt.
 • Môi trường có sóng điện dương với bản chất là lan tỏa, đẩy, cho đi, tỏa sáng, sinh nhiệt dương. Môi trường có sóng điện dương sẽ giúp cho các chỉnh thể tương tác, vận động, giải mã và mã hóa được lượng và chất thông tin có đặc tính của môi trường sóng điện dương vào trong hạt.
 • Môi trường có từ hai cho đến cả ba loại sóng điện ở trên, đó là có sóng điện dương, sóng điện âm, sóng điện trung tính. Môi trường có sự giao thoa giữa các sóng điện sẽ giúp cho các chỉnh thể tương tác, vận động, giải mã và mã hóa được lượng và chất thông tin có đặc tính của các môi trường sóng điện trên.

Khi các chỉnh thể chỉ tương tác trong một môi trường sóng điện nhất định sẽ khiến cho các chỉnh thể đó giải mã và mã hóa thông tin mang đặc tính hạn chế và chưa toàn diện.

Khi các chỉnh thể tương tác trong nhiều môi trường sóng điện khác nhau sẽ khiến cho các chỉnh thể đó giải mã và mã hóa thông tin mang đặc tính toàn diện.

Vì bản chất môi trường sóng điện khác nhau, nên khi các chỉnh thể vận hành tuần hoàn thông tin sẽ tạo thành đặc tính biến đổi trong thông tin. Điều này chúng ta có thể kiểm chứng: trong đời sống hàng ngày khi thông tin được lan truyền sẽ bị biến đổi và sai lệch; chúng ta có thể thấy các chủng loại vi rút, vi khuẩn biến đổi đặc tính khi chúng di chuyển sang môi trường sóng điện khác nhau.

3.   Quá trình giải mã trong thông tin

Giải mã thông tin là giải mã cái gì, điều gì? Vì thông tin có bản chất là phải có sự tồn tại của các chỉnh thể và môi trường mà các chỉnh thể tồn tại, vận động và tương tác, nên giải mã thông tin là giải mã về các chỉnh thể và giải mã về môi trường.

Giải mã về các chỉnh thể là giải mã bản chất và biểu hiện của từ hạt năng lượng tận cùng cho tới tất cả vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Trong các chỉnh thể đều chứa đựng lượng, chất, đặc tính thông tin trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tận cùng. Các hạt năng lượng tận cùng lưu giữ thông tin của các chỉnh thể không dễ dàng bộc phát thành biểu hiện, khi không bộc phát thành biểu hiện thì không thấu hiểu được bản chất, khi không thấu hiểu được bản chất tức là không có thông tin của các chỉnh

thể. Các chỉnh thể muốn tồn tại và phát triển bền vững phải thấu hiểu được thông tin của các chỉnh thể khác và chính mình, đó là thấu hiểu thông tin. Các bản chất sẽ được bộc phát thành các biểu hiện thông qua quá trình vận động và tương tác giữa các chỉnh thể với nhau và trong các môi trường sóng điện khác nhau. Khi đó, các chỉnh thể quan sát, tiếp nhận, đón nhận, nghiên cứu sự vận động và tương tác của các chỉnh thể khác trong thời gian dài sẽ giúp cho các chỉnh thể giải mã được các chỉnh thể khác.

Giải mã về môi trường là giải mã về đặc tính sóng điện trong các môi trường khác nhau mà các chỉnh thể tồn tại, vận động và tương tác. Đó là quan sát, phân tích, giải mã những môi trường sóng điện khác nhau sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình giải mã, mã hóa thông tin của các loại chỉnh thể cùng tương tác trong một cho tới nhiều môi trường.

Quá trình giải mã thông tin có thể chia làm 2 giai đoạn:

 • Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn vận động để quan sát, nhận biết, phân tích các biểu hiện và bản chất của các chỉnh thể trong các môi trường sóng điện khác nhau.
 • Giai đoạn thứ hai là vận động, tương tác với các chỉnh thể trong các môi trường sóng điện khác nhau để thấu hiểu được bản chất và các biểu hiện của các chỉnh thể. Kết thúc giai đoạn này chính là giải mã xong được thông tin của các chỉnh thể và môi trường tương tác.

Quá trình giải mã thông tin sẽ quyết định đến quá trình mã hóa thông tin: nếu giải mã thông tin mang tính hạn chế và giản đơn thì sẽ dẫn tới việc mã hóa thông tin cũng hạn chế và giản đơn; nếu giải mã thông tin mang tính toàn diện và phức tạp thì sẽ dẫn tới việc mã hóa thông tin toàn diện và độ phức tạp cao. Có thể thấy, việc giải mã thông tin sẽ tạo ra đặc tính chất và lượng của thông tin.

4.   Quá trình mã hóa thông tin

Mã hóa thông tin là hành trình sau khi đã giải mã được thông tin của các chỉnh thể trong các môi trường sóng điện khác nhau.

Mã hóa thông tin là cả một quá trình hành động từ nội hành cho tới ngoại hành của chỉnh thể trong quá trình vận động và tương tác với các chỉnh thể trong các môi trường sóng điện. Quá trình mã hóa thông tin được bắt đầu từ sinh khởi cho tới rung động, tiếp đến là kết tụ hệ tư tưởng, tiếp đến là ngoại hành và kết thúc các ngoại hành. Quá trình mã hóa thông tin thông qua chuỗi hành động đó đã giúp cho chỉnh thể phân tách ra một cho tới nhiều hạt năng lượng tận cùng có chứa đựng sợi mã sóng trí tuệ lưu giữ toàn bộ thông tin. Sợi mã sóng trí tuệ lưu giữ toàn bộ hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ (nếu có), sóng rung động, hành động của các chỉnh thể và môi trường sóng điện tương tác.

Cấu trúc mã hóa thông tin trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tận cùng gồm có 3 điểm và 2 đoạn:

 • Điểm số 1 trong sợi mã sóng trí tuệ là điểm sinh khởi quá trình mã hóa thông tin. Điểm sinh khởi quá trình mã hóa thông tin cũng được gọi là điểm kết quả của quá trình giải mã thông tin. Điểm số 1 trong sợi mã sóng trí tuệ còn được gọi là điểm thu tín hiệu, là điểm kết. Tại điểm này sẽ lưu giữ toàn bộ thông tin đã giải mã và sự khởi đầu của quá trình nội hành của chỉnh thể.
 • Điểm số 2 trong sợi mã sóng trí tuệ vừa là điểm kết tụ hệ tư tưởng, vừa là điểm sinh khởi ngoại hành của chỉnh thể. Tại điểm này là kết quả của quá trình mã hóa được lượng và chất thông tin trong đoạn từ 1 tới 2. Do đó, tại điểm số 2 sẽ lưu giữ toàn bộ thông tin của quá trình mã hóa từ điểm số 1 tới điểm số 2, bao gồm cả thông tin của quá trình bắt đầu ngoại hành.

Hình: Thông tin được mã hóa trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tận cùng

 • Điểm số 3 trong sợi mã sóng trí tuệ là điểm kết thúc của quá trình mã hóa thông tin. Điểm này cũng là điểm phát thông tin của hạt tới các chỉnh thể khác. Điểm số 3 lưu giữ quá trình kết thúc việc mã hóa thông tin, bao gồm cả kết quả.
 • Đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 là đoạn mã sóng rung động, cũng là đoạn nội hành (chưa xảy ra ngoại hành). Đoạn mã sóng rung động lưu giữ toàn bộ thông tin như kết quả giải mã, hình ảnh các chỉnh thể khác và mình, âm thanh, ngôn ngữ (nếu có), sóng rung động, nhiệt lượng của môi trường, hệ tư tưởng.
 • Đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3 là đoạn sợi trí tuệ, cũng là đoạn ngoại hành. Đoạn sợi trí tuệ lưu giữ toàn bộ hành trình bắt đầu hành động, hình ảnh các chỉnh thể khác và mình, âm thanh, ngôn ngữ (nếu có), nhiệt lượng môi trường, chuỗi hành động, kết thúc hành động, kết quả hành động.

Từ bản chất của quá trình mã hóa thông tin của chỉnh thể vào sợi mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng tận cùng, chúng ta thấy bản chất của thông tin chính là hạt năng lượng tận cùng. Mà vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người đều là từ hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành.

5.   Thông tin là hạt năng lượng tận cùng

Từ bản chất của thông tin là các chỉnh thể, là môi trường tương tác, là quá trình giải mã và mã hóa sự vận động tương tác của các chỉnh thể và môi trường vào thành sợi mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng, điều này khẳng định thông tin là hạt năng lượng tận cùng. Như vậy, vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người đều là các tập hợp thông tin, bởi tất cả đều được cấu tạo từ hạt năng lượng tận cùng.

Hạt năng lượng tận cùng được cấu tạo bởi 3 yếu tố, hay còn gọi là tam hợp hạt năng lượng: sợi mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng và hình tướng hạt là hình elip. Sợi mã sóng trí tuệ là kết quả của quá trình giải mã và mã hóa thông tin sau quá trình tương tác, sinh khởi rung động, hành động và kết thúc hành động. Khi sợi mã sóng trí tuệ được hình thành sẽ cấu tạo thành màng bọc có hình elip, gọi là hình tướng của hạt năng lượng tận cùng. Từ sợi mã sóng trí tuệ, tại điểm số 2 trong sợi sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng, hay còn gọi là sóng điện trong hạt. Điều này cho thấy, sợi mã sóng trí tuệ chứa đựng thông tin có sóng điện (trạng thái năng lượng), cho thấy thông tin chính là năng lượng, thông tin chính là sóng điện, thông tin là hạt năng lượng. Như vậy, thông tin có sức mạnh cấu tạo thành vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Hạt năng lượng được cấu tạo thành từ quá trình giải mã và mã hóa thông tin của chỉnh thể trong môi trường nhất định. Từ thông tin mà cấu tạo thành hạt năng lượng tận cùng, hạt năng lượng tận cùng có giá trị bảo vệ, duy trì sự tồn tại của thông tin. Đặc biệt là khi các hạt năng lượng tận cùng có cơ chế liên kết dây và quay tròn, đó chính là quá trình thông tin đang nâng cấp tạo thành các cấu trúc vật chất lớn hơn.

Thông tin – hạt năng lượng tận cùng trong và ngoài Vũ trụ gồm có:

 • Hạt năng lượng hoại diệt: đây là thông tin được hình thành trong môi trường trung tính, nó tồn tại bên ngoài không gian của tinh cầu Vũ trụ. Thông tin này có giá trị cung cấp nhiệt lượng giúp cho quá trình hình thành, phát triển Vũ trụ trở nên bền vững.
 • Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành Vũ trụ: năm nhóm hạt này được chia ra làm 3 loại sóng điện (sóng điện âm, dương, trung tính có liên kết dây); năm nhóm hạt này được chia ra làm 3 nhóm theo độ phức tạp (mã sóng trí tuệ giản đơn, phức tạp và siêu phức tạp). Những thông tin này tồn tại trong môi trường có sóng điện âm, dương, trung tính ở trong Vũ trụ. Những thông tin này có giá trị liên kết với nhau để nâng cấp thành các cấu trúc vật chất, thành các dạng sống trong Vũ trụ, Tuệ linh và con người.
 • Nhóm siêu hạt năng lượng tận cùng màu vàng óng ánh và xanh ngọc lưu ly: hai nhóm siêu hạt này được Trụ linh của Tuệ linh và con người sản sinh ra sau khi đã giải mã và mã hóa thông tin toàn diện, chân thật của tất cả các chỉnh thể và tất cả môi trường sóng điện ở trong và ngoài Vũ trụ. Do đó, loại thông tin này có giá trị siêu việt nhất để liên kết, bảo vệ và phát triển bền vững tới vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

III.   Đặc tính của thông tin

Thông qua bản chất của hạt năng lượng tận cùng, cơ chế Phân tách và liên kết dây, cơ chế Quay tròn, bản chất Tam hợp, bản chất thông tin, chúng ta sẽ thấy được những đặc tính của thông tin.

Đặc tính của thông tin là những tính chất riêng trong thông tin của các chỉnh thể. Đặc tính của thông tin gồm có: đặc tính số lượng trong thông tin, đặc tính chất lượng trong thông tin, đặc tính phức tạp trong thông tin, đặc tính kiểm soát trong thông tin, đặc tính biến đổi trong thông tin.

1.   Đặc tính số lượng trong thông tin

Số lượng trong thông tin đó là số lượng về biểu hiện của các chỉnh thể và môi trường sóng điện.

Đặc tính số lượng trong thông tin gồm có đặc tính giải mã, đặc tính mã hóa và đặc tính truyền phát thông tin.

Đặc tính giải mã, mã hóa, truyền phát số lượng trong thông tin:

 • Đặc tính giải mã số lượng thông tin là khả năng giải mã về các biểu hiện của các chỉnh thể và các môi trường mà chỉnh thể vận động tương tác trước khi phân tách ra hạt năng lượng tận cùng.
 • Đặc tính mã hóa số lượng thông tin là khả năng ghi lại, lưu giữ số lượng tri thức, hình ảnh các chỉnh thể, sóng rung động, hệ tư tưởng, nhiệt lượng, hành động, chuỗi hành động, ngôn ngữ, âm thanh, kết quả của hành động trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tận cùng.
 • Đặc tính truyền phát số lượng thông tin chính là khả năng truyền tải số lượng thông tin được lưu giữ trong hạt tới các chỉnh thể khác.

Khả năng giải mã, mã hóa, truyền phát số lượng thông tin phụ thuộc vào các chỉnh thể được sinh ra, vận động trong môi trường khác nhau, đó là:

 • Hạt năng lượng hoại diệt giải mã, mã hóa, truyền phát được số lượng thông tin hạn chế trong môi trường trung tính (không có sóng điện). Nguyên nhân vì hạt sóng xanh di chuyển trong môi trường trung tính và không quay tròn, đó là di chuyển thẳng, nên trong hạt năng lượng hoại diệt không giải mã, mã hóa, truyền phát được lượng thông tin trong môi trường có sóng điện.
 • Hạt năng lượng tận cùng của năm nhóm có sóng điện âm, dương giải mã, mã hóa, truyền phát được số lượng thông tin lớn hơn trong môi trường có sóng điện. Nguyên nhân vì chỉnh thể được sinh ra, vận động trong môi trường có sóng điện, có cơ chế Quay tròn, có cơ chế liên kết dây, nên trong hạt năng lượng tận cùng có sóng điện giải mã, mã hóa, truyền phát được lượng thông tin lớn hơn nhóm hạt năng lượng hoại diệt. Tuy nhiên, năm nhóm hạt năng lượng tận cùng không giải mã, mã hóa, truyền phát được thông tin của hạt hoại diệt và môi trường trung tính. Trong nhóm hạt này lại chia ra làm 3 loại mức độ giải mã, mã hóa, truyền phát lượng thông tin khác nhau:

+ Nhóm hạt tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn chỉ giải mã, mã hóa, truyền phát được lượng thông tin hạn chế. Nguyên nhân vì chúng được cấu tạo thành vật chất giản đơn, không tự di chuyển trong không gian Vũ trụ, nên lượng thông tin giải mã, mã hóa, truyền phát cũng là hạn chế nhất.

+ Nhóm hạt tận cùng có mã sóng trí tuệ phức tạp sẽ giải mã, mã hóa, truyền phát được lượng thông tin tương đối lớn. Nguyên nhân vì chúng được cấu tạo thành vật chất phức tạp, có khả năng tự di chuyển trong không gian.

+ Nhóm hạt tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp sẽ giải mã, mã hóa, truyền phát được lượng thông tin lớn nhất trong 3 nhóm hạt có sóng điện. Nguyên nhân vì chúng có nhịp rung động trong hạt đạt đến siêu tốc độ và cấu tạo thành dạng sống Tuệ linh với trí tuệ siêu việt nhất Vũ trụ.

 • Hạt năng lượng tận cùng của hai siêu hạt (vàng óng ánh và xanh lưu ly) giải mã, mã hóa, truyền phát được số lượng thông tin toàn diện và chân thật nhất ở cả môi trường có sóng điện và môi trường không có sóng điện. Nguyên nhân vì các siêu hạt được Trụ linh của Tuệ linh và con người có được bộ lọc sản sinh ra. Có được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh là do Tuệ linh, con người giải mã, mã hóa, truyền phát được thông tin toàn diện và chân thật của tất cả các chỉnh thể, môi trường trong và ngoài Vũ trụ, bao gồm cả môi trường và năng lượng hoại diệt.

2.   Đặc tính chất lượng trong thông tin

Chất lượng trong thông tin đó là bản chất sự thật của các chỉnh thể và môi trường.

Đặc tính chất lượng trong thông tin gồm có đặc tính giải mã, đặc tính mã hóa và đặc tính truyền phát thông tin.

Đặc tính giải mã, mã hóa, truyền phát chất lượng trong

thông tin:

 • Đặc tính giải mã chất lượng trong thông tin là khả năng giải mã về bản chất chân thật của các chỉnh thể và các môi trường mà chỉnh thể vận động tương tác trước khi phân tách ra hạt năng lượng tận cùng.
 • Đặc tính mã hóa chất lượng thông tin là khả năng ghi lại, lưu giữ những giá trị thông tin có tính chất gắn kết và phát triển bền vững tới các chỉnh thể khác trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt tận cùng.
 • Đặc tính truyền phát chất lượng thông tin chính là khả năng truyền tải chất lượng thông tin được lưu giữ trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt tới các chỉnh thể khác.

Khả năng giải mã, mã hóa, truyền phát chất lượng thông tin phụ thuộc vào các chỉnh thể được sinh ra, vận động trong môi trường khác nhau, đó là:

 • Hạt năng lượng hoại diệt giải mã, mã hóa, truyền phát được chất lượng thông tin hạn chế trong môi trường trung tính (không có sóng điện). Nguyên nhân vì hạt sóng xanh di chuyển trong môi trường trung tính và không quay tròn, đó là di chuyển thẳng, nên giải mã, mã hóa, truyền phát chất lượng thông tin không mang tính bền vững.
 • Hạt năng lượng tận cùng của năm nhóm có sóng điện âm, dương giải mã, mã hóa, truyền phát được chất lượng thông tin mang tính gắn kết và phát triển bền vững hơn năng lượng hoại diệt. Nguyên nhân vì chỉnh thể được sinh ra, vận động trong môi trường có sóng điện, có cơ chế Quay tròn, có cơ chế liên kết dây. Trong nhóm hạt này lại chia ra làm 3 loại mức độ giải mã, mã hóa, truyền phát chất lượng thông tin khác nhau:

+ Nhóm hạt tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn có chất lượng thông tin hạn chế nhất trong 3 nhóm. Nguyên nhân vì chúng được cấu tạo thành vật chất giản đơn, không tự động di chuyển được trong không gian Vũ trụ.

+ Nhóm hạt tận cùng có mã sóng trí tuệ phức tạp có chất lượng thông tin tốt thứ hai trong 3 nhóm. Nguyên nhân vì chúng được cấu tạo thành vật chất phức tạp, có khả năng tự di chuyển trong không gian.

+ Nhóm hạt tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp có chất lượng thông tin tốt nhất trong 3 nhóm. Nguyên nhân vì chúng có nhịp rung động trong hạt đạt đến siêu tốc độ và cấu tạo thành dạng sống Tuệ linh với trí tuệ siêu việt nhất Vũ trụ.

 • Hạt năng lượng tận cùng của hai siêu hạt (vàng óng ánh và xanh lưu ly) giải mã, mã hóa, truyền phát được chất lượng thông tin toàn diện và chân thật nhất ở cả môi trường có sóng điện và môi trường không có sóng điện. Chất lượng thông tin của hai siêu hạt có tính gắn kết và phát triển bền vững cho tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ. Nguyên nhân vì các siêu hạt được Trụ linh của Tuệ linh và con người có được bộ lọc sản sinh ra. Có được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh là do Tuệ linh, con người giải mã, mã hóa, truyền phát được bản chất thông tin toàn diện và chân thật của tất cả các chỉnh thể, môi trường trong và ngoài Vũ trụ, bao gồm cả môi trường và năng lượng hoại diệt.

3.   Đặc tính phức tạp trong thông tin

Đặc tính phức tạp trong thông tin chính là ở đoạn mã sóng rung động của sợi mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng tận cùng. Trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt, đoạn mã sóng rung động chính là đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2.

Đoạn mã sóng rung động có đặc tính phức tạp khác nhau nên nó cấu tạo thành các chỉnh thể, thành các nhóm vật chất cũng khác nhau trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Đặc tính phức tạp của thông tin gắn liền với đặc tính phức tạp của đoạn mã sóng rung động như sau:

 • Nhóm hạt năng lượng hoại diệt có đặc tính thông tin giản đơn nhất. Trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng hoại diệt chỉ có vài nhịp rung động và nó chưa giải mã, mã hóa, truyền phát được toàn diện để tạo thành cơ chế liên kết. Nhóm hạt năng lượng hoại diệt có mã sóng rung động giản đơn vì chúng di chuyển thẳng trong môi trường trung tính, không quay tròn, không có liên kết dây.
 • Năm nhóm hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ giản đơn cấu tạo thành Vũ trụ có đặc tính thông tin phức tạp hơn năng lượng hoại diệt. Trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt đã có nhiều nhịp rung động chậm và chúng giải mã, mã hóa, truyền phát thông tin được toàn diện để gắn kết vạn vật giản đơn. Tuy nhiên nó cần phải có sự vận hành từ các nhóm vật chất phức tạp hơn. Nguyên nhân nhóm này có đặc tính thông tin ở mức phức tạp hơn năng lượng hoại diệt vì có môi trường có sóng điện, có cơ chế Quay tròn, có cơ chế phân tách liên kết dây.
 • Năm nhóm hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp cấu tạo thành năng lượng vận hành Vũ trụ có đặc tính thông tin phức tạp hơn nhóm vật chất giản đơn. Trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt đã có nhiều nhịp rung động rất nhanh và chúng giải mã, mã hóa, truyền phát thông tin được toàn diện để gắn kết và vận hành vật chất giản đơn. Nguyên nhân nhóm này có đặc tính thông tin ở mức phức tạp hơn vật chất giản đơn vì có tốc độ rung động của mã sóng đạt ở mức rất nhanh và chúng có khả năng tự di chuyển trong không gian.
 • Năm nhóm hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp có đặc tính thông tin siêu phức tạp hơn nhóm vật chất phức tạp. Trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt đã có rất nhiều nhịp rung động siêu tốc độ và chúng giải mã, mã hóa, truyền phát thông tin được toàn diện để gắn kết và vận hành hai nhóm vật chất trong Vũ trụ. Nguyên nhân nhóm này có đặc tính thông tin ở mức siêu phức tạp vì sợi mã sóng của chúng rung động ở mức siêu phức tạp, đặc biệt là chúng cấu tạo thành dạng sống Tuệ linh, đây là dạng sống có trí tuệ siêu việt nhất Vũ trụ.
 • Hai nhóm siêu hạt năng lượng (vàng óng ánh và xanh ngọc lưu ly) có đặc tính thông tin siêu phức tạp nhất so với tất cả các loại hạt trong và ngoài Vũ trụ. Trong sợi mã sóng trí tuệ của hai siêu hạt đã đạt đến siêu sợi, siêu rung động và chúng giải mã, mã hóa, truyền phát thông tin được toàn diện, chân thật để gắn kết, phát triển bền vững tới vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

4.   Đặc tính kiểm soát trong thông tin

Đặc tính kiểm soát trong thông tin là sự kiểm soát giữa các cặp thông tin đối lập nhau, đó là giữa hạt năng lượng âm với hạt năng lượng dương, giữa hạt năng lượng có cơ chế liên kết dây trong Vũ trụ với năng lượng hoại diệt không có cơ chế liên kết dây ở bên ngoài Vũ trụ.

Đặc tính kiểm soát thông tin giữa các cặp đối lập còn được hiểu là kiểm soát giữa những thông tin độc và thông tin thiện (giá trị tốt).

Kiểm soát thông tin giữa nhóm hạt năng lượng âm với nhóm hạt năng lượng dương:

 • Nhóm hạt năng lượng âm được hình thành khi các chỉnh thể vận động, tương tác giải mã, mã hóa, truyền phát trong môi trường sóng điện âm. Khi các hạt âm được hình thành trong môi trường sóng điện âm thì chúng sẽ không giải mã, mã hóa, truyền phát thông tin được như những hạt dương. Những hạt âm và môi trường sóng điện âm là độc, là thông tin độc hại. Nếu giảm tải được sóng điện âm thì đó là kiểm soát được thông tin độc. Để kiểm soát được thông tin độc thì phải tăng cường và kích hoạt được thông tin thiện của hạt dương.
 • Nhóm hạt năng lượng dương được hình thành khi các chỉnh thể vận động, tương tác giải mã, mã hóa, truyền phát trong môi trường sóng điện dương. Khi các hạt dương được hình thành trong môi trường sóng điện dương thì chúng sẽ không giải mã, mã hóa, truyền phát thông tin được như những hạt âm. Những hạt dương và môi trường sóng điện dương là thiện, là thông tin tốt để gắn kết và phát triển bền vững vạn vật. Nếu kích hoạt được thiện (thông tin tốt) sẽ giúp kiểm soát được độc (thông tin độc) của năng lượng âm. Nếu không kích hoạt được thiện, sẽ bị độc của hạt âm chi phối và kiểm soát ngược lại.

Kiểm soát thông tin giữa nhóm hạt năng lượng có cơ chế liên kết dây trong Vũ trụ với nhóm hạt năng lượng hoại diệt bên ngoài Vũ trụ không có cơ chế liên kết dây:

 • Các nhóm hạt năng lượng có liên kết dây trong Vũ trụ do không giải mã, mã hóa được bản chất của năng lượng hoại diệt nên dễ dàng bị năng lượng hoại diệt đồng hóa và làm phân rã mà không thấu hiểu nguyên nhân do đâu. Đó là bị độc trong thông tin của năng lượng hoại diệt chi phối mà không có cách kiểm soát được. Để kiểm soát được năng lượng hoại diệt thì phải giải mã được độc của năng lượng hoại diệt, từ đó mã hóa thành hành động theo cơ chế nhất định để kích nổ năng lượng hoại diệt nhằm thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của vạn vật trong Vũ trụ.
 • Nhóm năng lượng hoại diệt không có cơ chế liên kết dây, không quay tròn nên không tuần hoàn được sóng điện, chúng dễ bị kích nổ bởi tự nổ do nhiệt lượng quá tải hoặc di chuyển vào vật chất có đa sóng điện dương để xả sóng điện dư thừa. Như vậy, hạt năng lượng hoại diệt không giải mã được chính mình và thông tin của các nhóm vật chất trong Vũ trụ nên không kiểm soát được chính mình và vạn vật trong Vũ trụ. Năng lượng hoại diệt chỉ an toàn khi xả sóng điện dư thừa vào các cấu trúc năng lượng âm.

Từ đặc tính kiểm soát trong thông tin mà ta thấy được các cơ chế vận hành của thông tin trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

5.   Đặc tính biến đổi trong thông tin

Đặc tính biến đổi trong thông tin đó là lượng và chất trong thông tin bị biến đổi, thay đổi trong quá trình từ giải mã cho tới mã hóa và truyền phát.

Yếu tố làm biến đổi trong thông tin là do môi trường. Điều này được chứng minh từ hạt sóng xanh tổ tiên: khi hạt sóng xanh di chuyển vào môi trường trung tính sẽ giải mã, mã hóa, truyền phát thành hạt năng lượng hoại diệt; khi hạt sóng xanh di chuyển vào trong môi trường có sóng điện âm sẽ giải mã, mã hóa, truyền phát thành hạt năng lượng có sóng điện âm; khi hạt sóng xanh di chuyển vào môi trường có sóng điện dương sẽ giải mã, mã hóa, truyền phát thành hạt năng lượng có sóng điện dương. Ngoài ra, năm nhóm hạt năng lượng có sóng điện trong Vũ trụ cũng do chỉnh thể di chuyển vào các môi trường có sóng điện âm dương mạnh nhẹ khác nhau mà giải mã, mã hóa, truyền phát thành nhóm hạt giản đơn cho tới phức tạp và siêu phức tạp.

Quá trình thông tin (hạt sóng, hạt năng lượng tận cùng cho tới vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người) khi di chuyển giữa các môi trường có sóng điện khác nhau sẽ khiến cho thông tin bị thay đổi, bị chuyển hóa. Quá trình thay đổi thông tin đó có hai hướng: nhiễm và bộc phát thông tin độc để theo hướng phân rã và hoại diệt; nhiễm và kích hoạt được thông tin thiện để theo hướng gắn kết và phát triển bền vững.

IV.   Cơ chế vận hành của thông tin

Thông qua bản chất của hạt năng lượng tận cùng, cơ chế Phân tách và liên kết dây, cơ chế Quay tròn, bản chất Tam hợp, bản chất của thông tin, đặc tính của thông tin, chúng ta sẽ thấy được những cơ chế vận hành của thông tin.

Cơ chế vận hành của thông tin gồm có: cấu trúc nền và đường truyền của thông tin; cơ chế thu thông tin; cơ chế phát thông tin; cơ chế tuần hoàn trong thông tin. Những cơ chế vận hành của thông tin do cơ chế phân tách, liên kết dây và cơ chế Quay tròn vận hành.

1.    Cấu trúc nền – đường truyền thông tin trong Vũ trụ.

Trong không gian của tinh cầu Vũ trụ, con người, khoa học kỹ thuật mới chỉ thấy được các hành tinh, thấy được các mặt trời, thấy được dải thiên hà nơi Trái đất đang tồn tại. Những dải thiên hà khác, những khối dải thiên hà và tinh cầu Vũ trụ với vô lượng khối dải thiên hà thì chúng ta không thể thấy. Ngoài những hành tinh, mặt trời, dải thiên hà, chúng ta chỉ thấy không gian vô tận là màu đen, là khoảng tối. Vậy khoảng không gian màu đen và tối đó có vật chất gì không? Tất nhiên là có rồi, đó là vật chất phức tạp và siêu vật chất tồn tại ở đó.

Trong toàn bộ không gian bao trùm tinh cầu Vũ trụ có một cấu trúc nền, đó chính là đường truyền thông tin mà dạng sống Tuệ linh xây dựng để vận hành nhóm vật chất phức tạp và nhóm vật chất giản đơn.

Hình: Cấu trúc nền bao trùm không gian Vũ trụ

 Trên đây là mô phỏng cấu trúc nền bao trùm không gian tinh cầu Vũ trụ. Cấu trúc nền được liên kết giữa những hạt năng lượng dương tổng hợp (chớm sóng điện dương) bằng các đường truyền trung tính (chân tâm) và những hạt năng lượng âm tổng hợp (chớm sóng điện âm). Những hạt năng lượng trong cấu trúc nền có mã sóng trí tuệ phức tạp, mỗi một hạt năng lượng tổng hợp được hợp nhất bởi nhiều hạt tận cùng có cùng sóng điện (âm với âm, dương với dương). Cấu trúc nền có tâm tại không gian lõi của Vũ trụ. Từ tâm, những hạt năng lượng dương tổng hợp được kết nối với nhau bằng đường truyền chân tâm tỏa ra bao trùm toàn bộ không gian Vũ trụ. Mỗi một hạt dương sẽ tỏa ra 6 đường truyền để kết nối với các hạt dương tổng hợp. Tại mỗi hạt dương tổng hợp sẽ có một hại âm tổng hợp rung lắc và quay xung quanh hạt dương.

Hình: Chi tiết tại một điểm của cấu trúc nền

 Cấu trúc nền chính là cấu trúc thông tin, là đường truyền thông tin. Cấu trúc nền được dạng sống Tuệ linh xây dựng nhằm dễ dàng truyền tải thông tin từ không gian lõi của Vũ trụ đến khắp các dải thiên hà, khắp các hành tinh để vận hành, duy trì, bảo vệ, phát triển toàn bộ Vũ trụ trở nên bền vững. Để giúp Vũ trụ phát triển bền vững, đó chính là việc tạo ra vô lượng cột năng lượng từ lõi Vũ trụ di chuyển trong cấu trúc nền để gắn kết với tất cả các hành tinh trong Vũ trụ, để giúp chúng quay tròn.

Mỗi điểm hạt năng lượng dương trong cấu trúc nền có nhiệm vụ xác định vị trí chứa đựng nội dung thông tin, có nhiệm vụ đẩy phát chuyển tiếp thông tin khi thông tin di chuyển tới.

Tại mỗi điểm hạt dương đều có một hạt âm làm nhiệm vụ rung lắc và quay xung quanh hạt dương. Hạt âm quay xung quanh hạt dương vì giữa hai hạt có tương khớp về nội dung thông tin. Hạt âm có nhiệm vụ là thu hút, hấp thụ, biển báo, chỉ dẫn thông tin cho sóng điện, các chỉnh thể xác định được vị trí để di chuyển tới. Hạt âm có sóng điện âm rung lắc nhẹ để không gây cản trở lớn tới việc di chuyển của thông tin.

Cấu trúc nền chính là lực ma sát của không gian Vũ trụ:

 • Nếu một hạt năng lượng tận cùng di chuyển trong cấu trúc nền sẽ không bị lực cản (ma sát) trong quá trình di chuyển, hạt tận cùng sẽ di chuyển giống như một bước nhảy để từ lõi không gian Vũ trụ tới bất kỳ thiên hà nào chỉ trong ý nghĩ. Nguyên nhân bởi hạt tận cùng nhỏ hơn rất nhiều so với hạt tổng hợp, nó sẽ di chuyển dễ dàng trong khoảng trống của cấu trúc nền.
 • Nếu cấu trúc vật chất mà to hơn hạt năng lượng tổng hợp sẽ khó khăn trong việc di chuyển; nếu lại là vật chất giản đơn, khi di chuyển trong cấu trúc nền mà không có quay tròn sẽ dễ bị lực cản (ma sát) của cấu trúc nền làm sinh nhiệt mà cháy nổ, phân rã. Điều này lý giải tại sao dạng sống Tuệ linh lại vận hành các hành tinh phải quay tròn khi di chuyển.
 • Tuệ linh, các siêu hạt năng lượng, các năng lượng phức tạp sẽ dễ dàng di chuyển trong cấu trúc nền khi đủ năng lượng dương để làm lực đẩy, khi đủ lực đẩy sẽ không bị lực cản của hạt âm tổng hợp cản trở trong quá trình di chuyển.

2.   Cơ chế Thu thông tin

Cơ chế thu thông tin tức là thu hút, bắt tín hiệu thông

tin, hấp thụ thông tin, biển báo chỉ dẫn, giải mã thông tin.

Trong cấu trúc nền của Vũ trụ, những hạt năng lượng chớm âm làm nhiệm vụ thu tín hiệu trong thông tin. Thông tin từ lõi Vũ trụ được truyền tới một hành tinh nào đó, sẽ phải thông qua hệ thống hạt âm tổng hợp làm thành các điểm chỉ dẫn, điểm thu thông tin để sóng thông tin, năng lượng di chuyển được tới đích. Chính vì vậy, sóng điện thông tin, năng lượng từ lõi của Vũ trụ sẽ dễ dàng được dạng sống Tuệ linh truyền tới khắp các dải thiên hà trong Vũ trụ.

Đối với Tuệ linh, Tuệ linh cũng có cấu trúc liên kết hạt năng lượng giống với cấu trúc nền của Vũ trụ. Từ Trụ linh của Tuệ linh, sóng điện thông tin sẽ di chuyển tới các cụm hạt dương và toàn bộ cấu trúc Tuệ linh thông qua các hạt âm tổng hợp tại mỗi vị trí cụm hạt âm dương. Hạt âm có nhiệm vụ rung lắc, xác định, biển báo chỉ dẫn, thu thông tin để sóng điện từ Trụ linh xác định được vị trí để di chuyển tới.

3.   Cơ chế Phát thông tin

Cơ chế phát thông tin tức là điểm xác nhận thông tin, là lực đẩy, lực phát, lực tỏa để chuyển tiếp thông tin khi thông tin di chuyển tới.

Trong cấu trúc nền của Vũ trụ, những hạt năng lượng chớm dương làm nhiệm vụ phát và chuyển tiếp thông tin.

Thông tin từ lõi Vũ trụ được truyền tới một hành tinh nào đó, sẽ phải thông qua hệ thống hạt dương tổng hợp làm thành các điểm xác nhận vị trí và có lực đẩy chuyển tiếp thông tin đi tới đích. Chính vì vậy, sóng điện thông tin, năng lượng từ lõi của Vũ trụ sẽ dễ dàng được dạng sống Tuệ linh truyền tới khắp các dải thiên hà trong Vũ trụ.

Đối với Tuệ linh, Tuệ linh cũng có cấu trúc liên kết hạt năng lượng giống với cấu trúc nền của Vũ trụ. Từ Trụ linh của Tuệ linh, sóng điện thông tin sẽ di chuyển tới các cụm hạt dương và toàn bộ cấu trúc Tuệ linh thông qua các hạt dương tổng hợp tại mỗi vị trí cụm hạt âm dương. Hạt dương có nhiệm vụ xác định vị trí đến, làm lực phát, đẩy chuyển tiếp thông tin để sóng điện từ Trụ linh xác định được vị trí và được đẩy tới các vị trí tiếp theo.

4.   Cơ chế tuần hoàn trong thông tin

Từ cấu trúc nền – đường truyền thông tin của Vũ trụ, từ cấu trúc và đường truyền thông tin của Tuệ linh (Tâm), sóng điện thông tin sẽ luôn luôn phải tuần hoàn trong toàn bộ cấu trúc.

Đối với Vũ trụ, thông tin (sóng điện, năng lượng) sẽ phải được tuần hoàn từ lõi của Vũ trụ tới khắp các hành tinh để vận hành Vũ trụ quay tròn. Từ khắp các hành tinh, thông tin lại được truyền về lõi của Vũ trụ để chuyển hóa năng lượng và tiếp tục tuần hoàn thông tin trong toàn bộ Vũ trụ. Quá trình tuần hoàn thông tin khắp Vũ trụ nhằm giúp hấp thụ năng lượng hoại diệt thông qua cơ chế rung lắc của hạt âm và kích nổ năng lượng hoại diệt thông qua cơ chế tỏa của hạt dương.

Đối với Tuệ linh (Tâm), thông tin sẽ phải được tuần hoàn từ Trụ linh tới khắp các cụm hạt năng lượng âm dương trong toàn bộ cấu trúc Tuệ linh và lại truyền về Trụ linh. Sóng điện thông tin luôn luôn tuần hoàn thành vòng tròn để duy trì sự sống cho Tuệ linh. Cơ chế tuần hoàn thông tin của Tuệ linh có những giá trị như sau:

 • Cơ chế rung lắc của hệ thống hạt âm sẽ tạo thành sóng thu hút năng lượng hoại diệt di chuyển vào cấu trúc.
 • Cơ chế tỏa, đẩy, phát lực dương của hạt dương sẽ kích nổ năng lượng hoại diệt tạo thành nhiệt lượng cho cấu trúc phát triển bền vững.
 • Sóng điện tuần hoàn thành cơ chế tự động sẽ giúp cho toàn bộ cấu trúc Tuệ linh có nhiệt ấm để có sức mạnh ngủ đông năng lượng hoại diệt khi chúng di chuyển vào, sau đó năng lượng dương dễ dàng kích nổ năng lượng hoại diệt đã được ngủ đông.

V.   Các dạng lưu giữ và truyền phát thông tin

Thông tin là hạt năng lượng tận cùng, do đó vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người đều là thông tin.

Các dạng lưu giữ và truyền phát thông tin gồm có:

 • Hạt năng lượng tận cùng có lưu giữ và truyền phát thông tin ít nhất.
 • Phôi năng lượng âm dương hoặc hạt năng lượng tổng hợp có lưu giữ và truyền phát thông tin nhiều hơn hạt tận cùng.
 • Vạn vật có lưu giữ và truyền phát thông tin vô cùng lớn. Ví dụ: hãy nhìn vào một tòa nhà và cảm nhận lượng thông tin của tòa nhà đang lưu giữ và truyền phát ra ngoài.
 • Tuệ linh, con người lưu giữ và truyền phát thông tin vô cùng lớn.
 • Những hành động chân tay có truyền phát ra lượng thông tin ít.
 • Những hành động thuyết giảng có lưu giữ và truyền phát ra vô lượng thông tin.
 • Văn bản, sách, kinh sách có lưu giữ và truyền phát vô số thông tin, đó là những thông tin (năng lượng) được mã hóa vào từng chữ, câu chữ, nội dung trong văn bản, trong sách và trong kinh sách.
 • Tri thức hai Chân lý có chứa đựng tất cả thông tin của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Kết hợp giữa tri thức hai Chân lý với thuyết giảng tri thức của hai Chân lý sẽ giúp cho Trụ linh của Tuệ linh, con người truyền phát được tất cả thông tin (siêu năng lượng) tới tất cả vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người cùng phát triển bền vững.

***************

Rate this post