Bài 6: Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành Vũ trụ

Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành Vũ trụ, Tuệ linh và con người gồm có: nhóm hạt năng lượng tiêu cực (mang sóng điện âm), nhóm hạt năng lượng chân tâm (mang sóng điện trung tính), nhóm hạt năng lượng phát triển (mang sóng điện dương), nhóm hạt năng lượng lan tỏa (mang sóng điện dương), nhóm hạt năng lượng đoàn kết (mang sóng điện dương).

Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng này đều có cơ chế liên kết dây trong từng nhóm hạt và đan xen giữa các nhóm hạt với nhau. Chính sự liên kết dây mà năm nhóm hạt năng lượng tận cùng cấu thành các nhóm vật chất trong Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

I.   Cội nguồn của năm nhóm hạt năng lượng tận

cùng cấu tạo thành Vũ trụ

Tổ tiên của năm nhóm hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành Vũ trụ chính là các hạt sóng màu xanh nõn chuối như đã phân tích ở phần cội nguồn của năng lượng hoại diệt. Sau khi có nhiều hạt năng lượng hoại diệt được sinh ra trước với số lượng ngày càng lớn, sự di chuyển và tương tác của các hạt năng lượng hoại diệt bắt đầu sinh nhiệt và kích nổ để tạo ra những khu vực có nhiệt lượng âm dương. Những hạt sóng sau khi được phân tách từ những hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên), di chuyển vào khu vực có sóng điện âm và dương, khi đó các hạt sóng quay tròn và chuyển hóa thành hạt năng lượng âm và dương tận cùng. Những hạt năng lượng tận cùng âm dương này có khả năng liên kết dây: hạt năng lượng sóng điện dương có lực đẩy, hạt năng lượng sóng điện âm có lực hút, điều này hình thành cơ chế liên kết dây. Hai hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm và dương đã hợp lại với cơ chế vận hành quay tròn và phân tách liên kết, để sau đó lớn mạnh và tạo ra vụ nổ siêu tinh cầu năng lượng (vụ nổ lớn), vụ nổ khởi đầu cho sự hình thành Vũ trụ. Hai hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm và dương đó chính là tổ tiên của năm nhóm hạt năng lượng tận cùng, của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Ngoài ra, năm nhóm hạt năng lượng tận cùng được sinh ra vô số, đó là do những vụ nổ nhỏ của những hạt năng lượng hoại diệt để tạo ra nhiệt lượng cho vạn vật Vũ trụ phân tách ra hạt; đó là do quá trình phân tách hạt năng lượng bởi quá trình tương tác của vạn vật Vũ trụ, của Tuệ linh, của con người làm gia tăng số lượng hạt cũng như sự hình thành và phát triển của Vũ trụ.

II.   Cấu tạo và đặc tính sóng điện của năm nhóm hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành Vũ trụ

 1. Cấu tạo và đặc tính sóng điện của nhóm hạt năng lượng tận cùng chân tâm

Hạt năng lượng tận cùng chân tâm là hạt năng lượng trung tính có liên kết dây. Nhóm hạt này mang tính nền móng cho sự phát triển vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Hình: Cấu tạo và đặc tính sóng điện của hạt năng lượng tận cùng chân tâm

 Cấu tạo của hạt năng lượng tận cùng chân tâm gồm 3 yếu tố theo bản chất Tam hợp hạt năng lượng, đó là: sợi mã sóng trí tuệ màu trắng trong, trạng thái năng lượng màu trắng trong và hình tướng hạt là hình elip. Cụ thể như sau:

– Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tận cùng chân tâm mang sóng điện trung tính, có màu trắng trong, có cơ chế liên kết dây và được sinh ra do hai nguồn:

+ Cội nguồn là hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) phân tách ra hạt sóng xanh khác, hạt sóng này di chuyển trong môi trường có chớm nhiệt âm hoặc dương, khi đó nó quay tròn nên biến đổi thành sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh và có liên kết dây. Cội nguồn này chỉ có trước khi hình thành phôi năng lượng của tinh cầu Vũ trụ.

+ Nguồn 2 là do tương tác của các nhóm vật chất trong Vũ trụ, của Tuệ linh, của con người mà sinh ra sợi mã sóng trí tuệ bởi cơ chế phân tách hạt năng lượng. Sợi mã sóng trí tuệ từ điểm khởi sinh cho đến khi hoàn thành tại điểm kết thúc, sẽ tạo ra hạt năng lượng tận cùng chân tâm hoàn chỉnh.

 • Trạng thái năng lượng (sóng điện) của hạt năng lượng tận cùng chân tâm có màu trắng trong. Màu trắng trong là do sợi mã sóng trí tuệ màu trắng trong sinh phát ra. Trạng thái năng lượng của hạt chân tâm sẽ chuyển hóa sang màu khác khi bị các hạt năng lượng khác liên kết kiểm soát hoặc truyền tải sóng điện cho nhau.
 • Hình tướng hạt năng lượng tận cùng chân tâm là hình elip. Hình tướng hạt năng lượng được mô phỏng khi sợi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành sóng rung động, và hoàn chỉnh hình tướng hạt khi hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ. Hình tướng hạt năng lượng bao bọc, bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong hạt.

Đặc tính sóng điện của hạt năng lượng tận cùng chân tâm là sóng điện trung tính không tuyệt đối: đó là không âm cũng không dương tuyệt đối, nó không có lực đẩy cũng như không có lực hút; trung tính vì điểm (1) – điểm rung động thu tín hiệu, điểm (2) – hệ tư tưởng, điểm (3) – điểm kết thúc và phát tỏa cùng nằm trên đường trung tính trong hạt năng lượng. Vì có khả năng liên kết dây với hạt năng lượng âm và dương tận cùng, nên dễ dàng nâng cấp cấu trúc hạt và truyền tải sóng điện cho nhau, khi đó hạt năng lượng chân tâm sẽ chuyển hóa thành hạt dương tổng hợp hoặc hạt âm tổng hợp, trở thành đường truyền gắn kết giữa các hạt năng lượng dương. Có thể nói hạt năng lượng tận cùng chân tâm chỉ là trạng thái năng lượng ban đầu, là tiền đề để chuyển hóa thành những hạt năng lượng tổng hợp có sóng điện dương hoặc sóng điện âm, và trở thành đường truyền gắn kết giữa các hạt dương.

2.  Cấu tạo và đặc tính sóng điện của nhóm hạt năng lượng tận cùng phát triển

Hạt năng lượng tận cùng phát triển là hạt năng lượng mang sóng điện dương, có liên kết dây. Nhóm hạt năng lượng này có đặc tính sinh nhiệt dương, kích thích, gia tăng liên kết hình thành đa dạng cấu trúc phát triển vạn vật trong Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Cấu tạo của hạt năng lượng tận cùng phát triển gồm 3 yếu tố theo bản chất Tam hợp của hạt năng lượng, đó là: sợi mã sóng trí tuệ màu xanh lá, trạng thái năng lượng màu xanh lá và hình tướng hạt là hình elip. Cụ thể như sau:

 • Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tận cùng phát triển mang sóng điện dương mạnh, có màu xanh lá, có cơ chế liên kết dây và được sinh ra do hai nguồn:

+ Cội nguồn là hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) phân tách ra hạt sóng xanh khác, hạt sóng này di chuyển trong môi trường có nhiệt dương, khi đó nó quay tròn nên biến đổi thành sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh và có liên kết dây. Cội nguồn này chỉ có trước khi hình thành phôi năng lượng của tinh cầu Vũ trụ.

+ Nguồn 2 là do tương tác của các nhóm vật chất trong Vũ trụ, của Tuệ linh, của con người mà sinh ra sợi mã sóng trí tuệ bởi cơ chế phân tách hạt năng lượng. Sợi mã sóng trí tuệ từ điểm khởi sinh cho đến khi hoàn thành tại điểm kết thúc, sẽ tạo ra hạt năng lượng tận cùng phát triển hoàn chỉnh.

Hình: Cấu tạo và đặc tính sóng điện của hạt năng lượng tận cùng phát triển

 • Trạng thái năng lượng (sóng điện) của hạt năng lượng tận cùng phát triển có màu xanh lá, màu xanh lá là do sợi mã sóng trí tuệ màu xanh lá sinh phát ra. Hạt năng lượng phát triển do có cơ chế liên kết dây nên sẽ liên kết với các hạt năng lượng trong nhóm và các nhóm khác để tuần hoàn sóng điện và kiểm soát nhau.
 • Hình tướng hạt năng lượng tận cùng phát triển là hình elip. Hình tướng hạt năng lượng được mô phỏng khi sợi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành sóng rung động, và hoàn chỉnh hình tướng hạt khi hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ. Hình tướng hạt năng lượng bao bọc, bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong hạt.

Đặc tính sóng điện của hạt năng lượng tận cùng phát triển có sóng điện dương mạnh, có lực đẩy và tỏa mạnh, hạt có tốc độ quay thuận mạnh. Hạt có sóng điện dương mạnh vì điểm (2) – hệ tư tưởng, điểm (3) – điểm kết thúc và phát tỏa cùng nằm ở phần cực dương so với đường trung tính trong hạt năng lượng tận cùng. Hạt năng lượng tận cùng phát triển mang đặc tính sinh nhiệt dương, có tính kích thích và đa dạng cấu tạo hình thành vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người, đó là liên kết với năm nhóm hạt để nâng cấp cấu trúc.

3. Cấu tạo và đặc tính sóng điện của nhóm hạt năng lượng tận cùng lan tỏa

Hạt năng lượng tận cùng lan tỏa là hạt năng lượng mang sóng điện dương rất mạnh và có liên kết dây. Nhóm hạt năng lượng này có đặc tính sinh nhiệt dương, lan tỏa, cho đi để gia tăng liên kết hình thành đa dạng cấu trúc phát triển vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Cấu tạo của hạt năng lượng tận cùng lan tỏa gồm 3 yếu tố theo bản chất Tam hợp của hạt năng lượng, đó là: sợi mã sóng trí tuệ màu đỏ lửa, trạng thái năng lượng màu đỏ lửa và hình tướng của hạt là hình elip. Cụ thể như sau:

 • Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tận cùng lan tỏa mang sóng điện dương rất mạnh, có màu đỏ lửa, có cơ chế liên kết dây và được sinh ra do hai nguồn:

+ Cội nguồn là hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) phân tách ra hạt sóng xanh khác, hạt sóng này di chuyển trong môi trường có nhiệt dương, khi đó nó quay tròn nên biến đổi thành sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh và có liên kết dây. Cội nguồn này chỉ có trước khi hình thành phôi năng lượng của tinh cầu Vũ trụ.

+ Nguồn 2 là do tương tác của các nhóm vật chất trong Vũ trụ, của Tuệ linh, của con người mà sinh ra sợi mã sóng trí tuệ bởi cơ chế phân tách hạt năng lượng. Sợi mã sóng trí tuệ từ điểm khởi sinh cho đến khi hoàn thành tại điểm kết thúc, sẽ tạo ra hạt năng lượng tận cùng lan tỏa hoàn chỉnh.

Hình: Cấu tạo và đặc tính sóng điện của hạt năng lượng tận cùng lan tỏa

 • Trạng thái năng lượng (sóng điện) của hạt năng lượng tận cùng lan tỏa có màu đỏ lửa, màu đỏ lửa là do sợi mã sóng trí tuệ màu đỏ lửa sinh phát ra. Hạt năng lượng lan tỏa do có liên kết dây nên sẽ liên kết với năm nhóm hạt năng lượng để tuần hoàn sóng điện và kiểm soát nhau.
 • Hình tướng hạt năng lượng tận cùng lan tỏa là hình elip. Hình tướng hạt năng lượng được mô phỏng khi sợi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành sóng rung động, và hoàn chỉnh hình tướng hạt khi hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ. Hình tướng hạt năng lượng bao bọc, bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong hạt.

Đặc tính sóng điện hạt năng lượng tận cùng lan tỏa có sóng điện dương rất mạnh, có lực đẩy rất mạnh, tốc độ quay thuận của hạt rất mạnh. Hạt có sóng điện dương rất mạnh vì điểm (2) – hệ tư tưởng, điểm (3) – điểm kết thúc và phát tỏa cùng nằm ở phần cực dương so với đường trung tính trong hạt năng lượng. Hạt năng lượng tận cùng lan tỏa mang đặc tính sinh nhiệt dương, lan tỏa, cho đi và đa dạng cấu tạo hình thành vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

4.  Cấu tạo và đặc tính sóng điện của nhóm hạt năng lượng tận cùng đoàn kết

Hạt năng lượng tận cùng đoàn kết là hạt năng lượng mang sóng điện dương siêu mạnh và có liên kết dây. Nhóm hạt năng lượng này có đặc tính sinh nhiệt dương, gắn kết lan tỏa, cho đi để gia tăng liên kết hình thành đa dạng cấu trúc phát triển vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Cấu tạo của hạt năng lượng tận cùng đoàn kết gồm 3 yếu tố theo bản chất Tam hợp của hạt năng lượng, đó là: sợi mã sóng trí tuệ màu vàng, trạng thái năng lượng màu vàng và hình tướng của hạt là hình elip. Cụ thể như sau:

 • Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tận cùng đoàn kết mang sóng điện dương siêu mạnh, có màu vàng, có cơ chế liên kết dây và được sinh ra do hai nguồn:

+ Cội nguồn là hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) phân tách ra hạt sóng xanh khác, hạt sóng này di chuyển trong môi trường có nhiệt dương, khi đó nó quay tròn nên biến đổi thành sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh và có liên kết dây. Cội nguồn này chỉ có trước khi hình thành phôi năng lượng của tinh cầu Vũ trụ.

+ Nguồn 2 là do tương tác của các nhóm vật chất trong Vũ trụ, của Tuệ linh, của con người mà sinh ra sợi mã sóng trí tuệ bởi cơ chế phân tách hạt năng lượng. Sợi mã sóng trí tuệ từ điểm khởi sinh cho đến khi hoàn thành tại điểm kết thúc, sẽ tạo ra hạt năng lượng tận cùng đoàn kết hoàn chỉnh.

Hình: Cấu tạo và đặc tính sóng điện của hạt năng lượng tận cùng đoàn kết

 • Trạng thái năng lượng (sóng điện) của hạt năng lượng tận cùng đoàn kết có màu vàng, màu vàng là do sợi mã sóng trí tuệ màu vàng sinh phát ra. Hạt năng lượng đoàn kết do có liên kết dây nên sẽ liên kết với năm nhóm hạt năng lượng để tuần hoàn sóng điện và kiểm soát nhau.
 • Hình tướng hạt năng lượng tận cùng đoàn kết là hình elip. Hình tướng hạt năng lượng được mô phỏng khi sợi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành sóng rung động, và hoàn chỉnh hình tướng hạt khi hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ. Hình tướng hạt năng lượng bao bọc, bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong hạt.

Đặc tính sóng điện hạt năng lượng tận cùng đoàn kết có sóng điện dương siêu mạnh, có lực đẩy siêu mạnh, tốc độ quay thuận của hạt đạt đến siêu mạnh. Hạt có sóng điện dương siêu mạnh vì điểm (2) – hệ tư tưởng, điểm (3) – điểm kết thúc và phát tỏa cùng nằm ở phần cực dương so với đường trung tính trong hạt năng lượng. Hạt năng lượng tận cùng đoàn kết mang đặc tính sinh nhiệt dương, gắn kết lan tỏa, cho đi và đa dạng cấu tạo hình thành vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

5.    Cấu tạo và đặc tính sóng điện của nhóm hạt năng lượng tận cùng tiêu cực

Hạt năng lượng tận cùng tiêu cực là hạt năng lượng mang sóng điện âm có liên kết dây. Nhóm hạt năng lượng này có đặc tính sinh nhiệt âm, hút về, để gia tăng liên kết hình thành đa dạng cấu trúc phát triển vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Cấu tạo của hạt năng lượng tận cùng tiêu cực gồm 3 yếu tố theo bản chất Tam hợp của hạt năng lượng: sợi mã sóng trí tuệ (màu đỏ máu, màu đen, màu xám), trạng thái năng lượng (màu đỏ máu, màu đen, màu xám) và hình tướng hạt là hình elip. Cụ thể như sau:

 • Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tận cùng tiêu cực mang sóng điện âm từ nhẹ cho tới siêu mạnh, có màu từ xám cho tới đen và đỏ máu, có cơ chế liên kết dây và được sinh ra do hai nguồn:

+ Cội nguồn là hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) phân tách ra hạt sóng xanh khác, hạt sóng này di chuyển trong môi trường có nhiệt âm, khi đó nó quay tròn nên biến đổi thành sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh và có liên kết dây. Cội nguồn này chỉ có trước khi hình thành phôi năng lượng của tinh cầu Vũ trụ.

+ Nguồn 2 là do tương tác của các nhóm vật chất trong Vũ trụ, của Tuệ linh, của con người mà sinh ra sợi mã sóng trí tuệ bởi cơ chế phân tách hạt năng lượng. Sợi mã sóng trí tuệ từ điểm khởi sinh cho đến khi hoàn thành tại điểm kết thúc, sẽ tạo ra hạt năng lượng tận cùng tiêu cực hoàn chỉnh.

 • Trạng thái năng lượng (sóng điện) của hạt năng lượng tận cùng tiêu cực có màu đỏ máu, màu đen, màu xám. Màu đỏ máu, màu xám, màu đen là do sợi mã sóng trí tuệ màu đỏ máu, màu xám, màu đen sinh phát ra. Nhóm hạt năng lượng tiêu cực do có liên kết dây nên sẽ liên kết với năm nhóm năng lượng để tuần hoàn sóng điện và kiểm soát nhau.

Hình: Cấu tạo và đặc tính sóng điện hạt năng lượng tiêu cực (màu đỏ máu)

 

Hình: Cấu tạo và đặc tính sóng điện hạt năng lượng tiêu cực (màu đỏ máu)

Hình: Cấu tạo và đặc tính sóng điện hạt năng lượng tiêu cực (màu đen)

Hình: Cấu tạo và đặc tính sóng điện hạt năng lượng tiêu cực (màu xám)

 • Hình tướng hạt năng lượng tận cùng tiêu cực là hình elip. Hình tướng hạt năng lượng được mô phỏng khi sợi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành sóng rung động, và hoàn chỉnh hình tướng hạt khi hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ. Hình tướng hạt năng lượng bao bọc, bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong hạt.

Đặc tính sóng điện hạt năng lượng tiêu cực mang sóng điện âm, tức là hạt năng lượng có lực hút. Sóng điện âm vì điểm (2) – hệ tư tưởng, điểm (3) – điểm kết thúc và phát tín hiệu cùng nằm ở phần cực âm so với đường trung tính trong hạt năng lượng. Hạt năng lượng tiêu cực mang tính sinh nhiệt âm, hút về và đa dạng cấu tạo hình thành vạn vật, Vũ trụ.

Trong năm nhóm hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người, không thể thiếu được bất kỳ nhóm năng lượng nào. Sự thiếu hụt hay triệt tiêu của bất kỳ nhóm năng lượng nào sẽ khiến cho cấu trúc Vũ trụ, Tuệ linh và con người bị phá vỡ và hoại diệt. Nhóm năng lượng có sóng điện âm là chất dẫn để năng lượng hoại diệt xâm nhập, xả sóng điện dư thừa, phá hủy cấu trúc liên kết và hoại diệt toàn bộ Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Nhóm năng lượng âm tạo ra môi trường lý tưởng cho năng lượng hoại diệt đi hủy diệt Vũ trụ. Các nhóm năng lượng dương có khả năng bảo vệ Vũ trụ khỏi sự hoại diệt của năng lượng hoại diệt, tuy nhiên, các nhóm năng lượng dương vẫn chưa đủ khả năng để bảo vệ sự tồn tại và phát triển vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Chính vì vậy, sự vận động cải tạo của Tuệ linh và con người đã tạo ra hai siêu hạt năng lượng để bảo vệ sự tồn tại và phát triển vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan