Bài 7: Hai siêu hạt năng lượng bảo vệ và vận hành phát triển vạn vật Vũ trụ

Hai siêu hạt năng lượng bảo vệ và vận hành phát triển sự sống của Vũ trụ, Tuệ linh và con người chính là siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh và siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly bao phủ phần bên ngoài của tinh cầu Vũ trụ để bảo vệ Vũ trụ khỏi sự xâm nhập ồ ạt từ năng lượng hoại diệt. Siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh an trụ tại trung tâm của Vũ trụ (không gian lõi). Siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh thông qua liên kết chuỗi, bắn vô lượng cột siêu hạt năng lượng màu vàng để tạo thành liên kết mạng nhện đến khắp các hành tinh, khắp các dải thiên hà, nhằm giúp duy trì Vũ trụ vận động quay tròn và phân tách hạt. Vũ trụ vận động, đó là cả Vũ trụ quay tròn xung quanh trung tâm lõi (không gian siêu hạt năng lượng màu vàng) của Vũ trụ. Siêu hạt năng lượng màu vàng là siêu năng lượng giúp gắn kết, vận động, phát triển sự sống cho Vũ trụ. Siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly bảo vệ Vũ trụ phía bên ngoài, nó giống như bầu khí quyển của Trái đất.

I.   Cội nguồn hình thành hai siêu hạt năng lượng

Siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh và xanh ngọc lưu ly không phải do hạt sóng tổ tiên màu xanh nõn chuối sinh ra, không phải do hạt năng lượng hoại diệt tương tác sinh ra. Hai siêu hạt năng lượng được sinh ra sau khi Vũ trụ đã trở thành tinh cầu khổng lồ chứa đựng vô số các khối dải thiên hà, sau khi sự sống của con người đã tồn tại ở Trái đất, đó là do Tuệ linh và con người có được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh mà sinh ra.

Hai siêu hạt năng lượng là sản phẩm của sự liên kết triệt để tận cùng từ Trụ linh của Tuệ linh, con người tới năm nhóm hạt năng lượng cấu tạo thành Vũ trụ và nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt được kích nổ, thông qua cơ chế phân tách hạt năng lượng của Trụ linh để tạo ra. Hai siêu hạt năng lượng có sức mạnh bảo vệ và phát triển bền vững vạn vật trong Vũ trụ và cả năng lượng hoại diệt. Sức mạnh của hai siêu hạt năng lượng là do mã sóng trí tuệ của chúng đã đạt đến và trở thành siêu mã sóng trí tuệ. Năng lượng hoại diệt chính là nguồn năng lượng cung ứng nhiệt lượng cho quá trình Trụ linh của Tuệ linh, con người sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng.

Như vậy, cội nguồn của hai siêu hạt năng lượng chính là do Trụ linh của Tuệ linh và con người đã đắc được bộ lọc năng lượng để sản sinh ra hai siêu hạt. Năng lượng hoại diệt là nguồn cung cấp nhiệt lượng cho quá trình Trụ linh sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng, để duy trì và gia tăng sức mạnh bảo vệ, phát triển Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

II.    Phương pháp sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng

Để sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng có siêu mã sóng trí tuệ thì không thể dùng cơ chế phân tách hạt năng lượng hay bất kỳ phương pháp thông thường nào của Vũ trụ, mà cần phải có cơ chế phân tách liên kết hạt năng lượng đặc biệt và quá trình tương tác sinh nhiệt vô cùng phức tạp của những đối tượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp nhất trong Vũ trụ.

Tuệ linh (Chư thần) hóa thân làm con người ở Trái đất, là những đối tượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp nhất trong Vũ trụ. Họ phải tương tác sinh nhiệt theo cơ chế đặc biệt và vô cùng phức tạp để tạo ra cơ chế phân tách hạt năng lượng vô cùng phức tạp. Cơ chế tương tác sinh nhiệt vô cùng phức tạp đó là các Tuệ linh hóa thân làm người nhiều kiếp ở nhân gian, trải qua vô số khổ đau kiếp nạn, an vui, hạnh phúc trong bốn hình tướng Đạo (tương tác phức tạp) để tìm ra cơ chế chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Quá trình tương tác phức tạp ở nhân gian, đã giúp cho một Tuệ linh và chân tu (con người đang sống) chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng (cơ chế) để sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh và xanh ngọc lưu ly.

Tôi đã phân tích kỹ con đường, phương pháp tạo ra bộ lọc năng lượng trong Trụ linh của Tuệ linh và con người để sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng trong phần “Bát Không Hoàn Đạo” và phần “Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng” trong hệ thống tri thức của “Hai Chân Lý”. Đó chính là con đường duy nhất duy trì sự tồn tại, phát triển của Vũ trụ, Tuệ linh, con người và năng lượng hoại diệt bằng hai Chân lý.

III. Cấu tạo và đặc tính sóng điện của hai siêu hạt năng lượng

1. Cấu tạo của hai siêu hạt năng lượng

Cấu tạo hạt năng lượng của siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh và xanh ngọc lưu ly cũng giống như cấu tạo chung của hạt năng lượng tận cùng. Hai siêu hạt năng lượng này gồm 3 yếu tố cấu tạo thành: siêu sợi mã sóng trí tuệ, siêu trạng thái năng lượng và hình tướng hạt là hình elip.

  • Siêu sợi mã sóng trí tuệ gồm có siêu sợi mã sóng trí tuệ màu vàng óng ánh và siêu sợi mã sóng trí tuệ màu xanh ngọc lưu ly. Trong hai siêu sợi mã sóng trí tuệ này đều có 3 đặc tính sóng điện và có nhiệt của năng lượng hoại diệt được kích nổ cấu tạo thành. Hai siêu sợi mã sóng trí tuệ của hai siêu hạt được mã hóa toàn bộ thông tin chân thật, toàn diện của tất cả vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Hai siêu sợi mã sóng trí tuệ này được sản sinh bởi bộ lọc năng lượng trong Trụ linh của Tuệ linh và con người thông qua cơ chế tự động hấp thụ năng lượng hoại diệt về để tạo nhiệt lượng sản sinh ra các siêu hạt năng lượng.
  • Siêu trạng thái năng lượng của hai siêu hạt năng lượng: đối với siêu hạt năng lượng màu vàng, vì siêu sợi mã sóng trí tuệ màu vàng óng ánh nên nó sinh phát ra siêu trạng thái năng lượng màu vàng óng ánh; đối với siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, vì siêu sợi mã sóng trí tuệ màu xanh ngọc lưu ly nên nó sinh phát ra trạng thái năng lượng xanh ngọc lưu ly. Siêu trạng thái năng lượng của hai siêu hạt làm nhiệm vụ bảo vệ, phát triển bền vững vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người được bền vững.
  • Hình tướng hạt của hai siêu hạt năng lượng là hình elip. Khi sóng rung động được hình thành do sự tương tác thì bắt đầu mô phỏng hình của hạt. Khi kết thúc hành động của quá trình tương tác sẽ hoàn chỉnh sợi mã sóng trí tuệ, lúc đó cũng là hoàn chỉnh hình tướng của hạt năng lượng. Hình tướng của hạt sẽ bao bọc, bảo vệ trạng thái năng lượng và mã sóng trí tuệ.

2. Đặc tính sóng điện của hai siêu hạt năng lượng

Đặc tính sóng điện của hai siêu hạt năng lượng rất đặc biệt, sự đặc biệt thể hiện ở cấu trúc sóng điện. Hai siêu hạt năng lượng có cấu trúc sóng điện chứa đựng cả sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính trong một hạt năng lượng tận cùng. Đây là sự kỳ diệu, vô cùng đặc biệt của hạt năng lượng trong và ngoài Vũ trụ, một hạt năng lượng tận cùng mà chứa đựng được cả 3 đặc tính sóng điện. Thông thường chỉ có nguyên tử (liên kết của nhiều nhóm hạt năng lượng) mới chứa đựng cả 3 đặc tính sóng điện.

  • Đặc tính sóng điện của siêu hạt năng lượng tận cùng màu vàng óng ánh gồm có sóng điện dương, sóng điện âm, sóng điện trung tính. Tỷ lệ sóng điện dương chiếm đa số, sóng điện âm và trung tính chiếm tỷ lệ nhỏ. Hiện chưa có phương tiện đo chính xác tỷ lệ. Chính vì tỷ lệ sóng điện dương chiếm đa số nên tỏa ra siêu năng lượng màu vàng óng ánh từ siêu sợi mã sóng trí tuệ. Sóng điện của siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh có sức mạnh để kích nổ năng lượng hoại diệt kỳ diệu nhất trong Vũ trụ, có sức mạnh thúc đẩy sự gắn kết và phát triển bền vững vạn vật trong Vũ trụ, Tuệ linh và con người.
  • Đặc tính sóng điện siêu hạt năng lượng tận cùng xanh ngọc lưu ly gồm có sóng điện dương, sóng điện âm, sóng điện trung tính. Tỷ lệ sóng điện âm chiếm đa số, sóng điện dương và trung tính chiếm tỷ lệ nhỏ. Hiện cũng chưa có phương tiện đo chính xác tỷ lệ. Chính vì tỷ lệ sóng điện âm chiếm đa số nên tỏa ra siêu năng lượng màu xanh ngọc lưu ly từ siêu sợi mã sóng trí tuệ. Sóng điện của siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly có sức mạnh bảo vệ Vũ trụ, Tuệ linh và con người khỏi sự tấn công của năng lượng hoại diệt, đặc biệt là có khả năng ngủ đông được năng lượng hoại diệt thành hạt bóng hỏa mà không kích nổ chúng. Việc ngủ đông được năng lượng hoại diệt chính là giải pháp cứu giúp năng lượng hoại diệt không bị kích nổ dây chuyền và hoại diệt do mật độ phát triển quá

Tạo ra cơ chế sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng là con đường, mục tiêu, đích đến của Tuệ linh và con người nhằm duy trì sự tồn tại, phát triển bền vững của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Hai siêu hạt này sẽ giúp cấu trúc Tuệ linh trở nên siêu bền vững và bất tử.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan