Bài 9: Cuộc chiến tranh không hồi kết giữa dạng sống của năng lượng hoại diệt với các dạng sống bên trong Vũ trụ

Vụ nổ siêu năng lượng đã làm cho dạng sống năng lượng hoại diệt bị suy giảm nhiều. Việc dạng sống của năng lượng hoại diệt bị suy giảm đã là thời cơ vàng cho vị Tuệ linh đầu tiên xây dựng các dạng sống và phát triển Vũ trụ được lớn mạnh. Thành tựu của vị Tuệ linh đầu tiên này là đã tạo và xây dựng được dạng sống Tuệ linh, xây dựng được dạng sống năm nhóm tầng năng lượng, xây dựng được các dạng sống vật chất giản đơn là vô số dải thiên hà được hình thành.

Song song với quá trình hình thành các dạng sống và sự phát triển vượt bậc của Vũ trụ, dạng sống năng lượng hoại diệt bắt đầu hồi phục và lớn mạnh. Năng lượng hoại diệt ngày càng gia tăng số lượng vì luôn luôn được những điểm phát ra hạt sóng dã chiến phân tách để hình thành những hạt năng lượng hoại diệt, và những lần đồng hóa các hạt năng lượng có sóng điện âm dương được sinh ra trong môi trường sống trung tính của năng lượng hoại diệt. Do đó mật độ và số lượng của dạng sống này ngày càng phát triển vượt bậc.

Các dạng sống trong Vũ trụ được coi là người em, dạng sống năng lượng hoại diệt được coi như là người anh. Cũng có thể coi hai dạng sống này như hai thái cực âm và dương.

Dạng sống trong Vũ trụ là thái cực dương, dạng sống của năng lượng hoại diệt được coi là thái cực âm. Âm dương luôn xoay vần và vận động tương tác trong nhau. Trong âm có dương, trong dương có âm. Điều này là minh chứng bởi trong môi trường sống của năng lượng hoại diệt có mầm mống sự hình thành của năng lượng có sóng điện âm dương; trong môi trường sống của Vũ trụ xuất hiện dạng sống năng lượng hoại diệt. Sự tồn tại và đấu tranh sinh tồn trong nhau đã tạo thành cuộc chiến tranh không hồi kết giữa hai người anh em này, giữa hai thái cực âm dương này.

Các dạng sống trong Vũ trụ, ta gọi chung là dạng sống của Vũ trụ, và một bên là dạng sống của năng lượng hoại diệt.

Các chiến dịch xâm chiếm đồng hóa của năng lượng hoại diệt vào dạng sống của Vũ trụ:

Trong học thuyết Hạt năng lượng, tôi có phân tích về sức mạnh và điểm yếu của năng lượng hoại diệt. Sức mạnh của năng lượng hoại diệt là không có liên kết dây, nên dạng sống này di chuyển xuyên qua mọi vật chất bên trong Vũ trụ. Sức mạnh di chuyển của năng lượng hoại diệt là môi trường có sóng điện âm và sự tấn công tổng lực. Chính vì những sức mạnh này mà dạng sống năng lượng hoại diệt đã mở các chiến dịch đi xâm chiếm và đồng hóa dạng sống của Vũ trụ.

Khi dạng sống Tuệ linh hình thành, khi các hành tinh cũng bắt đầu hình thành, năng lượng hoại diệt bắt đầu các cuộc di chuyển vào trong Vũ trụ. Vì trong Vũ trụ có nhóm năng lượng tiêu cực mang sóng điện âm, nên những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển ở môi trường có năng lượng sóng điện âm. Khi di chuyển vào trong Vũ trụ, năng lượng hoại diệt bắt đầu đồng hóa các hạt năng lượng âm bằng cách là chạm đuôi của chúng vào điểm liên kết sợi trí tuệ giữa các hạt năng lượng, sau đó truyền sóng điện dư thừa của chúng vào rồi làm đứt liên kết giữa các hạt, khi bị đứt liên kết giữa các hạt năng lượng sẽ dẫn đến thối hóa trạng thái năng lượng trong hạt. Và cuối cùng hạt năng lượng sóng điện âm, hoặc dương hoặc chân tâm chuyển thành hạt năng lượng hoại diệt có sợi mã sóng trí tuệ màu xanh nõn chuối và trạng thái năng lượng màu nâu. Những chiến dịch đồng hóa ngày càng được đẩy mạnh, làm cho năm nhóm hạt năng lượng bị tổn hao.

Tại những cấu trúc vật chất bên trong Vũ trụ đều có liên kết của nhóm năng lượng có sóng điện dương với sóng điện âm và sóng điện trung tính. Những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào nhóm hạt năng lượng âm và đồng hóa rồi làm thay đổi cấu trúc liên kết của vật chất, khiến cho cấu trúc vật chất đó bị mất liên kết và phân rã.

Những hạt năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu những Tuệ linh có trí tuệ thiên hướng tiêu cực, tức là những Tuệ linh có cấu trúc sóng điện âm mạnh trong Trụ linh. Sau đó những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào để đồng hóa và làm phân rã cấu trúc sóng điện âm dương trong Trụ linh và Tuệ linh. Khi lượng hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào Trụ linh của Tuệ linh có sóng điện đa âm với số lượng lớn sẽ làm cho Trụ linh và Tuệ linh đó nhanh bị phân rã mà chuyển thành những hạt năng lượng hoại diệt.

Những chiến dịch đi đồng hóa của dạng sống năng lượng hoại diệt đã làm cho nhiều Tuệ linh bị hoại diệt, làm cho nhiều cấu trúc vật chất bị phân rã, làm tổn hao lớn năm nhóm năng lượng. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển dạng sống của Vũ trụ.

Quá trình đi đồng hóa xâm chiếm của dạng sống năng lượng hoại diệt đã khiến cho bên trong Vũ trụ hình thành các khu vực lớn chứa đựng dạng sống năng lượng hoại diệt, đó là những cơn bão năng lượng hoại diệt, nó chính là những hố đen trong Vũ trụ mà khoa học ngày nay đang gọi. Những cơn bão năng lượng hoại diệt được hình thành trong Vũ trụ đã trở thành nỗi khiếp sợ đối với dạng sống Tuệ linh. Những cơn bão năng lượng hoại diệt này đã làm phân rã và đồng hóa được vô số Tuệ linh, vô số các hành tinh có sóng điện đa âm.

Các chiến dịch mở mang bờ cõi của dạng sống

Vũ trụ:

Những cuộc xâm chiếm đồng hóa của năng lượng hoại diệt vào Vũ trụ đã tạo thành vô số cơn bão năng lượng hoại diệt, điều này đã trở thành nguy cơ khiến Vũ trụ bị hoại diệt từ bên trong. Tuy năng lượng hoại diệt là nguy cơ hoại diệt dạng sống của Vũ trụ, nhưng nó lại là nguồn năng lượng sống không thể không có đối với Vũ trụ. Năng lượng hoại diệt cung cấp nguồn năng lượng, dinh dưỡng vô tận cho sự phát triển dạng sống của Vũ trụ. Điểm yếu của năng lượng hoại diệt đã được vị Tuệ linh đầu tiên quan sát và thấu hiểu, đó là nếu năng lượng hoại diệt tập trung và nén lại ở mật độ cao sẽ bị kích nổ, nếu năng lượng hoại diệt gặp môi trường nhiệt lượng dương lớn cũng sẽ bị kích nổ. Do đó vị Tuệ linh này đã phát động những cuộc mở mang bờ cõi để mở rộng và gia tăng năng lượng vận hành Vũ trụ.

Những điểm kích động bằng sóng điện âm ở phía bên ngoài Vũ trụ, nơi giáp ranh với không gian năng lượng hoại diệt được tạo ra. Khi đó năng lượng hoại diệt di chuyển thẳng và tập trung tại những điểm bị kích động bởi sóng điện âm, khi đó sóng điện dương được đẩy tới để tạo ra các vụ nổ. Những vụ nổ bên ngoài giáp không gian Vũ trụ và không gian năng lượng hoại diệt đã tạo ra không gian mới chứa đựng dinh dưỡng và nhiệt lượng để giúp Vũ trụ phân tách và giãn nở lớn hơn. Những cuộc mở mang bờ cõi cho Vũ trụ liên tục được diễn ra và đã giúp cho Vũ trụ phát triển lớn mạnh như hiện tại.

Những cuộc mở mang bờ cõi giúp cho Vũ trụ giãn nở và phát triển lớn mạnh hơn ở phía bên ngoài Vũ trụ. Tuy nhiên ở trong Vũ trụ thì những cơn bão năng lượng hoại diệt vẫn được hình thành và lớn mạnh. Những cơn bão năng lượng hoại diệt bên trong Vũ trụ đã làm suy yếu và cạn kiệt năng lượng của Vũ trụ nhanh chóng. Hơn thế nữa, những năng lượng hoại diệt ẩn giấu trong vật chất, trong Tuệ linh của Vũ trụ thì vô số. Điều này dẫn đến nguy cơ Vũ trụ bị hoại diệt từ bên trong. Bên ngoài không gian năng lượng hoại diệt cũng có nguy cơ nổ dây chuyền do bị nén lại bởi cả năng lượng hoại diệt và Vũ trụ đều phát triển quá nhanh. Cuộc chiến giữa hai dạng sống không hồi kết đã và đang trở thành nguy cơ hoại diệt toàn bộ các dạng sống bên trong và bên ngoài Vũ trụ.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan