Gia tiên và chư thần nhận được gì ( hưởng được gì) từ đồ lễ ?

Chúng ta phải hiểu: các chư thần và gia tiên đều đang tồn tại ở thể năng lượng và linh khí, họ vẫn đang tu hành. Họ không ăn hay hít mùi thơm của thức ăn để no, họ không nhận được ngựa hay tiền vàng mà chúng ta cúng rồi hóa cho họ. Vậy tại sao phải cúng tiền vàng, ngựa (lưu ý chư thần, ở địa phủ không có phương tiện khoa học cũng như công nghệ nên không được hóa những đồ đó, không được hóa nhà)?
– Chúng ta cúng tiền vàng cho gia tiên và cho chư thần chỉ cần một chút xíu để cho chúng ta và con cháu nhìn và nhớ đến chư thần cũng như gia tiên, hành động đó giúp cho ta và con cháu luôn nhất tâm tri ân gia tiên và chư thần. Khi ta đốt vàng mã biếu chư thần thì dưới Địa phủ, các ngài chứng tâm con cháu nhất tâm, hành thiện và hồi hướng tri ân gia tiên để phát chẩn và hỗ trợ gia tiên tu luyện. Các chư thần sẽ chứng sự nhất tâm và hành thiện để phát chẩn cho các vị thần đang cai quản điền thổ nhà ta. Gia tiên và chư thần không ăn đồ ăn và không tiêu tiền vàng gì cả, họ nhận năng lượng từ sự nhất tâm và sự hành thiện của con cháu thì họ sẽ no đủ và an lạc. Khi an lạc thì sẽ nhanh giác ngộ và nhanh được đầu thai làm người. Khi con cháu không nhất tâm và có hành động tạo nghiệp thì dù có mâm cao cỗ đầy, tiền vàng đầy nhà khi cúng thì chư thần và gia tiên không được các ngài phát chẩn do con cháu không hành thiện và các ngài quy tội gia tiên cũng như chư thần không biết dạy bảo chúng ta. Lúc đó gia tiên và chư thần sẽ hấp thụ năng lượng nghiệp lực, chấp ngã, sân, hận của chúng ta mà tổn hao nguyên khí, không biết bao giờ mới giác ngộ để luân hồi. Do đó việc hành thiện và nhất tâm tri ân chư thần và gia tiền, dù đồ lễ chay tịnh, dù có ngữa mã tiền vàng hay không, nhưng công đức thì vô lượng, gia tiên và chư thần nhận được sự no đủ của năng lượng hành thiện từ chúng ta.
– Chư Phật, Bồ Tát và cõi Trời Địa Phủ cũng đang tu luyện Đạo Giác ngộ nên đối với các Ngài thì đồ lễ là thành tâm dâng hoa quả, không được dâng cúng đồ mặn hay mâm cao cỗ đầy. Nếu chúng sinh dâng lễ nhiều, mâm cao cỗ đầy, bày vẽ về hình tướng khi lễ thì sẽ không được chứng tâm, sự việc sẽ không hóa giải được. Các Ngài chỉ chứng tâm con cháu nhất tâm hướng thiện, nhất tâm cứu gia tiên, nhất tâm cứu chúng sinh thì lễ mọn tâm thành, dù 1 thẻ nhang lễ cửa chùa đã hóa giải được. Các Ngài chứng tâm chứ không chứng lễ.
(Trích sách Hành Lễ Dưới Ánh Sáng Phật Pháp – Trần Nhất Nam)
4.8/5 - (24 bình chọn)

Bài viết liên quan