Bài 5: Nhóm hạt năng lượng hoại diệt

Nhóm hạt năng lượng hoại diệt là dạng vật chất tồn tại bên ngoài tinh cầu Vũ trụ, nó được sinh ra trước Vũ trụ.

I.   Năng lượng hoại diệt là gì?

Năng lượng hoại diệt là năng lượng đi triệt tiêu, cắt đứt liên kết, đồng hóa tất cả các nhóm vật chất trong Vũ trụ, Tuệ linh và con người thông qua quá trình truyền xả sóng điện dư thừa.

Khái niệm về hạt năng lượng hoại diệt cho thấy, đây là loại năng lượng đi triệt tiêu, phá hủy các cấu trúc vật chất khác, biến các cấu trúc vật chất khác chuyển hóa thành năng lượng hoại diệt.

Năng lượng hoại diệt phá vỡ liên kết và cấu trúc của toàn bộ các nhóm vật chất trong Vũ trụ, Tuệ linh và con người bằng việc truyền xả sóng điện dư thừa của nó.

Năng lượng hoại diệt chính là năng lượng trong các hố đen, đó là những cơn bão năng lượng hoại diệt đang tồn tại trong Vũ trụ. Trong Vũ trụ có vô số các cơn bão năng lượng hoại diệt.

II.   Cội nguồn và nơi tồn tại của năng lượng hoại diệt

Cội nguồn của năng lượng hoại diệt và năng lượng cấu tạo thành Vũ trụ:

  • Cội nguồn của năng lượng hoại diệt: năng lượng hoại diệt được coi là người anh của Vũ trụ, Vũ trụ được coi là người em của năng lượng hoại diệt. Tại sao? Bởi năng lượng hoại diệt được sinh ra trước rồi mới xuất hiện năm nhóm năng lượng tạo ra Vũ trụ. Trong không gian vô cùng, vô tận, chỉ có những hạt sóng màu xanh nõn chuối (chưa được gọi là hạt năng lượng) mà chưa hề có sự hiện hữu của bất kỳ hạt năng lượng nào, khi đó, quá trình di chuyển của các hạt sóng màu xanh nõn chuối này tạo thành cơ chế phân tách ra các hạt sóng màu xanh nõn chuối khác. Trong không gian chưa có môi trường sinh nhiệt, chưa có môi trường sóng điện âm hay dương, mà chỉ là môi trường trung tính, các hạt sóng sau khi phân tách, tự biến đổi thành các sợi mã sóng trí tuệ có điểm đầu và điểm cuối, rồi hình thành những hạt năng lượng tận cùng đầu tiên. Những hạt năng lượng này không có liên kết dây với nhau là vì nó không quay tròn và được sinh ra trong môi trường không có sóng điện, cho nên hạt sóng xanh vẫn chưa chuyển hóa hoàn toàn và sợi mã sóng trí tuệ vẫn còn là màu xanh nõn chuối. Trạng thái năng lượng màu nâu là do bị thối hóa vì không giải phóng được sóng điện ra khỏi hạt. Năng lượng hoại diệt là hạt được hình thành đầu tiên, ngày càng phát triển do cơ chế phân tách hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) và cơ chế đi đồng hóa của hạt năng lượng hoại diệt đối với những hạt năng lượng có sóng điện âm, dương của Vũ trụ.
  • Cội nguồn của năng lượng cấu tạo thành Vũ trụ: sau khi có nhiều hạt năng lượng hoại diệt được sinh ra với số lượng ngày càng lớn, sự di chuyển và tương tác của các hạt năng lượng hoại diệt bắt đầu sinh nhiệt; những hạt sóng sau khi được phân tách từ những hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên), bắt đầu biến đổi thành các mã sóng trí tuệ khác nhau do tốc độ di chuyển tương tác trong môi trường sinh nhiệt mà hình thành ra những hạt năng lượng có sóng điện dương và sóng điện âm. Những hạt năng lượng này có khả năng liên kết dây vì chúng được sinh ra trong môi trường có sóng điện và lại quay tròn, hạt âm thì hút, hạt dương thì tỏa nên chúng liên kết lại với nhau. Sự xuất hiện các hạt năng lượng có sóng điện âm, sóng điện dương sau sự xuất hiện của hạt năng lượng hoại diệt được coi là người em. Những hạt năng lượng có sóng điện âm, dương đầu tiên đó là tín hiệu cho sự hình thành của Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Nơi tồn tại của năng lượng hoại diệt: khi Vũ trụ rộng lớn như ngày nay, không gian năng lượng hoại diệt bao phủ bên ngoài tinh cầu Vũ trụ, chúng rộng lớn vô cùng, vô tận; bên trong Vũ trụ, sự xuất hiện, hiệu hữu của vô số những hố đen (khoa học hiện nay đang gọi) chính là những cơn bão của năng lượng hoại diệt đang di chuyển để phá hủy cấu trúc của Vũ trụ, biến những nơi chúng đi qua chuyển hóa thành năng lượng hoại diệt như chúng.

III.   Cấu tạo của hạt năng lượng hoại diệt

Cấu tạo của hạt năng lượng hoại diệt bao gồm 3 phần: sợi mã sóng trí tuệ màu xanh nõn chuối, trạng thái năng lượng màu nâu và hình tướng hạt năng lượng hình elip:

  • Phần đầu tiên (1) như trong hình là sợi mã sóng trí tuệ. Sợi mã sóng trí tuệ là điểm khởi sinh và chuyển hóa thành hạt năng lượng hoại diệt từ hạt sóng xanh nõn chuối. Nếu không có sợi mã sóng trí tuệ thì sẽ không có hình tướng và trạng thái năng lượng của hạt năng lượng hoại diệt. Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng hoại diệt được sinh ra do sự phân tách của hạt sóng tổ tiên trong môi trường trung tính và quá trình những hạt năng lượng hoại diệt đi đồng hóa năng lượng, vật chất trong Vũ trụ. Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng hoại diệt có màu xanh nõn chuối.

Hình: Cấu tạo hạt năng lượng hoại diệt

  • Phần thứ hai (2) như trong hình là lượng trạng thái năng lượng của hạt năng lượng hoại diệt. Trạng thái năng lượng trong hạt năng lượng hoại diệt là màu nâu, màu nâu chính là do bị thối hóa trạng thái năng lượng của các hạt năng lượng hoại diệt. Nguyên nhân của việc thối hóa trạng thái năng lượng là vì hạt năng lượng hoại diệt được sinh ra từ hạt sóng xanh trong môi trường trung tính, không có quay tròn nên không có cơ chế liên kết dây để tuần hoàn sóng điện, lại do hạt sóng xanh chưa chuyển hóa hoàn chỉnh nên nhiệt lượng bị sinh phát ra quá nhanh khi hạt di chuyển.
  • Phần thứ ba (3) như trong hình là hình tướng của hạt năng lượng hoại diệt. Hình tướng hạt năng lượng hoại diệt là hình elip, nó cũng giống với hình của năm nhóm hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành Vũ trụ.

Như vậy, ta thấy cấu tạo của hạt năng lượng hoại diệt gồm 3 phần, đó là bản chất Tam hợp hạt năng lượng mà thành. Sự khác biệt so với cấu tạo chung của hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành Vũ trụ là sợi mã sóng trí tuệ có màu xanh nõn chuối không đồng nhất với trạng thái năng lượng màu nâu.

IV.  Bản chất của hạt năng lượng hoại diệt

Cấu tạo sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng hoại diệt giống hệt với cấu tạo sợi mã sóng trí tuệ chung của hạt năng lượng tận cùng, đó là có có 3 điểm và 2 đoạn trong sợi mã sóng trí tuệ.

Điểm hệ tư tưởng là điểm (2) trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng hoại diệt to hơn rất nhiều so với các loại hạt năng lượng tận cùng khác vì hạt sóng xanh chưa chuyển hóa hoàn toàn. Điểm số (2) này dễ dàng bị kích nổ gây hủy diệt chính hạt năng lượng hoại diệt khi bị kích thích bởi nhiệt lượng dương. Điểm hệ tư tưởng trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt chính là trung tâm điều hành hạt năng lượng hoại diệt bằng việc phát ra sóng thu và phát tín hiệu ở điểm (1) và điểm (3) để tương tác, di chuyển mà không có liên kết dây với các hạt năng lượng hoại diệt khác.

Hình: Đặc tính sóng điện của hạt năng lượng hoại diệt

 Đặc tính sóng điện của hạt năng lượng hoại diệt là sóng điện trung tính, cả 3 điểm của sợi mã sóng trí tuệ đều nằm trên đường trung tính. Hạt năng lượng hoại diệt không mang sóng điện âm cũng không mang sóng điện dương. Sóng điện trung tính của hạt năng lượng hoại diệt có sức phá hủy vô cùng lớn, thậm chí nó có thể hủy diệt cả Vũ trụ. Tuy nhiên, tại điểm số 2 trong sợi mã sóng trí tuệ của năng lượng hoại diệt do chưa giải phóng hết nhiệt và vẫn còn là hạt sóng xanh, nếu kích nổ được sẽ tạo ra dinh dưỡng và nhiệt dương giúp ích cho sự phát triển của Vũ trụ và Tuệ linh.

Hạt năng lượng hoại diệt do không có liên kết dây với nhau để nâng cấp thành các cấu trúc vật chất lớn hơn, nên chúng tồn tại trong sự độc lập với nhau. Do không có liên kết dây để tuần hoàn trao đổi sóng điện, hạt sóng xanh lại chưa chuyển hóa hoàn toàn nên trạng thái năng lượng bị sinh ra không tuần hoàn được, điều này khiến cho hạt năng lượng hoại diệt phải tìm năng lượng âm để xả bỏ nhiệt lượng dư thừa trong hạt. Chính vì vậy mà năng lượng hoại diệt có bản chất là đi phân rã, đi đồng hóa các năng lượng, các nhóm vật chất trong Vũ trụ để cứu sống chính nó.

Môi trường tồn tại của hạt năng lượng hoại diệt là môi trường trung tính không có sóng điện. Bên ngoài không gian tinh cầu Vũ trụ chính là môi trường trung tính và dạng sống năng lượng hoại diệt đang tồn tại, phát triển. Ngoài ra, bên trong Vũ trụ có vô số cơn bão năng lượng hoại diệt cùng với đó là môi trường sóng điện trung tính để chúng tồn tại và đi truyền xả sóng điện dư thừa sang các cấu trúc vật chất của Vũ trụ. Năng lượng hoại diệt rất thích môi trường sóng điện âm, bởi môi trường sóng điện âm là chất dẫn cho năng lượng hoại diệt đi vào để được làm mát và truyền xả sóng điện dư thừa trong chúng. Khi năng lượng hoại diệt di chuyển nhiều hoặc gặp môi trường sóng điện dương sẽ bị sinh nhiệt nhanh và dễ bị kích nổ, do đó khi gặp được môi trường sóng điện âm là chúng sẽ được cứu khỏi sự kích nổ, đồng thời lại còn xả được sóng điện dư thừa trong hạt sang các cấu trúc có năng lượng đa âm.

Sức mạnh của năng lượng hoại diệt chính là môi trường sóng điện trung tính và môi trường sóng điện âm. Khi có rung động bởi sóng điện âm trong các hạt năng lượng âm của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người, sẽ khiến cho các hạt năng lượng hoại diệt di chuyển tập trung vào đó để xả sóng điện dư thừa. Chính sức mạnh này mà chúng đã tạo ra vô số hố đen (cơn bão năng lượng hoại diệt) bên trong Vũ trụ. Vũ trụ tuy có năng lượng bảo vệ, nhưng trong năng lượng của Vũ trụ vẫn có những hạt năng lượng mang sóng điện âm, nên đó là chất dẫn để năng lượng hoại diệt di chuyển vào Vũ trụ. Năng lượng hoại diệt vì không có liên kết dây để nâng cấp thành cấu trúc vật chất lớn hơn, nên những hạt năng lượng hoại diệt tận cùng này dễ dàng di chuyển siêu tốc độ trong cấu trúc nền của Vũ trụ mà không có lực ma sát nào cản trở. Hạt năng lượng hoại diệt là hạt tận cùng, nó nhỏ hơn nhiều so với hạt năng lượng tổng hợp trong cấu trúc nền của Vũ trụ, điều này khiến cho hạt hoại diệt di chuyển rất dễ dàng và siêu tốc độ.

Điểm yếu của năng lượng hoại diệt chính là môi trường sóng điện dương. Khi những hạt năng lượng hoại diệt gặp môi trường năng lượng sóng điện dương lớn thì chúng sẽ bị thiêu đốt và kích nổ để chuyển hóa thành nhiên liệu gia tăng quá trình phân tách của năm nhóm hạt năng lượng phát triển Vũ trụ. Điểm yếu nữa của năng lượng hoại diệt, chính là điểm hệ tư tưởng trong mã sóng trí tuệ của chúng, khi các hạt năng lượng hoại diệt bị nén lại do mật độ lớn, chúng sẽ sinh nhiệt và kích nổ ở điểm hệ tư tưởng trong sợi mã sóng trí tuệ, tạo thành vụ nổ dây chuyền hạt năng lượng hoại diệt. Nguyên nhân nổ là vì chúng không có liên kết dây với nhau, do đó không truyền tải giải phóng được sóng điện trung tính bị quá tải, nên dẫn đến nổ gây hủy diệt chúng. Khi bị nổ, chúng sẽ chuyển hóa thành nhiên liệu gia tăng quá trình phân tách của năm nhóm hạt năng lượng phát triển Vũ trụ. Khi không gian hạt năng lượng hoại diệt dày đặc, độ nén lớn sẽ gây ra nổ dây chuyền trên toàn bộ không gian vô cùng, vô tận, sẽ khiến cho năng lượng hoại diệt không còn tồn tại, Vũ trụ cũng sẽ hết nguồn năng lượng cung cấp cho sự phát triển, khi đó, Vũ trụ cũng sẽ hoại diệt theo.

Năng lượng hoại diệt vừa là mối đe dọa hoại diệt Vũ trụ, Tuệ linh và con người, vừa là nguồn cung cấp năng lượng và dinh dưỡng vô cùng, vô tận để Vũ trụ, Tuệ linh, con người tồn tại và phát triển. Vấn đề là Tuệ linh và con người phải khắc chế được sự hoại diệt và khai thác lợi ích từ năng lượng hoại diệt cho Vũ trụ, Tuệ linh và con người được phát triển bền vững. Dựa trên thấu hiểu bản chất của hạt năng lượng hoại diệt, đã có Tuệ linh và chân tu ở nhân gian vận hành, chuyển hóa được năng lượng hoại diệt để chuyển hóa được Trụ linh thành bộ lọc sản sinh ra các siêu hạt năng lượng mới. Điều này tạo ra nguồn siêu năng lượng vô tận để bảo vệ, phát triển bền vững vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh, con người và cả dạng sống năng lượng hoại diệt.

***************

 

Rate this post

Bài viết liên quan