Bài 1: Khái niệm về hạt năng lượng tận cùng – hạt Nhân quả

GIỚI THIỆU: 

Trong toàn bộ hệ thống tri thức của hai Chân lý (Vạn vật và Giác ngộ): cuốn sách “Hai Chân Lý Với Bát Không Hoàn Đạo” và “Thực Hành Sản Sinh Hạt Năng Lượng” là lý luận biện chứng, là phương pháp khoa học giải mã về cội nguồn, bản chất, phương pháp để đắc được Đạo hợp nhất của Vũ trụ; cuốn “Hạt Năng Lượng Tận Cùng Và Những Bản Chất, Cơ Chế Vận Hành Vũ Trụ” là trí tuệ siêu việt, là cơ chế vận hành của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Thấu hiểu toàn bộ trí tuệ siêu việt và cơ chế vận hành đó, Tuệ linh và con người sẽ thấy được giá trị kỳ diệu của hai Chân lý.

Trí tuệ siêu việt và cơ chế vận hành của hai Chân lý chính là bản chất về hạt năng lượng tận cùng (hạt Nhân quả), là bản chất Tam hợp vạn vật, là cơ chế Quay tròn, là cơ chế Phân tách và liên kết dây, là bản chất thông tin, là bản chất sự sống và cái chết, là quy luật tự nhiên, là cơ chế Chuyển sinh. Có thể thấy rằng, tất cả trí tuệ siêu việt của hai Chân lý đều nằm trong hạt năng lượng tận cùng (hạt Nhân quả) với cơ chế vận hành trong các điều kiện môi trường sóng điện khác nhau. Điều này đã tạo thành sự phát triển kỳ diệu của Vũ trụ với vô số các dạng sống, tạo ra con đường chuyển sinh bền vững cho tất cả vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, đặc biệt là dạng sống Tuệ linh.

Cuốn “Hạt Năng Lượng Tận Cùng Và Những Bản Chất, Cơ Chế Vận Hành Vũ Trụ” bao gồm những nội dung sau:

  • Hạt năng lượng tận cùng – Hạt Nhân quả;
  • Cơ chế Phân tách và liên kết dây;
  • Bản chất Tam hợp;
  • Cơ chế Quay tròn;
  • Bản chất thông tin;
  • Bản chất sự sống, cái chết và quy luật tự nhiên;
  • Cơ chế Chuyển

***************

Hạt năng lượng tận cùng hay còn gọi là hạt Nhân quả, là hạt cơ bản tận cùng cấu tạo nên vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Nó là hạt tận cùng vì được sinh ra bởi sợi mã sóng trí tuệ. Thấy được điểm khởi sinh ra hạt năng lượng và cấu tạo của hạt thì đó là hạt cơ bản tận cùng. Đặc biệt, trước thời điểm khởi sinh ra nó, nó chưa phải là hạt năng lượng tận cùng.

I.   Năng lượng là gì?

“Năng lượng là sự vận động của lượng trạng thái (sóng

điện) được sinh phát ra bởi mã sóng trí tuệ”.

Trong khái niệm về năng lượng, ta thấy có 3 yếu tố:

  • Yếu tố đầu tiên: năng lượng được sinh ra từ mã sóng trí tuệ. Vậy mã sóng trí tuệ được sinh ra từ đâu? Mã sóng trí tuệ được sinh ra do hạt sóng tổ tiên, hoặc quá trình tương tác giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, Tuệ linh, con người, giữa các năng lượng mà sinh ra.
  • Yếu tố thứ hai: năng lượng là lượng trạng thái. Lượng trạng thái hay còn gọi là sóng điện, nó là khối lượng của năng lượng, nó có thể mạnh hay yếu, nặng hay nhẹ, đủ lực để chuyển hóa hay chưa đủ lực để chuyển hóa.
  • Yếu tố thứ 3: năng lượng là sự vận động. Năng lượng luôn luôn vận động, không thể không vận động, nó vận động nội tại bên trong và vận động tương tác ra bên ngoài của chỉnh thể.

Như vậy, trong khái niệm về năng lượng đã cho thấy sự biện chứng logic của năng lượng bởi 3 yếu tố: mã sóng trí tuệ tạo ra lượng trạng thái năng lượng (sóng điện) và nó luôn luôn vận động. Ba yếu tố này chính là tam hợp năng lượng trong bản chất Tam hợp: mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng và hình tướng.

II.  Hạt năng lượng tận cùng là gì?

“Hạt năng lượng tận cùng là sự vận động của lượng trạng thái (sóng điện) trong hạt tận cùng, được sinh ra bởi một sợi mã sóng trí tuệ”.

Như vậy, trong khái niệm hạt năng lượng tận cùng cũng có 3 yếu tố như khái niệm về năng lượng. Nó cũng là bản chất Tam hợp cấu tạo thành hạt năng lượng tận cùng: một sợi mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng (sóng điện) và hình tướng hạt năng lượng tận cùng.

III. Hạt Nhân quả

Hạt Nhân quả chính là hạt năng lượng tận cùng. Gọi là hạt Nhân quả vì hạt được cấu tạo thành và lưu giữ toàn bộ thông tin, hình ảnh của quá trình tương tác, rung động sinh khởi, gieo duyên, hành động, kết quả hành động của vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Như vậy, hạt Nhân quả chính là hạt năng lượng tận cùng. Trong hạt Nhân quả lưu giữ toàn bộ thông tin của quá trình các chỉnh thể từ tương tác cho đến kết thúc hành động để tạo ra hạt. Hạt Nhân quả lưu giữ được thông tin là vì trong hạt có sợi mã sóng trí tuệ. Sợi mã sóng trí tuệ đã mã hóa được toàn bộ thông tin của các chỉnh thể và môi trường sóng điện trong quá trình tương tác tạo ra hạt.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan