Bài 3: Cấu tạo và đặc điểm chung của sợi mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành Vũ trụ

Bí mật của hạt năng lượng tận cùng chính là sợi mã sóng trí tuệ. Do đó, khi giải mã được cấu tạo và đặc điểm của sợi mã sóng trí tuệ, chúng ta sẽ thấu hiểu được bí mật của hạt năng lượng tận cùng.

I.    Cấu tạo chung của sợi mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng tận cùng

Cấu tạo chung của sợi mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng tận cùng gồm 3 điểm và 2 đoạn.

1.   Sợi mã sóng trí tuệ được cấu tạo bởi 3 điểm

Điểm đầu tiên (1) trong sợi mã sóng trí tuệ là điểm khởi đầu của mã sóng rung động. Điểm khởi đầu của mã sóng rung động được hình thành do giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, Tuệ linh, con người bắt đầu sinh khởi sự tương tác. Điểm đầu trong sợi mã sóng trí tuệ của một hạt năng lượng là điểm thu sóng kết nối với điểm kết thúc trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng khác.

Điểm thứ hai (2) trong sợi mã sóng trí tuệ là hệ tư tưởng của sợi mã sóng trí tuệ, cũng là điểm khởi đầu của quá trình ngoại hành. Tại điểm hệ tư tưởng này có chứa đựng lực đẩy, lực sinh phát giúp cho toàn bộ sợi mã sóng trí tuệ tỏa ra trạng thái năng lượng trong hạt.

Điểm thứ ba (3) trong sợi mã sóng trí tuệ là điểm kết thúc của sợi mã sóng trí tuệ. Điểm này chính là điểm kết thúc hành động của sự tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, Tuệ linh, con người để hình thành hoàn chỉnh sợi mã sóng trí tuệ và hạt năng lượng. Tại điểm kết thúc trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt, chính là điểm phát sóng để liên kết đến điểm đầu trong sợi mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng khác.

Cấu tạo của sợi mã sóng trí tuệ t

Hình: Cấu tạo của sợi mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng tận cùng

2.  Sợi mã sóng trí tuệ được chia làm 2 đoạn

Đoạn từ điểm (1) đến điểm (2) trong sợi mã sóng trí tuệ là đoạn mã sóng rung động. Mã sóng rung động trong hạt năng lượng được tạo ra bởi sự tương tác giữa con người với nhau, giữa các Tuệ linh với nhau, giữa vạn vật với nhau được gọi là nội hành (quá trình suy nghĩ) và kết tụ được hệ tư tưởng cho ngoại hành.

Đoạn từ điểm (2) đến điểm (3) trong sợi mã sóng trí tuệ là đoạn sợi trí tuệ. Sợi trí tuệ trong hạt năng lượng chính là quá trình ngoại hành (hành động tương tác với nhau, chuyển hóa năng lượng) giữa con người với con người, giữa Tuệ linh với Tuệ linh, giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng với nhau. Tại điểm số 2 trong sợi trí tuệ sinh phát ra sóng điện (trạng thái năng lượng có màu sắc) cho toàn bộ hạt.

Khi sợi mã sóng rung động ở đoạn từ điểm (1) đến điểm (2) được hình thành, chính là quá trình mô phỏng được hình tướng của hạt; sợi trí tuệ được hoàn chỉnh từ điểm (2) đến điểm (3) thì hình tướng của hạt sẽ hình thành hoàn chỉnh. Nếu không hình thành đoạn sợi trí tuệ ở đoạn từ điểm

(2) đến điểm (3) thì đoạn mã sóng rung động sẽ tự tan biến, khi đó hình tướng của hạt cũng tan biến theo.

II.   Đặc điểm chung của sợi mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng tận cùng

Vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người có vô lượng sợi mã sóng trí tuệ cấu tạo thành. Mỗi một sợi mã sóng trí tuệ cấu tạo thành một hạt năng lượng tận cùng, các hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành các cấu trúc vật chất từ nhỏ tới lớn. Các cấu trúc vật chất lại có từ mức độ giản đơn cho tới phức tạp và siêu phức tạp. Như vậy, trong và ngoài Vũ trụ là vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có mức độ giản đơn và phức tạp khác nhau.

Tất cả vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người đều được cấu tạo từ tổ hợp liên kết phức tạp của các sợi mã sóng trí tuệ.

Tổ hợp liên kết phức tạp của các sợi mã sóng trí tuệ giản đơn sẽ cấu tạo thành vật chất giản đơn, đó là vật chất mà con người quan sát được bằng mắt thường: đất, cát, nước, cỏ, cây, sông, núi, biển, Trái đất, các hành tinh, dải thiên hà, thân tướng con vật, con người…

Tổ hợp liên kết phức tạp của các sợi mã sóng trí tuệ phức tạp sẽ cấu tạo thành những năng lượng vận hành sự sống, tồn tại, và phát triển vạn vật Vũ trụ. Mắt thường và phương tiện khoa học chưa thể đo đạc hay thấy được.

Tổ hợp liên kết phức tạp của các sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp sẽ cấu tạo thành các Tuệ linh (một dạng sống như con người, nhưng không tồn tại ở thể vật chất như con người), Tâm (Tuệ linh an trụ bên trong) của con người. Sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp cũng tạo ra siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly, siêu năng lượng màu vàng óng ánh để bảo vệ, duy trì sự phát triển bền vững của Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Con người và khoa học kỹ thuật hiện nay chưa đủ hiện đại để đo, quan sát được các siêu năng lượng cũng như các hình tướng được cấu tạo từ tổ hợp sợi mã sóng trí tuệ này.

Sự giản đơn cho tới siêu phức tạp của các sợi mã sóng trí tuệ sẽ tạo ra trạng thái năng lượng của các hạt năng lượng khác nhau: sợi mã sóng trí tuệ giản đơn sẽ tạo ra trạng thái năng lượng ở mức nhẹ và giản đơn; sợi mã sóng trí tuệ phức tạp sẽ tạo ra trạng thái năng lượng ở mức mạnh và phức tạp; sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp sẽ tạo ra trạng thái năng lượng ở mức siêu mạnh và siêu phức tạp.

Mỗi một sợi mã sóng trí tuệ chính là một lượng sóng điện âm hay dương hoặc trung tính. Khi các sợi mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng liên kết với nhau sẽ tạo ra sự lưu thông của sóng điện giữa các sợi mã sóng trí tuệ trong các hạt năng lượng, trong cấu trúc vật chất.

Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng luôn vận động bởi sự điều hành của 3 điểm trong sợi mã sóng trí tuệ (điểm thu sóng, điểm hệ tư tưởng, điểm phát sóng). Vì sợi mã sóng trí tuệ luôn luôn vận động nên bản chất của hạt năng lượng cũng luôn luôn vận động.

Sợi mã sóng trí tuệ lưu giữ, mã hóa toàn bộ thông tin, hình ảnh của quá trình tương tác, rung động, hành động của các chỉnh thể sinh ra nó trong môi trường có sóng điện hoặc không có sóng điện. Điều này cho thấy, sợi mã sóng trí tuệ là sợi chứa đựng và lưu giữ thông tin.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan