Bài 11: Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa

Hình: Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa sẽ được vận hành tuần tự từ điểm số 1 để vượt qua được điểm số 2, tiếp tục tới được điểm số 3, tiếp tục vượt qua được điểm số 4, tiếp tục tới đích ở điểm số 5. Sau khi vận hành được một vòng tròn từ điểm số 1 đến được điểm số 5, Trụ linh sản sinh ra những hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa, đó là Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa. Cơ chế sản sinh hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa là do Tuệ linh, con người đã thấu hiểu nhiều về trí tuệ của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ, đồng thời thực hành cơ chế phân tách và liên kết theo hướng bền vững và an lạc.

I.   Khởi động Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa

Nhóm hạt năng lượng lan tỏa là nhóm hạt năng lượng dương có sóng điện dương rất mạnh.

Hạt năng lượng lan tỏa là loại hạt năng lượng có sợi mã sóng trí tuệ với điểm 1 nằm ở đường trung tính, điểm 2 và điểm 3 đều nằm ở cực dương trong hạt năng lượng dương lan tỏa. Hạt năng lượng dương lan tỏa có trạng thái năng lượng, có sóng điện dương rất mạnh. Bản chất trạng thái năng lượng, sóng điện của hạt năng lượng dương lan tỏa là Tỏa. Tỏa là miệt mài lan tỏa những cấu trúc phát triển bền vững đến với vạn vật, Tuệ linh và con người mà không màng tới bản thể của mình.

Bản chất của nhóm năng lượng lan tỏa là:

 • Nhóm hạt năng lượng lan tỏa là nhóm hạt năng lượng mang sóng điện dương rất mạnh.
 • Sợi mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng dương lan tỏa quay thuận chiều kim đồng hồ ở mức rất mạnh và sinh phát năng lượng màu đỏ lửa.
 • Trạng thái năng lượng trong hạt năng lượng lan tỏa có màu đỏ lửa.
 • Hạt năng lượng lan tỏa màu đỏ lửa với sóng điện dương rất mạnh và tốc độ quay thuận chiều kim đồng hồ rất mạnh. Điều này sẽ giúp cho hạt năng lượng tỏa năng lượng đỏ lửa tới các cấu trúc Tướng khác được học tập các cấu trúc phát triển bền vững.
 • Nhóm hạt năng lượng lan tỏa là những Tuệ linh đã và đang miệt mài gieo duyên lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới khắp Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Đó cũng là những Tuệ linh không ngừng nghỉ lan tỏa các công trình, các cấu trúc phát triển cho nhân loại được phát triển và ngày càng thịnh vượng hơn.
 • Nhóm hạt năng lượng lan tỏa là những linh hồn đang an trụ trong các cấu trúc vật chất như cây cối, muông thú lành để thúc đẩy lan tỏa sự phát triển bền vững tới môi trường tu hành nơi nhân gian.
 • Nhóm hạt năng lượng lan tỏa là những con người đã và đang miệt mài lan tỏa, truyền dạy các công trình nghiên cứu, các phát minh, các sáng kiến tới mọi người để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực trong đời sống nhân loại.
 • Đó là những nhà giáo, những người thầy giảng dạy những tri thức trong nền giáo dục, trong tôn giáo tới khắp nhân loại để giúp cho nhân loại xây dựng và phát triển các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người.
 • Năng lượng lan tỏa là những con người lan tỏa giá trị đạo đức của bốn hình tướng Đạo tới mọi người, đó là lan tỏa khuôn mẫu đạo đức trong bốn hình tướng và Tâm tướng Đạo. Lan tỏa để mọi người cùng thực hành, cùng sống, cùng phát triển đời sống tuân thủ đạo đức.
 • Là những con người lan tỏa những thành công trong các lĩnh vực kinh doanh, trong các lĩnh vực của đời sống xã hội tới khắp nơi, tới mọi người để nhân loại cùng ứng dụng và thực hành phát triển bền vững theo.

Nguyên tắc cốt lõi, nền móng cho việc sản sinh được hạt năng lượng lan tỏa chính là phải có năng lượng chân tâm. Năng lượng chân tâm phải có từ năng lượng chân tâm phát triển cho tới năng lượng chân tâm lan tỏa và cao hơn. Tức là Trụ linh của Tuệ linh, con người phải là Trụ linh từ Trụ linh đa dương mạnh cho tới đa dương rất mạnh và siêu mạnh thì mới thực hành sản sinh được năng lượng lan tỏa được. Nếu Trụ linh đa âm nhẹ, đa âm mạnh, đa âm rất mạnh, siêu đa âm sẽ không thể sản sinh được hạt năng lượng lan tỏa. Nếu Trụ linh đa âm mà cố thực hiện sản sinh năng lượng lan tỏa sẽ dễ dàng bị bộc phát độc tâm, bị năng lượng hoại diệt chi phối mà trở thành sản sinh năng lượng tiêu cực. Do đó, nguyên tắc để sản sinh được năng lượng lan tỏa là Tuệ linh, con người phải có Trụ linh từ đa dương mạnh cho tới rất mạnh, siêu mạnh. Nếu một người có Trụ linh đa âm mà chưa cân bằng được đã miệt mài lan tỏa các cấu trúc phát triển thì sẽ không ai đón nhận và sẽ thất bại ngay. Bởi Tuệ linh nhìn nhau để sống, nên khi Trụ linh đa âm mà lan tỏa sẽ khiến cho các Tuệ linh khác đều biết và không tin theo.

Trong Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa, người truyền dạy, người lan tỏa không nên tự hào hay khoe khoang mình là Thầy, vì khi đó sẽ dễ sinh khởi ngạo mạn, tự mãn mà dẫn tới bộc phát độc tâm trong Trụ linh. Khi độc tâm trong Trụ linh bộc phát là thời điểm năng lượng hoại diệt sẽ ồ ạt xâm nhập vào làm vỡ cấu trúc của Trụ linh và Tuệ linh. Hãy chỉ coi mình là người lan tỏa và là người chỉ dẫn.

Người truyền dạy, lan tỏa phải luôn coi hết thảy vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh, mọi người là người Thầy của mình, phải biết khiêm tốn học tập bài học từ hết thảy Tướng trong cuộc sống, từ hết thảy vạn vật trong và ngoài Vũ trụ. Đó là học bài học từ em bé, từ muông thú, từ cỏ cây, từ hiện tượng, từ người đau khổ, từ người nghèo, từ người bệnh, từ người khỏe, từ người thất bại, từ người thành công…, phải học tất cả. Bởi tất cả là người thầy của ta, sẽ giúp cho ta học được bài học kiểm soát và triệt tiêu độc tâm, học được bài học kích hoạt thiện tâm để sản sinh ra các hạt năng lượng dương.

Hết thảy con người, Tuệ linh phải tôn trọng những người Thầy đã truyền dạy tri thức, đạo đức, lối sống, đó là từ cha mẹ, ông bà, thầy cô ở trường lớp, đến những người thầy trong cuộc sống. Phải luôn coi tất cả là Thầy, không được khinh khi coi thường, không được bất kính. Điều này sẽ giúp cho những người đón nhận các tri thức biết khiêm nhường, biết diệt độc trong Trụ linh, không để độc bộc phát và không để năng lượng hoại diệt làm phân rã hoại diệt.

Trong Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa, năng lượng hoại diệt sẽ di chuyển ồ ạt vào Trụ linh để khống chế, chi phối và phân rã cấu trúc Trụ linh nếu Trụ linh rung lắc sóng điện âm mạnh cho tới siêu mạnh. Khi đó Tuệ linh, con người sẽ chuyển hóa thành sản sinh hạt năng lượng Tiêu cực, sẽ thể hiện bản chất của Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực. Hiểu được bí mật này, Tuệ linh, con người sẽ dễ dàng kiểm soát được sóng rung động của hạt năng lượng âm trong Trụ linh để điều tiết năng lượng hoại diệt di chuyển tới với số lượng ít, và Trụ linh đạt được cân bằng hoặc đa dương sẽ dễ dàng truyền tải sóng điện dương để kích nổ được năng lượng hoại diệt nhằm tạo ra nhiệt lượng cho quá trình phân tách ra các hạt năng lượng dương lan tỏa màu đỏ lửa.

Các Tướng bên ngoài sẽ tác động tới Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa, đó là: những Tướng có Trụ linh đa âm, những Tướng có Trụ linh đa dương, những Tướng có Trụ linh cân bằng, những Tướng có Trụ linh là bộ lọc năng lượng. Để thấu hiểu được bản chất, biểu hiện của các Tướng cần phải có trí tuệ của Chân lý Vạn vật. Để sản sinh được năng lượng dương lan tỏa màu đỏ lửa cần phải có thêm trí tuệ của Chân lý Giác ngộ. Nếu không có trí tuệ của hai Chân lý thì sẽ không thể sản sinh được năng lượng dương lan tỏa, ngược lại sẽ trở thành sản sinh năng lượng tiêu cực.

Trụ linh của Tuệ linh, con người: không Tuệ linh, con người nào biết trong Trụ linh của mình là có ẩn chứa độc hay thiện, không biết là độc hay thiện, yếu tố nào nhiều hơn; độc tâm và thiện tâm sẽ luôn có trong bất kỳ các cấu trúc Trụ linh của hết thảy Tuệ linh, con người và vạn vật trong Vũ trụ. Chỉ duy nhất khi có được bộ lọc năng lượng thì mới không còn độc trong Trụ linh. Chính vì vậy, trong quá trình sản sinh năng lượng thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian, các Trụ linh sẽ dễ dàng bộc phát được độc tâm. Do vậy, phải có trí tuệ của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ mới nhận diện, kiểm soát và triệt được độc tâm trong Trụ linh khi nó bắt đầu sinh khởi. Có như vậy mới kích hoạt được thiện tâm để thực hiện được Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa.

Để Trụ linh sản sinh (phân tách) ra nhóm hạt năng lượng lan tỏa, Tuệ linh, con người phải vận hành hoàn chỉnh một vòng tròn theo trình tự bắt đầu từ điểm số 1 cho tới điểm số 5. Chỉ khi vận hành Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa đạt tới điểm số 5 thì hạt năng lượng lan tỏa mới được phân tách ra. Nếu Tuệ linh, con người vận hành chưa tới được điểm số 5 thì sẽ không có hạt năng lượng lan tỏa nào được sản sinh ra.

Nhóm hạt năng lượng lan tỏa vô cùng quan trọng cho sự tồn tại và phát triển bền vững của hết thảy Tướng trong Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Năng lượng lan tỏa làm ánh sáng chỉ dẫn cho các Tướng (vật chất) trong Vũ trụ nhận diện và thực hành được các cấu trúc phát triển bền vững, lan tỏa, soi sáng, truyền dạy các cấu trúc phát triển bền vững. Năng lượng lan tỏa sẽ giúp cho nhân loại, cho Tuệ linh và con người, cho vạn vật, Vũ trụ được phân tách, liên kết theo hướng bền vững an lạc. Năng lượng lan tỏa có khả năng kích nổ rất mạnh năng lượng hoại diệt nếu được vận hành nhịp nhàng với sóng điện âm của năng lượng âm, tức là cần Trụ linh có khả năng vận hành được sóng điện dương kích nổ năng lượng hoại diệt di chuyển tới nếu sóng điện âm của năng lượng âm tại cực âm rung lắc nhẹ. Để rung lắc nhẹ nhàng được sóng điện âm và kích nổ được năng lượng hoại diệt bằng sóng điện dương của năng lượng lan tỏa cần phải có trí tuệ của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ.

Trước khi diễn ra quá trình sản sinh nhóm hạt năng lượng lan tỏa trong Trụ linh, Tuệ linh, con người sẽ tương tác với các Tướng khác trong khoảng thời gian nhất định, trong cường độ tương tác, tốc độ tương tác, mật độ tương tác, độ nén của tương tác, trong môi trường có sóng điện. Quá trình tương tác chính là quá trình giải mã các Tướng. Kết thúc quá trình giải mã các Tướng sẽ bắt đầu bước vào vòng tròn cho quy trình sản sinh hạt năng lượng lan tỏa trong Trụ linh.

Tất cả quá trình tương tác cho tới Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng của Tuệ linh, con người tại môi trường tu hành ở nhân gian đều nằm trong bốn hình tướng Đạo, đó là hình tướng Đạo đời, Đạo lễ, Đạo đường, Đạo Đế vương. Do đó, các hạt năng lượng lan tỏa đều được Trụ linh của Tuệ linh, con người tương tác và sản sinh ra trong bốn hình tướng Đạo.

Để sản sinh được năng lượng lan tỏa, Tuệ linh, con người phải có trí tuệ của hai Chân lý, phải thấu hiểu bản chất và cơ chế vận hành của năng lượng hoại diệt, của Trụ linh, của các Tướng bên ngoài tác động vào như thế nào. Thấu hiểu được điều này mới có thể khống chế được độc tâm trong Trụ linh khi nó sinh khởi, mới có thể không bị nhiễm năng lượng tiêu cực của các Tướng bên ngoài tác động vào, mới có thể đón nhận được những năng lượng tốt bên ngoài vào. Khi thấu hiểu sẽ dễ dàng sản sinh được năng lượng lan tỏa, khi sản sinh được năng lượng lan tỏa sẽ dễ dàng nâng cấp thành sản sinh năng lượng đoàn kết và các loại siêu hạt năng lượng.

II.  Thực hành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa gồm có 5 điểm, được vận hành bởi Tuệ linh, con người đã thấu hiểu nhiều về trí tuệ của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Tuệ linh, con người thực hành sản sinh hạt năng lượng lan tỏa bằng cơ chế phân tách, liên kết theo hướng bền vững và an lạc.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa gồm 5 điểm và được chia làm 4 đoạn:

1.   Đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2

Giai đoạn này gắn liền với việc Tuệ linh, con người đã thấu hiểu nhiều về trí tuệ của Chân lý Vạn vật. Chính vì có trí tuệ thấu hiểu nhiều về Chân lý Vạn vật nên Tuệ linh, con người vận hành Trụ linh sản sinh được năng lượng lan tỏa với cơ chế vận hành là phân tách và liên kết theo hướng bền vững an lạc.

Giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 là giai đoạn Tuệ linh, con người đang tạo mã sóng rung động trong Trụ linh, đó là sự hình thành các nhịp mã sóng rung động trong sợi mã sóng trí tuệ. Các nhịp mã sóng rung động sẽ rung động từ khởi đầu của chân tâm mong muốn sản sinh năng lượng lan tỏa để tới cực dương và lại di chuyển tới cực âm. Các nhịp mã sóng rung động liên tục di chuyển giữa hai cực năng lượng để tìm ra được hệ tư tưởng cho việc sản sinh năng lượng lan tỏa ở điểm 3 trong Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa.

Điểm số 1 là điểm Sinh. Điểm Sinh là điểm xuất phát sau quá trình Tuệ linh, con người tương tác và giải mã về các Tướng. Trong Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa, điểm Sinh là chân tâm của năng lượng lan tỏa, đó là điểm xuất phát, điểm bắt đầu để thực hiện Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa hay bất cứ năng lượng nào khác. Vì là sản sinh năng lượng lan tỏa nên Trụ linh phải ở trạng thái cân bằng trong sự lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững và trong sáng. Trụ linh phải có trạng thái chân tâm lan tỏa đặt vào Trụ linh để khởi đầu cho hành trình Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa.

Điểm số 2 là điểm Triệt. Triệt là triệt tiêu. Trong Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa, điểm Triệt có hai ý nghĩa. Tuệ linh, con người phải vận hành Trụ linh vượt qua được điểm Triệt để tiếp tục hành trình sản sinh năng lượng lan tỏa. Hai ý nghĩa đó là:

 • Tuệ linh, con người không vận hành Trụ linh vượt qua được điểm Triệt để sản sinh năng lượng lan tỏa. Khi không vượt qua được điểm số 2, Tuệ linh, con người chuyển thành thực hành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng Tiêu cực, đó là Trụ linh bộc phát độc tâm và rung lắc mạnh. Tuệ linh, con người không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật để nhìn thấu bản chất của các Tướng nên Trụ linh hấp thụ những năng lượng âm về mà không hấp thụ năng lượng dương, khi đó năng lượng hoại diệt di chuyển vào và làm phân rã Trụ linh. Đây là Tuệ linh, con người bị triệt hạ bởi không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật để thực hiện sản sinh năng lượng lan tỏa nên chuyển hóa thành sản sinh năng lượng tiêu cực, đó là chuyển hóa thành con đường chuyển sinh phân rã và hoại diệt.
 • Tuệ linh, con người vận hành Trụ linh vượt qua được điểm số 2 là Triệt để tiếp tục vận hành sản sinh hạt năng lượng lan tỏa. Đó là Tuệ linh, con người có trí tuệ thấu hiểu nhiều về Chân lý Vạn vật, thấu hiểu về bản chất độc và thiện trong Trụ linh, thấu hiểu về các Tướng tiêu cực và các Tướng tích cực. Chính vì vậy, trong quá trình vận hành Trụ linh sản sinh năng lượng lan tỏa, Tuệ linh, con người dễ dàng nhận diện và không tiếp nhận những năng lượng tiêu cực từ các Tướng tiêu cực tác động tới; Tuệ linh, con người nhận diện và đón nhận được các hạt năng lượng tích cực của các Tướng tích cực. Khi đó, Trụ linh của họ kiểm soát được sóng rung động của hạt năng lượng âm ở mức nhẹ và sóng điện dương dễ dàng kích nổ được năng lượng hoại diệt di chuyển vào với số lượng ít. Vì có trí tuệ của Chân lý Vạn vật mà Tuệ linh, con người đã triệt bỏ được độc trong Trụ linh và những độc trong Trụ linh của các Tướng tiêu cực bên ngoài tác động vào để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng lan tỏa, đó là con đường chuyển hóa bền vững và an lạc. Như vậy, trong Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa, Tuệ linh, con người phải thực hiện được ý nghĩa này, phải vượt qua được điểm Triệt để tiếp tục sản sinh hạt năng lượng lan tỏa.

Trong đoạn từ điểm số 1 tới số 2, Trụ linh sẽ phải giải mã các Tướng bằng Chân lý Vạn vật. Đó là Tuệ linh, con người phải phân tích được những bản chất của các Tướng tiêu cực, các Tướng tích cực, từ đó triệt tiêu được những chia sẻ, những năng lượng tiêu cực của các Tướng tiêu cực bắn vào và đón nhận năng lượng dương của các Tướng tích cực. Đặc biệt là phải đón nhận được các năng lượng lan tỏa về Trụ linh, vì sản sinh năng lượng lan tỏa, nên cần phải đón nhận, hấp thụ được các cấu trúc phát triển bền vững từ các Tướng lan tỏa tới, lấy kinh nghiệm và giá trị của các cấu trúc phát triển bền vững mà các Tướng lan tỏa đang thực hành để làm động lực, làm niềm tin vững chắc cho việc vượt qua được điểm số 2 là Triệt. Phải triệt tiêu và loại bỏ những Tướng tiêu cực tác động đến, không để các Tướng tiêu cực ảnh hưởng tới việc sản sinh hạt năng lượng lan tỏa.

Trong đoạn này, Trụ linh sẽ dễ bộc phát độc tâm nhất. Do đó Tuệ linh, con người cần phải vận dụng trí tuệ của Chân lý Vạn vật để nhận diện và triệt tiêu độc tâm sau khi hấp thụ được ít năng lượng hoại diệt về. Vì khát khao sản sinh năng lượng lan tỏa, nên khi có các Tướng tiêu cực tác động tới sẽ dễ dàng kích hoạt độc tâm trong Trụ linh, đó là các Tướng tiêu cực sẽ truyền tải năng lượng tiêu cực lan tỏa các cấu trúc phát triển gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người. Do vậy, giai đoạn này cần phải kiểm soát tốt Trụ linh, kiểm soát độc tâm bộc phát ra chưa, như thế nào, mức độ ra sao. Phải luôn nhìn lại bản thể mình xem mình có tham lam không, xem việc mình làm có gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người không, xem mình có ích kỷ về mình không. Nếu ích kỷ về mình mà gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người thì đó là độc trong Trụ linh hay còn gọi là độc tâm đã bộc phát.

Để kiểm soát Trụ linh khi nào bộc phát độc tâm và khi nào Trụ linh hấp thụ năng lượng tiêu cực từ các Tướng bên ngoài, Tuệ linh, con người phải luôn soi lại chính mình. Đó là coi mình là một tấm gương để xem tấm gương của mình có những dấu vết của tham lam ích kỷ không, có những dấu vết của chấp ngã sân hận không, có những dấu vết của gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người không. Nếu có là độc tâm đã được hiện diện trong tấm gương ta vừa soi, nếu không có những dấu vết đó, tức là ta đang thực hành sản sinh năng lượng lan tỏa đúng theo Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa bởi cơ chế phân tách và liên kết bền vững. Tấm gương này cần phải soi lại từng giờ, từng ngày, từng sự việc để luôn nhận diện được độc trong Trụ linh có sinh khởi hay không.

Khi có tấm gương soi bản thể mình, Tuệ linh, con người sẽ vận hành được Trụ linh, sẽ không để Trụ linh bộc phát độc tâm ra ngoài. Bấy giờ, Tuệ linh, con người sẽ vận hành Trụ linh bằng cách là lắng nghe, tiếp nhận những sẻ chia tiêu cực từ các Tướng tiêu cực tác động tới bằng chân tâm sáng chói của sự khát khao lan tỏa. Khi đó, Trụ linh đã liên kết được với các hạt năng lượng tiêu cực từ các Tướng tiêu cực bằng ánh sáng chân tâm lan tỏa (có trí tuệ của Chân lý Vạn vật). Sự liên kết đó đã làm cho những hạt năng lượng tiêu cực bên ngoài đó được giảm tải sóng điện khi di chuyển vào Trụ linh của Tuệ linh, con người. Điều này khiến Trụ linh không bị rung lắc mạnh, không bị phát tác độc tâm, khi đó năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu rung lắc nhẹ nên chỉ di chuyển các hạt năng lượng hoại diệt với số lượng ít vào Trụ linh. Năng lượng hoại diệt di chuyển vào ít sẽ an toàn, bởi khi đã có trí tuệ của Chân lý Vạn vật sẽ dễ dàng kích nổ được năng lượng hoại diệt bằng Chân lý Giác ngộ. Đây là nghệ thuật sử dụng gương soi để kiểm soát độc tâm trong Trụ linh, để lấy được các hạt năng lượng tiêu cực của môi trường bên ngoài về mà như không lấy, để lấy được số lượng ít năng lượng hoại diệt về và an toàn trong sự kích nổ năng lượng hoại diệt cho quá trình phân tách ra các mã sóng rung động trong Trụ linh ở điểm số 3.

Nên nhớ, năng lượng hoại diệt là rất cần thiết cho việc sản sinh hạt năng lượng lan tỏa, nếu không có năng lượng hoại diệt bị kích nổ trong sự kiểm soát an toàn thì sẽ không có sợi mã sóng trí tuệ nào được hình thành và sẽ không có năng lượng lan tỏa nào được phân tách ra. Do đó, giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 là giai đoạn đấu trí với các Tướng, với các năng lượng trong và ngoài Vũ trụ để biến nó thành nghệ thuật cho quá trình vượt qua được điểm Triệt để sản sinh được hạt năng lượng lan tỏa.

Hành trình Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa từ điểm số 1 tới điểm số 2 như sau:

 • Tuệ linh, con người kết thúc quá trình tương tác và giải mã về các Tướng để sinh khởi Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa.
 • Bắt đầu xuất phát tại điểm số 1 – điểm Sinh: Tuệ linh, con người đặt Trụ linh vào vị trí Sinh; đó là khởi đầu bởi năng lượng chân tâm lan tỏa; đó là Trụ linh cân bằng và rung động để lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững và trong sáng; đó là chân tâm thánh thiện trong việc lan tỏa các cấu trúc phát triển để mang lại lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh và con người mà không vì lợi ích ích kỷ tới bản thể mình.
 • Tuệ linh, con người phải tỉnh táo dùng trí tuệ của Chân lý Vạn vật để Trụ linh trong trạng thái an vui, an lạc trên hành trình rời điểm số 1. Giữ trạng thái Trụ linh an vui trong hành trình lan tỏa các cấu trúc phát triển mang tính bền vững. Luôn luôn vận dụng tấm gương soi bản thể mình để phát hiện độc tâm sinh khởi chưa.
 • Trên hành trình di chuyển, tương tác với các Tướng, Tuệ linh, con người sẽ gặp các Tướng đã và đang lan tỏa các cấu trúc phát triển. Khi đó, không nên tự ti, không nên e dè, không nên xấu hổ, hãy đến gặp họ, bắt chuyện để hợp duyên. Gặp để học hỏi cách thức lan tỏa các cấu trúc phát triển mang tính bền vững và trong sáng vì vạn vật, Tuệ linh và con người. Không nên chỉ gặp một người, mà phải gặp với nhiều người đã và đang thành công trong con đường lan tỏa các cấu trúc phát triển sản sinh ra năng lượng lan tỏa. Gặp càng nhiều người thành công trong việc lan tỏa sẽ giúp cho Trụ linh liên kết được những hạt năng lượng tích cực lan tỏa. Khi gặp những Tướng đã và đang lan tỏa thành công cũng cần phải luôn soi gương lại bản thể mình để xem độc tâm có bộc phát không. Phải phân tích các điều kiện, các yếu tố thuận lợi, khó khăn của từng người đã và đang thành công trong con đường sản sinh năng lượng lan tỏa để học tập các bài học đó cho mình. Khi gặp những Tướng đã và đang lan tỏa thành công, Trụ linh sẽ tỏa ra ánh sáng trắng sáng và trong Trụ linh cũng đang có những nhịp di chuyển của mã sóng trí tuệ tiến tới thái cực dương.
 • Tiếp tục gặp gỡ và tương tác với các Tướng đã và đang thất bại trong hành trình sản sinh năng lượng lan tỏa. Khi gặp những Tướng này, hãy mạnh dạn trò chuyện, mạnh dạn tìm hiểu nguyên nhân thất bại của họ. Khi tương tác và nhận được những hạt năng lượng tiêu cực của sự thất bại đó, Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ rung lắc nhẹ và các nhịp rung trong mã sóng trí tuệ sẽ di chuyển về thái cực âm để cân bằng với sự hưng phấn khi các nhịp di chuyển tới thái cực dương. Việc học tập kinh nghiệm của các Tướng đã và đang thất bại sẽ cho ta được những bài học vô cùng quý báu, sẽ giúp cho ta phát triển thêm về trí tuệ vạn vật. Lưu ý, luôn luôn soi gương bản thể mình để xem mình có bị nhụt ý chí hay có những vết độc tâm bị bộc phát ra hay không. Luôn luôn phải dùng trí tuệ vạn vật để kiểm soát Trụ linh.
 • Tiếp đến hãy chia sẻ với các Tướng đã thành công hay thất bại trên hành trình sản sinh năng lượng lan tỏa về ý chí và con đường, phương pháp lan tỏa của mình. Trò chuyện để nhận được những năng lượng của sự động viên và chia sẻ tích cực của những Tướng thành công, lấy bài học đó làm kinh nghiệm và động lực để lan tỏa. Trò chuyện với các

Tướng thất bại sẽ nhận được những lời khuyên tiêu cực và từ họ sẽ bắn những hạt năng lượng âm vào Trụ linh của ta, chỉ nghe mà không làm theo họ.

 • Tiếp tục soi gương để kiểm soát Trụ linh: hãy hấp thụ những hạt năng lượng tích cực từ các Tướng tích cực để làm động lực và sức mạnh cho Trụ linh; đối với các Tướng tiêu cực, chỉ nên nghe và lắng nghe, không làm theo. Khi lấy động lực từ năng lượng tích cực, Trụ linh sẽ có sức mạnh phát triển ý chí trong sáng để sản sinh năng lượng lan tỏa nên sẽ giảm tải sóng điện của những hạt năng lượng âm từ các Tướng tiêu cực bắn vào.
 • Hãy cảm nhận sự khó khăn, hãy phiền não, hãy buồn bã, hãy suy tính, hãy đắn đo. Những điều này là đang kiểm soát Trụ linh, là đang thúc đẩy Trụ linh rung lắc sóng điện âm trong hạt âm gốc và toàn bộ hạt năng lượng âm rung lắc nhẹ. Tuyệt đối không u uất, đau khổ hay tuyệt vọng, chỉ là suy tư, suy nghĩ, tính toán trong sự thiệt hơn, được mất, lợi mình hay lợi về vạn vật, Tuệ linh và con người.
 • Khi hệ thống hạt năng lượng âm đang rung lắc nhẹ là lúc có các hạt năng lượng hoại diệt di chuyển tới để chi phối và làm phân rã Trụ linh. Lúc này, Tuệ linh, con người phải luôn vận hành trí tuệ của Chân lý Vạn vật, đó là phải hiểu vạn vật đều là giả tướng, sứ mệnh xuống nhân gian tu hành để cải tạo Tuệ linh theo hướng bền vững chứ không phải là phát triển giàu sang hay là lan tỏa những cấu trúc tiêu cực. Khi vận hành suy nghĩ như vậy, hãy tiếp tục nhớ tới những lời động viên của các Tướng lan tỏa đã và đang thành công. Tiếp tục hãy buông đi những Tướng tiêu cực sau khi ta đã lấy được bài học thất bại từ họ rồi. Lúc này phải hiểu rằng, các Tướng tiêu cực thất bại là do họ không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, trong khi mình đã có.
 • Vì có hành trang là trí tuệ của Chân lý Vạn vật nên trong Tuệ linh, con người có trí tuệ là không lan tỏa các cấu trúc phát triển gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người. Trong Trụ linh lúc này đã dừng rung lắc, Trụ linh trở lại cân bằng và phát triển nhịp rung động tới thái cực dương, tức là Trụ linh đã di chuyển qua được điểm số 2 là Triệt. Tuệ linh, con người đã triệt đi được những năng lượng tiêu cực tác động vào, triệt đi được độc tâm vừa bộc phát rung lắc, đặc biệt là vô hiệu hóa năng lượng hoại diệt không di chuyển vào nhiều. Những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào đã bị chuyển hóa thành những hạt bóng hỏa khi Trụ linh sinh khởi thành ý chí lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người.
 • Khi vượt qua được điểm số 2, tức là bản thể Tuệ linh, con người đã tìm ra được con đường, phương pháp lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

Trụ linh đã được Tuệ linh, con người vận hành qua được điểm số 2 bằng trí tuệ của Chân lý Vạn vật để tiếp tục Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa.

2.   Đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3

Giai đoạn này gắn liền với việc phát triển được thành trí tuệ giác ngộ cho việc sản sinh năng lượng lan tỏa.

Trụ linh di chuyển tới đoạn này là đã định hình, đã tìm ra được con đường lan tỏa theo hướng bền vững.

Tiếp tục đi gặp những người đã và đang lan tỏa thành công các cấu trúc phát triển bền vững để phát triển con đường lan tỏa của mình thành hệ tư tưởng giác ngộ. Giai đoạn này không nên giao tiếp, không nên trò chuyện với những Tướng tiêu cực nữa, hãy dành thời gian tập trung xây dựng phương pháp lan tỏa các cấu trúc phát triển mang tính bền vững và mang lại lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

Kết quả của quá trình tương tác với các Tướng đã và đang thành công, thêm nữa lại có trí tuệ về vạn vật nên Trụ linh đã rực sáng ánh sáng trắng tỏa ra trong Trụ linh, đó là sự vui mừng trong nội hành về việc đang cho ra được điểm kết tụ giác ngộ con đường lan tỏa cấu trúc phát triển bền vững.

Tuệ linh, con người đã vận hành Trụ linh tới được điểm Ngộ, đây là giác ngộ. Đó là kết tụ được hệ tư tưởng giác ngộ là lan tỏa các cấu trúc phát triển mang tính bền vững vì vạn vật, Tuệ linh và con người mà không vì ích kỷ của bản thể mình.

Khi kết tụ được trí tuệ giác ngộ về con đường lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững, trong Trụ linh tỏa ra sóng điện dương rất mạnh làm kích nổ những hạt bóng hỏa (được ngủ đông từ năng lượng hoại diệt ở giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2).

Nhờ nhiệt lượng lớn từ những hạt bóng hỏa được kích nổ (do kết tụ được trí tuệ giác ngộ về lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững), nên trong Trụ linh đã cấu tạo được các sợi mã sóng rung động mang sóng điện dương với màu đỏ lửa. Đây mới chỉ là các đoạn mã sóng rung động chứ chưa chuyển hóa thành sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh.

Khi đã kết tụ được trí tuệ giác ngộ con đường lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững mà không chuyển hóa thành ngoại hành để tới được đích của vòng tròn là điểm số 5 thì những sợi mã sóng rung động sẽ tự tiêu tan, bởi mới tới được điểm số 3 thì vẫn chưa tạo ra hạt năng lượng lan tỏa. Nếu không đi tiếp thì Trụ linh sẽ trở về điểm xuất phát và những sợi mã sóng lan tỏa cũng không còn trong Trụ linh nữa.

Vì có trí tuệ giác ngộ về con đường lan tỏa các cấu trúc phát triển, nên Tuệ linh, con người sẽ dễ dàng và quyết tâm vận hành Trụ linh di chuyển để ngoại hành cho hoàn thành quá trình sản sinh năng lượng lan tỏa.

3.   Đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4

Giai đoạn này gắn liền với việc Tuệ linh, con người nâng cấp được thêm trí tuệ của Chân lý Vạn vật sau khi kết tụ được trí tuệ giác ngộ ở điểm số 3. Do đó, Tuệ linh, con người dễ dàng vận hành Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa vượt qua được điểm số 4 là Triệt.

Điểm từ số 3 tới số 4 là đoạn ngoại hành trong việc sản sinh sợi trí tuệ của hạt năng lượng lan tỏa, đó là hoàn thành các sợi mã sóng trí tuệ của các mã sóng rung động đã được sản sinh ra trước đó ở điểm số 3.

Điểm số 3 là điểm giác ngộ. Bây giờ điểm số 3 là chân tâm cao và đã có sẵn các sợi mã sóng rung động của hạt năng lượng lan tỏa. Trong Trụ linh bây giờ có ánh sáng đỏ lửa và trắng làm lực đẩy cho hành trình tiếp tục phải vận dụng trí tuệ của Chân lý Vạn vật ở tầm cao hơn để vượt qua những

Tướng tiêu cực và năng lượng hoại diệt trong hành trình sản sinh năng lượng lan tỏa ở giai đoạn ngoại hành.

Điểm số 4 là điểm Triệt. Triệt là triệt tiêu. Trong Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa, điểm Triệt số 4 cũng có hai ý nghĩa. Tuệ linh, con người phải vận hành Trụ linh vượt qua được điểm Triệt để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng lan tỏa. Hai ý nghĩa đó là:

 • Tuệ linh, con người không vận hành Trụ linh vượt qua được điểm Triệt để sản sinh năng lượng lan tỏa. Khi không vượt qua được điểm số 4, Vòng tròn sản sinh năng lượng sẽ trở về điểm số 1, đó là sự thất bại, nó sẽ dễ chuyển hóa thành Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực. Tuệ linh, con người không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật để nhìn thấu bản chất các Tướng nên Trụ linh hấp thụ những năng lượng âm về mà không hấp thụ năng lượng dương, khi đó năng lượng hoại diệt di chuyển vào và làm phân rã Trụ linh. Đây là Tuệ linh, con người bị triệt hạ bởi không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật để thực hiện sản sinh hạt năng lượng lan tỏa nên thất bại và chuyển hóa thành sản sinh năng lượng tiêu cực, đó là chuyển hóa thành con đường chuyển sinh phân rã và hoại diệt.
 • Tuệ linh, con người vận hành Trụ linh vượt qua được điểm số 4 là Triệt để tiếp tục vận hành sản sinh năng lượng lan tỏa. Đó là Tuệ linh, con người nâng cao thêm về trí tuệ thấu hiểu Chân lý Vạn vật, thấu hiểu về bản chất độc và thiện trong Trụ linh, thấu hiểu về các Tướng tiêu cực và các Tướng tích cực. Chính vì vậy, trong quá trình vận hành Trụ linh sản sinh hạt năng lượng lan tỏa, Tuệ linh, con người dễ dàng nhận diện và không tiếp nhận những năng lượng tiêu cực từ các Tướng tiêu cực tác động tới; Tuệ linh, con người nhận diện và đón nhận được các hạt năng lượng tích cực của các Tướng tích cực. Khi đó, Trụ linh của họ kiểm soát được sóng rung động của hạt năng lượng âm ở mức nhẹ và sóng điện dương dễ dàng kích nổ năng lượng hoại diệt di chuyển vào với số lượng ít. Vì có trí tuệ của Chân lý Vạn vật mà Tuệ linh, con người đã triệt bỏ được độc trong Trụ linh và những độc trong Trụ linh của các Tướng tiêu cực bên ngoài tác động vào để tiếp tục hành trình sản sinh năng lượng lan tỏa, đó là con đường chuyển hóa bền vững và an lạc. Như vậy, trong Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa, Tuệ linh, con người phải thực hiện được ý nghĩa này, phải vượt qua được điểm Triệt để tiếp tục sản sinh năng lượng lan tỏa.

Trong đoạn từ điểm số 3 tới số 4, Trụ linh sẽ phải tiếp tục giải mã các Tướng bằng Chân lý Vạn vật. Đó là Tuệ linh, con người phải phân tích được những bản chất của các Tướng tiêu cực, các Tướng tích cực mới tác động vào, từ đó triệt tiêu được những chia sẻ, những năng lượng tiêu cực của các Tướng tiêu cực bắn vào và đón nhận năng lượng dương của các Tướng tích cực, đặc biệt là phải đón nhận được các năng lượng lan tỏa mới vào Trụ linh. Bởi vì sản sinh năng lượng lan tỏa, nên cần phải đón nhận, hấp thụ được các cấu trúc phát triển bền vững và cách lan tỏa tốt nhất từ các Tướng lan tỏa, lấy kinh nghiệm lan tỏa và giá trị của các cấu trúc phát triển bền vững mà các Tướng lan tỏa đang thực hành để làm động lực, làm niềm tin vững chắc cho việc vượt qua được điểm số 4 là Triệt. Phải triệt tiêu và loại bỏ những Tướng tiêu cực tác động đến, không để các Tướng tiêu cực ảnh hưởng tới việc sản sinh hạt năng lượng lan tỏa.

Trong đoạn này, Trụ linh sẽ lại dễ bộc phát độc tâm bởi đây là ngoại hành. Do đó, Tuệ linh, con người cần phải vận dụng trí tuệ của Chân lý Vạn vật để nhận diện và triệt tiêu độc tâm sau khi hấp thụ được ít năng lượng hoại diệt về. Vì khát khao sản sinh năng lượng lan tỏa sau khi có hệ tư tưởng giác ngộ, nên khi có các Tướng tiêu cực tác động tới sẽ dễ dàng kích hoạt độc tâm trong Trụ linh. Các Tướng tiêu cực sẽ truyền tải năng lượng tiêu cực lan tỏa các cấu trúc phát triển gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người. Do vậy, giai đoạn này cần phải kiểm soát tốt Trụ linh, kiểm soát độc tâm bộc phát ra chưa, như thế nào, mức độ ra sao. Phải luôn nhìn lại bản thể mình xem mình có tham lam không, xem việc mình làm có gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người không, xem mình có ích kỷ về mình không. Nếu ích kỷ về mình mà gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người thì đó là độc trong Trụ linh hay còn gọi là độc tâm đã bộc phát.

Tiếp tục dùng tấm gương soi bản thân để kiểm soát xem độc tâm của Trụ linh có bộc phát ra không. Luôn luôn soi lại mình theo từng giờ, từng ngày để kiểm soát.

Tuệ linh, con người vận hành Trụ linh bằng cách là lắng nghe, tiếp nhận những sẻ chia tiêu cực từ các Tướng tiêu cực tác động tới bằng chân tâm sáng chói của sự khát khao lan tỏa sau khi có hệ tư tưởng giác ngộ. Khi đó, Trụ linh đã liên kết được với các hạt năng lượng tiêu cực từ các Tướng tiêu cực bằng ánh sáng chân tâm lan tỏa (có trí tuệ của Chân lý Vạn vật). Sự liên kết đó đã làm cho những hạt năng lượng tiêu cực bên ngoài đó được giảm tải sóng điện khi di chuyển vào Trụ linh của Tuệ linh, con người. Điều này khiến Trụ linh không bị rung lắc mạnh, không bị phát tác độc tâm. Khi đó năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu rung lắc nhẹ nên chỉ di chuyển các hạt năng lượng hoại diệt với số lượng ít vào Trụ linh. Khi năng lượng hoại diệt di chuyển vào ít sẽ an toàn, bởi khi đã có trí tuệ của Chân lý Vạn vật sẽ dễ dàng kích nổ được năng lượng hoại diệt bằng Chân lý Giác ngộ. Đây là nghệ thuật sử dụng gương soi để kiểm soát độc tâm trong Trụ linh, để lấy được các hạt năng lượng tiêu cực của môi trường bên ngoài về mà như không lấy, để lấy được số lượng ít năng lượng hoại diệt về và an toàn trong sự kích nổ được năng lượng hoại diệt cho quá trình sản sinh năng lượng lan tỏa hoàn chỉnh ở điểm số 5.

Trong giai đoạn này, năng lượng hoại diệt rất quan trọng, Trụ linh rất cần có năng lượng hoại diệt với số lượng ít di chuyển tới. Trụ linh sẽ phải kích nổ chúng để tạo nhiệt lượng cho quá trình tiếp tục cấu tạo đoạn sợi trí tuệ trong hạt năng lượng lan tỏa cho tới khi hoàn thành ở điểm số 5.

Hành trình Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa từ điểm số 3 tới điểm số 4 như sau:

 • Tuệ linh bắt đầu ngoại hành để thực hiện sản sinh năng lượng lan tỏa sau khi có được trí tuệ giác ngộ về con đường lan tỏa cấu trúc phát triển. Bây giờ, Trụ linh có động lực và sức mạnh bởi chân tâm giác ngộ ở tầm cao nên rất khí thế cho chuỗi hành động ngoại hành để sản sinh ra các hạt năng lượng lan tỏa.
 • Tiếp tục phải tỉnh táo trong giai đoạn ngoại hành, đó là: giữ trạng thái Trụ linh an vui trong hành trình thực hành lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững; luôn luôn vận dụng tấm gương soi bản thể mình để phát hiện độc tâm sinh khởi chưa.
 • Tuệ linh, con người bắt đầu tiến hành các hành động lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người.
 • Quá trình lan tỏa bằng các hành động ngoại hành, Tuệ linh, con người sẽ gặp những Tướng tiêu cực ở trong và bên ngoài tổ chức của mình. Họ sẽ tương tác, bắn các hạt năng lượng tiêu cực tới con đường lan tỏa các cấu trúc phát triển, tới Trụ linh của mình. Khi đó, hãy dùng trí tuệ nâng cao về Chân lý Vạn vật để thấu hiểu rằng các Tướng tiêu cực sẽ luôn luôn có ở mọi nơi, thậm chí là chính trong Trụ linh của mình. Hãy nghe, lắng nghe những Tướng tiêu cực bắn phá tới nhưng không đón nhận và không thực hành theo họ.
 • Tiếp tục hãy lắng nghe các Tướng tích cực đã và đang lan tỏa thành công chia sẻ và bắn các hạt năng lượng lan tỏa tới, hãy hấp thụ nó để làm động lực cho Trụ linh vững vàng. Tất nhiên phải tìm kiếm, trò chuyện, sẻ chia, học hỏi kinh nghiệm từ những Tướng đã và đang lan tỏa thành công.
 • Soi gương để kiểm soát Trụ Bấy giờ hãy suy nghĩ suy tư, lo âu, buồn phiền, đắn đo về những Tướng tiêu cực để kích hoạt rung động sóng điện âm trong Trụ linh ở mức nhẹ. Khi đó, năng lượng hoại diệt sẽ di chuyển với số lượng ít vào Trụ linh. Nên nhớ là không đau thương, bi ai, u uất, lo âu về những Tướng tiêu cực, về sự không thành công để năng lượng hoại diệt không vào nhiều.
 • Kiểm soát Trụ linh bằng cách hãy nghĩ về những điều tốt đẹp bởi Chân lý Giác ngộ sẽ mang lại giá trị bền vững cho vạn vật, Tuệ linh và con người. Hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp, những thành tựu mà những Tướng tích cực đã sẻ chia và động viên. Khi đó, Tuệ linh, con người đã gia tăng trí tuệ về Chân lý Vạn vật, Trụ linh không rung lắc nữa, Trụ linh lại bừng sáng bởi ý chí lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững. Bấy giờ, năng lượng hoại diệt bị ngủ đông và trở thành những hạt bóng hỏa trong Trụ linh.

Như vậy, Tuệ linh, con người đã vận hành Trụ linh vượt qua được điểm số 4, đó là triệt tiêu được những độc tâm trong Trụ linh, triệt tiêu được những hạt năng lượng tiêu cực của các Tướng tiêu cực để tạo thành lực đẩy tới việc hoàn thành quá trình sản sinh hạt năng lượng lan tỏa ở điểm số 5 trong Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa.

4.   Đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5

Giai đoạn này gắn liền với việc phát triển và thấu hiểu trí tuệ giác ngộ ở tầm cao mới.

Từ điểm số 4 tới điểm số 5 là giai đoạn gấp rút hoàn thành đoạn sợi trí tuệ trong hạt năng lượng lan tỏa.

Điểm số 5 chính là điểm Tỏa. Điểm Tỏa là điểm kết

thúc Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa.

Khi Tuệ linh, con người đã gia tăng được trí tuệ của Chân lý Vạn vật và vượt qua được điểm Triệt số 4, Trụ linh được vận hành sang giai đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5. Đây là giai đoạn mà Tuệ linh, con người đẩy mạnh quá trình hành động để hoàn thành lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

Khi vượt qua điểm số 4, Tuệ linh, con người cần phải đẩy mạnh quá trình trao đổi, học tập kinh nghiệm từ những Tướng đã và đang thành công trên con đường sản sinh năng lượng lan tỏa. Việc này sẽ giúp cho Trụ linh nhanh chóng sản sinh hoàn thiện các hạt năng lượng lan tỏa. Vì được nâng cao trí tuệ về Chân lý Vạn vật, lại có được nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt bị kích nổ, nên Tuệ linh, con người nhanh chóng hoàn thành kết thúc quá trình sản sinh năng lượng lan tỏa bằng cách đẩy Trụ linh tới được điểm số 5 là Tỏa.

Khi hoàn thành quá trình sản sinh hạt năng lượng lan tỏa ở điểm số 5, Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ phân tách ra một cho tới nhiều sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương rất mạnh có màu đỏ lửa. Từ Trụ linh, những hạt năng lượng lan tỏa được phân tách và lưu giữ trong Vũ trụ. Cũng từ Trụ linh, những hạt năng lượng lan tỏa được phân tách bắn vào những Tướng đã được tương tác trong quá trình sản sinh ra năng lượng lan tỏa. Cũng từ Trụ linh, những hạt năng lượng lan tỏa được phân tách và cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh theo hướng bền vững.

Đặc biệt, ngoài những hạt năng lượng lan tỏa mang sóng điện dương được phân tách ra thì những hạt năng lượng chân tâm lan tỏa được phân tách kèm theo để làm sợi dây gắn kết cấu trúc năng lượng trong Vũ trụ được bền vững, trong Tuệ linh được bền vững. Những hạt năng lượng chân tâm lan tỏa làm nhiệm vụ kết dính các hạt năng lượng dương trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh được vững chắc. Những hạt năng lượng chân tâm lan tỏa và những hạt năng lượng lan tỏa là minh chứng cho việc Tuệ linh, con người nâng cấp được trí tuệ giác ngộ ở mức độ cao hơn.

Tuệ linh, con người sau khi đã sản sinh được năng lượng lan tỏa sẽ có kinh nghiệm cho các Vòng sản sinh năng lượng lan tỏa tiếp theo. Đồng thời, đó là động lực, nền tảng, kinh nghiệm cho việc vận hành nâng cấp Vòng tròn sản sinh năng lượng đoàn kết hết thảy Tuệ linh và con người cùng lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người. Đó là hành trình trên con đường thực hiện chuyển sinh Trụ linh theo hướng bền vững và chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng.

Tuệ linh, con người đã đạt được thành tựu sản sinh năng lượng lan tỏa sẽ phân tách các hạt năng lượng lan tỏa đó khi sẻ chia, chỉ dẫn cho những người đang cần trợ giúp kinh nghiệm về sản sinh năng lượng phát triển và năng lượng lan tỏa, điều mà chính họ cũng đã nhận được từ những Tướng đã và đang thành công trong việc sản sinh năng lượng phát triển và lan tỏa, cụ thể là thông qua giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 và giai đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4 trong Vòng tròn sản sinh năng lượng.

Ngoài những hạt năng lượng lan tỏa được phân tách ra, những vật chất, những giá trị mang đặc tính phát triển bền vững được sản sinh ra sẽ góp phần làm phát triển đời sống nhân loại, đời sống tu hành của Tuệ linh ở nhân gian. Nó rất cần thiết, điều mà hết thảy con người, Tuệ linh đều phải thực hành tốt.

Như vậy, việc thực hiện hoàn thành viên mãn Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa là hướng chuyển sinh bền vững, nó mang lại lợi ích cho vạn vật, Tuệ linh và con người. Việc sản sinh và tỏa những hạt năng lượng lan tỏa tới Vũ trụ và các Tướng khác chính là kết quả, thành tựu của việc Tuệ linh, con người có được trí tuệ của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Nó sẽ giúp cho vạn vật, Tuệ linh và con người thấy được sự chân thật và giá trị của các cấu trúc phát triển bền vững.

III.   Ví dụ thực tế

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa thông qua việc giảng dạy của Thầy giáo trên giảng đường:

Từ một sinh viên giỏi, anh ấy đã không ngừng nghỉ học tập và tốt nghiệp Đại học loại giỏi. Anh ấy học lên cao hơn để lấy được tấm bằng Thạc sĩ và rồi là Tiến sĩ. Sau khi có tấm bằng thạc sĩ, anh ấy được nhận vào một trường Đại học danh tiếng ở thành phố lớn để giảng dạy.

Anh ấy bước lên bục giảng với bao niềm tự hào và hãnh diện của chính anh ấy và của cả gia đình. Sự nhiệt huyết và quyết tâm truyền giảng những tri thức lại càng làm cho anh trở nên yêu thích công việc là giảng viên.

Thế nhưng, khi anh lập gia đình và có con, cuộc sống ở thành phố với bao chi phí đắt đỏ bắt đầu trở thành gánh nặng với anh, trong khi đó với tiền lương giảng viên không giúp anh lo toan đủ được những chi phí đắt đỏ đó. Chính vì những điều này, khi anh bước trên bục giảng, những lo toan đã dần hằn lên trên khuôn mặt mà trước đó luôn luôn biểu hiện sự nhiệt huyết. Sự nhiệt huyết trong các bài giảng của anh không còn như trước nữa.

Trong những năm tháng trên bục giảng, anh cũng nghe nhiều câu chuyện về một số giáo viên tìm mọi cách hạ điểm sinh viên thông qua các kỳ thi và gợi ý cho sinh viên phải mua điểm mới được điểm cao và qua được môn thi. Anh thấy những giáo viên đó có cuộc sống cũng thoải mái hơn anh. Anh cũng nghe thấy nhiều sinh viên gọi những người giáo viên đó với những từ ngữ thô tục, gọi họ là những người thầy ăn tiền của sinh viên.

Anh cũng thấy có những người thầy giáo có cuộc sống cũng không khá giả hơn anh, nhưng họ rất tình cảm và nhiệt huyết với các thế hệ sinh viên. Anh thường xuyên thấy có những sinh viên đã ra trường lâu rồi vẫn tới thăm hỏi các thầy đó, điều này khiến cho anh vui mừng và tự hào với công việc là thầy giáo.

Anh suy tư nhiều năm, anh suy tư về những khó khăn của gia đình anh, anh suy tư về nhân cách của những người thầy bán đứng lương tâm của người thầy để kiếm tiền từ sinh viên bằng những điểm số, anh suy tư về niềm tự hào của người thầy chân chính. Có những lúc anh muốn trở thành người thầy gợi ý sinh viên mua điểm để có thêm nguồn thu nhập, lúc đó anh đau nhói trong tim, anh u uất và phiền não rất nhiều. Có lúc anh thúc giục mình phải đứng vững để không bán đứng lương tâm, phải nhiệt huyết truyền dạy những tri thức bằng lương tâm của người thầy cho các thế hệ sinh viên.

Sau nhiều năm tháng suy tư, anh quyết định phải sống đúng lương tâm của người thầy là nhiệt huyết và cống hiến cho các thế hệ sinh viên, phải truyền dạy những tri thức quý báu, những kinh nghiệm mà anh đã tích lũy được vào các bài giảng để giúp các thế hệ sinh viên có những tri thức cho hành trang phát triển bản thân, phát triển Đất nước và phát triển nhân loại. Quyết định đó đã khiến anh trở thành người thầy đáng kính mà rất nhiều thế hệ sinh viên luôn nhắc tới và tri ân. Cho đến nhiều năm sau, anh luôn trân quý công việc truyền dạy tri thức của mình. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn và áp lực, nhưng anh vẫn dùng trí tuệ và sự thiện lương để từng bước vượt qua trong sự ngưỡng mộ của gia đình, của các thế hệ sinh viên cũng như đồng nghiệp và bạn bè.

Người thầy giáo sau mỗi bài giảng sẽ sản sinh ra rất nhiều hạt năng lượng lan tỏa. Tuy nhiên, hành trình diễn biến đấu tranh xung đột và chuyển hóa tâm của người thầy cho thấy quy trình Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa như sau:

 • Người thầy trải qua quá trình tương tác giải mã nghề nghiệp khác nhau khi còn là sinh viên cho tới khi có được tấm bằng cao hơn trước khi trở thành thầy giáo.
 • Khi anh trở thành người thầy giáo trên bục giảng đường của trường Đại học, anh đã đặt Trụ linh với trạng thái chân tâm lan tỏa tri thức vào điểm số 1 là điểm Sinh, đó là sinh khởi con đường lan tỏa tri thức cho các thế hệ sinh viên bằng chân tâm trắng sáng và rực đỏ lửa của sự lan tỏa tri thức.
 • Tiếp đến là độc tâm của người thầy giáo bị bộc phát khi cuộc sống gia đình với vô số khó khăn cũng như áp lực. Trụ linh của người thầy giáo rung lắc và suy nghĩ phiền não về nghề giáo viên, khi đó sóng điện âm rung lắc mạnh đã khiến cho những năng lượng hoại diệt di chuyển vào Trụ linh và bắt đầu phân rã Trụ linh. Điều này làm cho người thầy không còn nhiệt huyết như xưa, người thầy đã hằn những nét lo âu và buồn phiền trên khuôn mặt.
 • Tiếp đến người thầy lại nghĩ tới những người thầy giáo do bán điểm cho sinh viên mà có thêm nhiều nguồn thu nhập. Thầy giáo cũng suy nghĩ nên làm như vậy để giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Khi đó, những hạt năng lượng âm đó trong không gian Vũ trụ được Trụ linh của thầy giáo hấp thụ về làm cho Trụ linh rung động mạnh hơn. Điều này làm cho năng lượng hoại diệt vào nhiều hơn.
 • Tuy nhiên, người thầy lại nghĩ tới những người thầy đáng kính luôn nhiệt huyết vì sinh viên cho dù cuộc sống nghèo khó nhưng vẫn hạnh phúc và an vui. Khi đó những hạt năng lượng lan tỏa trong Vũ trụ được Trụ linh của thầy giáo hấp thụ về làm cho thầy giáo trở nên yêu quý nghề giáo viên hơn. Thầy giáo dùng trí tuệ để phân tích những người thầy giáo biến chất, đánh mất lương tâm sẽ bị người đời, bị những sinh viên chửi rủa. Những người thầy giáo chân chính sẽ được ca ngợi và được tri ân.
 • Thầy giáo đã dùng trí tuệ thấu hiểu về nghề nghiệp, tức là thấu hiểu về vạn vật là giả tướng để không vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm của người thầy lan tỏa tri thức tới các thế hệ sinh viên. Chính vì vậy, trong Trụ linh của thầy giáo không còn rung lắc nữa, năng lượng hoại diệt cũng không di chuyển vào nữa. Thầy giáo đã vượt qua được điểm Triệt số 2, đó là triệt đi độc tâm trong Trụ linh, diệt đi những suy nghĩ tiêu cực không chân chính của người thầy, đặc biệt là ngủ đông được những hạt năng lượng hoại diệt đã di chuyển vào Trụ linh.
 • Khi vượt qua được điểm Triệt bằng trí tuệ thấu hiểu Chân lý Vạn vật, người thầy đã di chuyển Trụ linh tới được điểm số 3 là Ngộ, đó là giác ngộ. Người thầy giác ngộ hệ tư tưởng của nghề nghiệp là không màng về lợi ích tiền tài, thay vào đó là nhiệt huyết truyền dạy tri thức cũng như những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sinh viên.
 • Khi đã đạt được đến điểm số 3 là Ngộ, những hạt bóng hỏa bị sóng điện dương của sự giác ngộ kích nổ. Nhiệt lượng đó đã giúp cho Trụ linh của người thầy có vô số những đoạn mã sóng rung động màu đỏ lửa và Trụ linh trở nên sáng trắng, đỏ lửa.
 • Khi đã có được kết tụ hệ tư tưởng trí tuệ giác ngộ về nghề nghiệp thầy giáo, người thầy đã chuyển hóa thành hành động nhiệt huyết trong con đường truyền giảng những tri thức tới những thế hệ sinh viên. Đó là ngoại hành từ điểm số 3 tới điểm số 5 trong Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa.

Vì đã kết tụ được hệ tư tưởng giác ngộ nên người thầy đó luôn luôn biến thành ngoại hành và đã sản sinh ra vô số các sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh với vô số hạt năng lượng mang sóng điện dương rất mạnh lan tỏa màu đỏ lửa tới bao thế hệ sinh viên.

Khi kết thúc Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa của nghề thầy giáo, chính là thời khắc người thầy nghỉ hưu. Trong cả cuộc đời người thầy giáo, Trụ linh của thầy đã sản sinh ra vô lượng hạt năng lượng đỏ lửa phân tách tới vô số các thế hệ sinh viên. Trụ linh của thầy giáo cũng phân tách ra vô số hạt năng lượng đỏ lửa lan tỏa bắn vào Vũ trụ. Vô số hạt năng lượng dương lan tỏa của người thầy được phân tách và trở thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh ngày càng bền vững.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan