Giới thiệu về Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng:

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng

Giới thiệu về Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng:

 Hạt năng lượng trong Vòng tròn sản sinh hạt là hạt năng lượng tận cùng, là hạt năng lượng nhân quả.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chính là cơ chế sản sinh hạt năng lượng từ Trụ linh của Tuệ linh, con người, muông thú, của hết thảy các cấu trúc Tướng trong Vũ trụ. Đó là cơ chế sản sinh hạt năng lượng thông qua năm điểm trong một vòng tròn tuần hoàn viên mãn.

Vòng tròn sản sinh năng lượng là kết tinh, là thành tựu vô lượng của việc thấu hiểu tận cùng về Tướng Đạo và Tâm Đạo hợp nhất của Vũ trụ. Đó là thấu hiểu tận cùng về hạt năng lượng tận cùng, Tam hợp, hai Chân lý với cơ chế Phân tách và liên kết dây, cơ chế Quay tròn, bản chất mã hóa thông tin, cấu trúc Trụ linh của hết thảy Tướng, sự sinh và diệt của hết thảy Tướng, con đường chuyển sinh bền vững cho hết thảy Tướng trong và ngoài Vũ trụ. Khi thấu hiểu toàn bộ hệ thống tri thức của hai Chân lý, Tuệ linh và con người sẽ dễ dàng vận hành Vòng tròn sản sinh năng lượng tận cùng.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tận cùng là kết tinh, là tinh hoa của Đạo hợp nhất Vũ trụ với hệ thống tri thức siêu việt của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ được vận hành bởi cơ chế Phân tách, liên kết dây.

Trong Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng, có 9 vòng tròn nhỏ, mỗi một vòng tròn nhỏ là sự viên mãn tuần hoàn của cơ chế sản sinh hạt năng lượng. Đó là Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm, Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực, Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng phát triển, Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa, Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng đoàn kết, Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng vàng óng ánh (Hóa độ 1), Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly (Hóa độ 2), Vòng tròn sản sinh siêu hạt bóng hỏa (Hóa độ 3), Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Nhật Sư (Hóa độ 4).

Chín vòng tròn nhỏ cấu tạo thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng viên mãn, để từng bước thực hành chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng đơn cho đến bộ lọc năng lượng kép, khi đó sẽ sản sinh thêm được những siêu hạt năng lượng kỳ diệu hơn. Như vậy, Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng viên mãn chính là vòng tròn cơ chế chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

Trong chín Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng, có vòng tròn từ số một đến số năm là những vòng tròn sản sinh ra các hạt năng lượng đơn, Vòng tròn sản sinh năng lượng từ số sáu đến số chín là Vòng tròn sản sinh ra các siêu hạt năng lượng.

Trong mỗi một Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng đều có năm điểm. Năm điểm này chính là từ khởi đầu quá trình tương tác rung động giữa các Tướng cho đến hoàn thành việc sản sinh (phân tách) hạt năng lượng từ Trụ linh vào ba vùng theo cơ chế vận hành của Quy luật Nhân quả. Trong đó, xuyên suốt là sự vận hành của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ với cơ chế phân tách, liên kết dây.

Để thực hành được Vòng tròn sản sinh từ hạt năng lượng đơn cho tới các siêu hạt năng lượng cũng như chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng, Tuệ linh, chân tu phải thấu hiểu thấu đáo cho tới tận cùng toàn bộ hệ thống tri thức của hai Chân lý. Thấu hiểu tận cùng thì việc thực hành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng mới đạt được sự viên mãn và kỳ diệu nhất. Đặc biệt, mới chuyển hóa được Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

***************

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan