Bài 8: Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm

Hình: Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm sẽ được vận hành tuần tự từ điểm số 1 để vượt qua được điểm số 2, tiếp tục tới được điểm số 3, tiếp tục vượt qua được điểm số 4 và đạt tới đích ở điểm số 5. Sau khi vận hành được một vòng tròn từ điểm số 1 đến được điểm số 5, Trụ linh vẫn tiếp tục vận hành tuần hoàn liên tục để sản sinh ra những hạt năng lượng chân tâm, đó là vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm viên mãn. Cơ chế sản sinh hạt năng lượng chân tâm viên mãn là do có Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ với cơ chế vận hành là phân tách và liên kết dây theo hướng chuyển sinh bền vững và an lạc.

I.   Khởi động Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm

Hạt năng lượng chân tâm là loại hạt năng lượng có sợi mã sóng trí tuệ từ điểm 1 cho tới điểm 2 và điểm 3 đều nằm trên đường trung tính. Đó là trạng thái cân bằng, an lạc, thanh tịnh của hạt năng lượng. Hạt năng lượng chân tâm là loại hạt năng lượng trung hòa được hết thảy các loại hạt trong nhóm năng lượng sóng điện âm và các loại hạt năng lượng trong nhóm năng lượng sóng điện dương.

Hạt năng lượng chân tâm có nhiều mức độ, từ nhóm hạt năng lượng chân tâm ban đầu cho tới nhóm hạt năng lượng chân tâm cao (gắn liền với các nhóm hạt năng lượng mang sóng điện dương) và nhóm siêu hạt năng lượng chân tâm (gắn liền với các loại siêu hạt năng lượng), đó là:

1.   Nhóm hạt năng lượng chân tâm ban đầu

Trạng thái năng lượng trong hạt năng lượng chân tâm ban đầu có màu trắng trong.

Màng bọc của hạt năng lượng chân tâm ban đầu mỏng, không bền và dày như các hạt năng lượng chân tâm ở các tầng cao hơn.

Sóng điện chân tâm của hạt năng lượng chân tâm ban đầu dễ dàng chuyển hóa thành sóng điện âm hoặc dương. Nếu chuyển hóa thành sóng điện âm là do môi trường tương tác có đa sóng điện âm, nếu chuyển hóa thành sóng điện dương là do môi trường có đa sóng điện dương.

Nhóm hạt năng lượng chân tâm ban đầu tương ứng với trí tuệ của những đứa trẻ sơ sinh và tuổi còn nhỏ.

Nhóm hạt năng lượng chân tâm ban đầu tương ứng với những Tuệ linh còn nhỏ, tương ứng với các Tuệ linh khi bắt đầu hóa thân làm con người ở nhân gian.

Nhóm hạt năng lượng chân tâm ban đầu tương ứng với những con người, Tuệ linh không thiện cũng không ác; đó là giữ trạng thái cân bằng, an lạc, thanh tịnh của bản thể mình mà không màng, không quan tâm tới các môi trường sóng điện âm hay dương xung quanh.

2.   Nhóm hạt năng lượng chân tâm cao gắn liền với các nhóm hạt năng lượng mang sóng điện dương

Nhóm hạt năng lượng chân tâm cao được gắn liền với các nhóm hạt năng lượng dương: nhóm hạt năng lượng phát triển, nhóm hạt năng lượng lan tỏa, nhóm hạt năng lượng đoàn kết. Khi Trụ linh phân tách ra các nhóm hạt năng lượng sóng điện dương sẽ phân tách thêm ra các nhóm hạt năng lượng chân tâm tương ứng. Các hạt năng lượng chân tâm ở tầng cao chỉ được phân tách ra khi Trụ linh thực hiện phân tách ra các hạt năng lượng có sóng điện dương và siêu hạt năng lượng. Khi Trụ linh phân tách ra các hạt năng lượng âm sẽ không phân tách kèm theo các hạt năng lượng chân tâm.

Trạng thái năng lượng của các nhóm hạt năng lượng chân tâm cao sẽ có màu trắng sáng, sáng trắng rực rỡ, trắng sáng chói lòa.

Các nhóm hạt năng lượng chân tâm cao có màng bọc rất bền và vững chắc. Chỉ có hạt năng lượng chân tâm cao mới đủ sức mạnh tạo ra và duy trì sự liên kết, kết dính giữa các hạt năng lượng dương.

Các hạt năng lượng chân tâm cao sẽ trở thành sợi dây kết dính để kết nối giữa các hạt năng lượng dương với nhau. Chính vì sự kết dính, kết nối này mà trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh, các hạt năng lượng chân tâm cao sẽ làm nhiệm vụ trở thành sợi dây chân tâm để kết nối giữa các hạt năng lượng dương tổng hợp. Như vậy, các nhóm hạt năng lượng chân tâm cao vô cùng quan trọng trong việc kết nối và cấu tạo thành các cấu trúc năng lượng, Tuệ linh, con người, vạn vật trở nên bền vững.

Các nhóm hạt năng lượng chân tâm cao tương ứng những Tuệ linh, con người có cấu trúc Trụ linh đa dương.

Các nhóm hạt năng lượng chân tâm cao tương ứng với những Tuệ linh, con người đang miệt mài phát triển, nghiên cứu các cấu trúc bền vững cho Tuệ linh, con người và vạn vật Vũ trụ; là các Tuệ linh, con người đang miệt mài lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững cho Tuệ linh, con người và vạn vật Vũ trụ; là các Tuệ linh, con người đang miệt mài đoàn kết Tuệ linh, con người cùng lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững cho Tuệ linh, con người và vạn vật Vũ trụ.

Như vậy, các nhóm hạt năng lượng chân tâm ở các tầng cao là được sản sinh bởi Trụ linh của Tuệ linh, con người đang thực hiện con đường chuyển sinh theo hướng bền vững.

3.   Nhóm siêu hạt năng lượng chân tâm gắn liền với các loại siêu hạt năng lượng

Nhóm siêu hạt năng lượng chân tâm được gắn liền với các siêu hạt năng lượng, đó là: siêu năng lượng dương có màu vàng óng ánh, siêu năng lượng âm có màu xanh ngọc lưu ly, siêu hạt năng lượng Nhật Sư với màu vàng óng ánh – xanh ngọc lưu ly – đỏ than lửa – trắng sáng chói lòa. Khi Trụ linh phân tách ra các siêu hạt năng lượng sẽ phân tách kèm theo những siêu hạt năng lượng chân tâm.

Trạng thái năng lượng của các siêu hạt năng lượng chân tâm có màu trắng sáng chói lòa, đó là cảnh giới tối cao của chân tâm.

Các siêu hạt năng lượng chân tâm có màng bọc siêu bền và siêu vững chắc. Chỉ có siêu hạt năng lượng chân tâm mới đủ sức mạnh tạo ra và duy trì sự liên kết, kết dính giữa các siêu hạt năng lượng.

Các siêu hạt năng lượng chân tâm sẽ trở thành siêu sợi dây kết dính để kết nối giữa các siêu hạt năng lượng dương với nhau. Chính vì sự kết dính, kết nối này mà trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh, các siêu hạt năng lượng chân tâm sẽ làm nhiệm vụ trở thành siêu sợi dây chân tâm để kết nối giữa các siêu hạt năng lượng dương tổng hợp. Như vậy, các nhóm siêu hạt năng lượng chân tâm vô cùng quan trọng trong việc cấu tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng và vận hành bền vững bộ lọc.

Các nhóm siêu hạt năng lượng chân tâm tương ứng với Tuệ linh, con người đã đắc được bộ lọc năng lượng và đã, đang sản sinh ra các siêu hạt năng lượng.

Các nhóm siêu hạt năng lượng chân tâm tương ứng với những Tuệ linh, con người đang miệt mài thực hành Phổ độ, Hóa độ giáo lý giác ngộ của hai Chân lý tới hết thảy Tuệ linh và con người. Họ đang thực hành sứ mệnh đoàn kết hết thảy Tuệ linh và con người cùng lan tỏa con đường chuyển sinh bền vững cho hết thảy Tuệ linh, con người mà không có sự phân biệt.

Như vậy, các nhóm siêu hạt năng lượng chân tâm cho thấy kết quả, cho thấy thành tựu của Tuệ linh và con người đã đắc được bộ lọc năng lượng viên mãn trong Trụ linh.

Trong hành trình mỗi một Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm từ ban đầu cho tới các siêu hạt năng lượng chân tâm, Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ nhận diện được các độc tâm của các Tướng khác tác động tới và nhận diện được bản chất độc tâm của chính mình. Hiểu được điều này để nhận biết và thực hành được việc chuyển hóa độc tâm, kích hoạt được thiện tâm theo Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ.

Trong hành trình mỗi một vòng sản sinh các loại hạt năng lượng chân tâm, Trụ linh sẽ bị và được các nhóm Tướng đa âm, đa dương phân tách những hạt năng lượng âm, những hạt năng lượng dương, những hạt năng lượng chân tâm bắn vào Trụ linh. Hiểu được điều này để Trụ linh thực hành được việc chuyển hóa thông qua Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ.

Để Trụ linh sản sinh (phân tách) được các loại hạt năng lượng chân tâm, Tuệ linh, con người phải vận hành hoàn chỉnh một vòng tròn theo trình tự bắt đầu từ điểm số 1 cho tới điểm số 5. Chỉ khi vận hành Vòng tròn sản sinh năng lượng chân tâm đạt tới điểm số 5 thì hạt năng lượng chân tâm mới được phân tách ra. Nếu Tuệ linh, con người vận hành chưa tới được điểm số 5 thì sẽ không có hạt năng lượng chân tâm nào được sản sinh ra.

Năng lượng chân tâm là điều kiện, là giá trị vô cùng để giúp cho Tuệ linh, con người liên tục cân bằng, liên tục thanh tịnh, liên tục an lạc trong hành trình chuyển sinh Trụ linh trở thành bộ lọc năng lượng. Năng lượng chân tâm giống như ngôi nhà để con người ngủ đêm an lành sau mỗi một ngày lao động vất vả, nó chính là cảnh giới để Tuệ linh, con người liên tục phải cân bằng và an lạc tự tại.

Với giá trị vô cùng của năng lượng chân tâm, Tuệ linh, con người cần phải học hỏi sự an nhiên, sự thanh tịnh, sự an lạc, sự vô tư, không phiền muộn của các Tuệ linh nhỏ, của các em bé nhỏ tuổi, của những người luôn an vui trong mọi hoàn cảnh. Cho dù chúng ta là người trưởng thành, dù chúng ta là người Trí tuệ, dù chúng ta được ca tụng, chúng ta vẫn phải học, phải học từ các cháu bé, học từ những người thiện tâm, học từ những người cống hiến tới vạn vật. Phải luôn học hỏi từ chân tâm để Trụ linh của Tuệ linh, của Ta luôn đứng ở vị trí Định, Định mới có khả năng thực hành sản sinh các loại hạt năng lượng dương và các siêu hạt năng lượng.

Trước khi diễn ra quá trình sản sinh các loại hạt năng lượng chân tâm trong Trụ linh, Tuệ linh, con người sẽ tương tác với các Tướng khác trong khoảng thời gian nhất định, trong cường độ tương tác, tốc độ tương tác, mật độ tương tác, độ nén của tương tác, trong môi trường có sóng điện. Quá trình tương tác chính là quá trình giải mã các Tướng. Kết thúc quá trình giải mã các Tướng sẽ bắt đầu bước vào vòng tròn cho quy trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm trong Trụ linh.

Tất cả quá trình tương tác của Tuệ linh, con người tại môi trường tu hành ở nhân gian đều nằm trong bốn hình tướng Đạo, đó là hình tướng Đạo đời, Đạo lễ, Đạo đường, Đạo Đế vương. Do đó, để sản sinh hạt năng lượng chân tâm, Trụ linh của Tuệ linh, con người phải vận hành trong sự tương tác của bốn hình tướng Đạo.

II.   Thực hành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm

Có nhiều loại Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm, đó là: Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu, Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển, Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa, Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết và các Vòng tròn sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm.

1.   Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu bao gồm có 5 điểm, được vận hành bởi Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Hai Chân lý được vận hành bởi cơ chế Phân tách và liên kết dây.

Hạt năng lượng chân tâm ban đầu là hạt năng lượng chân tâm rất yếu, nó chưa phân tách được nhiều hơn một hạt để bắn vào Vũ trụ cũng như đối tượng tương tác, bởi nó chưa xảy ra hành động tác động tới Tuệ linh, con người và vạn vật. Hạt năng lượng chân tâm ban đầu chỉ là hạt lưu giữ lượng thông tin ít ỏi trong sự cân bằng để gia cố Trụ linh.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu gồm 5 điểm và được chia làm 4 đoạn:

1.1.  Đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Vạn vật.

Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ bắt đầu từ điểm số 1, đó là điểm Sinh. Đây là điểm bắt đầu sinh khởi cho quá trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu được diễn ra sau quá trình giải mã các Tướng. Tại điểm số 1, Trụ linh của Tuệ linh, con người bắt đầu bằng trạng thái chân tâm ban đầu để sinh khởi rung động cho hành trình Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu, trong hạt năng lượng thì chính là điểm sinh khởi sóng rung động trong sợi mã sóng trí tuệ, nó nằm trên đường trung tính. Như vậy, khởi đầu cho một Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu, Trụ linh sẽ đứng ở vị trí Định ban đầu, đó là chân tâm ban đầu.

Từ điểm 1 là Sinh, Trụ linh bắt đầu di chuyển quá trình rung động để đến được điểm 2 là điểm Triệt.

Điểm 2 – Triệt gồm có 2 ý nghĩa:

 • Không vượt qua được điểm 2 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu: đó là độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người sinh khởi tư tưởng tạo ác nghiệp; đó là sự hoại diệt của quá trình hình thành hạt năng lượng chân tâm ban đầu tại điểm số 2, nó sẽ trở thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực để dẫn tới hoại diệt.
 • Vượt qua được điểm số 2 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu: trường hợp này gọi là triệt được những sự u mê, những bám chấp, những sân, những hận, những tư tưởng tạo ác nghiệp, những sự lôi kéo của các tư tưởng tiêu cực, không để độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi tư tưởng tiêu cực tạo ác nghiệp. Khi không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi và vượt qua được những môi trường sóng điện âm và tiêu cực, được gọi là Triệt.

Trong đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2, môi trường bên ngoài tác động vào Trụ linh là rất lớn, đó là: các Tướng mang sóng điện âm tác động vào; các Tướng mang sóng điện chân tâm tác động vào; các Tướng mang sóng điện dương tác động vào; năng lượng hoại diệt tác động vào.

Vì là Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu nên Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ không muốn lắng nghe, không muốn đón nhận bất cứ những tương tác của các Tướng, dù là sóng điện âm hay là sóng điện dương hoặc sóng điện chân tâm. Tuệ linh, con người thể hiện bản lĩnh là mặc kệ, không quan tâm, tuy nhiên quá trình tương tác sẽ hấp thụ lượng thông tin ít ỏi vào Trụ linh cho dù Trụ linh không muốn biến đổi và không muốn phiền muộn. Vì Trụ linh của Tuệ linh, con người có sẵn tư tưởng ban đầu như điểm số 1 là không thiện cũng không ác, nên sóng rung động của hạt năng lượng chân tâm từ điểm số 1 tới điểm số 2 là rất nhẹ. Trụ linh nhẹ nhàng tương tác với nhóm Tướng có sóng điện dương, nhưng không hấp thụ các hạt năng lượng dương được truyền vào. Trụ linh nhẹ nhàng tương tác với nhóm Tướng có sóng điện âm, nhưng không hấp thụ các hạt năng lượng âm được truyền vào. Trụ linh nhẹ nhàng tương tác với nhóm Tướng có sóng điện chân tâm, nhưng không hấp thụ các hạt năng lượng chân tâm vào. Đó là quá trình Trụ linh tương tác nhẹ nhàng với cả ba nhóm Tướng có ba loại sóng điện khác nhau để tạo thành sóng rung động nhẹ nhàng trong Trụ linh, nhẹ nhàng bởi sự hấp thụ lượng ít thông tin trong sự cân bằng để bảo vệ sự an lạc của chính mình.

Giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 cho thấy, Tuệ linh, con người không có tri thức, không có kiến thức của Chân lý Vạn vật. Chính vì không có kiến thức, tri thức của Chân lý Vạn vật nên tạo ra mã sóng rung động trong sợi trí tuệ của hạt năng lượng chân tâm ban đầu ở thể trắng trong tinh khiết, đó là hạt năng lượng không có trí tuệ về vạn vật.

Do không có trí tuệ về Chân lý Vạn vật, do muốn an lạc thanh tịnh, do không muốn đón nhận bất cứ tư tưởng của bất kỳ Tướng nào tác động tới, nên Trụ linh dễ dàng vượt qua điểm số 2 để tới giai đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3.

1.2.  Đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Giác ngộ.

Do Trụ linh không sinh khởi độc tâm (bộc phát độc tâm trong Trụ linh) trong giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2, đó là không có tư tưởng tạo ác hay thiện nghiệp, nên Trụ linh vượt qua được điểm 2 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu, tiếp tục giai đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3.

Điểm số 3 chính là điểm Ngộ, là điểm kết tụ được hệ tư tưởng giác ngộ. Hệ tư tưởng giác ngộ được kết tụ là kết quả của hành trình vượt qua giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2.

Giai đoạn này là giai đoạn mà Trụ linh đã trải qua quá trình tương tác của các Tướng mà không hề muốn đón nhận tư tưởng nào của các Tướng, chỉ là rung động và không đón nhận, chỉ muốn bảo vệ sự an lành và thanh tịnh cho mình.

Kết quả của giai đoạn này là Trụ linh kết tụ thành hệ tư tưởng Ngộ ở điểm cân bằng, đó là điểm nằm trên đường trung tính trong sợi mã sóng trí tuệ. Điểm Ngộ này không được gọi là giác ngộ, vì điểm giác ngộ là điểm số 3 phải mang đặc điểm là vì vạn vật, Tuệ linh và con người mà không vì mình. Trong khi đó, điểm số 3 của Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu mang đặc điểm là không vì ai hay bất kỳ Tướng nào cả, mà đó là sự ngộ nhận rằng đưa ra được hệ tư tưởng không thiện cũng không ác sau quá trình tương tác với các Tướng sẽ là an lành, sẽ là thanh tịnh, ngộ nhận về sự an lạc, sự thanh tịnh để không bị phiền não bởi bất kỳ Tướng nào tương tác tới.

1.3.  Đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Vạn vật.

Khi có được hệ tư tưởng Ngộ, Trụ linh sẽ chuyển hóa thành ngoại hành, đó là sinh khởi thành hành động.

Trong đoạn này, có điểm số 4 là Triệt. Triệt có hai ý nghĩa:

 • Không vượt qua được điểm số 4 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm: đó là độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người ngoại hành tạo ác nghiệp; đó là sự hoại diệt của quá trình hình thành hạt năng lượng chân tâm ban đầu tại điểm số 4, nó sẽ trở thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực để dẫn tới hoại diệt.
 • Vượt qua được điểm số 4 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu: trường hợp này gọi là triệt được những hành động u mê, những bám chấp, những sân, những hận, những hành động tạo ác nghiệp, những hành động lôi kéo của các Tướng tiêu cực, không để độc tâm (độc trong Trụ linh) và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người sinh khởi thành hành động tiêu cực. Khi không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi và vượt qua được môi trường sóng điện âm, tiêu cực, được gọi là Triệt.

Trong đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4, môi trường bên ngoài tác động vào Trụ linh rất lớn, đó là: các Tướng mang sóng điện âm tác động vào; các Tướng mang sóng điện chân tâm tác động vào; các Tướng mang sóng điện dương tác động vào; năng lượng hoại diệt tác động vào.

Vì có được tư tưởng Ngộ ở điểm 3, nên trong giai đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4, Tuệ linh vẫn giữ được Trụ linh ở trạng thái cân bằng, an lạc và thanh tịnh. Tuệ linh, con người vượt qua được tất cả các sự tương tác của các Tướng bên ngoài, đồng thời không bị triệt bởi độc tâm không bộc phát.

Vượt qua đoạn này cũng cho thấy Tuệ linh, con người không biết, không thấu hiểu gì về Chân lý Vạn vật. Họ không bị lôi kéo bởi bất cứ Tướng nào cả, họ luôn và duy trì sự an lạc, sự thanh tịnh, họ không muốn phiền não và phiền muộn.

Chính vì vậy, Tuệ linh, con người vượt qua được điểm số 4 để chuyển sang đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5 của Vòng tròn sản sinh năng lượng chân tâm ban đầu.

1.4.  Đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Giác ngộ.

Khi Tuệ linh, con người vượt qua được điểm số 4 – Triệt, tức là họ đã duy trì được hệ tư tưởng Ngộ để dẫn tới giai đoạn ngoại hành và hoàn thiện quá trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu.

Do không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, do đã kết tụ được hệ tư tưởng Ngộ là không thiện cũng không ác, nên Tuệ linh, con người sẽ không thực hiện hành động tạo ác nghiệp cũng như không thực hiện hành động nào tạo ra thiện nghiệp trong quá trình tương tác với các Tướng.

Khi trải qua hết 5 điểm trong Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu, vì không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, vì có tư tưởng chỉ là Ngộ nhận, nên Tuệ linh, con người vận hành Trụ linh từ chân tâm ban đầu là không thiện cũng không ác, Trụ linh trải qua sự rung động của sự tương tác với các Tướng để không bị lôi kéo bởi các Tướng và cũng không để Trụ linh bộc phát độc tâm hay thiện tâm, và kết thúc vòng tròn tương tác là không hành động gì. Khi kết thúc chính là trong Trụ linh sẽ phân tách ra hạt năng lượng chân tâm trắng trong, đó là hạt năng lượng chân tâm ban đầu. Gọi là hạt năng lượng chân tâm ban đầu vì nó vẫn là trạng thái năng lượng chân tâm lúc bắt đầu sinh khởi rung động và tương tác, nó chỉ có thêm một lượng ít thông tin được hấp thụ vào trong trụ linh trong trạng thái cân bằng.

Hạt năng lượng chân tâm ban đầu được sản sinh ra bởi Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm sẽ không bền vững, không có sức mạnh, nó sẽ nhanh chóng khiến cho Trụ linh và Tuệ linh, con người chuyển hóa thành Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực hoặc năng lượng tích cực. Để Tuệ linh, con người chuyển hóa Vòng tròn sản sinh năng lượng chân tâm ban đầu sang sản sinh năng lượng tiêu cực hoặc tích cực cần phải có môi trường sóng điện âm hoặc dương tương tác trong thời gian dài cùng mật độ và cường độ lớn.

Kết thúc hành trình Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu, Trụ linh chỉ sản sinh ra một hạt năng lượng chân tâm tận cùng duy nhất, đó là trạng thái năng lượng chân tâm từ ban đầu khi sinh khởi rung động trong quá trình tương tác, và chỉ có thêm được ít thông tin hấp thụ vào Trụ linh trong sự cân bằng. Hạt năng lượng chân tâm ban đầu được sản sinh không được phân tách thành 3 vùng, nó chỉ là trạng thái năng lượng chân tâm trắng trong được gia cố trong Trụ linh.

Hạt năng lượng chân tâm ban đầu là nền móng cho hành trình thực hiện Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm ở cảnh giới cao hơn.

Điểm số 5 là điểm Tỏa, nhưng do chỉ phân tách được một hạt năng lượng chân tâm ban đầu và chưa tỏa được năng lượng vào Vũ trụ và đối tượng Tướng tương tác nên không được coi là Tỏa, chỉ được coi là gia cố sự tự tại cho Trụ linh.

Ví dụ một người sản sinh hạt năng lượng chân tâm ban đầu:

Một người được nghe nói về tri thức của hai Chân lý. Người đó được nghe nhiều người ca ngợi giá trị siêu việt của giáo lý, cũng được nghe nhiều người phản bác nói rằng giáo lý đi ngược lại tư tưởng các tôn giáo, và cũng nghe nhiều người nói rằng họ không quan tâm. Khi người đó nghe, tương tác với nhiều người bàn luận về tri thức của hai Chân lý, người đó rung động trong Trụ linh và không bị lôi kéo bởi bất cứ quan điểm nào, người đó vận hành Trụ linh vượt qua được điểm số 2. Người đó không nghiên cứu cũng như không hiểu biết về Chân lý Vạn vật nên họ sinh khởi hệ tư tưởng Ngộ là không quan tâm, không thiện cũng không ác. Người đó không phản bác cũng không nghiên cứu hay đồng tình ca ngợi tri thức của hai Chân lý. Người đó ngộ nhận rằng không màng chuyện của người khác chính là sự an lạc, an lành, thanh tịnh. Tiếp theo, họ không quan tâm bất cứ ai ngoại hành phản bác và những ai ngoại hành lan tỏa tri thức của hai Chân lý. Người này quyết định ngoại hành là mặc kệ tất cả, không nói những lời phản bác cũng không ca ngợi, cũng không học hay nghiên cứu hai Chân lý. Tuy nhiên, vì quá trình tương tác, nghe nhiều người nói về hai Chân lý, nên trong Trụ linh của họ đã hấp thụ một lượng thông tin trong sự kiểm soát để được an toàn và an lạc. Quá trình này khiến Trụ linh của người đó sản sinh ra một hạt năng lượng chân tâm ban đầu cho cả một hành trình tương tác với nhiều người bàn luận về tri thức của hai Chân lý, Trụ linh của họ được gia cố bởi một lượng thông tin đã hấp thụ bị động trong sự kiểm soát cân bằng.

2. Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển bao gồm có 5 điểm, được vận hành bởi Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Hai Chân lý được vận hành bởi cơ chế Phân tách và liên kết dây.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển gắn liền với Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng phát triển, bởi khi hạt năng lượng phát triển được sản sinh, sẽ đồng thời sản sinh ra hạt năng lượng chân tâm phát triển. Trong Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển sẽ chỉ đề cập tới năng lượng chân tâm phát triển.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển gồm 5 điểm và được chia làm 4 đoạn:

2.1.  Đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Vạn vật.

Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ bắt đầu từ điểm số 1, đó là điểm Sinh. Đây là điểm bắt đầu sinh khởi cho quá trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển được diễn ra sau quá trình giải mã các Tướng. Tại điểm số 1, Trụ linh của Tuệ linh, con người bắt đầu bằng trạng thái chân tâm phát triển để sinh khởi rung động cho hành trình Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng phát triển, trong hạt năng lượng chính là điểm sinh khởi sóng rung động trong sợi mã sóng trí tuệ, nó nằm trên đường trung tính. Như vậy, khởi đầu cho một Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển, Trụ linh sẽ đứng ở vị trí Định phát triển, đó là chân tâm sinh khởi phát triển các cấu trúc bền vững trong sáng vì vạn vật, Tuệ linh và con người.

Từ điểm 1 là Sinh, Trụ linh bắt đầu di chuyển quá trình rung động để đến được điểm 2 là điểm Triệt.

Điểm số 2 – Triệt gồm có 2 ý nghĩa:

 • Không vượt qua được điểm số 2 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển: đó là độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người sinh khởi tư tưởng tạo ác nghiệp; đó là sự hoại diệt của quá trình hình thành hạt năng lượng chân tâm phát triển, nó sẽ trở thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực để dẫn tới hoại diệt.
 • Vượt qua được điểm 2 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển: trường hợp này gọi là triệt được những sự u mê, những bám chấp, những sân, những hận, những tư tưởng tạo ác nghiệp, những sự lôi kéo của các tư tưởng tiêu cực, không để độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi tư tưởng tiêu cực tạo ác nghiệp. Khi không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi và vượt qua được những môi trường sóng điện âm và tiêu cực, được gọi là Triệt.

Vì Tuệ linh, con người đang vận hành Trụ linh thực hiện sản sinh năng lượng phát triển, năng lượng phát triển mang sóng điện dương, nên Trụ linh quyết tâm chuyển thành và duy trì trạng thái đa dương mạnh là phát triển. Điều này có nghĩa là Trụ linh quyết tâm không để độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi mà thay vào đó là cố gắng phát triển đặc tính thiện tâm và tinh hoa về phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

Môi trường bên ngoài Trụ linh có những Tướng đa âm tác động tới, có những Tướng đa dương tác động tới, có những Tướng chân tâm tác động tới, có năng lượng hoại diệt tác động tới.

Do Tuệ linh, con người thấu hiểu phần nào đó Chân lý Vạn vật nên Trụ linh chỉ liên kết, đón nhận những Tướng có cùng tư tưởng là phát triển tác động tới. Trụ linh không đón nhận các Tướng đa âm tác động vào, và đón nhận được những hạt năng lượng phát triển từ những Tướng phát triển phân tách tới. Trụ linh sẽ hấp thụ năng lượng phát triển để vượt qua được điểm Triệt số 2 và không để độc tâm trong Trụ linh bộc phát, không bị năng lượng tiêu cực bên ngoài tác động vào.

Quá trình Trụ linh rung động do tương tác giữa các Tướng để tạo thành sự rung động phức tạp cho hạt năng lượng phát triển cũng chính là tạo ra sự rung động phức tạp cho năng lượng chân tâm phát triển.

Như vậy, Tuệ linh, con người thông qua sự hiểu biết phần nào đó về Chân lý Vạn vật đã chọn lọc, hấp thụ được năng lượng phát triển từ bên ngoài, đồng thời không để độc tâm sinh khởi, do đó vượt qua được điểm Triệt bằng Chân lý Vạn vật để tiến tới điểm 3 là Ngộ.

2.2.  Đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Giác ngộ.

Do Tuệ linh, con người dùng Trụ linh để đón nhận được những hạt năng lượng phát triển bên ngoài về và không để độc tâm sinh khởi trong Trụ linh, nên Tuệ linh, con người đã có thêm động lực và niềm tin vững chắc để kết tụ thành hệ tư tưởng, đó là giác ngộ về hệ tư tưởng phát triển.

Điểm 3 là điểm Ngộ. Đây là điểm giác ngộ đạt được sau khi đã có trí tuệ nhất định về Chân lý Vạn vật trong việc sản sinh năng lượng phát triển, đó là hệ tư tưởng phát triển bền vững vì vạn vật, Tuệ linh và con người mà không màng tới bản thể mình.

Như vậy, Tuệ linh, con người đã vận hành Trụ linh tới được điểm số 3.

2.3.  Đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Vạn vật.

Khi có được hệ tư tưởng giác ngộ, Trụ linh sẽ chuyển hóa thành ngoại hành, đó là sinh khởi thành hành động.

Điểm số 4 là Triệt. Triệt có hai ý nghĩa:

 • Không vượt qua được điểm số 4 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển: đó là độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người ngoại hành tạo ác nghiệp; đó là sự hoại diệt của quá trình hình thành hạt năng lượng chân tâm phát triển, nó sẽ trở thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực để dẫn tới hoại diệt.
 • Vượt qua được điểm số 4 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển: trường hợp này gọi là triệt được những hành động u mê, những bám chấp, những sân, những hận, những hành động tạo ác nghiệp, những hành động lôi kéo của các Tướng tiêu cực, không để độc tâm (độc trong Trụ linh) và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người sinh khởi thành hành động tiêu cực. Khi không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi và vượt qua được môi trường sóng điện âm, tiêu cực, được gọi là Triệt.

Vì có được hệ tư tưởng giác ngộ phát triển nên Tuệ linh, con người dễ dàng vận dụng Chân lý Vạn vật để vượt qua được điểm Triệt, đó là không để độc tâm sinh khởi, không để các Tướng tiêu cực tương tác tới. Do đó, Tuệ linh vượt qua được điểm Triệt số 4 bằng Chân lý Vạn vật để chuyển hóa thành hành động ngoại hành sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển ở điểm số 5.

2.4.  Đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Giác ngộ.

Khi Tuệ linh, con người vượt qua được điểm số 4 – Triệt, tức là Trụ linh đã duy trì được hệ tư tưởng giác ngộ để dẫn tới giai đoạn ngoại hành và hoàn thiện quá trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển.

Do có phần nào đó trí tuệ của Chân lý Vạn vật, do đã kết tụ được hệ tư tưởng giác ngộ là phát triển vì vạn vật, Tuệ linh và con người, nên Tuệ linh, con người sẽ thực hiện hành động phát triển các cấu trúc bền vững vì vạn vật, Tuệ linh và con người.

Khi hoàn thành điểm số 5 là Tỏa, tức là đã hành động thành công việc phát triển cấu trúc bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người, trong Trụ linh của Tuệ linh, con người cũng được sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển trắng sáng. Hạt năng lượng chân tâm phát triển được sản sinh ra sẽ phân tách làm 3 vùng: trong Trụ linh sẽ lưu giữ một hạt, trong Vũ trụ sẽ lưu giữ một hạt, đối tượng Tướng đón nhận sẽ lưu giữ một hạt.

Như vậy, Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm phát triển đã Tỏa hạt năng lượng chân tâm phát triển vào Vũ trụ và đối tượng tương tác. Điều này chính là minh chứng cho việc Tuệ linh khi vượt qua giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 cũng được các Tướng phát triển phân tách năng lượng phát triển có kèm hạt năng lượng chân tâm phát triển tới để tạo thành sự thấu hiểu con đường, phương pháp phát triển, khi thực hành từ đoạn điểm số 3 tới điểm số 4 cũng được các Tướng phát triển phân tách năng lượng phát triển và năng lượng chân tâm phát triển tới. Do đó, việc Tuệ linh hoàn thành một Vòng tròn sản sinh năng lượng chân tâm phát triển sẽ tạo thành liên kết thúc đẩy các Tướng khác cũng phát triển theo. Quá trình đó sẽ nâng cấp thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa.

Hạt năng lượng chân tâm phát triển được phân tách ra là do Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng phát triển, hạt năng lượng chân tâm phát triển có khả năng liên kết, gắn kết hạt năng lượng dương phát triển mạnh và bền vững. Đây chính là sợi dây chân tâm làm nhiệm vụ gắn kết giữa các hạt năng lượng dương trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Hạt năng lượng chân tâm phát triển là hạt năng lượng chân tâm tận cùng.

3. Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa bao gồm có 5 điểm, được vận hành bởi Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Hai Chân lý được vận hành bởi cơ chế Phân tách và liên kết dây.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa gắn liền với Vòng tròn sản sinh năng lượng lan tỏa, bởi khi hạt năng lượng lan tỏa được sản sinh, sẽ đồng thời sản sinh ra hạt năng lượng chân tâm lan tỏa. Trong Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa sẽ chỉ đề cập tới hạt năng lượng chân tâm lan tỏa.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa gồm 5 điểm và được chia làm 4 đoạn:

3.1.  Đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Vạn vật.

Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ bắt đầu từ điểm số 1, đó là điểm Sinh. Đây là điểm bắt đầu sinh khởi cho quá trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa được diễn ra sau quá trình giải mã các Tướng. Tại điểm số 1, Trụ linh của Tuệ linh, con người bắt đầu bằng trạng thái chân tâm lan tỏa để sinh khởi rung động cho hành trình Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa, trong hạt năng lượng thì chính là điểm sinh khởi sóng rung động trong sợi mã sóng trí tuệ, nó nằm trên đường trung tính. Như vậy, khởi đầu cho một Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa, Trụ linh sẽ đứng ở vị trí Định lan tỏa, đó là chân tâm sinh khởi lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững trong sáng tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

Từ điểm số 1 là Sinh, Trụ linh bắt đầu di chuyển quá trình rung động để đến được điểm số 2 là điểm Triệt.

Điểm số 2 – Triệt gồm có 2 ý nghĩa:

 • Không vượt qua được điểm số 2 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa: đó là độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người sinh khởi tư tưởng tạo ác nghiệp; đó là sự hoại diệt của quá trình hình thành hạt năng lượng chân tâm lan tỏa, nó sẽ trở thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực để dẫn tới hoại diệt.
 • Vượt qua được điểm số 2 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa: trường hợp này gọi là triệt được những sự u mê, những bám chấp, những sân, những hận, những tư tưởng tạo nghiệp, những sự lôi kéo của các tư tưởng tiêu cực, không để độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi tư tưởng tiêu cực tạo ác nghiệp. Khi không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi và vượt qua được những môi trường sóng điện âm và tiêu cực, được gọi là Triệt.

Vì Tuệ linh, con người đang vận hành Trụ linh thực hiện sản sinh năng lượng lan tỏa, năng lượng lan tỏa mang sóng điện dương, nên Trụ linh quyết tâm chuyển thành và duy trì trạng thái đa dương rất mạnh là lan tỏa. Trụ linh quyết tâm không để độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi mà thay vào đó là cố gắng kích hoạt hết thiện tâm là lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới Tuệ linh, con người và vạn vật.

Môi trường bên ngoài Trụ linh có những Tướng đa âm tác động tới, có những Tướng đa dương tác động tới, có những Tướng chân tâm tác động tới, có năng lượng hoại diệt tác động tới.

Do Tuệ linh, con người thấu hiểu được nhiều về Chân lý Vạn vật nên Trụ linh chỉ liên kết, đón nhận những Tướng có cùng tư tưởng là lan tỏa các cấu trúc phát triển tác động tới, không đón nhận các Tướng đa âm. Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ đón nhận được những hạt năng lượng lan tỏa từ những Tướng cũng đang sản sinh năng lượng lan tỏa. Trụ linh sẽ hấp thụ năng lượng lan tỏa để vượt qua được điểm

Triệt số 2, đó là không để độc tâm trong Trụ linh bộc phát, không bị năng lượng tiêu cực bên ngoài tác động vào.

Quá trình Trụ linh rung động do tương tác giữa các Tướng để tạo thành sự rung động phức tạp cho hạt năng lượng lan tỏa cũng chính là tạo ra sự rung động phức tạp cho năng lượng chân tâm lan tỏa.

Như vậy, Tuệ linh, con người thông qua sự hiểu biết nhiều về Chân lý Vạn vật đã chọn lọc được năng lượng lan tỏa các cấu trúc phát triển từ bên ngoài tới, đồng thời không để độc tâm sinh khởi. Do đó, Trụ linh vượt qua được điểm Triệt bằng Chân lý Vạn vật để tiến tới điểm 3 là Ngộ.

3.2.  Đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Giác ngộ.

Do Tuệ linh, con người dùng Trụ linh để đón nhận được những năng lượng lan tỏa bên ngoài về và không để độc tâm sinh khởi trong Trụ linh, nên Tuệ linh, con người đã có thêm động lực và niềm tin vững chắc để kết tụ thành hệ tư tưởng, đó là giác ngộ về hệ tư tưởng lan tỏa.

Điểm số 3 là điểm Ngộ. Đây là điểm giác ngộ đạt được sau khi đã có trí tuệ về Chân lý Vạn vật trong việc sản sinh năng lượng lan tỏa, đó là hệ tư tưởng lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người mà không màng tới bản thể mình.

Như vậy, Tuệ linh, con người đã vận hành Trụ linh tới được điểm số 3.

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Vạn vật.

Khi có được hệ tư tưởng giác ngộ, Trụ linh sẽ chuyển hóa thành ngoại hành, đó là sinh khởi thành hành động.

Điểm số 4 là Triệt. Triệt có hai ý nghĩa:

 • Không vượt qua được điểm số 4 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa: đó là độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người ngoại hành tạo ác nghiệp; đó là sự hoại diệt của quá trình hình thành hạt năng lượng chân tâm lan tỏa, nó sẽ trở thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực để dẫn tới hoại diệt.
 • Vượt qua được điểm số 4 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa: trường hợp này gọi là triệt được những hành động u mê, những bám chấp, những sân, những hận, những hành động tạo ác nghiệp, những hành động lôi kéo của các Tướng tiêu cực, không để độc tâm (độc trong Trụ linh) và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người sinh khởi thành hành động tiêu cực. Khi không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi và vượt qua được môi trường sóng điện âm, tiêu cực, được gọi là Triệt.

Vì có được hệ tư tưởng giác ngộ lan tỏa nên Tuệ linh, con người dễ dàng vận dụng Chân lý Vạn vật để vượt qua được điểm Triệt, đó là không để độc tâm sinh khởi, không để các Tướng tiêu cực tương tác tới. Do đó, Tuệ linh vượt qua được điểm Triệt số 4 bằng Chân lý Vạn vật để chuyển hóa thành hành động ngoại hành sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa ở điểm số 5.

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Giác ngộ.

Khi Tuệ linh, con người vượt qua được điểm số 4 – Triệt, tức là họ đã duy trì được hệ tư tưởng giác ngộ để dẫn tới giai đoạn ngoại hành và hoàn thiện quá trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa.

Do có sự hiểu biết nhiều về trí tuệ của Chân lý Vạn vật, do đã kết tụ được hệ tư tưởng giác ngộ là lan tỏa phát triển vì vạn vật, Tuệ linh và con người, nên Tuệ linh, con người sẽ thực hiện hành động lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

Khi hoàn thành điểm số 5 là Tỏa, tức là đã hành động thành công việc lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người, trong Trụ linh của Tuệ linh, con người cũng được sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa trắng sáng. Hạt năng lượng chân tâm lan tỏa được sản sinh ra sẽ phân tách làm 3 vùng, đó là trong Trụ linh sẽ lưu giữ một hạt, trong Vũ trụ sẽ lưu giữ một hạt, đối tượng Tướng đón nhận sẽ lưu giữ một hạt.

Như vậy, Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm lan tỏa đã Tỏa hạt năng lượng chân tâm lan tỏa vào Vũ trụ và đối tượng tương tác. Điều này chính là minh chứng cho việc Tuệ linh khi vượt qua giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 cũng được các Tướng lan tỏa phân tách năng lượng lan tỏa có kèm hạt năng lượng chân tâm lan tỏa tới để tạo thành sự thấu hiểu con đường, phương pháp lan tỏa, khi thực hành từ đoạn điểm số 3 tới điểm số 4 cũng được các Tướng lan tỏa phân tách năng lượng lan tỏa và năng lượng chân tâm lan tỏa tới. Do đó, việc Tuệ linh hoàn thành một Vòng tròn sản sinh năng lượng chân tâm lan tỏa là sẽ tạo thành liên kết thúc đẩy các Tướng khác cũng lan tỏa theo. Quá trình đó sẽ nâng cấp

thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết. Hạt năng lượng chân tâm lan tỏa được phân tách là do

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng lan tỏa, nên hạt năng lượng chân tâm lan tỏa có khả năng liên kết, gắn kết hạt năng lượng dương lan tỏa rất mạnh và bền vững. Đây chính là sợi dây chân tâm làm nhiệm vụ gắn kết giữa các hạt năng lượng dương trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh.

4.    Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết bao gồm có 5 điểm, được vận hành bởi Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Hai Chân lý được vận hành bởi cơ chế Phân tách và liên kết dây.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết gắn liền với Vòng tròn sản sinh năng lượng đoàn kết, bởi khi hạt năng lượng đoàn kết được sản sinh, sẽ đồng thời sản sinh ra hạt năng lượng chân tâm đoàn kết. Trong Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết sẽ chỉ đề cập tới năng lượng chân tâm đoàn kết.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết gồm 5 điểm và được chia làm 4 đoạn:

4.1.  Đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Vạn vật.

Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ bắt đầu từ điểm số 1, đó là điểm Sinh. Đây là điểm bắt đầu sinh khởi cho quá trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết được diễn ra sau quá trình giải mã các Tướng. Tại điểm số 1, Trụ linh của Tuệ linh, con người bắt đầu bằng trạng thái chân tâm đoàn kết để sinh khởi rung động cho hành trình Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng đoàn kết, trong hạt năng lượng thì chính là điểm sinh khởi sóng rung động trong sợi mã sóng trí tuệ, nó nằm trên đường trung tính. Như vậy, khởi đầu cho một Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết, Trụ linh sẽ đứng ở vị trí Định đoàn kết, đó là chân tâm sinh khởi đoàn kết hết thảy Tuệ linh và con người cùng lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững trong sáng tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

Từ điểm số 1 là Sinh, Trụ linh bắt đầu di chuyển quá trình rung động để đến được điểm số 2 là điểm Triệt.

Điểm số 2 – Triệt gồm có 2 ý nghĩa:

 • Không vượt qua được điểm số 2 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết: đó là độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người sinh khởi tư tưởng tạo ác nghiệp; đó là sự hoại diệt của quá trình hình thành hạt năng lượng chân tâm đoàn kết, nó sẽ trở thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực để dẫn tới hoại diệt.
 • Vượt qua được điểm số 2 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết: trường hợp này gọi là triệt được những sự u mê, những bám chấp, những sân, những hận, những tư tưởng tạo nghiệp, những sự lôi kéo của các tư tưởng tiêu cực, không để độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi tư tưởng tiêu cực tạo ác nghiệp. Khi không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi và vượt qua được những môi trường sóng điện âm và tiêu cực, được gọi là Triệt.

Vì Tuệ linh, con người đang vận hành Trụ linh thực hiện sản sinh năng lượng đoàn kết, năng lượng đoàn kết mang sóng điện dương, nên Trụ linh quyết tâm chuyển thành và duy trì trạng thái đa dương siêu mạnh là đoàn kết. Trụ linh quyết tâm không để độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi mà thay vào đó là cố gắng kích hoạt hết thiện tâm là đoàn kết hết thảy các Tướng cùng lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới Tuệ linh, con người và vạn vật.

Môi trường bên ngoài Trụ linh có những Tướng đa âm tác động tới, có những Tướng đa dương tác động tới, có những Tướng chân tâm tác động tới, có năng lượng hoại diệt tác động tới.

Do Tuệ linh, con người thấu hiểu được rất nhiều về Chân lý Vạn vật nên Trụ linh liên kết được tất cả các Tướng tương tác tới. Họ đón nhận những năng lượng dương, năng lượng chân tâm vào Trụ linh. Họ dùng chính ánh sáng của chân tâm đoàn kết để chuyển hóa sóng điện của những hạt năng lượng âm do các Tướng tiêu cực truyền tới và coi đó là bài học để diệt, để không cho độc tâm trong Trụ linh sinh khởi.

Quá trình Trụ linh rung động do tương tác giữa các Tướng để tạo thành sự rung động phức tạp cho hạt năng lượng đoàn kết cũng chính là tạo ra sự rung động phức tạp cho hạt năng lượng chân tâm đoàn kết.

Như vậy, Tuệ linh, con người thông qua sự thấu hiểu rất nhiều về Chân lý Vạn vật đã hấp thụ được hết thảy các hạt năng lượng của các Tướng khác nhau, đặc biệt là khả năng chuyển hóa và giảm tải sóng điện của các hạt năng lượng âm bắn tới trở thành những hạt năng lượng có sóng điện âm rất nhẹ. Những hạt năng lượng âm đó trở thành những bài học cho chính Tuệ linh, con người không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi. Do đó, họ vượt qua được điểm Triệt bằng Chân lý Vạn vật để tiến tới điểm 3 là Ngộ.

4.2.  Đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Giác ngộ.

Do Tuệ linh, con người dùng Trụ linh để đón nhận được hết những hạt năng lượng của hết thảy Tướng về, đặc biệt là chuyển hóa và giảm tải được sóng điện của những hạt năng lượng âm, nên Tuệ linh, con người đã có động lực và niềm tin vững chắc để kết tụ thành hệ tư tưởng, đó là giác ngộ về hệ tư tưởng đoàn kết.

Điểm 3 là điểm Ngộ. Đây là điểm giác ngộ đạt được sau khi đã có trí tuệ thấu hiểu rất nhiều về Chân lý Vạn vật trong việc sản sinh năng lượng đoàn kết, đó là hệ tư tưởng đoàn kết hết thảy các Tướng cùng lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người mà không màng tới bản thể mình.

Như vậy, Tuệ linh, con người đã vận hành Trụ linh tới được điểm số 3.

4.3.  Đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Vạn vật.

Khi có được hệ tư tưởng giác ngộ, Trụ linh sẽ chuyển hóa thành ngoại hành, đó là sinh khởi thành hành động.

Điểm số 4 là Triệt. Triệt có hai ý nghĩa:

 • Không vượt qua được điểm số 4 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết: đó là độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người ngoại hành tạo ác nghiệp; đó là sự hoại diệt của quá trình hình thành hạt năng lượng chân tâm đoàn kết, nó sẽ trở thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực để dẫn tới hoại diệt.
 • Vượt qua được điểm số 4 để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết: trường hợp này gọi là triệt được những hành động u mê, những bám chấp, những sân, những hận, những hành động tạo ác nghiệp, những hành động lôi kéo của các Tướng tiêu cực, không để độc tâm (độc trong Trụ linh) và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người sinh khởi thành hành động tiêu cực. Khi không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi và vượt qua được môi trường sóng điện âm, tiêu cực, được gọi là Triệt.

Vì có được hệ tư tưởng giác ngộ đoàn kết nên Tuệ linh, con người dễ dàng vận dụng Chân lý Vạn vật để vượt qua được điểm Triệt, đó là không để độc tâm sinh khởi, không để các đối tượng Tướng tiêu cực tương tác lôi kéo theo. Do đó, Tuệ linh vượt qua được điểm Triệt số 4 bằng Chân lý Vạn vật để chuyển hóa thành hành động ngoại hành sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết ở điểm số 5.

4.4.  Đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Giác ngộ.

Khi Tuệ linh, con người vượt qua được điểm số 4 – Triệt, tức là họ đã duy trì được hệ tư tưởng giác ngộ để dẫn tới giai đoạn ngoại hành và hoàn thiện quá trình sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết.

Do có trí tuệ thấu hiểu rất nhiều về Chân lý Vạn vật, do đã kết tụ được hệ tư tưởng giác ngộ là đoàn kết hết thảy các Tướng cùng lan tỏa phát triển vì vạn vật, Tuệ linh và con người, nên Tuệ linh, con người sẽ thực hiện hành động đoàn kết hết thảy các Tướng cùng lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

Khi hoàn thành điểm số 5 là Tỏa, tức là đã hành động thành công việc đoàn kết các Tướng cùng lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật, Tuệ linh và con người, trong Trụ linh của Tuệ linh, con người cũng được sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết trắng sáng. Hạt năng lượng chân tâm đoàn kết được sản sinh ra sẽ phân tách làm 3 vùng, đó là trong Trụ linh sẽ lưu giữ một hạt, trong Vũ trụ sẽ lưu giữ một hạt, đối tượng Tướng đón nhận sẽ lưu giữ một hạt.

Như vậy, ở Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng chân tâm đoàn kết đã Tỏa hạt năng lượng chân tâm vào Vũ trụ và đối tượng tương tác. Điều này chính là minh chứng cho việc Tuệ linh khi vượt qua giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 cũng được các Tướng đoàn kết phân tách năng lượng đoàn kết có kèm hạt năng lượng chân tâm đoàn kết tới để tạo thành sự thấu hiểu con đường, phương pháp đoàn kết, khi thực hành từ đoạn điểm số 3 tới điểm số 4 cũng được các Tướng đoàn kết phân tách năng lượng đoàn kết và năng lượng chân tâm đoàn kết tới. Do đó, việc Tuệ linh hoàn thành một Vòng tròn sản sinh năng lượng chân tâm đoàn kết là sẽ tạo thành liên kết thúc đẩy các Tướng khác cũng đoàn kết theo. Quá trình đó sẽ nâng cấp thành Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng chân tâm màu vàng óng ánh.

Hạt năng lượng chân tâm đoàn kết được phân tách ra là do Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng đoàn kết, nên hạt năng lượng chân tâm đoàn kết có khả năng liên kết, gắn kết hạt năng lượng dương đoàn kết siêu mạnh và bền vững. Đây chính là sợi dây chân tâm làm nhiệm vụ gắn kết giữa các hạt năng lượng dương trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh.

5.  Các Vòng tròn sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm

Các siêu hạt năng lượng chân tâm gắn liền với các siêu hạt năng lượng đó là: siêu hạt năng lượng chân tâm màu vàng óng ánh, siêu hạt năng lượng chân tâm xanh ngọc lưu ly, siêu hạt năng lượng chân tâm Nhật Sư.

Các Vòng tròn sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm đều giống nhau bởi đều phải thấu hiểu triệt để Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ, tiếp đến là phụ thuộc vào khả năng thực hành, liên kết đoàn kết được hết thảy cho tới tận cùng các Tướng trong và ngoài Vũ trụ để sản sinh ra các loại siêu hạt năng lượng chân tâm khác nhau.

Vòng tròn sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm bao gồm có 5 điểm, được vận hành bởi Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Hai Chân lý được vận hành bởi cơ chế Phân tách và liên kết dây.

Vòng tròn sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm gắn liền với các Vòng tròn sản sinh các siêu hạt năng lượng, bởi khi các siêu hạt năng lượng được sản sinh, sẽ đồng thời sản sinh ra các siêu hạt năng lượng chân tâm. Trong Vòng tròn sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm sẽ chỉ đề cập tới các siêu hạt năng lượng chân tâm.

Vòng tròn sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm

gồm 5 điểm và được chia làm 4 đoạn:

5.1.  Đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Vạn vật.

Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ bắt đầu từ điểm số 1, đó là điểm Sinh. Đây là điểm bắt đầu sinh khởi cho quá trình sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm được diễn ra sau quá trình giải mã các Tướng. Tại điểm số 1, Trụ linh của Tuệ linh, con người bắt đầu bằng trạng thái chân tâm siêu đoàn kết để sinh khởi rung động cho hành trình Vòng tròn sản sinh các siêu hạt năng lượng, trong siêu hạt năng lượng thì chính là điểm sinh khởi sóng rung động trong sợi mã sóng trí tuệ, nó nằm trên đường trung tính. Như vậy, khởi đầu cho một Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng chân tâm, Trụ linh sẽ đứng ở vị trí Định siêu đoàn kết, đó là chân tâm sinh khởi siêu đoàn kết hết thảy Tuệ linh và con người cùng thực hiện Phổ độ, Hóa độ Tuệ linh và con người thực hành phương pháp chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Từ điểm 1 là Sinh, Trụ linh bắt đầu di chuyển quá trình rung động để đến được điểm số 2 là điểm Triệt.

Điểm số 2 – Triệt gồm có 2 ý nghĩa:

 • Không vượt qua được điểm số 2 để tiếp tục hành trình sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm: đó là độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người sinh khởi tư tưởng tạo ác nghiệp; đó là sự hoại diệt của quá trình hình thành các siêu hạt năng lượng chân tâm, nó sẽ trở thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực để dẫn tới hoại diệt.
 • Vượt qua được điểm số 2 để tiếp tục hành trình sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm: trường hợp này gọi là triệt được những sự u mê, những bám chấp, những sân, những hận, những tư tưởng tạo nghiệp, những sự lôi kéo của các tư tưởng tiêu cực, không để độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi tư tưởng tiêu cực tạo ác nghiệp. Khi không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi và vượt qua được những môi trường sóng điện âm và tiêu cực, được gọi là Triệt.

Vì Tuệ linh, con người đang vận hành Trụ linh thực hiện sản sinh các siêu hạt năng lượng, các siêu hạt năng lượng lại dựa trên khả năng siêu liên kết, siêu đoàn kết hết thảy các Tướng, điều này khiến cho Trụ linh quyết tâm không để độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi mà thay vào đó là cố gắng kích hoạt hết thiện tâm là siêu đoàn kết hết thảy các Tướng cùng thực hành Phổ độ, Hóa độ hết thảy Tuệ linh và con người thực hành chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Môi trường bên ngoài Trụ linh có những Tướng đa âm tác động tới, có những Tướng đa dương tác động tới, có những Tướng chân tâm tác động tới, có năng lượng hoại diệt tác động tới.

Do Tuệ linh, con người thấu hiểu triệt để về Chân lý Vạn vật nên họ liên kết được hết thảy cho tới tận cùng tất cả các Tướng trong và ngoài Vũ trụ. Họ đón nhận những năng lượng dương, năng lượng chân tâm vào Trụ linh. Họ dùng chính ánh sáng của chân tâm siêu đoàn kết để chuyển hóa sóng điện của những hạt năng lượng âm do các Tướng tiêu cực truyền tới và coi đó là bài học để diệt không cho độc tâm trong Trụ linh sinh khởi.

Quá trình Trụ linh rung động do tương tác giữa các Tướng để tạo thành sự rung động phức tạp cho các siêu hạt năng lượng cũng chính là tạo ra sự rung động phức tạp cho các siêu hạt năng lượng chân tâm.

Như vậy, Tuệ linh, con người thông qua sự thấu hiểu triệt để về Chân lý Vạn vật đã liên kết, hấp thụ được hết thảy cho tới tận cùng các hạt năng lượng của các Tướng khác nhau, đặc biệt là khả năng chuyển hóa và giảm tải sóng điện của các hạt năng lượng âm bắn tới trở thành những hạt năng lượng có sóng điện âm rất nhẹ. Những hạt năng lượng âm đó trở thành những bài học cho chính Tuệ linh, con người không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi. Do đó, họ vượt qua được điểm Triệt bằng Chân lý Vạn vật để tiến tới điểm 3 là Ngộ.

5.2.  Đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Giác ngộ.

Do Tuệ linh, con người dùng Trụ linh để đón nhận được hết những hạt năng lượng của hết thảy cho tới tận cùng các Tướng về, đặc biệt là chuyển hóa và giảm tải được sóng điện của năng lượng âm, nên Tuệ linh, con người đã có động lực và niềm tin vững mạnh để kết tụ thành siêu hệ tư tưởng, đó là trí tuệ giác ngộ về con đường chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Điểm 3 là điểm Ngộ. Đây là điểm giác ngộ đạt được sau khi đã có trí tuệ thấu hiểu tận cùng về Chân lý Vạn vật trong việc sản sinh các siêu hạt năng lượng, đó là đại hệ tư tưởng đoàn kết hết thảy Tuệ linh và con người cùng nhau thực hành phương pháp chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Như vậy, Tuệ linh, con người đã vận hành Trụ linh tới được điểm số 3.

5.3.  Đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Vạn vật.

Khi có được hệ tư tưởng giác ngộ, Trụ linh sẽ chuyển hóa thành ngoại hành, đó là sinh khởi thành hành động.

Điểm số 4 là Triệt. Triệt có hai ý nghĩa:

 • Không vượt qua được điểm số 4 để tiếp tục hành trình sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm: đó là độc tâm (độc trong Trụ linh) sinh khởi và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người ngoại hành tạo ác nghiệp; đó là sự hoại diệt của quá trình hình thành siêu hạt năng lượng chân tâm, nó sẽ trở thành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực để dẫn tới hoại diệt.
 • Vượt qua được điểm số 4 để tiếp tục hành trình sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm: trường hợp này gọi là triệt được những hành động u mê, những bám chấp, những sân, những hận, những hành động tạo ác nghiệp, những hành động lôi kéo của các Tướng tiêu cực, không để độc tâm (độc trong Trụ linh) và môi trường tiêu cực khiến cho Tuệ linh, con người sinh khởi thành hành động tiêu cực. Khi không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi và vượt qua được môi trường sóng điện âm, tiêu cực, được gọi là Triệt.

Vì có được hệ tư tưởng giác ngộ con đường chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng, nên Tuệ linh, con người dễ dàng vận dụng Chân lý Vạn vật để vượt qua được điểm Triệt, đó là không để độc tâm sinh khởi, không để các Tướng tiêu cực tương tác lôi kéo theo. Do đó, Tuệ linh vượt qua được điểm Triệt số 4 bằng Chân lý Vạn vật để chuyển hóa thành hành động ngoại hành sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm ở điểm số 5.

5.4.  Đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5

Giai đoạn này gắn liền với Chân lý Giác ngộ.

Khi Tuệ linh, con người vượt qua được điểm số 4 – Triệt, tức là họ đã phát triển được trí tuệ giác ngộ để dẫn tới giai đoạn ngoại hành và hoàn thiện quá trình sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm.

Do có trí tuệ thấu hiểu tận cùng về Chân lý Vạn vật, do đã kết tụ được trí tuệ giác ngộ con đường chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng, nên Tuệ linh, con người sẽ thực hiện hành động siêu đoàn kết hết thảy các Tướng cùng lan tỏa phương pháp, con đường chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Khi hoàn thành điểm số 5 là Tỏa, tức là đã hành động thành công việc đoàn kết các Tướng cùng lan tỏa phương pháp, con đường chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng tới Tuệ linh và con người, trong Trụ linh của Tuệ linh, con người cũng được sản sinh vô số các siêu hạt năng lượng chân tâm trắng sáng chói lòa. Vô số các siêu hạt năng lượng chân tâm trắng sáng chói lòa được sản sinh ra sẽ phân tách làm 3 vùng, đó là trong Trụ linh sẽ lưu giữ vô số siêu hạt năng lượng chân tâm, trong Vũ trụ sẽ lưu giữ vô số siêu hạt năng lượng chân tâm, đối tượng Tướng đón nhận sẽ lưu giữ vô số siêu hạt năng lượng chân tâm.

Như vậy, các Vòng tròn sản sinh các siêu hạt năng lượng chân tâm đã Tỏa ra vô số siêu hạt năng lượng chân tâm vào Vũ trụ và đối tượng tương tác. Điều này chính là minh chứng cho việc Tuệ linh, con người khi vượt qua giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2, giai đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4 cũng được các Tướng khác phân tách các siêu hạt năng lượng chân tâm tới Trụ linh của mình. Điều này giúp cho Tuệ linh, con người đón nhận những siêu hạt năng lượng chân tâm có nghị lực, sức mạnh để thực hành con đường chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Các siêu hạt năng lượng chân tâm được phân tách ra là do các Vòng tròn sản sinh các siêu hạt năng lượng, nên các siêu hạt năng lượng chân tâm tạo thành siêu liên kết, siêu gắn kết các siêu hạt năng lượng dương vô cùng bền vững. Đây chính là siêu sợi dây chân tâm làm nhiệm vụ siêu gắn kết giữa các siêu hạt năng lượng dương trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan