Bài 15: Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 3

Hình: Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 3

Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 3 là siêu hạt năng lượng bóng hỏa hay còn gọi là hạt bóng hỏa. Hạt bóng hỏa chính là hạt năng lượng hoại diệt bị ngủ đông mà chuyển hóa thành. Hạt bóng hỏa chính là trạng thái của hạt năng lượng hoại diệt bị nóng mất kiểm soát cho đến khi bị kích nổ.

Vòng tròn sản sinh hạt bóng hỏa sẽ được vận hành tuần tự từ điểm số 1 đến số 5 và được chia ra làm 4 đoạn. Đoạn từ điểm số 1 tới số 2 là giai đoạn nội hành để hấp thụ năng lượng hoại diệt vào Trụ linh. Đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3 là giai đoạn nội hành để ngủ đông thành hạt bóng hỏa và kích nổ nó. Giai đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4 là giai đoạn ngoại hành để hấp thụ các hạt năng lượng hoại diệt về Trụ linh. Giai đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5 là giai đoạn ngoại hành để ngủ đông năng lượng hoại diệt và kích nổ chúng.

Cơ chế sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 3 là do Tuệ linh, con người đã có trí tuệ thấu hiểu ít nhiều cho tới thấu hiểu triệt để tận cùng về hai Chân lý, đồng thời thực hành cơ chế phân tách và liên kết theo hướng bền vững và an lạc.

Nếu đã chuyển hóa Trụ linh thành được bộ lọc năng lượng kép thì việc sản sinh hạt bóng hỏa sẽ đạt đến sự kỳ diệu trong sự lưu giữ không để chúng bị kích nổ khi muốn.

Khởi động Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 3

Nhóm siêu hạt năng lượng Hóa độ 3 là nhóm hạt năng lượng hoại diệt bị biến thành những hạt bóng hỏa.

Nhóm hạt bóng hỏa là giai đoạn giữa của quá trình năng lượng hoại diệt bị nóng mất kiểm soát cho đến khi bị kích nổ tạo thành nhiệt lượng siêu lớn.

Trong Vũ trụ hễ có bất kỳ hành tinh nào quay tròn xung quanh chính nó và quay tròn xung quanh hệ mặt trời, trong hành tinh đó sẽ có vô số năng lượng bóng hỏa được lưu giữ ở phần nhiệt lượng trung tính của hành tinh đó. Như Trái đất con người đang sinh sống, phần ấm của Trái đất là phần giao nhau giữa phần vỏ của Trái đất với phần nham thạch, đó là nơi chứa đựng vô số các hạt bóng hỏa. Những hạt bóng hỏa được hình thành là do năng lượng âm của vỏ hành tinh rung động thu hút vô số năng lượng hoại diệt di chuyển vào và bị ngủ đông ở phần ấm (trung tính) của hành tinh, của Trái đất. Khi sóng nhiệt dương từ lõi hành tinh bắn ra sẽ kích nổ những hạt bóng hỏa đó để tạo thành siêu nhiệt lượng giúp cho năm nhóm năng lượng giản đơn cấu tạo thành vật chất được phân tách siêu nhanh. Đây chính là lý do mà Trái đất, hành tinh, Vũ trụ giãn nở và mở rộng không ngừng nghỉ bởi cơ chế Phân tách và liên kết dây.

Tuệ linh, con người cũng sản sinh được hạt bóng hỏa, hạt bóng hỏa được sản sinh trong hai trường hợp sau:

 • Tuệ linh, con người đắc được bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh sẽ sản sinh được vô số hạt bóng hỏa bởi đã thấu hiểu triệt để tận cùng hai Chân lý. Tuệ linh, con người này sẽ đạt đến nghệ thuật đỉnh cao là tự động hấp thụ được vô số năng lượng hoại diệt về Trụ linh và kích nổ ngay. Đặc biệt, điều tuyệt vời nhất là hấp thụ được vô số năng lượng hoại diệt về và chuyển hóa thành vô số các hạt bóng hỏa mà không để kích nổ, tức là lưu giữ ở trạng thái là hạt bóng hỏa. Điều này chỉ có Tuệ linh, con người đã đắc được bộ lọc năng lượng kép mới làm được, mới an toàn, bởi các hạt bóng hỏa sẽ bị kích thích và thức tỉnh thành hạt hoại diệt khi bị năng lượng âm chạm vào. Tuy nhiên, do Trụ linh đã là bộ lọc kép nên trong Trụ linh sẽ kiểm soát kỳ diệu sóng điện âm và không làm thức tỉnh năng lượng hoại diệt.
 • Tuệ linh, con người chưa đắc được bộ lọc năng lượng, nhưng phải thấu hiểu ít nhiều cho tới triệt để Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Những Tuệ linh, con người này sẽ vận hành hai Chân lý để hấp thụ được năng lượng hoại diệt trong khả năng kiểm soát có hạn để an toàn, sau đó phải thực hiện kích nổ năng lượng hoại diệt ngay. Nếu không thực hiện kích nổ ngay sẽ gây nguy hiểm nếu năng lượng hoại diệt thức tỉnh, nó sẽ khống chế và gây phân rã Trụ linh cũng như Tuệ linh. Do đó, trong trường hợp này, hạt bóng hỏa sẽ tồn tại trong khoảnh khắc rất ngắn. Đó là giai đoạn hạt năng lượng hoại diệt bị nóng mất kiểm soát cho đến khi bị kích nổ để sinh ra siêu nhiệt lượng cho quá trình sản sinh các hạt năng lượng trong Trụ linh.

Trong Vòng tròn sản sinh năng lượng Hóa độ ở bài này chỉ đề cập tới trường hợp sản sinh hạt bóng hỏa để kích nổ luôn của Tuệ linh, con người chưa đắc được bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh.

Bản chất của hạt bóng hỏa:

 • Hạt bóng hỏa chính là hạt năng lượng hoại diệt bị ngủ đông. Khi bị ngủ đông, hạt bóng hỏa sẽ sinh phát siêu nhiệt lượng và có màu đỏ như màu đỏ lửa của than củi.
 • Hạt bóng hỏa có giá trị lây lan cho các hạt năng lượng hoại diệt, khiến các hạt hoại diệt cũng ngủ đông thành hạt bóng hỏa.
 • Hạt bóng hỏa có giá trị thiêu đốt, làm giảm sóng điện trong các hạt năng lượng âm.
 • Hạt bóng hỏa có giá trị vô cùng khi nó được kích nổ, nhiệt lượng được sinh phát ra khi hạt bóng hỏa bị kích nổ sẽ tạo thành dinh dưỡng giúp cho hết thảy Tướng, năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ được hấp thụ và phân tách siêu tốc độ để liên kết bền vững.
 • Hạt bóng hỏa hay còn gọi là năng lượng hoại diệt bị ngủ đông khi được kích nổ sẽ tạo ra sự phát triển vượt bậc của cả Vũ trụ. Điều này cho thấy, khi chưa kích nổ được năng lượng hoại diệt thì Vũ trụ nguy cơ bị phân rã bởi năng lượng hoại diệt, nhưng khi kích nổ được thì nó tạo thành sự sống vượt bậc và bền vững cho hết thảy Tướng trong Vũ trụ.
 • Để chuyển hóa được Trụ linh thành bộ lọc năng lượng đơn cho đến bộ lọc năng lượng kép phải có hạt bóng hỏa được kích nổ. Nhiệt lượng từ các hạt bóng hỏa sẽ giúp cho Trụ linh phân tách ra được vô số các hạt năng lượng của năm nhóm và các siêu hạt năng lượng, đặc biệt là cấu tạo và chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Nếu không có hạt bóng hỏa thì Trụ linh sẽ không thể sản sinh ra hạt năng lượng và không thể chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng được.
 • Thông qua thân tướng con người với sự tương tác trong bốn hình tướng Đạo, Trụ linh của Tuệ linh sẽ vận hành được cơ chế hấp thụ năng lượng hoại diệt về bởi sóng điện âm và kích nổ chúng bởi sóng điện dương. Con người được vận hành bởi Tuệ linh, sẽ thông qua quá trình nội hành và ngoại hành của mỗi một hành động trong bốn hình tướng Đạo chính là cơ chế vận hành để sản sinh ra được hạt bóng hỏa, và kích nổ hạt bóng hỏa thành nhiệt lượng, để Trụ linh phân tách ra các hạt năng lượng.

Vòng tròn sản sinh và kích nổ hạt bóng hỏa gắn chặt với các Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng phát triển, lan tỏa, đoàn kết, Hóa độ 1, Hóa độ 2. Hạt bóng hỏa sẽ không được sản sinh ở Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực và năng lượng chân tâm ban đầu.

Để vận hành Vòng tròn sản sinh được hạt bóng hỏa, Tuệ linh, con người phải có trí tuệ thấu hiểu ít nhiều cho tới triệt để về Chân lý Vạn vật. Có trí tuệ về Chân lý Vạn vật mới thấu hiểu bản chất của vạn vật, Tuệ linh và con người, khi đó mới nhận diện và giải giải mã được độc tâm của các Tướng, đặc biệt là nhận diện, giải mã, kiểm soát được độc tâm trong Trụ linh của mình, từ đó mới vận hành được sóng điện âm để hấp thụ năng lượng hoại diệt về.

Sau khi hấp thụ được năng lượng hoại diệt về Trụ linh bằng trí tuệ thấu hiểu Chân lý Vạn vật, Tuệ linh, con người phải có trí tuệ giác ngộ để kích hoạt sóng điện dương thực hiện chuyển hóa hạt năng lượng hoại diệt thành hạt bóng hỏa và kích nổ hạt bóng hỏa đó.

Các Tướng bên ngoài sẽ tác động tới Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng bóng hỏa gồm có: những Tướng có Trụ linh đa âm, những Tướng có Trụ linh đa dương, những Tướng có Trụ linh cân bằng, những Tướng có Trụ linh là bộ lọc năng lượng. Để thấu hiểu được bản chất, biểu hiện của các Tướng cần phải có trí tuệ thấu hiểu về hai Chân lý, nếu không có trí tuệ của hai Chân lý sẽ không thể sản sinh được hạt bóng hỏa.

Trụ linh của Tuệ linh, con người: không Tuệ linh, con người nào biết trong Trụ linh của mình là có ẩn chứa độc hay thiện; không biết là độc hay thiện, yếu tố nào nhiều hơn; độc tâm và thiện tâm sẽ luôn có trong bất kỳ các cấu trúc Trụ linh của hết thảy Tuệ linh, con người và vạn vật trong Vũ trụ. Chỉ duy nhất khi có được bộ lọc năng lượng thì mới không còn độc trong Trụ linh. Chính vì vậy, trong quá trình sản sinh hạt năng lượng bóng hỏa và kích nổ chúng thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian, các Trụ linh sẽ dễ dàng bộc phát được độc tâm. Do vậy, phải có trí tuệ của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ mới nhận diện và triệt được độc tâm trong Trụ linh khi nó bắt đầu sinh khởi, có như vậy mới thực hiện được Vòng tròn sản sinh hạt bóng hỏa trong sự an toàn.

Trước khi diễn ra quá trình sản sinh hạt bóng hỏa và kích nổ chúng trong Trụ linh, Tuệ linh, con người sẽ tương tác với các Tướng khác trong khoảng thời gian nhất định, trong cường độ tương tác, tốc độ tương tác, mật độ tương tác, độ nén của tương tác, trong môi trường có sóng điện. Quá trình tương tác chính là quá trình giải mã các Tướng. Kết thúc quá trình giải mã các Tướng sẽ bắt đầu bước vào vòng tròn cho quy trình sản sinh hạt bóng hỏa và kích nổ chúng.

Tất cả quá trình tương tác cho tới Vòng tròn sản sinh hạt bóng hỏa và kích nổ chúng của Tuệ linh, con người tại môi trường tu hành ở nhân gian đều nằm trong bốn hình tướng Đạo, đó là hình tướng Đạo đời, Đạo lễ, Đạo đường, Đạo Đế vương. Do đó, để có và kích nổ được hạt bóng hỏa đều được Trụ linh của Tuệ linh, con người tương tác và thực hiện trong bốn hình tướng Đạo.

Trong Vòng tròn sản sinh hạt bóng hỏa có 2 điểm sản sinh và kích nổ được chúng, đó là đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3 và đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5. Để chuyển hóa từ hạt năng lượng hoại diệt thành hạt bóng hỏa và kích nổ được chúng thì Trụ linh phải vận hành được qua điểm Triệt ở điểm số 2 và điểm số 4.

I.    Thực hành Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 3

Vòng tròn sản sinh hạt bóng hỏa và kích nổ chúng gồm có 5 điểm, được vận hành bởi Tuệ linh, con người có trí tuệ thấu hiểu ít nhiểu cho tới triệt để về Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Tuệ linh, con người thực hành sản sinh hạt bóng hỏa bằng cơ chế phân tách, liên kết theo hướng bền vững và an lạc.

Các Tướng thực hành Vòng tròn sản sinh năng lượng phát triển, năng lượng lan tỏa, năng lượng đoàn kết, năng lượng Hóa độ 1, năng lượng Hóa độ 2, chính là các Tướng thực hành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng bóng hỏa. Do đó, việc sản sinh hạt năng lượng bóng hỏa gắn liền với việc sản sinh các nhóm hạt năng lượng trên. Việc sản sinh nhóm năng lượng tiêu cực sẽ không phải là sản sinh ra hạt bóng hỏa mà là sản sinh ra năng lượng âm để dẫn tới phân rã rồi hoại diệt.

Vì không có mục tiêu sản sinh ra hạt năng lượng bóng hỏa, việc sản sinh hạt năng lượng bóng hỏa và kích nổ chúng gắn liền với từng giai đoạn trong các Vòng tròn sản sinh năng lượng như đã đề cập, nên việc xây dựng thành một Vòng tròn sản sinh hạt bóng hỏa và kích nổ là với mục đích nâng cao khả năng vận hành kích nổ năng lượng hoại diệt cho Trụ linh. Việc thấu hiểu Vòng tròn sản sinh và kích nổ hạt bóng hỏa sẽ giúp cho các Tuệ linh, con người dễ dàng vận hành các Vòng tròn sản sinh năng lượng như đã đề cập bên trên.

Vòng tròn sản sinh hạt bóng hỏa gồm 5 điểm và được chia làm 4 đoạn, trong 4 đoạn thì có 2 đoạn là sản sinh và kích nổ hạt bóng hỏa.

1.   Đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2

Giai đoạn này là giai đoạn nội hành của Tuệ linh, con người.

Đây là giai đoạn mà Trụ linh sẽ phải rung động sóng điện âm trong sự có kiểm soát để thu hút, hấp thụ, hút từ ít cho tới nhiều năng lượng hoại diệt di chuyển từ bên trong và ngoài không gian Vũ trụ về Trụ linh. Giai đoạn này là giai đoạn nguy hiểm, nếu không kiểm soát tốt Trụ linh sẽ dễ bị phân rã và vỡ cấu trúc Trụ linh cũng như Tuệ linh.

Giai đoạn này gắn liền với việc Tuệ linh, con người có trí tuệ thấu hiểu ít nhiều cho tới thấu hiểu triệt để về Chân lý Vạn vật. Vì có trí tuệ thấu hiểu Chân lý Vạn vật nên Tuệ linh, con người mới vận hành để hấp thụ được năng lượng hoại diệt về Trụ linh và vượt qua được điểm số 2 là Triệt để thực hiện chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành hạt bóng hỏa và kích nổ chúng.

Điểm số 1 là điểm Sinh. Điểm Sinh là điểm bắt đầu cho quy trình Vòng tròn sản sinh hạt bóng hỏa và kích nổ chúng. Điểm Sinh chính là điểm chân tâm ban đầu để sản sinh hạt năng lượng bóng hỏa. Điểm chân tâm có nhiều loại, vì nó phụ thuộc vào mục đích sản sinh hạt năng lượng nào mà có chân tâm của năng lượng đó, đó là chân tâm phát triển, chân tâm lan tỏa, chân tâm đoàn kết, siêu chân tâm Hóa độ 1, siêu chân tâm Hóa độ 2. Trụ linh sẽ đặt trạng thái chân tâm theo mục tiêu muốn sản sinh hạt năng lượng nào đó tại điểm số 1, sau đó, Trụ linh sẽ di chuyển từ điểm số 1 để qua được điểm số 2 trong sự an toàn. An toàn là lấy được năng lượng hoại diệt về trong sự kiểm soát để tiếp tục hành trình sản sinh hạt năng lượng và hạt bóng hỏa.

Điểm số 2 là điểm Triệt. Điểm Triệt trong Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng bóng hỏa có một ý nghĩa: Tuệ linh, con người phải nhận diện và triệt đi được độc tâm trong Trụ linh nếu có và sinh phát ra, phải triệt đi những lôi kéo, dẫn dụ của các Tướng tiêu cực tác động tới. Đó chính là triệt được độc tâm hay còn gọi là triệt đi được độc tâm của bản thể mình và các Tướng khác tương tác tới. Khi triệt được độc tâm đó thì mới triệt tiêu được việc năng lượng hoại diệt di chuyển ồ ạt vào và làm phân rã Trụ linh. Khi triệt được những độc tâm thì Trụ linh sẽ kiểm soát được sóng rung động và kiểm soát được lượng năng lượng hoại diệt di chuyển vào trong sự an toàn.

Trên hành trình Tuệ linh, con người di chuyển Trụ linh từ điểm số 1 tới điểm số 2, trong sự tương tác với các giả tướng, Trụ linh dễ bị kích động mà sinh khởi độc tâm để thỏa mãn, mong muốn, khát khao hưởng thụ những giả tướng. Do đó, để kiểm soát được độc tâm không sinh khởi và nhận diện được khi nó sinh khởi để triệt tiêu, cần biến mình thành một tấm gương để soi mình từng giờ, từng ngày, từng sự việc. Soi vào bản thể mình xem trong trí tuệ và Tâm mình đã sinh khởi rung động mong muốn thụ hưởng những giả tướng ích kỷ về mình mà không thực hành sứ mệnh cũng như gây tổn hại tới Tuệ linh và con người chưa, xem mình có sinh khởi những hành động gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người chưa. Nếu có, thì hãy nhớ về nhiệm vụ đang thực hiện và diệt đi độc tâm đang sinh khởi, kiểm soát lại sóng rung động của Trụ linh bởi có trí tuệ của Chân lý Vạn vật. Luôn luôn phải dùng tấm gương để soi lại bản thể mình để không bị độc tâm của chính mình triệt mình.

Trên hành trình từ điểm số 1 tới điểm số 2, sẽ có các Tướng tiêu cực tác động tới. Khi các Tướng tiêu cực tác động tới, sẽ lôi kéo, sẽ dẫn dụ ta theo, họ sẽ bắn các hạt năng lượng âm tới Trụ linh ta. Nếu ta đi theo, tin theo, thực hành theo thì độc tâm của họ đã xâm nhập nhiều vào Trụ linh của ta, khi đó Trụ linh của ta cũng sẽ phát tác độc tâm rất mạnh. Để kiểm soát được độc tâm của các Tướng tiêu cực, ta vẫn phải dùng tấm gương của bản thể ta để soi vào ta và soi vào họ, soi để xem độc tâm của họ và của ta phát tác ra như thế nào, bản chất ra sao, nếu có thì phải triệt ngay độc tâm đi. Khi dùng tấm gương soi được độc tâm của các Tướng, chỉ nên lắng nghe và không làm theo những gì họ dẫn dụ, lôi kéo và tác động vào. Việc lắng nghe chính là ta vận hành Trụ linh tỏa ánh sáng chân tâm để giảm tải sóng điện của các hạt năng lượng âm đó khi nó di chuyển vào. Các hạt âm có sóng điện nhẹ di chuyển vào sẽ khiến cho năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu nhẹ và di chuyển số lượng ít vào Trụ linh của ta, khi đó Trụ linh của ta sẽ dễ dàng kiểm soát và kích nổ được năng lượng hoại diệt.

Ta sẽ tương tác với các Tướng tích cực như là các Tướng phát triển, lan tỏa, đoàn kết, có bộ lọc; họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp quý báu cho việc sản sinh các loại hạt năng lượng. Do đó, ta phải chủ động trò chuyện để học hỏi, để đón được những hạt năng lượng tích cực và các siêu hạt từ họ tới Trụ linh để giúp cho ta có niềm tin, có nghị lực, có sức mạnh vượt qua được điểm Triệt, giúp ta diệt được độc tâm khi nó bộc phát.

Giai đoạn này cần phải ghi nhớ Chân lý Vạn vật bởi trí tuệ đã trau dồi được, đó là nhớ về cội nguồn ta từ đâu tới, cội nguồn Vũ trụ, cội nguồn nhân loại, sứ mệnh tu hành, con đường chuyển sinh bền vững là con đường hy sinh ích kỷ của mình để mang lại niềm vui hạnh phúc tới Tuệ linh và con người, các khổ tận cùng của Tuệ linh và con người, con đường diệt khổ, phương pháp chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng, nhớ về Đạo hợp nhất của Vũ trụ. Khi luôn ghi nhớ trí tuệ của Chân lý Vạn vật, nó sẽ là hành trang an toàn cho hành trình sản sinh và kích nổ hạt năng lượng bóng hỏa. Nếu không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, Trụ linh sẽ dễ dàng bị năng lượng hoại diệt khống chế và làm phân rã mà hoại diệt.

Hành trình thu hút, hấp thụ năng lượng hoại diệt trong giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 là:

 • Giai đoạn tương tác của Tuệ linh, con người với các Tướng nhằm chuẩn bị cho khởi đầu Vòng tròn sản sinh và kích nổ hạt bóng hỏa.
 • Trụ linh đặt tại điểm số 1 là điểm Sinh, là điểm chân tâm.
 • Tuệ linh sẽ di chuyển trên hành trình từ điểm số 1 tới

điểm số 2 để thực hiện nhiệm vụ giải mã các Tướng và chính Trụ linh của mình.

 • Tuệ linh tương tác với các giả tướng, trong Trụ linh sẽ rung động sóng điện âm để khát khao, mong muốn hưởng thụ những giả tướng đó. Trụ linh lúc này nguy cơ bộc phát độc tâm thành hành động tiêu cực để thỏa mãn ích kỷ về mình. Lúc này phải dùng tấm gương soi bản thể mình và nhớ về Chân lý Vạn vật để kiểm soát Trụ linh. Khi kiểm soát Trụ linh rung động nhẹ, những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển với số lượng ít vào Trụ linh.
 • Tiếp đến là Tuệ linh, con người tương tác với các Tướng tiêu cực, các Tướng tiêu cực sẽ lôi kéo, dẫn dụ, kích động khiến cho ta bộc phát độc tâm. Khi họ tương tác thì rất nhiều những hạt năng lượng âm sẽ di chuyển tới Trụ linh của ta. Ta phải nhớ dùng tấm gương soi độc tâm của họ và của ta để nhận diện và kiểm soát Trụ linh. Khi ta kiểm soát được thì Trụ linh sẽ tỏa ánh sáng chân tâm để giảm tải sóng điện của các hạt năng lượng âm đó. Lúc này, các hạt năng lượng hoại diệt di chuyển theo các hạt năng lượng âm đó với số lượng ít vào Trụ linh ta.
 • Ta tương tác với các Tướng tích cực đang thực hành phát triển, lan tỏa, đoàn kết, sản sinh siêu hạt để học tập kinh nghiệm và những bài học giá trị. Khi đó, từ các Tướng tích cực này sẽ bắn các hạt năng lượng dương và các siêu hạt năng lượng tới Trụ linh ta. Bấy giờ ta có sức mạnh sóng điện dương trong Trụ linh và cân bằng được, kiểm soát được Trụ linh tốt nhất.
 • Vì có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, vì có tấm gương để soi bản thể mình, nên Trụ linh đã kiểm soát được sóng rung động của hạt năng lượng âm ở mức nhẹ để hấp thụ đủ lượng năng lượng hoại diệt cho mục tiêu sản sinh ra các hạt năng lượng tích cực và siêu hạt năng lượng. Trụ linh dừng rung lắc và an lạc, an vui.
 • Khi Trụ linh dừng rung lắc chính là thời điểm năng lượng hoại diệt bị mất tín hiệu sóng điện âm và không di chuyển vào Trụ linh của ta nữa. Trụ linh được an toàn trong sự kiểm soát.
 • Bấy giờ trong Trụ linh có một lượng nhỏ cho tới nhiều năng lượng hoại diệt, Tuệ linh, con người cần phải di chuyển qua được điểm số 2 là Triệt để chuyển hóa số năng lượng hoại diệt trong Trụ linh đó thành hạt bóng hỏa.
 • Trụ linh thực hiện việc di chuyển qua được điểm Triệt vì có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, vì có tấm gương soi, vì có các Tướng tích cực tác động vào. Do đó, Trụ linh vượt qua được điểm số 2 trong sự an toàn để tiếp tục hành trình sản sinh và kích nổ hạt bóng hỏa.

2.   Đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3

Giai đoạn này là giai đoạn kết quả của quá trình nội hành của Tuệ linh, con người, đó là giai đoạn kết tụ được trí tuệ giác ngộ về việc sản sinh năng lượng cho từng loại theo mong muốn ban đầu.

Đây là giai đoạn gắn liền với trí tuệ giác ngộ về việc sản sinh và kích nổ hạt bóng hỏa. Tuệ linh, con người kết tụ được hệ tư tưởng giác ngộ là hy sinh lợi ích ích kỷ của bản thể mình để mang lại niềm vui, hạnh phúc, giá trị tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

Khi Trụ linh di chuyển qua được điểm số 2, trong Trụ linh sẽ tỏa ánh sáng chân tâm để không cho năng lượng hoại diệt di chuyển vào được nữa.

Khi Tuệ linh, con người kết tụ được hệ tư tưởng giác ngộ tại điểm số 3 thì lúc đó trong Trụ linh với ánh sáng chân tâm rực sáng và sóng điện dương đã ngủ đông được các hạt năng lượng hoại diệt.

Khi Tuệ linh, con người quyết định rời điểm số 3 để thực hiện ngoại hành thì chính là lúc các hạt bóng hỏa được kích nổ hoàn toàn để tạo thành nhiệt lượng trong Trụ linh, trong Trụ linh hình thành các mã sóng rung động của các hạt năng lượng đang thực hiện sản sinh.

Như vậy, từ điểm số 2 tới số 3 là quá trình các hạt năng lượng hoại diệt bị ngủ đông thành các hạt bóng hỏa. Bị ngủ đông là do Tuệ linh, con người thấu hiểu Chân lý Vạn vật để không rung động sóng rung của năng lượng âm, khi đó trong họ sinh khởi ý chí thực hiện con đường giác ngộ nên tạo thành ánh sáng trắng sáng và sóng điện dương trong Trụ linh để ngủ đông năng lượng hoại diệt. Khi tới điểm số 3 là điểm kết tụ hệ tư tưởng giác ngộ mạnh nhất nên đã kích nổ những hạt bóng hỏa bởi ý chí của Tuệ linh, con người đó là phải ngoại hành. Như vậy, do có hệ tư tưởng giác ngộ và ý chí quyết định ngoại hành đã kích nổ được những hạt bóng hỏa để có nhiệt lượng cho quá trình sản sinh các hạt năng lượng dương và các siêu hạt năng lượng.

Nếu đến điểm số 3 mà Tuệ linh, con người không đưa ra ý chí cho việc phải thực hiện ngoại hành thì các hạt bóng hỏa sẽ không bị kích nổ. Vì không ngoại hành nên Trụ linh sẽ lại rung lắc sóng điện âm của các hạt năng lượng âm, khi đó các sóng âm sẽ kích thích và làm thức tỉnh các hạt bóng hỏa trở thành lại năng lượng hoại diệt. Khi năng lượng hoại diệt thức dậy, chúng sẽ khống chế, làm đứt liên kết và phân rã cấu trúc Trụ linh cũng như Tuệ linh.

Do vậy, phải quyết tâm, phải ý chí vượt qua điểm số 3 để thực hiện ngoại hành bởi đã kết tụ được trí tuệ giác ngộ. Chỉ có như vậy thì những hạt bóng hỏa mới được kích nổ.

Nếu không kích nổ được thì vô cùng nguy hiểm cho Trụ linh và Tuệ linh.

3.   Đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4

Giai đoạn này là giai đoạn ngoại hành của Tuệ linh, con người.

Đây là giai đoạn mà Trụ linh sẽ phải tiếp tục rung động sóng điện âm trong sự có kiểm soát để tiếp tục thu hút, hấp thụ, hút từ ít cho tới nhiều năng lượng hoại diệt di chuyển từ bên trong và ngoài không gian Vũ trụ về Trụ linh. Giai đoạn này cũng là giai đoạn nguy hiểm, nếu không kiểm soát tốt Trụ linh sẽ dễ bị phân rã và vỡ cấu trúc Trụ linh cũng như Tuệ linh. Phải có giai đoạn này thì các hạt năng lượng muốn sản sinh mới được hoàn thiện và sản sinh ra.

Giai đoạn này gắn liền với việc Tuệ linh, con người có trí tuệ thấu hiểu ít nhiều cho tới thấu hiểu triệt để về Chân lý Vạn vật. Vì có trí tuệ thấu hiểu Chân lý Vạn vật nên Tuệ linh, con người mới vận hành để hấp thụ được năng lượng hoại diệt về Trụ linh và vượt qua được điểm số 4 là Triệt để thực hiện chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành hạt bóng hỏa và kích nổ chúng.

Điểm số 3 là điểm Ngộ, đây là điểm kết tụ được trí tuệ giác ngộ cho việc sản sinh năng lượng theo mong muốn ở điểm số 1 là Sinh. Tức là từ chân tâm ban đầu, Trụ linh đã nâng cấp thành chân tâm giác ngộ cao. Bởi vậy, trong Trụ linh ở điểm số 3 sẽ có màu trắng sáng rực rỡ hơn và những đoạn mã sóng rung động được hình thành. Từ điểm số 3, Tuệ linh, con người có sức mạnh của trí tuệ giác ngộ và trí tuệ của Chân lý Vạn vật để quyết định thực hành ngoại hành cho hoàn thiện việc sản sinh các sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh.

Điểm số 4 là điểm Triệt. Điểm Triệt trong Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng bóng hỏa có một ý nghĩa, đó là: Trụ linh phải nhận diện và triệt đi được độc tâm trong Trụ linh nếu có và sinh phát ra; phải triệt đi những lôi kéo, dẫn dụ của các Tướng tiêu cực tác động tới. Đó chính là triệt được độc tâm hay còn gọi là triệt đi được độc tâm của bản thể mình và các Tướng khác tương tác tới. Khi triệt được độc tâm đó thì mới triệt tiêu được việc năng lượng hoại diệt di chuyển ồ ạt vào và làm phân rã Trụ linh. Tức là khi triệt được những độc tâm thì Trụ linh sẽ kiểm soát được sóng rung động và kiểm soát được lượng năng lượng hoại diệt di chuyển vào trong sự an toàn.

Trên hành trình Tuệ linh, con người di chuyển Trụ linh từ điểm số 3 tới điểm số 4, trong sự tương tác với các giả tướng, Trụ linh dễ bị kích động mà sinh khởi độc tâm để thỏa mãn, mong muốn, khát khao hưởng thụ những giả tướng. Do đó, để kiểm soát được độc tâm không sinh khởi và nhận diện được khi nó sinh khởi để triệt tiêu, cần biến mình thành một tấm gương để soi mình từng giờ, từng ngày, từng sự việc. Đó là soi vào bản thể mình xem trong trí tuệ và Tâm mình đã sinh khởi rung động mong muốn thụ hưởng những giả tướng ích kỷ về mình mà không thực hành sứ mệnh cũng như gây tổn hại tới Tuệ linh và con người chưa, xem mình có sinh khởi những hành động gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người chưa. Nếu có, thì hãy nhớ về nhiệm vụ đang thực hiện và diệt đi độc tâm đang sinh khởi, kiểm soát lại sóng rung động của Trụ linh bởi có trí tuệ của Chân lý Vạn vật.

Luôn luôn phải dùng tấm gương để soi lại bản thể mình để không bị độc tâm của chính mình triệt mình.

Trên hành trình từ điểm số 3 tới điểm số 4, sẽ có các Tướng tiêu cực tác động tới. Khi các Tướng tiêu cực tác động tới, sẽ lôi kéo, sẽ dẫn dụ ta theo, họ sẽ bắn các hạt năng lượng âm tới Trụ linh ta. Nếu ta đi theo, tin theo, thực hành theo thì độc tâm của họ đã xâm nhập nhiều vào Trụ linh của ta, khi đó Trụ linh của ta cũng sẽ phát tác độc tâm rất mạnh. Để kiểm soát được độc tâm của các Tướng tiêu cực, ta vẫn phải dùng tấm gương của bản thể ta để soi vào ta và soi vào họ, soi để xem độc tâm của họ và của ta phát tác ra như thế nào, bản chất ra sao. Nếu có thì phải triệt ngay độc tâm đi. Khi dùng tấm gương soi được độc tâm của các Tướng, chỉ nên lắng nghe và không làm theo những gì họ dẫn dụ, lôi kéo và tác động vào. Việc lắng nghe chính là ta vận hành Trụ linh tỏa ánh sáng chân tâm để giảm tải sóng điện của các hạt năng lượng âm đó khi nó di chuyển vào. Các hạt âm có sóng điện nhẹ di chuyển vào sẽ khiến cho năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu nhẹ và di chuyển số lượng ít vào Trụ linh của ta, khi đó Trụ linh của ta sẽ dễ dàng kiểm soát và kích nổ được năng lượng hoại diệt.

Ta sẽ tương tác với các Tướng tích cực như là các Tướng phát triển, lan tỏa, đoàn kết, có bộ lọc; họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp quý báu cho việc sản sinh các loại hạt năng lượng. Do đó, ta phải chủ động trò chuyện để học hỏi, để đón được những hạt năng lượng tích cực và các siêu hạt từ họ tới Trụ linh để giúp cho ta có niềm tin, có nghị lực, có sức mạnh vượt qua được điểm Triệt, giúp ta diệt được độc tâm khi nó bộc phát.

Giai đoạn này cần phải ghi nhớ Chân lý Vạn vật bởi trí tuệ đã trau dồi được, đó là nhớ về cội nguồn ta từ đâu tới, cội nguồn Vũ trụ, cội nguồn nhân loại, sứ mệnh tu hành, con đường chuyển sinh bền vững là con đường hy sinh ích kỷ để mang lại niềm vui hạnh phúc tới Tuệ linh và con người, các khổ tận cùng của Tuệ linh và con người, con đường diệt khổ, phương pháp chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng, nhớ về Đạo hợp nhất của Vũ trụ. Khi luôn ghi nhớ trí tuệ của Chân lý Vạn vật, nó sẽ là hành trang an toàn cho hành trình sản sinh và kích nổ hạt năng lượng bóng hỏa. Nếu không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, Trụ linh sẽ dễ dàng bị năng lượng hoại diệt khống chế và làm phân rã mà hoại diệt.

Hành trình thu hút, hấp thụ năng lượng hoại diệt trong giai đoạn ngoại hành từ điểm số 3 tới điểm số 4 là:

 • Trụ linh ở tại điểm số 3 là điểm Ngộ, là điểm chân tâm giác ngộ cao.
 • Tuệ linh sẽ di chuyển trên hành trình từ điểm số 3 tới điểm số 4 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải mã các Tướng và chính Trụ linh của mình.
 • Tuệ linh tương tác với các giả tướng, trong Trụ linh sẽ rung động sóng điện âm để khát khao, mong muốn hưởng thụ những giả tướng đó. Trụ linh lúc này nguy cơ bộc phát độc tâm thành hành động tiêu cực để thỏa mãn ích kỷ về mình. Lúc này phải dùng tấm gương soi bản thể mình và nhớ về Chân lý Vạn vật để kiểm soát Trụ linh. Khi kiểm soát Trụ linh rung động nhẹ, những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển với số lượng ít vào Trụ linh.
 • Tiếp đến là Tuệ linh, con người tương tác với các Tướng tiêu cực, các Tướng tiêu cực sẽ lôi kéo, dẫn dụ, kích động khiến cho ta bộc phát độc tâm. Khi họ tương tác thì rất nhiều những hạt năng lượng âm sẽ di chuyển tới Trụ linh của ta. Ta phải nhớ dùng tấm gương soi độc tâm của họ và của ta để nhận diện và kiểm soát Trụ linh. Khi ta kiểm soát được thì Trụ linh sẽ tỏa ánh sáng chân tâm để giảm tải sóng điện của các hạt năng lượng âm đó. Lúc này, các hạt năng lượng hoại diệt di chuyển theo các hạt năng lượng âm đó với số lượng ít vào Trụ linh ta.
 • Ta tương tác với các Tướng tích cực đang thực hành phát triển, lan tỏa, đoàn kết, sản sinh siêu hạt để học tập kinh nghiệm và những bài học giá trị. Khi đó, từ các Tướng tích cực này sẽ bắn các hạt năng lượng dương và các siêu hạt năng lượng tới Trụ linh ta. Bấy giờ ta có sức mạnh sóng điện dương trong Trụ linh và cân bằng được, kiểm soát được Trụ linh tốt nhất.
 • Vì có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, có trí tuệ của Chân lý Giác ngộ, vì có tấm gương để soi bản thể mình, nên Trụ linh đã kiểm soát được sóng rung động của hạt năng lượng âm ở mức nhẹ để hấp thụ đủ lượng năng lượng hoại diệt cho mục tiêu sản sinh ra các hạt năng lượng tích cực và siêu hạt năng lượng. Trụ linh dừng rung lắc và an lạc, an vui.
 • Khi Trụ linh dừng rung lắc chính là thời điểm năng lượng hoại diệt bị mất tín hiệu sóng điện âm và không di chuyển vào Trụ linh của ta nữa, Trụ linh được an toàn trong sự kiểm soát.
 • Bấy giờ trong Trụ linh có một lượng nhỏ cho tới nhiều năng lượng hoại diệt. Tuệ linh, con người cần phải di chuyển qua được điểm số 4 là Triệt để chuyển hóa số năng lượng hoại diệt trong Trụ linh đó thành hạt bóng hỏa.
 • Trụ linh thực hiện việc di chuyển qua điểm Triệt vì có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, vì có trí tuệ giác ngộ, vì có tấm gương soi, vì có các Tướng tích cực tác động vào. Do đó, Trụ linh vượt qua được điểm số 4 trong sự an toàn để tiếp tục hành trình sản sinh và kích nổ hạt bóng hỏa.

4.   Đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5

Giai đoạn này là giai đoạn kết quả của quá trình ngoại hành của Tuệ linh, con người. Đó là giai đoạn hoàn thành việc sản sinh các hạt năng lượng tích cực hoặc các siêu hạt ở điểm Tỏa số 5.

Điểm số 5 là điểm Tỏa, đây chính là điểm hoàn thành việc kích nổ các hạt bóng hỏa để tạo thành siêu nhiệt lượng giúp hoàn thiện các hạt năng lượng được sản sinh ra, sau đó tiếp tục là hành trình sản sinh các Vòng tròn năng lượng tiếp theo.

Điểm Tỏa cũng là điểm nâng cao về trí tuệ giác ngộ khi đã thực hiện ngoại hành thành công việc sản sinh và kích nổ được các hạt bóng hỏa cho việc hoàn thiện sản sinh các hạt năng lượng và các siêu hạt năng lượng.

Khi Tuệ linh, con người vận hành Trụ linh vượt qua được điểm số 4 bởi trí tuệ thấu hiểu Chân lý Vạn vật, bởi tấm gương soi, bởi trí tuệ giác ngộ, Trụ linh lúc bấy giờ sáng trắng bởi ý chí quyết tâm hoàn thành ngoại hành cho việc sản sinh ra năng lượng tích cực hoặc siêu hạt năng lượng.

Quá trình Trụ linh di chuyển từ điểm số 4 tới điểm số 5 đã làm cho những hạt năng lượng hoại diệt hút được về Trụ linh ở giai đoạn từ điểm số 3 tới số 4 chuyển hóa thành những hạt bóng hỏa. Những hạt năng lượng hoại diệt chuyển hóa thành những hạt bóng hỏa là vì trí tuệ giác ngộ đã và đang đạt tới đỉnh cao ở điểm số 5 nên ánh sáng chân tâm cao và sóng điện dương đã ngủ đông được các hạt hoại diệt.

Khi tới được điểm số 5 là Tỏa để hoàn thành Vòng tròn sản sinh các hạt năng lượng tích cực thì cũng là lúc các hạt bóng hỏa được kích nổ để tạo thành siêu nhiệt lượng giúp cho các hạt năng lượng hoặc các siêu hạt năng lượng được hoàn thiện và phân tách vào 3 vùng theo Quy luật Nhân quả.

Như vậy, trong Vòng tròn sản sinh và kích nổ năng lượng hoại diệt có hai đoạn mà Trụ linh phải hấp thụ năng lượng hoại diệt về, đó là đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 và đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4; có hai đoạn Trụ linh sẽ chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành hạt bóng hỏa và kích nổ chúng, đó là giai đoạn từ điểm số 2 tới số 3 và giai đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5. Trong giai đoạn hấp thụ năng lượng hoại diệt về đòi hỏi Tuệ linh, con người phải có trí tuệ của Chân lý Vạn vật. Trong giai đoạn chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành hạt bóng hỏa và kích nổ chúng, đòi hỏi Tuệ linh, con người phải có trí tuệ giác ngộ.

Chỉ khi có được trí tuệ của hai Chân lý mới sản sinh ra các hạt năng lượng dương, các siêu hạt năng lượng, đặc biệt là hạt bóng hỏa và kích nổ chúng một cách rất an toàn.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan