Bài 15: Quy luật và dòng chảy của tự nhiên

I.   Quy luật tự nhiên là gì?

Quy luật tự nhiên là quá trình lặp đi lặp lại của vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Quy luật tự nhiên được quan sát và kiểm chứng qua thời gian.

Từ khái niệm về quy luật tự nhiên, ta có thể dùng tư duy logic để quan sát và kiểm chứng trong thực tại cuộc sống hiện hữu để nhận thấy thế nào là quy luật tự nhiên, đó là sự kết tụ của tính âm và tỏa ra của tính dương; là sự cân bằng giữa thừa và thiếu, cân bằng của âm và dương; là sự sinh, tồn tại, hoại diệt, lan tỏa, đoàn kết, phát triển duy trì loài, gieo duyên, xây dựng phát triển, phá hủy, thống lĩnh, tuân theo, sự gieo nhân và gặt quả, sự khổ và khổ… Những điều đó mới chỉ là quan sát trong cuộc sống hàng ngày để thấy tính quy luật tự nhiên. Còn đối với vạn vật, với các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người, chúng ta phải thông qua bản chất hạt năng lượng tận cùng, cơ chế Phân tách và liên kết dây, cơ chế Quay tròn, bản chất Tam hợp, bản chất thông tin, cơ chế Chuyển sinh, để thấy và thấu hiểu được tính quy luật tự nhiên.

II.  Bản chất của quy luật tự nhiên

Bản chất đầu tiên của quy luật tự nhiên là một quá trình diễn ra, lặp đi lặp lại của tất cả vạn vật, tất cả dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Để kết luận được quy luật tự nhiên thì phải có sự kiểm chứng qua thời gian để thấy được nguyên lý, cơ chế vận hành của quy luật tự nhiên đối với tất cả các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Nguyên lý, cơ chế vận hành quy luật tự nhiên chính là hạt năng lượng tận cùng, bản chất Tam hợp, cơ chế Quay tròn, cơ chế Phân tách và liên kết dây, cơ chế Chuyển sinh, bản chất thông tin. Tất cả những cơ chế và bản chất vận hành hạt năng lượng tận cùng chính là bản chất của quy luật tự nhiên (cái vận động bên trong và cấu tạo thành chỉnh thể); các dạng sống của vạn vật ở trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người là biểu hiện dòng chảy của quy luật tự nhiên.

Như vậy, quy luật tự nhiên phải là sự biện chứng giữa bản chất và biểu hiện, bản chất tạo ra biểu hiện, biểu hiện là phản ánh của bản chất.

III.   Dòng chảy của quy luật tự nhiên

Dòng chảy xuyên suốt của quy luật tự nhiên là sự duy trì, cân bằng, phát triển được cấu trúc mã sóng trí tuệ của các dạng sống trở nên bền vững.

Dòng chảy tự nhiên của các dạng sống là sự biểu hiện cho bản chất của quy luật tự nhiên. Nếu không có sự biểu hiện dòng chảy tự nhiên của các dạng sống thì sẽ không tồn tại quy luật tự nhiên. Nếu không tồn tại quy luật tự nhiên thì sẽ không tồn tại sự sống của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Dòng chảy tự nhiên của các dạng sống trong và ngoài

Vũ trụ, Tuệ linh và con người:

1.   Dòng chảy tự nhiên của dạng sống hạt sóng tổ tiên

Hạt sóng tổ tiên cũng có thể gọi là “hạt sóng dã chiến”, hạt sóng dã chiến là hạt sóng màu xanh nõn chuối. Dạng sống này là tổ tiên của từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Hạt sóng tổ tiên này là một hạt tròn nhỏ, trong hạt tròn nhỏ này chứa đựng sóng điện, năng lượng chưa sinh phát ra ngoài. Dạng sống này tồn tại ở bên ngoài không gian của Vũ trụ, nó tồn tại cùng với dạng sống của hạt năng lượng hoại diệt trong môi trường trung tính.

Dạng sống của hạt sóng tổ tiên có bản chất vận hành là cơ chế phân tách hạt trong điều kiện môi trường có sự di chuyển để phân tách.

Biểu hiện dòng chảy tự nhiên của dạng sống này là sự di chuyển và phân tách ra nhiều hạt sóng xanh nõn chuối khác, rồi chuyển hóa thành các hạt năng lượng. Quá trình phân tách, duy trì sự tồn tại, phát triển của hạt sóng xanh nõn chuối chính là phát triển mã sóng trí tuệ, đây chính là quá trình tự cân bằng và phát triển bền vững của dạng sống hạt sóng xanh. Nếu hạt sóng xanh nõn chuối không biểu hiện thành sự vận động thì sẽ không có cơ chế phân tách, không có cơ chế phân tách thì dạng sống này sẽ không duy trì sự tồn tại.

2.    Dòng chảy tự nhiên của dạng sống hạt năng lượng hoại diệt

Nhóm năng lượng hoại diệt là loại hạt năng lượng tận cùng không có cơ chế Quay tròn, không có cơ chế liên kết dây để nâng cấp cấu trúc vật chất lớn hơn hạt tận cùng. Nhóm năng lượng hoại diệt được hình thành bởi những hạt sóng xanh di chuyển trong môi trường trung tính, khi đó những hạt sóng xanh di chuyển thẳng, không quay tròn nên hình thành ra hạt hoại diệt không có cơ chế Quay tròn và liên kết dây. Nhóm hạt năng lượng hoại diệt tồn tại ở không gian rộng lớn vô cùng, vô tận bên ngoài tinh cầu Vũ trụ, bên trong Vũ trụ cũng có tồn tại vô số cơn bão năng lượng hoại diệt.

Dạng sống hạt năng lượng hoại diệt có bản chất là cơ chế phân tách (từ hạt sóng xanh), bản chất Tam hợp, bản chất mã hóa thông tin trong hạt năng lượng tận cùng. Do bị dư thừa nhiệt lượng, nên hạt năng lượng hoại diệt phải đi đồng hóa các dạng sống khác để giải phóng bớt sóng điện bị dư thừa trong hạt. Dạng sống của năng lượng hoại diệt phải đi đồng hóa các dạng sống khác vì chúng không tuần hoàn được sóng điện trong hạt do không có cơ chế liên kết dây. Nếu đồng hóa thành công thì chúng sẽ duy trì sự sống và gia tăng số lượng, nếu không đồng hóa được thì chúng sẽ đối mặt nguy cơ bị kích nổ do gặp phải nhiệt dương hoặc chúng tự sinh nhiệt quá tải do di chuyển với mật độ lớn.

Biểu hiện dòng chảy tự nhiên của dạng sống này chính là sự di chuyển, đồng hóa các dạng sống khác. Dạng sống này là nguồn năng lượng cho sự tồn tại, phát triển của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người, nếu dạng sống này hoại diệt thì tất cả các dạng sống khác sẽ hoại diệt theo.

Chính vì biểu hiện của dạng sống này là quá trình phát triển quá tải đã trở thành mối nguy hoại diệt cho tất cả các dạng sống khác, nên nó là vấn đề cấp bách cần phải cân bằng lại dạng sống này trong sự ổn định mang tính bền vững.

3.    Dòng chảy tự nhiên của dạng sống vật chất giản đơn

Dạng sống của nhóm vật chất giản đơn gồm có: năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn, các phôi năng lượng có mã sóng trí tuệ giản đơn, các hạt năng lượng tổng hợp có mã sóng trí tuệ giản đơn, Trụ linh có mã sóng trí tuệ giản đơn, nguyên tử, phân tử, tế bào, các nhóm vật chất rắn – lỏng – khí, đất đá, cây cối, nước, muông thú, con người, hành tinh, mặt trời, dải thiên hà, Vũ trụ với vô số khối dải thiên hà. Dạng sống của nhóm vật chất giản đơn được hình thành sau vụ nổ tinh cầu năng lượng siêu khổng lồ. Tinh cầu năng lượng siêu khổng lồ được hình thành từ phôi năng lượng âm dương. Phôi năng lượng âm dương được biến đổi từ hạt sóng xanh trong môi trường có sóng điện âm và dương. Dạng sống của nhóm vật chất giản đơn tồn tại và cấu tạo thành hình tướng của Vũ trụ.

Dạng sống này có bản chất là được cấu thành bởi hạt năng lượng tận cùng, cơ chế Phân tách và liên kết dây, cơ chế Quay tròn, bản chất Tam hợp, bản chất thông tin, cơ chế Chuyển sinh. Tất cả những bản chất và cơ chế trên sẽ duy trì sự tồn tại, phát triển của dạng sống vật chất giản đơn. Tuy nhiên vì mã sóng trí tuệ trong hạt đơn giản nên khi nó cấu thành vật chất lớn, chúng không có khả năng tự di chuyển, chúng cần sự tác động từ dạng sống Tuệ linh và dạng sống vật chất phức tạp để hỗ trợ chúng di chuyển.

Biểu hiện của dạng sống này là sự gia tăng, phát triển vạn vật của Vũ trụ. Sự gia tăng của dạng sống này thể hiện ở việc Vũ trụ ngày càng giãn nở với vô số các khối dải thiên hà trong sự cân bằng và vận động quay tròn. Điều này ta có thể quan sát các hành tinh quay xung quanh mặt trời để thấy được sự ổn định của cấu trúc mã sóng trí tuệ trong mỗi chỉnh thể, ta có thể quan sát cỏ cây, đất đá phát triển và liên kết với nhau.

Nguy cơ hoại diệt của dạng sống này là do sự xâm nhập ồ ạt của năng lượng hoại diệt để đồng hóa và hoại diệt dạng sống.

4.    Dòng chảy tự nhiên của dạng sống vật chất phức tạp

Dạng sống của nhóm vật chất phức tạp gồm có: năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ phức tạp, phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ phức tạp, linh hồn được hình thành từ phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ phức tạp, các tầng năng lượng được liên kết từ năm nhóm để vận hành sự sống Vũ trụ. Dạng sống của nhóm vật chất phức tạp được hình thành sau vụ nổ tinh cầu năng lượng siêu khổng lồ. Tinh cầu năng lượng siêu khổng lồ được hình thành từ phôi năng lượng âm dương. Phôi năng lượng âm dương được biến đổi từ hạt sóng xanh trong môi trường có sóng điện âm và dương. Dạng sống của nhóm vật chất phức tạp tồn tại và cấu tạo thành trạng thái năng lượng duy trì, vận hành, phát triển sự sống vật chất giản đơn và cả Vũ trụ.

Dòng chảy tự nhiên của dạng sống này có bản chất là hạt năng lượng tận cùng, có cơ chế Phân tách và liên kết dây, có bản chất Tam hợp, có bản chất Quay tròn, có bản chất thông tin, có cơ chế Chuyển sinh. Tất cả những bản chất và cơ chế trên sẽ duy trì sự tồn tại, phát triển của dạng sống vật chất phức tạp.

Biểu hiện cho sự sinh ra, tồn tại, phát triển của dạng sống này chính là sự tương tác, di chuyển để phân tách và duy trì liên kết năng lượng để vận hành Vũ trụ quay tròn. Dạng sống này không ngừng nghỉ gia tăng bởi quá trình chuyển sinh của từ phôi năng lượng trở thành Trụ linh và trở thành những linh hồn.

Như vậy, dòng chảy tự nhiên của dạng sống này là phải ổn định cấu trúc phân tách và liên kết mã sóng trí tuệ trong môi trường có sóng điện dương, sóng điện âm. Nếu di chuyển trong môi trường hạt năng lượng hoại diệt thì sẽ hoại diệt do cơ chế đồng hóa hoặc kích nổ của năng lượng hoại diệt.

5.   Dòng chảy tự nhiên của dạng sống Tuệ linh và siêu vật chất

Dạng sống siêu vật chất gồm có: năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp, phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp, hạt năng lượng tổng hợp và Trụ linh có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp, các siêu hạt năng lượng, dạng sống Tuệ linh. Dạng sống Tuệ linh là cấu trúc liên kết của vô số các hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp, có sự tuần hoàn sóng điện âm, dương, trung tính. Tuệ linh được hình thành và phát triển từ phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Dạng sống của Tuệ linh có siêu trí tuệ nhất trong tất cả các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ.

Dạng sống này có bản chất là hạt năng lượng tận cùng, có cơ chế Phân tách và liên kết dây, có bản chất Tam hợp, có cơ chế Quay tròn, có bản chất thông tin, có cơ chế Chuyển sinh. Tất cả những bản chất và cơ chế trên sẽ duy trì sự tồn tại, phát triển của dạng sống Tuệ linh và siêu vật chất.

Biểu hiện dòng chảy tự nhiên của dạng sống này là các Tuệ linh không ngừng nghỉ được sinh ra, cải tạo, xây dựng môi trường tu luyện, tạo ra các dạng sống khác để tương tác, tìm ra cơ chế gia tăng phát triển bền vững cấu trúc mã sóng trí tuệ trong Tuệ linh.

Dạng sống này cũng phải đối mặt với sự hoại diệt bởi sự đồng hóa của dạng sống hạt năng lượng hoại diệt.

6.   Dòng chảy tự nhiên của dạng sống muông thú

Dạng sống muông thú là sự kết hợp giữa dạng sống vật chất giản đơn và linh hồn của vật chất phức tạp. Dạng sống muông thú được sinh ra từ kế hoạch của dạng sống Tuệ linh để tạo ra sự phức tạp cho môi trường tu hành của dạng sống Tuệ linh ở nhân gian thông qua thân tướng con người. Dạng sống muông thú xuất hiện trước dạng sống con người, và sau đó được gia tăng thêm về chủng loại.

Dạng sống này có bản chất là cơ chế Phân tách và liên kết dây, có bản chất Tam hợp, bản chất năng lượng, bản chất Quay tròn, bản chất thông tin, cơ chế Chuyển sinh để gia tăng số lượng, gia tăng sự sống, tạo thành môi trường tu luyện cho dạng sống Tuệ linh và con người.

Biểu hiện dòng chảy tự nhiên của dạng sống này là duy trì sự tồn tại, phát triển loài bằng cách giao phối giữa giống đực và giống cái, tạo ra các thế hệ mới. Đó chính là cân bằng giữa âm và dương để duy trì dòng chảy phát triển tự nhiên của dạng sống này. Sự đối mặt hoại diệt của dạng sống này là do các dạng sống khác tác động.

7.   Dòng chảy tự nhiên của dạng sống con người

Dạng sống con người là dạng sống siêu phức tạp nhất trong các dạng sống. Dạng sống con người là sự kết hợp giữa dạng sống Tuệ linh (siêu trí tuệ) với dạng sống thân tướng vật chất giản đơn (trí tuệ giản đơn) con người. Dạng sống con người được dạng sống Tuệ linh tạo ra, xây dựng, phát triển để làm môi trường cho dạng sống Tuệ linh an trụ tu học. Việc Tuệ linh an trụ và tu học trong thân tướng con người bởi bốn hình tướng Đạo sẽ giúp cho Tuệ linh trưởng thành và tìm ra được cơ chế chuyển hóa năng lượng hoại diệt trong Trụ linh.

Dạng sống con người có bản chất là một dạng sống tu luyện của dạng sống Tuệ linh, được hình thành, duy trì và phát triển dựa trên bản chất Tam hợp, cơ chế Phân tách và liên kết dây, bản chất năng lượng, cơ chế Quay tròn, bản chất thông tin, cơ chế Chuyển sinh.

Biểu hiện dòng chảy tự nhiên của dạng sống này chính sự nối nhân, nối dòng giữa nam và nữ để sinh con cái, đó là duy trì nòi giống bằng việc cân bằng sóng điện âm và sóng điện dương của dạng sống con người. Nếu không có cân bằng âm dương để tạo ra con cái thì dạng sống này sẽ tự hoại diệt. Dạng sống này hoại diệt sẽ khiến cho môi trường tu luyện của dạng sống Tuệ linh hoại diệt theo.

Dạng sống con người và dạng sống Tuệ linh đều đối mặt với sự đồng hóa và hoại diệt của dạng sống hạt năng lượng hoại diệt.

Như vậy, để các dạng sống tồn tại, phát triển bền vững thì phải duy trì, phát triển cấu trúc mã sóng trí tuệ trở nên bền vững, thậm chí phải gia tăng thêm các dạng sống khác để cân bằng và tạo ra cơ chế ổn định, bền vững trong cấu trúc mã sóng trí tuệ của tất cả các dạng sống. Để làm được điều đó thì cần phải duy trì, phát triển dòng chảy tự nhiên của tất cả các dạng sống, nếu đi ngược dòng chảy tự nhiên thì sẽ là con đường hoại diệt của các dạng sống. Để duy trì dòng chảy tự nhiên của các dạng sống, đòi hỏi tất cả các dạng sống phải hiện thực hóa bằng hành động. Tiên phong và quyết định cho hiện thực hóa đó chính là dạng sống của Tuệ linh và con người. Vũ trụ chỉ có một, không có đa Vũ trụ hay Vũ trụ song song. Bên ngoài không gian Vũ trụ là không gian hạt năng lượng hoại diệt và hạt sóng tổ tiên, là không gian không xác định được điểm tới hạn. Do đó các dạng sống không phải lo lắng việc phát triển sẽ thiếu không gian để tồn tại.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan