PHẦN 3 CHÂN LÝ VẠN VẬT VÀ CHÂN LÝ GIÁC NGỘ

Ánh sáng hai Chân lý nơi cuối con đường:

 Ánh sáng hai Chân lý nơi cuối con đường có hai ý nghĩa: đó là một hành trình dài trong vô lượng kiếp, trải qua vô số khổ đau kiếp nạn để thấu hiểu tận cùng tri thức của hai Chân lý với phương pháp cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng; đó là vào đúng thời khắc mà tất cả các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ đều sắp hoại diệt thì ánh sáng của hai Chân lý lại được thắp sáng để chuyển sinh vạn vật, Tuệ linh và con người trở nên bền vững. Khi tới cuối con đường của sự hoại diệt thì xuất hiện ánh sáng của hai Chân lý, đó là Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ, hai Chân lý được vận hành bởi cơ chế phân tách và liên kết dây để chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành các siêu năng lượng phát triển vạn vật Vũ trụ trở nên bền vững.

Một hành trình dài trong vô lượng kiếp Tôi đã đi tìm và thấu hiểu tận cùng về hai Chân lý, đã chuyển hóa thành phương pháp cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Khi đến thời khắc quan trọng cho sự tồn vong của Vũ trụ và Tuệ linh, con người, Tôi lại được xuất hiện ở nhân gian với các kế hoạch của Người Cha vĩ đại. Kế hoạch của Ngài có tất cả các Tuệ linh, đặc biệt là các vị Tuệ linh ưu tú nhất của Vũ trụ cùng xuống nhân gian. Việc hoàn lại và phát triển thành sự giác ngộ triệt để về hai Chân lý, về phương pháp cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn là niềm hạnh phúc vô cùng của Tôi. Điều hạnh phúc nhất là Trụ linh của Tuệ linh đã chuyển sinh thành bộ lọc kép để sản sinh ra thêm được siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly (năng lượng bảo vệ Vũ trụ khỏi sự xâm nhập ồ ạt của năng lượng hoại diệt); tìm và sản sinh ra được hạt bóng hỏa; tiếp đến là hoàn thành cơ chế ngủ đông cho năng lượng hoại diệt (hạt bóng hỏa); tạo ra siêu hạt Nhật Sư (là hợp nhất của năng lượng chân tâm cực đại với siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, siêu hạt năng lượng vàng óng ánh, hạt bóng hỏa). Có thể nói là kế hoạch đã hoàn thành viên mãn. Điều mà tôi cần làm tiếp theo ở nhân gian là lan tỏa tri thức của hai Chân lý, con đường cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn đến với tất cả nhân loại, đó chính là Đạo hợp nhất của Vũ trụ.

Ánh sáng trí tuệ của hai Chân lý đã hoàn lại và phát triển viên mãn, việc mang ánh sáng trí tuệ của hai Chân lý tới toàn nhân loại là nhiệm vụ, là sứ mệnh không những của tôi mà là của toàn bộ Tuệ linh và con người. Chính vì vậy, cả đời tôi nguyện giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết nhân loại, đoàn kết Tuệ linh và con người bằng ánh sáng trí tuệ của hai Chân lý. Đó chính là sự an lạc tự tại và hạnh phúc vô lượng của chân tu và của Tuệ linh tôi tại kiếp này.

Hai Chân lý:

Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ: Đây là hai sự thật duy nhất, là hai di sản để vận hành cho sự tồn tại và phát triển bền vững của Vũ trụ, Tuệ linh và con người; là báu vật vô giá của Vũ trụ và Tuệ linh, con người; là con đường, là phương pháp, là bài thuốc duy nhất để luyện Trụ linh của Tuệ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn; là con đường duy nhất để duy trì sự tồn tại và phát triển bền vững không những của Vũ trụ mà của cả dạng sống bên ngoài Vũ trụ, đó là năng lượng hoại diệt. Đặc biệt, hai Chân lý được vận hành bởi cơ chế “Phân tách, liên kết dây” chính là chìa khóa giải mã cơ chế vận hành của Nhân quả, của vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ.

Chính vì vậy, hai Chân lý với cơ chế vận hành “Phân tách, liên kết dây” là chìa khóa, là di sản vô giá cho hết thảy vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh, con người. Hai Chân lý sẽ trường tồn bất tử và không hoại diệt cho đến vô lượng thời gian về tương lai. Hậu thế đón nhận, nắm bắt, nghiên cứu, thực hành hai Chân lý sẽ đạt được giác ngộ viên mãn, sẽ hoàn thành sứ mệnh tu hành nơi nhân gian để trở về quê hương, trở về với bao nhiệm vụ đang chờ đón.

***************

5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết liên quan