Bài 9: Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực

Hình: Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực sẽ được vận hành tuần tự từ điểm số 1 để vượt qua được số 2, tiếp tục tới được điểm số 3, tiếp tục vượt qua điểm số 4, tiếp tục tới đích ở điểm số 5. Sau khi vận hành được một vòng tròn từ điểm số 1 đến được điểm số 5, Trụ linh sản sinh ra những hạt năng lượng tiêu cực, đó là Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực. Cơ chế sản sinh hạt năng lượng tiêu cực là do Tuệ linh, con người không thấu hiểu Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ, đồng thời thực hành cơ chế phân tách và liên kết theo hướng phân rã và hoại diệt.

I.   Khởi động Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực

Nhóm hạt năng lượng tiêu cực là các nhóm hạt năng lượng âm: đó là nhóm hạt năng lượng âm có sóng điện âm mạnh, đó là nhóm hạt năng lượng âm có sóng điện âm rất mạnh, đó là nhóm hạt năng lượng âm có sóng điện âm siêu mạnh.

Hạt năng lượng tiêu cực là loại hạt năng lượng có sợi mã sóng trí tuệ với điểm 1 nằm ở đường trung tính, điểm 2 và điểm 3 đều nằm ở cực âm trong hạt năng lượng âm. Hạt năng lượng âm có trạng thái năng lượng mang sóng điện âm. Hạt năng lượng âm có bản chất là Kết: Kết là rung lắc mạnh, là hút về mình, vơ vét về mình, tham lam về mình, thỏa mãn về mình, chìm đắm vào giả tướng, chiếm hữu giả tướng, hưởng thụ giả tướng, chiếm đoạt giả tướng, giết hại, gây tổn hại vạn vật chúng sinh; đặc biệt là phát triển, lan tỏa, đoàn kết những tư tưởng, đại hệ tư tưởng u mê gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người để thỏa mãn về bản thể mình.

Hạt năng lượng tiêu cực có nhiều mức độ, từ nhóm hạt năng lượng tiêu cực mạnh cho tới nhóm hạt năng lượng tiêu cực rất mạnh và nhóm hạt năng lượng tiêu cực siêu mạnh, đó là:

– Nhóm hạt năng lượng tiêu cực mạnh:

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực mạnh là nhóm hạt năng lượng âm có sóng điện âm mạnh.

+ Trạng thái năng lượng trong hạt năng lượng tiêu cực mạnh có màu xám.

+ Sóng điện trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tiêu cực mạnh có tốc độ rung lắc mạnh, quay ngược mạnh, hút các năng lượng môi trường bên ngoài về nó mạnh.

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực mạnh là những Tuệ linh, linh hồn còn mắc kẹt ở điền thổ nơi Trái đất.

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực mạnh là những Tuệ linh, linh hồn u mê, sinh khởi, phát triển, lan tỏa, đoàn kết tư tưởng u mê để thỏa mãn lợi ích về mình và gây tổn hại vạn vật, Tuệ linh và con người.

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực mạnh là những con người có tư tưởng u mê, phát triển, lan tỏa, đoàn kết những tư tưởng u mê để thỏa mãn lợi ích về mình mà gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người, đó là những con người sống vi phạm vào bốn hình tướng Đạo.

– Nhóm hạt năng lượng tiêu cực rất mạnh:

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực rất mạnh là nhóm hạt năng lượng âm có sóng điện âm rất mạnh.

+ Trạng thái năng lượng trong hạt năng lượng tiêu cực rất mạnh có màu đen.

+ Sóng điện trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tiêu cực rất mạnh có tốc độ rung lắc rất mạnh, quay ngược rất mạnh, hút các năng lượng môi trường bên ngoài về nó rất mạnh.

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực rất mạnh là những Tuệ linh, linh hồn còn mắc kẹt ở điền thổ nơi Trái đất.

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực rất mạnh là những linh hồn của các con thú dữ. Khi sống, chúng ăn thịt và giết hại muông thú khác.

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực rất mạnh là những Tuệ linh, linh hồn hành động gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người để thỏa mãn ích kỷ của bản thể mình.

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực rất mạnh là những con người hành động u mê, phát triển, lan tỏa, đoàn kết những hành động gây tổn hại, tổn thương tới vạn vật, Tuệ linh và con người để thỏa mãn ích kỷ của bản thể mình. Đó là vi phạm vào bốn hình tướng Đạo: tà dâm, sát sinh, lừa người, hại người, cướp của, trộm cắp, giết người, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, chà đạp nhân phẩm người khác, đánh đập người khác…

– Nhóm hạt năng lượng tiêu cực siêu mạnh:

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực siêu mạnh là nhóm

hạt năng lượng âm có sóng điện âm siêu mạnh.

+ Trạng thái năng lượng trong hạt năng lượng tiêu cực siêu mạnh có màu đỏ máu.

+ Sóng điện trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tiêu cực siêu mạnh có tốc độ rung lắc siêu mạnh, quay ngược siêu mạnh, hút các năng lượng môi trường bên ngoài về nó siêu mạnh.

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực siêu mạnh là những Tuệ linh, linh hồn còn mắc kẹt ở điền thổ nơi Trái đất.

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực siêu mạnh là những Tuệ linh, linh hồn đang chìm đắm trong sân hận. Đó là những Tuệ linh, linh hồn hành động phổ mê gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người để thỏa mãn ích kỷ của bản thể mình.

+ Nhóm hạt năng lượng tiêu cực siêu mạnh là những con người hành động sinh khởi, phát triển, lan tỏa, đoàn kết đại hệ tư tưởng u mê gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người. Đó là những hành động phổ mê: đoàn kết, lan tỏa, phát triển đại hệ tư tưởng mê tín dị đoan, đại hệ tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đại hệ tư tưởng lợi ích nhóm mà gây tổn hại cho chúng sinh, Tuệ linh và con người, đó là phổ mê khiến cho chúng sinh vi phạm vào bốn hình tướng Đạo.

Năng lượng hoại diệt: trong Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực, năng lượng hoại diệt sẽ bắt được tín hiệu rung động bởi độc tâm của Trụ linh bộc phát, bởi các hạt năng lượng âm từ các Tướng bên ngoài di chuyển tới. Khi đó, năng lượng hoại diệt sẽ di chuyển từ số lượng ít cho đến vô số hạt tới Trụ linh để truyền tải bớt sóng điện đang dư thừa trong chúng. Chúng chỉ được an toàn khi truyền sóng điện dư thừa vào các hạt năng lượng âm, vào các cấu trúc Trụ linh đa âm.

Các Tướng bên ngoài sẽ tác động tới Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực, bao gồm: những Tướng có Trụ linh đa âm, những Tướng có Trụ linh đa dương, những Tướng có Trụ linh cân bằng, những Tướng có Trụ linh là bộ lọc năng lượng. Để thấu hiểu được bản chất, biểu hiện của các Tướng cần phải có trí tuệ của Chân lý Vạn vật. Nếu không có Chân lý Vạn vật, Tuệ linh, con người sẽ không thể thấu hiểu được các

Tướng. Khi không thấu hiểu bản chất các Tướng, Trụ linh sẽ dễ dàng bị giải mã sai và sản sinh năng lượng tiêu cực.

Trụ linh của Tuệ linh, con người có những nhóm Trụ linh đa âm, có những nhóm Trụ linh đa dương, có những Trụ linh cân bằng. Khi thực hiện Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng, Tuệ linh, con người tương tác với các Tướng sẽ khiến cho Trụ linh bộc phát độc tâm hoặc kích hoạt được thiện tâm trong Trụ linh. Để diệt được độc và kích hoạt được thiện trong Trụ linh cần phải có trí tuệ của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ.

Để Trụ linh sản sinh (phân tách) ra các loại hạt năng lượng tiêu cực, Tuệ linh, con người phải vận hành hoàn chỉnh một vòng tròn theo trình tự bắt đầu từ điểm số 1 cho tới điểm số 5. Chỉ khi vận hành Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực đạt tới điểm số 5 thì hạt năng lượng tiêu cực mới được phân tách ra. Nếu Tuệ linh, con người vận hành chưa tới được điểm số 5 thì sẽ không có hạt năng lượng tiêu cực nào được sản sinh ra.

Gọi là nhóm hạt năng lượng tiêu cực, nhưng nếu trong Vũ trụ mà không có nhóm năng lượng tiêu cực thì Vũ trụ cũng không thể tồn tại sự sống, bởi vì năng lượng tiêu cực cùng với năng lượng dương và chân tâm cấu tạo thành cấu trúc bền vững cho sự tồn tại, phát triển, bền vững của Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Nhóm hạt năng lượng tiêu cực vô cùng giá trị nếu Tuệ linh và con người biết cách vận hành. Thông qua sóng rung động của năng lượng tiêu cực sẽ thực hành được cơ chế rung lắc, thu hút năng lượng hoại diệt di chuyển tới cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người, vạn vật, sau đó vận hành bộ lọc năng lượng hoặc sóng điện dương để kích nổ năng lượng hoại diệt trở thành nhiệt lượng rất lớn giúp cho vạn vật trong Vũ trụ, Tuệ linh và con người hấp thụ nhiệt lượng đó. Khi hấp thụ được nhiệt lượng từ năng lượng hoại diệt bị kích nổ sẽ giúp cho cấu trúc Tướng phân tách và liên kết siêu tốc độ. Vì vậy, năng lượng âm là chất liệu để dẫn năng lượng hoại diệt vào bên trong Vũ trụ nhằm thực hiện quá trình chuyển hóa, giúp cho Vũ trụ ngày càng phát triển lớn mạnh và bền vững.

Trước khi diễn ra quá trình sản sinh các loại hạt năng lượng tiêu cực trong Trụ linh, Tuệ linh, con người sẽ tương tác với các Tướng khác trong khoảng thời gian nhất định, trong cường độ tương tác, tốc độ tương tác, mật độ tương tác, độ nén của tương tác, trong môi trường có sóng điện. Quá trình tương tác chính là quá trình giải mã các Tướng. Kết thúc quá trình giải mã các Tướng sẽ bắt đầu bước vào Vòng tròn quy trình sản sinh hạt năng lượng tiêu cực trong Trụ linh.

Tất cả quá trình tương tác cho tới Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng của Tuệ linh, con người tại môi trường tu hành ở nhân gian đều nằm trong bốn hình tướng Đạo, đó là hình tướng Đạo đời, Đạo lễ, Đạo đường, Đạo Đế vương. Do đó, các hạt năng lượng tiêu cực đều được Trụ linh của Tuệ linh, con người tương tác và sản sinh ra trong bốn hình tướng Đạo.

Thấu hiểu cơ chế sản sinh các loại hạt năng lượng tiêu cực thông qua Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực không phải để con người, Tuệ linh thực hành sản sinh năng lượng tiêu cực. Thông qua cơ chế đó để Tuệ linh, con người biết cách diệt độc tâm trong Trụ linh, biết cách lợi dụng sóng rung động của năng lượng âm nhằm thu hút năng lượng hoại diệt tới để thực hiện sản sinh các loại hạt năng lượng tích cực và các loại siêu hạt năng lượng.

II. Thực hành Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực

Có 3 nhóm hạt năng lượng tiêu cực: nhóm hạt năng lượng tiêu cực mạnh (hạt năng lượng âm màu xám), nhóm hạt năng lượng tiêu cực rất mạnh (hạt năng lượng âm màu đen), nhóm hạt năng lượng tiêu cực siêu mạnh (hạt năng lượng âm màu đỏ máu). Tất cả 3 nhóm hạt năng lượng tiêu cực đều được sản sinh bởi cùng một cơ chế trong Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực gồm có 5 điểm, được vận hành bởi Tuệ linh, con người không thấu hiểu Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Tuệ linh, con người thực hành sản sinh năng lượng tiêu cực bằng cơ chế phân tách, liên kết theo hướng phân rã và hoại diệt.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực bao gồm 5 điểm và được chia làm 4 đoạn:

1.  Đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2

Giai đoạn này gắn liền với việc không thấu hiểu và không có Chân lý Vạn vật để vận hành. Vì không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật nên Tuệ linh, con người vận hành Trụ linh sản sinh năng lượng tiêu cực bởi cơ chế phân tách, liên kết theo hướng phân rã và hoại diệt.

Giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 là giai đoạn Tuệ linh, con người đang tạo sóng rung động trong Trụ linh.

Điểm số 1 là điểm Sinh, đó là điểm sinh khởi, khởi đầu cho Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực. Trong Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực, Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ luôn luôn khởi đầu bằng chân tâm. Tuy nhiên, các loại chân tâm của điểm số 1 cũng khác nhau vì mục đích tương tác của các Tuệ linh, con người cũng khác nhau. Điểm Sinh có các loại chân tâm như sau:

 • Chân tâm ban đầu, đó là Tuệ linh, con người do tương tác với các Tướng bằng chân tâm ban đầu rồi sinh khởi thành Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực do Trụ linh bộc phát độc tâm, do các Tướng tiêu cực bên ngoài tương tác tới, do năng lượng hoại diệt tấn công. Đặc biệt là không có trí tuệ của hai Chân lý nên trở thành sản sinh hạt năng lượng tiêu cực.
 • Các chân tâm cao, đó là Tuệ linh, con người có ý chí và quyết tâm sản sinh năng lượng phát triển, năng lượng lan tỏa, năng lượng đoàn kết. Tuy nhiên, do độc tâm bộc phát, lại hấp thụ những năng lượng tiêu cực bên ngoài về, bị năng lượng hoại diệt tấn công, đặc biệt là không có trí tuệ của hai Chân lý, nên bị triệt để chuyển sinh thành sản sinh năng lượng tiêu cực.
 • Các siêu chân tâm, đó là Tuệ linh, con người có ý chí và quyết tâm sản sinh siêu hạt năng lượng. Tuy nhiên, do độc tâm bộc phát, lại hấp thụ những năng lượng tiêu cực bên ngoài về, bị năng lượng hoại diệt tấn công, đặc biệt là không có trí tuệ của hai Chân lý, nên bị triệt để chuyển sinh thành sản sinh năng lượng tiêu cực.

Điểm số 2 là điểm Triệt. Trong Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực, điểm Triệt có hai ý nghĩa, các Tuệ linh, con người đều bị triệt ở cả hai ý nghĩa đó:

 • Triệt tiêu những hạt năng lượng tích cực, các hạt siêu năng lượng bắn tới Trụ linh. Do không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật nên Tuệ linh, con người dễ dàng triệt bỏ đi những giá trị tốt từ các Tướng bên ngoài tác động tới để đi theo hướng sản sinh năng lượng tiêu cực.
 • Triệt là hoại diệt chính Trụ linh, Tuệ linh, con người mình, đó là để độc tâm (độc trong Trụ linh) phát tác và kiểm soát Tuệ linh, con người. Khi để độc tâm sinh khởi sẽ khiến cho Trụ linh hấp thụ những hạt năng lượng tiêu cực của các Tướng bên ngoài. Khi đó, năng lượng hoại diệt sẽ xâm nhập ồ ạt vào chi phối, khống chế toàn bộ Trụ linh và Tuệ linh. Điều này khiến cho Tuệ linh, con người dễ dàng, vững vàng sản sinh năng lượng tiêu cực. Việc Trụ linh vận hành sản sinh năng lượng tiêu cực chính là con đường phân tách, liên kết hạt năng lượng theo hướng phân rã, hoại diệt. Đó là Triệt chính Trụ linh và Tuệ linh, con người.

Hành trình Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực từ điểm số 1 tới điểm số 2 như sau:

 • Tuệ linh, con người kết thúc quá trình tương tác và giải mã về các Tướng để sinh khởi Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực.
 • Bắt đầu xuất phát tại điểm số 1 – điểm Sinh, Tuệ linh, con người đặt Trụ linh vào vị trí Sinh, đó là khởi đầu bởi năng lượng chân tâm. Tùy theo mục đích mong muốn sản sinh ra loại hạt năng lượng nào mà Trụ linh ở trạng thái chân tâm đó.
 • Trụ linh của Tuệ linh, con người bắt đầu rung động khi tương tác với những Tướng đa dương, cân bằng. Khi đó, những hạt năng lượng mang sóng điện dương của các Tướng có cấu trúc Trụ linh đa dương, cân bằng phân tách tới. Do không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, nên Trụ linh không hấp thụ, không đón nhận những hạt năng lượng tốt đó, khiến cho những nhịp suy nghĩ rung động trong Trụ linh đang tương tác với sóng điện dương của các Tướng đa dương thì lại trở về thái cực âm.
 • Trụ linh của Tuệ linh, con người tiếp tục rung động khi tương tác với các Tướng tiêu cực, khi đó những Tướng có cấu trúc Trụ linh đa âm phân tách các hạt năng lượng âm có tư tưởng cho đến hành động tiêu cực tới. Trụ linh hấp thụ những hạt năng lượng sóng điện âm mang đặc tính Kết vào Trụ linh. Vì không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật nên Trụ linh của Tuệ linh không giải mã đúng về các Tướng, họ dễ dàng đón nhận năng lượng âm, bởi năng lượng âm là sự thỏa mãn và vơ vét giả tướng về bản thể mình.
 • Khi những hạt năng lượng âm di chuyển tới Trụ linh, đã khiến độc trong Trụ linh bộc phát, đó là bộc phát những bản chất tham lam, những mong cầu, những ham muốn vào giả tướng. Khi đó, Trụ linh sẽ kích động từ hạt âm gốc trong phôi âm dương cho tới toàn bộ hệ thống hạt năng lượng âm. Trụ linh đã bị bộc phát độc tâm và lại được những Tướng đa âm bên ngoài truyền năng lượng âm vào làm cho Trụ linh sinh khởi Trí tuệ đa âm. Đó là Trí tuệ u mê, không thấu hiểu gì về giả tướng, đó là Trí tuệ chỉ mong muốn, khát khao hưởng thụ giả tướng.
 • Khi Trụ linh và Tuệ linh đang rung lắc và bộc phát độc tâm, năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu của những rung động lớn đó, chúng sẽ di chuyển nhiều cho tới vô số vào bản thể Tuệ linh và Trụ linh. Các hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào là nhằm mục đích truyền tải bớt sóng điện đang bị dư thừa trong chính chúng. Do những hạt năng lượng âm là rung lắc và hút về nên đó là điều kiện phù hợp để năng lượng hoại diệt truyền tải bớt sóng điện dư thừa.
 • Khi năng lượng hoại diệt di chuyển được vào Trụ linh, chúng bắt đầu truyền sóng điện màu nâu sang các hạt năng lượng âm. Các hạt năng lượng âm do hút sóng điện màu nâu của năng lượng hoại diệt nên cũng bị chuyển hóa thành màu nâu, đó là bị thối hóa hạt năng lượng âm.
 • Quá trình thối hóa hạt năng lượng âm trong Trụ linh sẽ làm cho sóng điện trong Trụ linh bị xung đột mạnh, Trụ linh sẽ bị mất kiểm soát bởi sóng điện của năng lượng hoại diệt chi phối, Trụ linh sẽ càng rung động mạnh, càng hút mạnh, càng mất kiểm soát. Khi đó, Trụ linh sẽ rung động xung đột giữa sóng điện dương và sóng điện âm liên tục. Do có năng lượng hoại diệt kiểm soát nên rung động của sợi mã sóng trí tuệ đang được hình thành sẽ đi tới thái cực âm để kết tụ hành hệ tư tưởng tiêu cực.
 • Đến lúc này, Trụ linh của Tuệ linh coi như là bị Triệt bởi quá trình hành động tương tác trong bốn hình tướng Đạo. Tuệ linh, con người không còn khả năng để kiểm soát, nhận diện được đúng sai, Tuệ linh, con người sẽ buông bỏ những giá trị tốt đẹp của các Tướng có Trụ linh đa dương, cân bằng sẻ chia tới họ, họ chìm đắm và có niềm tin vào các Tướng tiêu cực. Tuệ linh, con người đã bị bộc phát độc tâm rất mạnh và bị lôi kéo bởi những tư tưởng cho tới hành động của các Tướng tiêu cực. Năng lượng hoại diệt lại chi phối Trụ linh, điều này khiến cho Tuệ linh, con người đó càng được củng cố niềm tin về những giá trị tiêu cực.

Như vậy, Trụ linh của Tuệ linh, con người đã vượt qua được điểm 2 là Triệt để tiếp tục thực hành Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực.

2.   Đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3

Giai đoạn này gắn liền với việc không thấu hiểu và không có được Chân lý Giác ngộ để vận hành.

Trong giai đoạn này, khi Trụ linh vận hành tới điểm số 3 chính là kết tụ được hệ tư tưởng sau hành trình rung động bởi các tương tác từ nhiều Tướng trong và ngoài Vũ trụ tác động vào.

Vì Tuệ linh, con người đã không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, Trụ linh lại bộc phát độc tâm, lại bị các Tướng tiêu cực cũng như môi trường sóng điện âm làm cho giải mã sai về sự thật của vạn vật, Tuệ linh, con người bám định vào giả tướng để mong muốn, khát khao thỏa mãn cũng như hưởng thụ nên Tuệ linh, con người đó sẽ dễ dàng kết tụ thành hệ tư tưởng tiêu cực tại điểm số 3.

Hệ tư tưởng tiêu cực được kết tụ trong Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực là lợi ích về mình mà gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người. Đó là Tuệ linh, con người có hệ tư tưởng cho tới hành động và thậm chí trở thành đại hệ tư tưởng thỏa mãn, phát triển, lan tỏa, đoàn kết để bảo vệ lợi ích của mình mà gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người; đó là có tư tưởng, hành động từ u mê cho đến phổ mê trong bốn hình tướng Đạo tới mọi người để thỏa mãn tính ích kỷ bản thể mình.

Khi hệ tư tưởng được kết tụ, trong Trụ linh sẽ xuất hiện từ một cho tới vô số sợi mã sóng mang sóng điện âm, chỉ là đoạn mã sóng rung động chứ chưa hoàn thiện thành sợi mã sóng trí tuệ. Đó là những đoạn mã sóng rung động mang sóng điện âm màu xám, màu đen, màu đỏ máu.

Nếu Tuệ linh, con người không chuyển hóa hệ tư tưởng tiêu cực này thành hành động thì những sợi mã sóng rung động mang sóng điện âm sẽ tiêu tan, nhưng nếu chuyển hóa thành hành động sẽ khiến cho những sợi mã sóng trí tuệ được hoàn thiện và hình thành các hạt năng lượng âm.

Trong Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực, điểm 3 là điểm Ngộ, đó là ngộ nhận về tư tưởng tiêu cực là giá trị, là sự thật, là an vui, là hạnh phúc, là bền vững, là tốt đẹp. Điểm Ngộ trong Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực không phải là giác ngộ, vì hệ tư tưởng được kết tụ tại thái cực âm của hạt năng lượng, đó là tư tưởng Kết vạn vật, giả tướng về bản thể mình mà gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

3.   Đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4

Giai đoạn này gắn liền với việc không thấu hiểu và không có Chân lý Vạn vật để vận hành. Chính vì không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, lại kết tụ hệ tư tưởng tiêu cực, nên Tuệ linh, con người chuyển từ tư tưởng đã kết tụ được thành ngoại hành để sản sinh năng lượng tiêu cực.

Điểm số 4 là điểm Triệt. Trong Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực, điểm Triệt số 4 có hai ý nghĩa, Tuệ linh, con người đều bị triệt ở cả hai ý nghĩa đó:

 • Triệt tiêu những hạt năng lượng tích cực, các hạt siêu năng lượng bắn tới Trụ linh. Do không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật nên Tuệ linh, con người dễ dàng triệt bỏ đi những giá trị tốt từ các Tướng bên ngoài tác động tới để đi theo hướng sản sinh năng lượng tiêu cực.
 • Triệt là hoại diệt chính Trụ linh và Tuệ linh, con người mình, đó là để độc tâm (độc trong Trụ linh) bộc phát và kiểm soát Tuệ linh, con người. Khi để độc tâm sinh khởi sẽ khiến cho Trụ linh hấp thụ những hạt năng lượng tiêu cực của các Tướng bên ngoài về. Khi đó năng lượng hoại diệt sẽ xâm nhập ồ ạt vào chi phối, khống chế toàn bộ Trụ linh và Tuệ linh. Điều này khiến cho Tuệ linh, con người đó dễ dàng, vững vàng sản sinh năng lượng tiêu cực. Việc Trụ linh vận hành sản sinh năng lượng tiêu cực chính là con đường phân tách, liên kết hạt năng lượng theo hướng phân rã, hoại diệt. Đó là triệt chính Trụ linh và Tuệ linh, con người.

Hành trình Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực từ điểm số 3 tới điểm số 4 như sau:

 • Đây là đoạn bắt đầu ngoại hành sau khi kết tụ được hệ tư tưởng tiêu cực ở điểm số 3.
 • Do có hệ tư tưởng tiêu cực là hành động tiêu cực để thỏa mãn giả tướng về bản thể mình, nên Tuệ linh, con người sẽ thực hiện thành hành động tiêu cực ở giai đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4.
 • Khi bắt đầu thực hành hành động tiêu cực, Tuệ linh, con người sẽ lại được các Tướng tích cực chia sẻ, giúp đỡ cho thức tỉnh để không sản sinh năng lượng tiêu cực. Nhưng do Trụ linh đã và đang rung lắc sóng điện âm rất lớn, lại bị năng lượng hoại diệt chi phối nên Trụ linh sẽ không hấp thụ, đón nhận những hạt năng lượng mang sóng điện dương của các Tướng tích cực chia sẻ, chỉ bảo và giúp đỡ.
 • Tuệ linh, con người vì đang hành động tiêu cực nên sẽ lại được các Tướng tiêu cực tác động tới, họ phân tách những hạt năng lượng âm tới Trụ linh làm cho Trụ linh càng đa âm mạnh, rất mạnh và siêu mạnh hơn. Đó là những hành động giúp sinh khởi, phát triển, lan tỏa, đoàn kết, bảo vệ những hành động tiêu cực mà Tuệ linh, con người đang thực hiện. Vì có hệ tư tưởng tiêu cực lại được đón nhận các hạt năng lượng tiêu cực nên Trụ linh dễ dàng hợp nhất để tạo thành sức mạnh cho quá trình hành động tiêu cực.
 • Tuệ linh, con người sau quá trình đón nhận những năng lượng tiêu cực, Trụ linh lại gia tăng tốc độ rung lắc và đa âm mạnh hơn. Khi đó sóng rung động và tốc độ rung lắc của các hạt năng lượng âm và thái cực năng lượng âm cũng như hạt âm trong Trụ linh là rất mạnh, siêu mạnh. Năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu, chúng di chuyển nhiều cho tới vô số vào Trụ Trụ linh và Tuệ linh, con người bấy giờ có quá nhiều năng lượng hoại diệt đang truyền tải sóng điện dư thừa, khiến cho mất kiểm soát hoàn toàn sóng điện âm dương trong bản thể.
 • Do sự kết hợp giữa Trụ linh đa âm với năng lượng âm bên ngoài môi trường bắn đến và bị năng lượng hoại diệt chi phối, nên Tuệ linh, con người dễ dàng triệt tiêu đi những năng lượng dương tích cực bắn tới. Do vậy, Tuệ linh, con người dễ dàng vượt qua điểm Triệt số 4, tức là Tuệ linh, con người quyết tâm và tiếp tục thực hành những hành động tiêu cực.

4.   Đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5

Giai đoạn này gắn liền với việc không thấu hiểu và không có được Chân lý Giác ngộ để vận hành.

Điểm số 5 chính là điểm Tỏa. Điểm Tỏa là điểm kết thúc hành động và đồng thời tỏa những hạt năng lượng tiêu cực đã được sản sinh tới các Tướng khác.

Khi kết thúc hành động tiêu cực, Trụ linh sẽ hoàn thiện các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm và phân tách thành những hạt năng lượng âm. Hạt năng lượng âm sẽ phân tách vào 3 vùng, đó là: từ một cho tới nhiều hạt năng lượng âm được bắn vào Vũ trụ, từ một cho tới nhiều hạt năng lượng âm bắn vào đối tượng tương tác, từ một cho tới nhiều hạt năng lượng âm được lưu giữ trong Trụ linh để tạo thành cấu tạo các hạt năng lượng âm tổng hợp bên ngoài Trụ linh. Điều này càng làm cho cấu trúc Trụ linh và Tuệ linh, con người bị đa năng lượng âm hơn.

Kết thúc Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực ở điểm số 5 là Tỏa, chính là phân tách các hạt năng lượng âm tới các Tướng khác. Điều này đã được thể hiện ở việc bản thể Trụ linh của Tuệ linh, con người cũng từng bị những Tướng đa âm bắn năng lượng âm tới trong đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 và trong đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4.

Như vậy, thực hiện Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực sẽ làm cho Trụ linh trở thành cấu trúc đa âm, Trụ linh và Tuệ linh sẽ ngày càng bị phân rã và tiến tới đích của sự hoại diệt toàn bộ Tuệ linh. Nguyên nhân hoại diệt là do năng lượng hoại diệt di chuyển vào và phân rã toàn bộ Tuệ linh cũng như Trụ linh. Không những sẽ bị hoại diệt, từ Trụ linh còn phân tách ra những hạt năng lượng âm bắn tới các Tướng khác và khiến các Tướng khác bị ảnh hưởng bởi năng lượng âm đó. Các Tướng khác cũng dễ dàng bị giải mã sai và bị bộc phát độc trong Trụ linh của họ để rồi họ cũng thực hành Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực. Điều này gọi là liên kết phóng xạ năng lượng âm do thực hiện Vòng tròn sản sinh năng lượng âm.

Thực hiện Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng Tiêu cực chính là thực hành phân tách, liên kết hạt năng lượng theo hướng phân rã và hoại diệt. Đây là con đường hoại diệt bản thể Tuệ linh, con người và vạn vật Vũ trụ.

Khi thấu hiểu từng giai đoạn trong Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực, thấu hiểu quá trình Trụ linh bộc phát độc tâm, thấu hiểu quá trình năng lượng hoại diệt di chuyển vào Trụ linh khi nào, sẽ giúp cho các Tuệ linh, con người dễ dàng thực hành Vòng tròn sản sinh các năng lượng dương và các siêu hạt năng lượng. Trong quá trình thực hiện sản sinh năng lượng thông qua bốn hình tướng Đạo, Trụ linh sẽ bộc phát độc tâm, nên khi thấu hiểu, Tuệ linh, con người sẽ dễ dàng nhận diện, triệt tiêu và kiểm soát được độc tâm, không để độc tâm trong Trụ linh sinh khởi.

Phân tích rõ về Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực không phải là vẽ ra con đường cho Tuệ linh và con người thực hành sản sinh năng lượng tiêu cực. Sản sinh năng lượng tiêu cực đã và đang là bản chất của Tuệ linh và con người. Việc phân tích, viết rõ cơ chế, bản chất của từng đoạn trong vòng tròn là nhằm giúp cho Tuệ linh, con người dễ dàng nhận diện rằng mình đang sản sinh năng lượng tiêu cực mà dừng lại, đặc biệt là ứng dụng việc lấy năng lượng hoại diệt thông qua cơ chế sóng rung động của năng lượng âm để thực hành chuyển sinh thành năng lượng dương cũng như các siêu hạt năng lượng ở các Vòng tròn sản sinh năng lượng dương và siêu hạt năng lượng.

III.  Các ví dụ thực tế về Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực

Ví dụ 1: Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng âm màu xám trong mối quan hệ vợ chồng:

Trong hình tướng Đạo lễ, đó là mối quan hệ giữa vợ và chồng. Người vợ A thường xuyên nghe được những người bạn phàn nàn về những người chồng của họ, đó là những lời chê bai, so sánh với những người đàn ông khác. Trong những người bạn đó có những người đã bỏ chồng, họ nói những tư tưởng bất mãn về người đàn ông, họ nói những tư tưởng rằng không cần phải chịu thiệt thòi với chồng, cứ bùng nổ, cứ bỏ chồng khi mà cuộc sống hôn nhân không thuận hòa.

Người vợ A cũng được nghe những người phụ nữ khác nói rằng cuộc sống hôn nhân luôn luôn sẽ phải xảy ra xung đột, người vợ nên đặt mình vào vị trí của người chồng để hiểu họ. Khi hiểu họ rồi, người vợ sẽ cảm thông để cùng sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống. Khi có xung đột vợ chồng, người vợ nên nhẫn nhịn và kìm nén để chờ đợi khi người chồng vui trở lại rồi hãy trò chuyện nhẹ nhàng, phân tích đúng sai của cả hai, bởi xung đột nhiều khi đều có nguyên nhân từ cả hai phía chứ không chỉ là từ một phía.

Thế rồi trong cuộc sống, người vợ A có xảy ra xung đột với người chồng. Ban đầu người vợ A nhẫn nhịn theo những lời chia sẻ của những người phụ nữ tư vấn cho là nên nhẫn nhịn và không để xung đột xảy ra rồi nhẹ nhàng phân tích đúng sai của cả hai. Tuy nhiên, người phụ nữ A cảm thấy bí bách khi nghĩ tới những lời nói của những người bạn hay nói xấu chồng và những người bạn bỏ chồng hay khoe cuộc sống hạnh phúc khi sống độc thân. Người vợ bắt đầu bộc phát độc tâm là quyết không chịu thiệt với chồng, người vợ có những hành động mắng chồng, thậm chí đe dọa đòi ly hôn để làm phương thuốc điều trị chồng, để khiến chồng không dám để xung đột vợ chồng xảy ra.

Như vậy, cuộc xung đột vợ chồng đã phân tách ra hạt năng lượng tiêu cực mang sóng điện âm màu xám.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng âm màu xám của người vợ A diễn ra như sau:

 • Trước khi diễn ra Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng âm màu xám, người vợ A có tương tác và chơi với nhiều người bạn, đó là quá trình giải mã về bản chất của những người bạn.
 • Bắt đầu quá trình sản sinh hạt năng lượng âm màu xám, Trụ linh của người vợ A ở điểm số 1 là Sinh, đó là chân tâm ban đầu.
 • Tiếp đến, người vợ A nghe được những lời nói tiêu cực về chồng của những người bạn, những lời nói không giữ gìn phát triển đạo hạnh vợ chồng, những lời nói kích thích sự u mê mà phá vỡ hạnh phúc vợ chồng từ những người bạn. Những hạt năng lượng âm màu xám đó bắn vào Trụ linh của người vợ A, Trụ linh của người vợ A bắt đầu rung động về trạng thái và thái cực âm. Khi đó, Trụ linh hấp thụ những hạt năng lượng âm đó để làm trí tuệ nhận thức phản kháng, bất mãn, ghét những tính cách của người chồng khi không thỏa mãn với ý mình.
 • Tiếp đến người vợ A nghe những lời nói khuyên can và hướng dẫn cách xây dựng mối quan hệ vợ chồng bền chặt và hạnh phúc từ những người bạn khác. Trụ linh người vợ A do đã hấp thụ những hạt năng lượng âm của những người bạn tiêu cực nên dễ dàng không đón nhận và triệt bỏ những hạt năng lượng dương này.
 • Khi đón nhận những hạt năng lượng âm của những người bạn tiêu cực, Trụ linh lại rung động và giải mã sai về những lời chia sẻ đó, coi những lời nói đó là đúng, là giá trị, là hợp lý. Thế nên, năng lượng hoại diệt đã di chuyển tới Trụ linh của người vợ A, khiến cho Trụ linh bị nhiễm năng lượng hoại diệt.
 • Người vợ A đã vượt qua được điểm số 2 trong Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực bởi không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật.
 • Vì không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, nên người vợ A đã kết tụ thành hệ tư tưởng của mình về mối quan hệ vợ chồng, đó là hệ tư tưởng ngộ nhận chứ không phải giác ngộ. Người vợ ngộ nhận rằng nếu chồng mà gây xung đột, gây tổn thương, không chiều chuộng vợ, là sẵn sàng dùng việc bỏ nhau để làm phương thuốc đe dọa chồng. Như vậy, người vợ A đã vận hành Trụ linh đến được điểm số Khi đó, trong Trụ linh của người vợ có những sợi mã sóng rung động mang sóng điện rung động kết tụ ở thái cực âm để chờ cho hành trình hành động bùng phát ra ngoài.
 • Vì có hệ tư tưởng tiêu cực được kết tụ ở điểm 3, thế nên khi người vợ có xảy ra xung đột với người chồng, Trụ linh người vợ rung lắc mạnh, độc tâm trong Trụ linh được bộc phát, năng lượng hoại diệt lại di chuyển vào bởi sóng điện âm từ Trụ linh rung lắc. Người vợ lại được những người bạn động viên không nên chịu đựng và cũng được những người bạn khuyên nên hóa giải xung đột đừng để xảy ra bất hòa vợ chồng.
 • Do Trụ linh bộc phát độc tâm và rung lắc sóng điện âm mạnh, lại bị năng lượng âm từ những người bạn tiêu cực bắn tới, lại bị năng lượng hoại diệt di chuyển vào làm Trụ linh bị phân rã dần, nên những lời khuyên không nên gây bất hòa từ những người bạn bị triệt bỏ. Do đó, người vợ A vượt qua được điểm 4 để tiếp tục ngoại hành phản kháng với chồng.
 • Người vợ phản kháng là mắng, nói xấu chồng, yêu cầu ly hôn với chồng. Khi những lời nói đó được nói ra thì Vòng tròn sản sinh năng lượng đã đạt tới số 5 là Tỏa, đó là tỏa ra một hạt năng lượng âm màu xám bắn vào người chồng, đồng thời trong Vũ trụ cũng lưu giữ một hạt năng lượng âm màu xám đó, trong Trụ linh của người vợ lưu giữ một hạt năng lượng âm màu xám gốc.

Như vậy, một Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng âm màu xám đã được hoàn thành. Khi kết thúc Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng âm màu xám này, có thể nó sẽ diễn ra liên tiếp các Vòng tròn sản sinh năng lượng màu xám khác, màu đen, màu đỏ máu trong mối quan hệ của hai vợ chồng.

Như vậy, do không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật nên người vợ A dễ dàng bộc phát độc tâm trong Trụ linh, dễ dàng liên kết năng lượng âm của những người bạn (môi trường) và kết tụ thành hệ tư tưởng ngộ nhận để rồi hành động gây tổn thương mối quan hệ vợ chồng. Điều này làm cho nguy cơ vợ chồng ly tán, khi ly tán người vợ sẽ lại trở thành như những người bạn tiêu cực kia, sẽ lại trở thành những con người u mê đi xúi giục phá tan hạnh phúc gia đình của người khác bởi những xung đột vợ chồng. Trong khi đó, bất cứ xung đột nào đều hóa giải được nếu có trí tuệ của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ.

Ví dụ 2: Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng âm màu đen trong việc phát triển kinh tế bằng nghề sát sinh giết mổ lợn:

Có một người thanh niên nghèo, người thanh niên này không được học hành và không có nghề nghiệp tốt như bao nhiêu người khác. Người thanh niên này phải trải qua nhiều công việc vất vả, lao lực để mưu sinh, những công việc đó không mang lại ấm no và giàu sang cho anh ấy.

Trong những năm tháng lao động mưu sinh với nhiều công việc khác nhau, anh ấy đã chứng kiến những cuộc sống xa hoa, giàu sang của những người giàu có, đó là những ông chủ của các công ty lớn nhỏ, đó là những người thành đạt có nhiều nhân công làm việc cho họ. Anh thanh niên cũng nhiều lần mơ ước được trở thành người giàu sang, xa hoa như những ông chủ đó. Anh ấy nhìn vào bản thân mình và thấy mình không thể trở thành như những ông chủ ấy được, bởi anh thấy rằng mình không có học hành gì, không có các mối quan hệ tốt, không có vốn để phát triển. Anh liên tưởng và so sánh rồi kết luận là mình không thể thành công được khi đi theo con đường như những người giàu, như những ông chủ đó.

Cũng trong những năm tháng mưu sinh đó, người thanh niên được gặp gỡ vài người có hoàn cảnh giống mình, cũng không có học hành gì mà họ nhanh chóng giàu có, nhanh chóng có nhà, có xe, cuộc sống rất thoải mái về tiền bạc. Khi tìm hiểu, anh biết rằng những người đó phát triển sự nghiệp bằng nghề giết mổ động vật rồi để người thân bán ở các chợ hoặc cung cấp cho những người mua về để bán. Người thanh niên thấy con đường này cũng phù hợp với mình bởi không cần phải học hành và quan hệ rộng hay vốn đầu tư phải nhiều.

Người thanh niên đó suy nghĩ rất nhiều về chọn lựa con đường khởi nghiệp phát triển kinh tế. Anh ấy suy nghĩ về việc giết hại những con vật để xẻ thịt rồi bán chúng, anh ấy cảm thấy rùng mình và sợ hãi bởi hình ảnh trong suy nghĩ đó. Anh ấy lại suy nghĩ về sự giàu sang của những người giàu, sự giàu sang của cả những người làm nghề chủ lò giết mổ kia.

Trải qua thời gian suy nghĩ, anh ấy quyết định và đã thực hành khởi nghiệp bằng nghề giết mổ những con lợn để vợ bán ngoài chợ. Chỉ mất vài năm sau, anh ấy đã phát triển nghề giết mổ lớn mạnh hơn, anh ấy đã có một lò giết mổ. Những con lợn bị giết mổ xong anh ấy bán buôn cho những người đến mua mà không phải để vợ bán ngoài chợ nữa. Sau nhiều năm hành nghề giết mổ và bán buôn thịt lợn, anh ấy đã trở nên giàu có, có nhà to, có xe cộ, có nhiều đất đai. Nhưng anh ấy không biết là anh ấy đã sản sinh ra bao nhiêu hạt năng lượng màu đen và bị bao nhiêu năng lượng đỏ máu oán hận từ linh hồn những con lợn đó.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng âm màu đen của người thanh niên giết mổ lợn diễn ra như sau:

 • Trước khi diễn ra quá trình sản sinh hạt năng lượng âm màu đen, thông qua thời gian dài trong nhiều năm lao động mưu sinh, anh thanh niên đã gặp và giải mã về sự giàu sang của nhiều người.
 • Bắt đầu Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực màu đen của anh thanh niên là quyết định suy tính con đường khởi nghiệp làm giàu. Khi đó, Trụ linh của anh ấy vận hành ở điểm số 1 – Sinh, đó là điểm chân tâm phát triển. Bởi vì anh ấy muốn phát triển kinh tế nên Trụ linh khởi đầu là chân tâm phát triển, đó là sự tinh mơ, sự trắng trong chưa biết con đường nào để phát triển kinh tế.
 • Tiếp đến anh ấy rung động trong Trụ linh để di chuyển từ điểm số 1 qua điểm số 2. Đoạn này, Trụ linh anh ấy rung động các mã sóng rung động như sau:

+ Quá trình anh ấy gặp gỡ những người giàu có là những ông chủ doanh nghiệp, Trụ linh anh ấy rung động sang thái cực dương, đó là rung động bởi những suy nghĩ làm giàu bằng con đường tri thức để phát triển kinh tế. Nhưng anh ấy nhận thấy mình không đủ và không có trí tuệ cũng như vốn, các mối quan hệ để khởi nghiệp như những người giàu đó. Thế là Trụ linh triệt đi những suy nghĩ khởi nghiệp theo hướng phát triển bằng trí tuệ đó.

+ Quá trình anh ấy gặp gỡ những người giàu có mà cũng không cần phải có trí tuệ học vấn, đó là những người giàu có bằng nghề kinh doanh lò giết mổ, họ chia sẻ kinh nghiệm làm giàu từ nghề giết mổ bằng cách là mua hoặc giết với số lượng ít trước, khi có kinh nghiệm, có mối quan hệ và vốn lớn thì mở lò giết mổ lớn. Trụ linh anh ấy đón nhận được những hạt năng lượng âm màu đen kể về kinh nghiệm kinh doanh giết mổ để giàu có rồi mã hóa và giải mã rằng nghề nghiệp như vậy là phù hợp với hoàn cảnh, trí tuệ, xuất phát điểm của anh ấy.

 • Trụ linh anh ấy bộc phát độc tâm, đó là rung động mạnh những hạt năng lượng âm để đón nhận tư tưởng kinh doanh làm giàu bằng giết mổ, giết hại để làm giàu cho mình và gia đình mình.
 • Khi Trụ linh rung lắc sóng điện âm mạnh bởi đã được tiếp nhận những hạt năng lượng âm màu đen từ những người giết mổ chia sẻ kinh nghiệm, năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu nên chúng di chuyển nhiều vào Trụ linh và Tuệ linh của anh ấy. Trụ linh anh ấy càng rung lắc mạnh và trở thành khát khao làm giàu bằng con đường khởi nghiệp giết mổ. Khi đó, những ý nghĩ ám ảnh của việc giết hại các con thú cũng không làm thay đổi ý chí quyết tâm khởi nghiệp bằng nghề giết mổ.
 • Vì không có trí tuệ về Chân lý Vạn vật nên anh ấy đã triệt tiêu những ý nghĩ, những con đường khởi nghiệp kinh doanh khác thánh thiện hơn. Anh ấy đã không khống chế được độc tâm trong Trụ linh, chính vì vậy, anh ấy vượt qua điểm số 2 để đi tới điểm số 3 trong Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực âm màu đen.
 • Trụ linh của người thanh niên dễ dàng kết tụ hệ tư tưởng Ngộ ở điểm số 3, đây là ngộ nhận chứ không phải là giác ngộ. Đó là ngộ nhận con đường khởi nghiệp phát triển nghề giết mổ là mang lại giàu có và ấm no cho mọi người trong gia đình. Anh ấy không hiểu được nhân quả vận hành như thế nào đối với con người thực hiện hành động giết hại muông thú để thỏa mãn lợi ích về mình.
 • Anh thanh niên đã chuyển hóa thành hành động giết mổ và buôn bán thịt lợn. Những con lợn bị anh ấy giết mổ ngày càng nhiều, anh ấy phát triển việc giết mổ thành lò giết mổ, mở rộng, phát triển sự nghiệp giết mổ. Như vậy anh ấy đã vượt qua được điểm 4 là Triệt, tức là anh ấy đã chính thức triệt phá Trụ linh của chính mình bởi đã và đang tiến hành nghề giết mổ. Mỗi lần giết mổ là năng lượng hoại diệt lại di chuyển vào Trụ linh rất nhiều, điều đó lại càng làm cho ý chí phát triển nghề giết mổ để nhanh giàu càng lớn trong trí tuệ và Trụ linh của anh ấy.
 • Khi vượt qua được điểm số 4, anh ấy dễ dàng tiến tới điểm số 5, đó là điểm Tỏa. Tỏa chính là anh ấy đã hoàn thành giết mổ từng con lợn. Khi giết được một con lợn, Trụ linh anh ấy phân tách ra một sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm màu đen hoàn chỉnh. Sợi mã sóng đó phân tách ra một hạt năng lượng màu đen tỏa ra Tuệ linh, phân tách một hạt bắn vào Vũ trụ, phân tách một hạt bắn vào đối tượng giết mổ là con lợn. Con lợn vì bị giết nên nó phân tách hạt năng lượng oán hận vào Vũ trụ, vào anh thanh niên giết mổ, vào trong chính Trụ linh của linh hồn con lợn. Anh thanh niên giết nhiều cho tới vô số con lợn thì chính là anh đã thực hiện sản sinh ra vô số hạt năng lượng âm màu đen của sự giết mổ. Những hạt năng lượng đó được phân tách làm 3 vùng và trong Trụ linh anh ấy lưu giữ những sợi mã sóng trí tuệ của những lần có con lợn bị giết. Ngoài ra, khi anh ấy chia sẻ kinh nghiệm nghề giết mổ đến với ai đó, tức là từ Trụ linh anh ấy lại phân tách và bắn những hạt năng lượng âm đó vào Trụ linh của người đó. Điều này giống với những gì mà Trụ linh anh nhận được từ những làm người giàu bằng nghề giết mổ khi họ chia sẻ kinh nghiệm cho anh.

Như vậy, khi làm công việc giết mổ và phát triển nó thành nghề kinh doanh, anh ấy đã tạo ra quá nhiều Vòng tròn sản sinh năng lượng tiệu cực màu đen. Điều này khiến cho Trụ linh bị phân rã và hoại diệt rất nhanh do năng lượng hoại diệt tấn công và xả sóng điện dư thừa.

Ví dụ 3: Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng âm màu đỏ máu thông qua hành động giết người:

Trong ví dụ này có rất nhiều Vòng tròn sản sinh các loại hạt năng lượng âm màu đen và xám, tuy nhiên chỉ đề cập tới Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng âm màu đỏ máu.

Người A cho người B vay tiền để khởi nghiệp kinh doanh. Người B dùng số tiền đó trong kinh doanh, nhưng thất bại. Người B đã xin kéo dài khoản nợ đó với người A trong một khoảng thời gian, khi thời gian thanh toán khoản nợ đã tới. Lúc này người A đang rất khó khăn nên cũng rất cần tiền, người A gặp người B và yêu cầu người B bằng mọi cách phải thanh toán khoản vay đó. Người B hẹn vài ngày sẽ hoàn trả, tuy nhiên có quá nhiều lần vài ngày đã khiến cho người A trở nên mất niềm tin vào người B. Người A lúc này rất nóng giận, đã đến gặp người B và yêu cầu người B phải hoàn trả. Thế rồi hai người xảy ra xung đột cự cãi nhau, người B bực bội rồi thách thức với người A là không trả được thì làm gì được. Sau đó, người A về nhà, người A nói chuyện với nhiều người về vụ việc đó. Có người nói người A hãy thông cảm cho người B, họ khó khăn, để họ thêm thời gian nữa. Có người nói với người A bằng giọng điệu kích động là hãy dạy cho người B bài học. Người A suy nghĩ nhiều những lời nói của người B là không trả thì làm gì được. Và rồi, người A tới gặp người B, khi đi, người A mang theo một con dao nhỏ trong người. Khi gặp người B, người B vẫn thái độ là không có tiền trả và nói với giọng điệu thách thức, khi đó, người A lấy dao đâm chết người B. Khi người B chết, người A thấy ân hận với hành động của mình nên tới cơ quan chức năng để tự thú.

Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng âm màu đỏ máu của người A với hành động giết người như sau:

 • Quá trình giải mã của người A với người B bởi họ quen thân và chơi với nhau, đó là quá trình trước khi diễn ra sinh khởi hành động vay tiền của người B và hành động người A giết hại người B.
 • Khởi đầu Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực âm màu đỏ máu: đó là Trụ linh của người A đặt tại vị trí chân tâm lan tỏa; đó là sẻ chia, lan tỏa giá trị tài chính của mình để cho người bạn B vay; đó là sự giúp đỡ bằng chân tâm cao, đó là chân tâm lan tỏa mà không vì bất cứ điều ích kỷ gì. Người A bắt đầu từ điểm số 1 là Sinh để di chuyển tới và qua điểm số 2.
 • Quá trình đến hạn người B phải thanh toán khoản vay cho người A nhưng lại không thực hiện, người A không nhận được khoản nợ đó nên Trụ linh bắt đầu rung động tiêu cực về người B. Trụ linh người A ngày càng rung động mạnh về thái cực âm do người B không chịu trả khoản vay lại còn có những lời thách thức.
 • Người A gặp gỡ mọi người và chia sẻ câu chuyện của mình. Khi đó người A được những người bạn động viên bằng những hạt năng lượng tích cực mang sóng điện dương là hãy để cho họ thêm thời gian, Trụ linh của người A đón nhận những hạt năng lượng tích cực và giảm không rung lắc nữa. Tuy nhiên khi được những người bạn khác khuyên là dạy cho người vay bài học, những hạt năng lượng âm bắn vào Trụ linh làm cho Trụ linh lại rung lắc mạnh ở cực âm.
 • Người A lại gặp người B để đòi khoản vay. Người B nói những lời thách thức và cay đắng làm người A cảm thấy mình bị tổn thương lớn. Khi đó, Trụ linh của người A rung lắc thái cực âm và các hạt năng lượng âm rất lớn, nó khiến cho độc tâm trong Trụ linh bộc phát và rung lắc siêu mạnh.
 • Năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu và di chuyển rất nhiều vào Trụ linh, làm cho Trụ linh bắt đầu phân rã. Trụ linh mất kiểm soát nên người A đã vượt qua điểm số 2 là Triệt, đó là triệt tiêu đi những lời khuyên ngăn của những người bạn tích cực. Vì thiếu trí tuệ về Chân lý Vạn vật nên người A đã để độc tâm trong Trụ linh bộc phát, lại bị năng lượng hoại diệt tấn công và chi phối.
 • Do vượt qua được điểm số 2 là điểm Triệt, nên Trụ linh của người A đã kết tụ được hệ tư tưởng Ngộ tại điểm 3. Đó là ngộ nhận chứ không phải là giác ngộ, tức là người A đã ngộ nhận rằng việc mình dạy cho người B một bài học nếu không trả tiền mà còn nói những lời thách thức là sự đúng đắn. Trong Trụ linh người A có những đoạn mã sóng rung động kết tụ tại thái cực âm với màu đỏ máu.
 • Vì có hệ tư tưởng là phải dạy cho người B bài học, lại bị mất kiểm soát nên người A đã ngoại hành là mang dao và đi đến gặp người Khi gặp người B, người này lại thách thức và không trả tiền. Những lời thách thức là những hạt năng lượng tiêu cực bắn vào Trụ linh của người A, khiến cho Trụ linh càng bộc phát độc tâm, năng lượng hoại diệt lại di chuyển ồ ạt vào khống chế Trụ linh và trí tuệ người A. Người A bị mất kiểm soát và ra tay giết hại người B. Như vậy người A đã vượt qua điểm 4 là Triệt để hoại diệt chính Trụ linh và bản thể minh.
 • Khi hoàn thành giết người xong, Trụ linh người A đã di chuyển tới điểm số 5 là Tỏa. Tỏa là đã phân tách sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm màu đỏ máu trong Trụ linh người A. Khi đó, sợi mã sóng trí tuệ này phân tách thành hạt năng lượng âm đỏ máu bắn vào Vũ trụ một hạt, một hạt bắn vào người bị giết, một hạt được phân tách ra bên ngoài Trụ linh.

Như vậy, người A đã hoàn thành một Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tiêu cực mang sóng điện âm màu đỏ máu, đó là hạt năng lượng của sân hận mà giết hại. Trong vụ giết hại này có cả những hạt năng lượng xám, đen, tuy nhiên ta chỉ đề cập tới hạt năng lượng đỏ máu. Cũng trong vụ giết người, người bị giết cũng phân tách ra các hạt năng lượng đỏ máu oán hận.

Do không có và không thấu hiểu Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ, nên việc con người chìm đắm trong ích kỷ và tham lam để dẫn tới giết hại là điều không tránh khỏi. Việc vận hành Vòng tròn sản sinh ra các hạt năng lượng tiêu cực sẽ làm cho Trụ linh và Tuệ linh nhanh bị hoại diệt.

Ví dụ 4: Vòng tròn sản sinh vô số hạt năng lượng âm màu xám, màu đen và màu đỏ máu thông qua hành động phổ mê:

Một người sau khi được tiếp cận với tri thức trong tôn giáo, tín ngưỡng, người đó học được những lời hay lẽ đẹp trong kinh kệ, trong tập tục tín ngưỡng. Người đó rất ngưỡng mộ và mong muốn đoàn kết mọi người để cùng nhau tu tập theo những lời hay lẽ đẹp đó, đó là những tập tục nghi lễ sám hối gột rửa nghiệp ác, là những tập tục nghi lễ giải hạn và xin phước báo, đó là những tri thức khuyên con người cầu xin và lìa xa thế tục để đi tu tập an lạc nhằm giải thoát khổ đau.

Thế rồi, người đó đã bắt tay vào việc kêu gọi mọi người cùng tham gia các khóa lễ, nghi lễ cầu xin và hóa giải nghiệp ác. Người đó khuyên bảo mọi người cùng tu tập, tụng niệm, cầu xin để được giải thoát khỏi cõi nhân gian đau khổ này.

Vòng tròn sản sinh vô số hạt năng lượng âm màu xám, màu đen, màu đỏ máu thông qua hành động phổ mê được diễn ra như sau:

 • Người đó trải qua quá trình giải mã những tri thức trong tín ngưỡng và tôn giáo được một thời gian dài trước khi sinh khởi Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực là phổ mê.
 • Sau quá trình giải mã những tri thức tôn giáo và các nghi lễ của tín ngưỡng, người này bắt đầu sinh khởi từ chân tâm muốn đoàn kết mọi người để cùng tu tập và thực hành các nghi lễ với mong muốn được giải thoát khỏi khổ đau nơi nhân gian. Trụ linh đặt tại chân tâm của đoàn kết, khởi đầu Vòng tròn sản sinh hạt năng lượng tại điểm số 1 là điểm
 • Do môi trường đời sống là tôn giáo, là tín ngưỡng, nơi đó đã và đang thực hành các nghi lễ, các khóa lễ, khóa tu hành với hình thức cầu xin để hóa giải ác nghiệp, xin, tụng niệm để giải thoát khổ đau, để được về với cõi trời thanh tịnh của các ngài; điều này khiến cho Trụ linh của người đó đón nhận tất cả những hạt năng lượng đó về mà không nhận diện được những hạt đó là dương hay là âm. Bởi vì môi trường đã tồn tại các khóa lễ, nghi thức, cách thức cầu xin từ bao đời, nên khiến cho Trụ linh của người này giải mã sai sự thật về các vấn đề đó.
 • Trụ linh tương tác trong môi trường đi ngược Quy luật Nhân quả, không có Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ để nhận diện được giá trị tốt đẹp hay những giá trị tiêu cực trong những nghi thức và con đường tu tập đó, khiến Trụ linh của người đó giải mã sai mà hấp thụ hết tất cả những năng lượng tiêu cực đó. Điều này làm cho độc tâm trong Trụ linh bị bộc phát rất mạnh ra ngoài.
 • Năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu sẽ di chuyển tới vô số hạt, làm phân rã Trụ linh rất mạnh và siêu mạnh. Khi đó, người này không kiểm soát và nhận diện được đúng sai việc mình đang làm.
 • Chính vì vậy, người này đã vượt qua được điểm số 2 là điểm Triệt, đó là làm cho Trụ linh của mình bị phân rã mạnh mẽ và mất kiểm soát vì không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật.
 • Trụ linh người này vận hành tới điểm số 3 là điểm Ngộ, đó là ngộ nhận chứ không phải là giác ngộ. Người này ngộ nhận rằng những tập tục lễ nghi, những cầu cúng, tụng niệm bao đời là vô cùng tốt đẹp. Chính vì vậy mà người này đã xây dựng cho mình hệ tư tưởng đoàn kết để lan tỏa giá trị đó tới mọi người mà không thấu hiểu sự thật về những giá trị đó. Bấy giờ, trong Trụ linh người này có vô số các sợi mã sóng rung động kết tụ ở thái cực âm là màu đỏ máu, màu đen, màu xám.
 • Vì có hệ tư tưởng Ngộ nên người này đã thực hành hành động đoàn kết mọi người lại và lan tỏa những nghi lễ cầu cúng, tụng niệm đó để được giải hạn, để được siêu thoát về cõi trời thanh tịnh sau kiếp người. Khi hành động, Trụ linh lại bộc phát độc tâm rất mạnh, năng lượng hoại diệt di chuyển vào rất nhiều làm phân rã Trụ linh nhanh hơn, người này vận hành qua điểm 4.
 • Khi những nghi thức cầu cúng, lễ nghi, tụng niệm đi ngược Quy luật Nhân quả được thực hiện và lan tỏa đã khiến cho người này hoàn thành điểm 5 trong Vòng tròn sản sinh năng lượng tiêu cực.

Vì là truyền bá những tri thức mê tín dị đoan, những tri thức đi ngược Quy luật Nhân quả, đi ngược hai Chân lý, nên trong Trụ linh của người này sản sinh ra vô số các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm là màu đỏ máu, màu đen và màu xám. Tiếp đến là vô số hạt năng lượng đen, đỏ máu, xám được phân tách ra bên ngoài Trụ linh khiến cho người này nhanh bị hoại diệt Trụ linh và Tuệ linh. Vô số hạt năng lượng tiêu cực đó phân tách vào Vũ trụ. Vô số hạt năng lượng đó phân tách vào những người đi theo nghi lễ và con đường mà người này đang thực hành.

Không những vậy, những người đi theo người này sẽ lại thực hiện lan tỏa những tri thức đi ngược Quy luật Nhân quả đó tới vô số người. Chính vì điều này, phổ mê là Vòng tròn sản sinh ra vô lượng hạt năng lượng tiêu cực mang sóng điện âm màu đỏ máu, màu đen, màu xám.

Khi không có trí tuệ của hai Chân lý, những hành động của con người sẽ trở nên nguy hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người là vô lượng. Vì Trụ linh giải mã sai bởi môi trường có sóng điện âm quá nhiều, độc trong Trụ linh bộc phát ra, lại bị năng lượng hoại diệt chi phối, nên sẽ khiến cho Tuệ linh và con người khó mà phân định được con đường chuyển sinh nào là bền vững, con đường nào là hoại diệt.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan