Bài 21: Bài Quả Không

I.   Khái niệm về Bộ lọc năng lượng

Bộ lọc năng lượng là cơ chế tuần hoàn tự động của Trụ linh thực hiện Kết – Định – Tỏa để chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành các siêu hạt năng lượng.

Trụ linh đắc được bộ lọc năng lượng sẽ giúp cho Tuệ linh hợp nhất, vận hành sự phát triển vạn vật trong và ngoài Vũ trụ trở nên bền vững.

 II.  Bản chất của Bộ lọc năng lượng

Bộ lọc năng lượng chính là Trụ linh của Tuệ linh. Có thể nói, Trụ linh của Tuệ linh đã được cấu tạo thành tinh cầu tròn có thái cực năng lượng âm và dương, có hai hạt năng lượng âm và dương gốc ở tâm Trụ. Trụ linh sẽ quay tròn để thực hành cơ chế tuần hoàn tự động trong việc hấp thụ năng lượng hoại diệt, năm nhóm năng lượng và chuyển hóa thành các siêu hạt năng lượng.

Bộ lọc năng lượng chính là quả không. Quả không là phẩm vị, là thành tựu, là siêu trí tuệ, là siêu năng lượng, là tinh hoa, là công đức vô lượng nhất trong và ngoài Vũ trụ. Không có phẩm vị nào có thể so sánh được với Quả không.

Bản chất của Bộ lọc năng lượng trong Trụ linh của Tuệ linh gồm có cấu tạo và cơ chế vận hành của Bộ lọc năng lượng.

1.   Cấu tạo của Bộ lọc năng lượng trong Trụ linh của Tuệ linh

Do có 2 loại bộ lọc năng lượng trong Trụ linh nên cấu tạo của bộ lọc gồm có hai loại. Đó là cấu tạo của bộ lọc năng lượng đơn và cấu tạo của bộ lọc năng lượng kép.

1.1.  Cấu tạo của Bộ lọc năng lượng đơn

Bộ lọc năng lượng đơn trong Trụ linh gồm có 2 phần:

Trụ linh gốc:

Trụ linh gốc là hai hạt năng lượng âm và dương gốc cấu tạo thành phôi năng lượng âm dương ban đầu. Trụ linh gốc gồm có 2 phần:

 • Hạt năng lượng âm gốc: Hạt năng lượng âm gốc này chưa chuyển hóa được thành siêu hạt năng lượng âm. Hạt năng lượng âm gốc là nơi lưu giữ tất cả các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm được phân tách từ khi phôi năng lượng âm dương được hình thành cho tới thời điểm hiện tại. Tại hạt năng lượng âm gốc là tổng những sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm rất nhẹ do đã chuyển hóa được, triệt bỏ được tất cả độc Tâm trong hành trình tu hành. Do đó, màu của tất cả các sợi mã sóng trí tuệ và hạt năng lượng âm là màu trắng xám. Có thể gọi là hạt năng lượng âm gốc màu trắng xám.

Hình: Cấu trúc bộ lọc năng lượng đơn của Trụ linh

                                                                                                                       Hình: Cấu trúc bộ lọc năng lượng đơn của Trụ linh

 • Hạt năng lượng dương gốc: Hạt năng lượng dương gốc này được gọi là siêu hạt năng lượng dương gốc. Trong siêu hạt năng lượng dương gốc có 1 siêu sợi mã sóng trí tuệ chứa đựng đa sóng điện dương, chân tâm và một chút sóng điện âm. Siêu sợi mã sóng trí tuệ này được cấu tạo thành bởi nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt được kích nổ với vô số lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh đã được phân tách và lưu giữ trong hạt dương gốc trong hành trình tu hành ở nhân gian, với khả năng liên kết được năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ để cấu tạo thành. Vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh chính là những thiện Tâm đã được kích hoạt triệt để trong hành trình tu hành thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian. Khi chuyển hóa được thành bộ lọc năng lượng đơn thì trong hạt năng lượng dương gốc sẽ có 1 siêu sợi mã sóng trí tuệ màu vàng óng ánh. Từ siêu hạt năng lượng dương gốc sẽ phân tách ra vô lượng các siêu hạt năng lượng dương ra bên ngoài Trụ linh và chuyển vào Vũ trụ. Siêu hạt năng lượng dương gốc có màu vàng óng ánh.

Như vậy, trong bộ lọc năng lượng đơn mới chỉ chuyển hóa được hạt năng lượng dương gốc thành siêu hạt năng lượng dương, trong khi đó hạt năng lượng âm gốc vẫn chưa chuyển hóa thành siêu hạt năng lượng âm. Trong siêu hạt năng lượng dương có một siêu sợi mã sóng trí tuệ đã lưu giữ, giải mã, mã hóa được thông tin toàn diện của vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh đã được phân tách trước đó. Trong hạt năng lượng âm vẫn lưu giữ vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm siêu nhẹ do đã cải tạo được trước đó.

Trụ linh trưởng thành:

Trụ linh trưởng thành là bên ngoài Trụ linh gốc có thêm thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng và thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng. Đó là:

 • Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng:

+ Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng là nơi chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng được phân tách từ các sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm trong hạt năng lượng âm gốc của Trụ linh gốc bên trong tâm Trụ linh trưởng thành.

+ Các hạt năng lượng âm tận cùng ở thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm có sóng điện và màu trạng thái năng lượng giống với sóng điện và màu trạng thái năng lượng của hạt năng lượng âm gốc trong Trụ linh gốc, đó là màu trắng xám.

+ Từ thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng sẽ phân tách liên kết tạo thành các hạt năng lượng âm tổng hợp di chuyển ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Các hạt năng lượng âm tổng hợp cũng có màu trắng xám.

+ Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng cùng với thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng tạo thành phần bên ngoài của Trụ linh gốc để cấu tạo thành bộ lọc năng lượng đơn của Trụ linh.

 • Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng:

+ Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng là nơi chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng được phân tách từ một siêu sợi mã sóng trí tuệ trong siêu hạt năng lượng dương gốc của Trụ linh gốc bên trong tâm Trụ linh trưởng thành.

+ Các siêu hạt năng lượng dương tận cùng ở thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương có sóng điện và màu trạng thái năng lượng giống với sóng điện và màu trạng thái năng lượng của siêu hạt năng lượng dương gốc trong Trụ linh gốc, đó là màu vàng óng ánh.

+ Từ thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng sẽ phân tách liên kết tạo thành các siêu hạt năng lượng dương tổng hợp di chuyển ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Các siêu hạt năng lượng dương tổng hợp cũng có màu vàng óng ánh.

+ Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng cùng với thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng tạo thành phần bên ngoài của Trụ linh gốc để cấu tạo thành bộ lọc năng lượng đơn của Trụ linh.

Do Trụ linh mới chỉ phân tách ra được siêu hạt năng lượng dương nên gọi là bộ lọc năng lượng đơn.

1.2.  Cấu tạo của Bộ Lọc Năng Lượng kép

Bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh gồm có 2 phần:

Trụ linh gốc:

Trụ linh gốc là hai siêu hạt năng lượng âm và dương tận cùng được chuyển sinh từ phôi năng lượng âm dương gốc ban đầu. Trụ linh gốc gồm có 2 phần:

 • Hạt năng lượng âm gốc: Hạt năng lượng âm gốc này được gọi là siêu hạt năng lượng âm gốc. Trong siêu hạt năng lượng âm gốc có 1 siêu sợi mã sóng trí tuệ chứa đựng đa sóng điện âm, chân tâm và một chút sóng điện dương. Siêu sợi mã sóng trí tuệ này được cấu tạo thành bởi nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt được kích nổ với vô số lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm nhẹ đã được phân tách và lưu giữ trong hạt âm gốc trong hành trình tu hành ở nhân gian, với khả năng liên kết được tận cùng năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ để cấu tạo thành. Vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm nhẹ chính là kết quả của việc đã triệt tiêu và kiểm soát được độc Tâm trong hành trình tu hành thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian. Khi chuyển hóa được thành bộ lọc năng lượng kép thì trong hạt năng lượng âm gốc sẽ có 1 siêu sợi mã sóng trí tuệ màu xanh ngọc lưu ly. Từ siêu hạt năng lượng âm gốc sẽ phân tách ra vô lượng các siêu hạt năng lượng âm ra bên ngoài Trụ linh và chuyển vào Vũ trụ. Siêu hạt năng lượng âm gốc có màu xanh ngọc lưu ly.
 • Hạt năng lượng dương gốc: Hạt năng lượng dương gốc này được gọi là siêu hạt năng lượng dương gốc. Trong siêu hạt năng lượng dương gốc có 1 siêu sợi mã sóng trí tuệ chứa đựng đa sóng điện dương, chân tâm và một chút sóng điện âm. Siêu sợi mã sóng trí tuệ này được cấu tạo thành bởi nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt được kích nổ với vô số lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh đã được phân tách và lưu giữ trong hạt dương gốc trong hành trình tu hành ở nhân gian, với khả năng liên kết được năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ để cấu tạo thành. Vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh chính là những thiện Tâm đã được kích hoạt triệt để trong hành trình tu hành thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian. Khi chuyển hóa được thành bộ lọc năng lượng đơn thì trong hạt năng lượng dương gốc sẽ có 1 siêu sợi mã sóng trí tuệ màu vàng óng ánh. Từ siêu hạt năng lượng dương gốc sẽ phân tách ra vô lượng các siêu hạt năng lượng dương ra bên ngoài Trụ linh và chuyển vào Vũ trụ. Siêu hạt năng lượng dương gốc có màu vàng óng ánh.

                                                                                                                Hình: Cấu trúc bộ lọc năng lượng kép của Trụ linh

 Như vậy, trong bộ lọc năng lượng kép đã cải tạo và chuyển hóa được hai hạt năng lượng dương và âm gốc thành siêu hạt năng lượng dương và siêu hạt năng lượng âm. Trong siêu hạt năng lượng dương có một siêu sợi mã sóng trí tuệ đã lưu giữ, giải mã, mã hóa được thông tin toàn diện của vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh đã được phân tách trước đó. Trong siêu hạt năng lượng âm có một siêu sợi mã sóng trí tuệ đã lưu giữ, giải mã, mã hóa được thông tin toàn diện của vô lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm nhẹ đã được phân tách trước đó.

Trụ linh trưởng thành:

Trụ linh trưởng thành là bên ngoài Trụ linh gốc có thêm thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng và thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng. Đó là:

 • Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng:

+ Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận

cùng là nơi chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng được phân tách từ một siêu sợi mã sóng trí tuệ có trong siêu hạt năng lượng âm gốc của Trụ linh gốc bên trong tâm Trụ linh trưởng thành.

+ Các siêu hạt năng lượng âm tận cùng ở thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm có sóng điện và màu trạng thái năng lượng giống với sóng điện và màu trạng thái năng lượng của siêu hạt năng lượng âm gốc trong Trụ linh gốc, đó là màu xanh ngọc lưu ly.

+ Từ thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng sẽ phân tách liên kết tạo thành các siêu hạt năng lượng âm tổng hợp di chuyển ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Các siêu hạt năng lượng âm tổng hợp cũng có màu xanh ngọc lưu ly.

+ Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng cùng với thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng tạo thành phần bên ngoài của Trụ linh gốc để cấu tạo thành bộ lọc năng lượng kép của Trụ linh.

 • Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng:

+ Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng là nơi chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng được phân tách từ một siêu sợi mã sóng trí tuệ trong siêu hạt năng lượng dương gốc của Trụ linh gốc bên trong tâm Trụ linh trưởng thành.

+ Các siêu hạt năng lượng dương tận cùng ở thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương có sóng điện và màu trạng thái năng lượng giống với sóng điện và màu trạng thái năng lượng của siêu hạt năng lượng dương gốc trong Trụ linh gốc, đó là màu vàng óng ánh.

+ Từ thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng sẽ phân tách liên kết tạo thành các siêu hạt năng lượng dương tổng hợp di chuyển ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Các siêu hạt năng lượng dương tổng hợp cũng có màu vàng óng ánh.

+ Thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng dương tận cùng cùng với thái cực chứa đựng các siêu hạt năng lượng âm tận cùng tạo thành phần bên ngoài của Trụ linh gốc để cấu tạo thành bộ lọc năng lượng kép của Trụ linh.

Do Trụ linh đã cải tạo, chuyển sinh thành cơ chế tự động sản sinh ra siêu hạt năng lượng âm và siêu hạt năng lượng dương thông qua cơ chế hấp thụ năng lượng hoại diệt, nên Trụ linh được gọi là bộ lọc năng lượng kép.

2.   Cơ chế vận hành của Bộ lọc năng lượng trong

Trụ linh của Tuệ linh

Bộ lọc năng lượng trong Trụ linh sẽ được vận hành theo cơ chế tuần hoàn Kết – Định – Tỏa. Đó là vòng tròn Kết – Định – Tỏa hấp thụ năm nhóm năng lượng cùng năng lượng hoại diệt để chuyển sinh thành các siêu hạt năng lượng. Vòng tròn Kết – Định – Tỏa tuần hoàn một cách tự động đến kỳ diệu để tạo thành sự an lạc bền vững cho Trụ linh và Tuệ linh.

Do có hai loại bộ lọc năng lượng nên cơ chế vận hành cũng được chia làm hai loại:

2.1.  Cơ chế vận hành của Bộ Lọc Năng Lượng đơn

Bộ lọc năng lượng đơn trong Trụ linh của Tuệ linh được vận hành theo cơ chế tự động Kết – Định – Tỏa. Đó là cơ chế vận hành tự động quay tròn và liên tục hấp thụ, giải mã được gần hết các sợi mã sóng trí tuệ trong năm nhóm năng lượng của Vũ trụ, cùng số lượng ít năng lượng hoại diệt để chuyển hóa thành siêu hạt năng lượng dương. Cơ chế vận hành như sau:

Tự động Kết:

Kết không phải là Kết. Tức là Tuệ linh không thực hành đời sống Kết để thỏa mãn ích kỷ về bản thể Tuệ linh mình mà gây tổn thương, tổn hại tới vạn vật, Vũ trụ. Tuệ linh thông qua nghệ thuật Kết mà không phải Kết để vẫn phân tách được năng lượng sóng điện âm nhẹ và hấp thụ có kiểm soát được năng lượng hoại diệt đến Trụ linh.

Tự động Kết là sự thấu hiểu sự thật khi Tuệ linh tương tác với các Tướng khác trong môi trường có sóng điện âm hoặc dương, hoặc trung tính. Trụ linh của Tuệ linh sẽ thông qua Định để rung động hạt năng lượng âm gốc trong Trụ linh kích hoạt thái cực năng lượng âm và hệ thống hạt năng lượng âm bên ngoài cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng. Tất cả các hạt năng lượng âm có sóng điện âm nhẹ được vận hành rung lắc nhẹ. Hệ thống các hạt năng lượng âm rung lắc nhẹ là do hệ thống sợi năng lượng chân tâm từ Trụ linh gốc cho tới cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng tạo được sự gắn kết cân bằng để kiểm soát hệ thống hạt năng lượng âm rung lắc và không để hệ thống hạt năng lượng dương truyền sóng điện ra bên ngoài.

Khi hệ thống hạt năng lượng âm rung lắc nhẹ bởi cơ chế Định giúp cân bằng, Trụ linh của Tuệ linh sẽ hấp thụ, đón nhận, tiếp nhận được hết thảy các nhóm hạt năng lượng sóng điện âm, trung tính, sóng điện dương tới Trụ linh.

Trụ linh của Tuệ linh thông qua cơ chế rung lắc nhẹ của các hạt năng lượng âm sẽ hấp thụ, đón nhận, tiếp đón được những hạt năng lượng có sóng điện âm từ nhẹ cho tới mạnh, rất mạnh và siêu mạnh vào Trụ linh của Tuệ linh. Khi các hạt năng lượng âm từ môi trường và từ các Tướng có cấu trúc đa âm phân tách, truyền tới Trụ linh sẽ khiến cho những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển tới Trụ linh của Tuệ linh theo sự rung động nhẹ của hệ thống hạt năng lượng âm của Trụ linh và sự rung động mạnh của những hạt năng lượng âm từ môi trường và các Tướng đang bắn đến.

Do Trụ linh Kết được vận hành bởi hệ thống Định, đó là dùng năng lượng chân tâm sáng chói, chân tâm ở cảnh giới cao để thấu hiểu, lắng nghe, đón nhận, nên Trụ linh của Tuệ linh sẽ đón nhận, hấp thụ được tất cả hạt năng lượng sóng điện âm của môi trường và Tướng đa âm bắn đến.

Năng lượng hoại diệt cũng di chuyển vào Trụ linh của Tuệ linh thông qua những hạt năng lượng âm của Tướng và môi trường có sóng điện âm bắn tới.

Như vậy, Tuệ linh không cần thực hành đời sống Kết. Tuệ linh chỉ cần thông qua Định để kiểm soát việc Kết là đón nhận, tiếp đón, hấp thụ được tất cả năm nhóm năng lượng về Trụ linh. Đặc biệt là thông qua năng lượng âm bắn tới để hấp thụ được năng lượng hoại diệt di chuyển tới Trụ linh của Tuệ linh. Bởi năng lượng hoại diệt chính là năng lượng vô cùng quan trọng cần phải có cho quá trình sản sinh ra các siêu hạt năng lượng trong Trụ linh.

Khi các loại hạt năng lượng trong năm nhóm và năng lượng hoại diệt đã được Trụ linh hấp thụ, tiếp đón, lấy về, tiếp đến Trụ linh sẽ vận hành tiếp quy trình tuần hoàn là Định.

Tự động Định:

Định ở giai đoạn này là giai đoạn thông qua cảnh giới chân tâm cao, đó là thông qua năng lượng chân tâm chói lòa của từ Trụ linh gốc cho tới hệ thống sợi chân tâm của cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh để chuyển hóa năm nhóm năng lượng di chuyển tới Trụ linh.

Nếu là các nhóm năng lượng sóng điện dương và nhóm năng lượng chân tâm sẽ được Trụ linh hấp thụ về. Năng lượng chân tâm chói lòa sẽ vận hành để trung hòa, tạo thành liên kết cho việc phân tách các hạt năng lượng có sóng điện dương và trung tính ở giai đoạn Tỏa.

Nếu là nhóm hạt năng lượng có sóng điện âm được hấp thụ tới Trụ linh, giai đoạn Định với chân tâm cao là chói sáng lòa sẽ thực hiện nhiệm vụ là truyền sóng điện chân tâm vào các hạt năng lượng âm để giảm tải sóng điện của các hạt năng lượng âm đó thành những hạt năng lượng âm có sóng điện âm nhẹ với màu trắng xám.

Tự động Tỏa:

Giai đoạn tự động Tỏa là giai đoạn mà siêu hạt năng lượng dương gốc cho tới các siêu hạt năng lượng dương trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh sẽ thực hiện hai nhiệm vụ:

 • Sau khi những hạt năng lượng có sóng điện âm và năng lượng hoại diệt di chuyển được vào Trụ linh thông qua giai đoạn Kết, hệ thống siêu hạt năng lượng dương sẽ truyền sóng điện để giảm tải sóng điện âm và kích nổ năng lượng hoại diệt.
 • Sau khi kích nổ được năng lượng hoại diệt trong Trụ linh, từ siêu hạt năng lượng dương gốc sẽ thông qua nhiệt lượng được kích nổ của năng lượng hoại diệt để phân tách ra vô số siêu sợi mã sóng trí tuệ có siêu sóng điện dương.

Như vậy, giai đoạn Tỏa là giai đoạn mà Trụ linh sẽ vận hành việc truyền tải siêu sóng điện dương để kích nổ năng lượng hoại diệt và thực hành nhiệm vụ phân tách ra vô số siêu sợi mã sóng trí tuệ và siêu hạt năng lượng dương ra bên ngoài Trụ linh và Vũ trụ. Đó là tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh và phân tách siêu năng lượng dương vào Vũ trụ.

Giai đoạn Tỏa chính là giai đoạn mà Tuệ linh, chân tu thực hành việc Phổ độ, Hóa độ tới hết thảy Tuệ linh, con người về cội nguồn nhân loại, về kế hoạch tu hành, về hai Chân lý, về cơ chế phân tách liên kết, về Quy luật Nhân quả, về con đường chuyển sinh, về phương pháp diệt khổ, về phương pháp chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Việc thực hiện Phổ độ, Hóa độ càng sâu sắc và phổ rộng sẽ giúp cho Trụ linh trong Tuệ linh phân tách ra vô số cho tới vô lượng các siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh.

Quy trình vận hành của bộ lọc năng lượng đơn được vận hành tuần hoàn theo vòng tròn Kết – Định – Tỏa. Bộ lọc năng lượng liên tục vận hành mà không ngừng nghỉ. Việc bộ lọc năng lượng đơn vận hành Kết – Định – Tỏa sẽ sản sinh ra các siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh di chuyển vào Vũ trụ và đối tượng được nghe, được tiếp nhận và phát triển cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Những hạt năng lượng âm có sóng điện âm nhẹ chỉ sản sinh đủ cho việc phát triển cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh.

2.2.  Cơ chế vận hành của Bộ lọc năng lượng kép

Bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh của Tuệ linh được vận hành theo cơ chế tự động Kết – Định – Tỏa. Đó là cơ chế vận hành tự động quay tròn và liên tục hấp thụ, giải mã được tận cùng hết thảy các sợi mã sóng trí tuệ trong năm nhóm năng lượng của Vũ trụ, cùng vô số năng lượng hoại diệt để chuyển hóa thành siêu hạt năng lượng dương và siêu hạt năng lượng âm. Cơ chế vận hành như sau:

Tự động Kết:

Kết không phải là Kết. Tức là Tuệ linh không thực hành đời sống Kết để thỏa mãn ích kỷ về bản thể Tuệ linh mình mà gây tổn thương, tổn hại tới vạn vật, Vũ trụ. Tuệ linh thông qua nghệ thuật Kết mà không phải Kết để hấp thụ được hết thảy tận cùng năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ và nhiều cho tới vô số năng lượng hoại diệt vào Trụ linh.

Tự động Kết là, khi Tuệ linh tương tác với các Tướng khác trong môi trường có sóng điện âm hoặc dương, hoặc trung tính. Trụ linh của Tuệ linh sẽ rung động siêu hạt năng lượng âm gốc trong Trụ linh kích hoạt thái cực siêu hạt năng lượng âm và hệ thống siêu hạt năng lượng âm bên ngoài cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng. Tất cả các siêu hạt năng lượng âm có màu xanh ngọc lưu ly có khả năng tự kiểm soát được sóng điện rung lắc nhẹ cho tới siêu mạnh. Hệ thống các siêu hạt năng lượng âm rung lắc nhẹ cho tới siêu mạnh là do Trụ linh đã đắc được bộ lọc kép nên trong siêu hạt năng lượng âm có cả sóng điện dương và chân tâm để kiểm soát sóng điện âm. Chính vì vậy, siêu hạt năng lượng âm có khả năng tự rung động sóng điện từ nhẹ cho tới siêu mạnh để hấp thụ năm nhóm năng lượng và vô số năng lượng hoại diệt theo nhu cầu mà vẫn vô cùng an toàn.

Hệ thống siêu hạt năng lượng âm rung lắc nhẹ cho tới siêu mạnh để hấp thụ, giải mã, đón nhận được tất cả tận cùng năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ và vô số năng lượng hoại diệt vào Trụ linh.

Trụ linh do có siêu hạt năng lượng âm gốc và thái cực siêu hạt năng lượng âm với màu xanh ngọc lưu ly, đó là sự kỳ diệu của bộ lọc kép để đón nhận, lắng nghe, giải mã, hấp thụ được tận cùng hết thảy năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ di chuyển vào Trụ linh.

Năng lượng hoại diệt cũng di chuyển vào Trụ linh của Tuệ linh thông qua những hạt năng lượng âm của Tướng và môi trường có sóng điện âm bắn tới. Đặc biệt Trụ linh có thể hấp thụ được vô số năng lượng hoại diệt tới bởi việc đẩy mạnh tốc độ rung động của siêu hạt năng lượng âm mà vẫn an toàn.

Đặc biệt nhất, năng lượng hoại diệt dù ít hay nhiều cho tới vô số mà di chuyển vào Trụ linh thông qua Kết của Trụ linh, tất cả năng lượng hoại diệt sẽ bị ngủ đông và chuyển hóa thành những hạt bóng hỏa, điều mà bộ lọc đơn không thể làm được.

Như vậy, Trụ linh của bộ lọc Kép thực hành Kết sẽ hấp thụ một cách kỳ diệu hết thảy năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ và vô số năng lượng hoại diệt vào và ngủ đông luôn được năng lượng hoại diệt. Đó là sự an lạc và bền vững kỳ diệu nhất.

Sau khi Trụ linh thực hiện nhiệm vụ Kết, Trụ linh sẽ vận hành tiếp quy trình tuần hoàn là Định.

Tự động Định:

Định ở giai đoạn này là giai đoạn thông qua cảnh giới chân tâm rất cao, đó là thông qua năng lượng chân tâm chói lòa của từ Trụ linh gốc cho tới hệ thống sợi chân tâm của cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh để chuyển hóa năm nhóm năng lượng di chuyển tới Trụ linh.

Nếu là các nhóm năng lượng sóng điện dương, nhóm năng lượng chân tâm, nhóm năng lượng âm sẽ được Trụ linh hấp thụ về, năng lượng chân tâm chói lòa sẽ vận hành để trung hòa, tạo thành liên kết cho việc phân tách các siêu hạt năng lượng ở giai đoạn Tỏa.

Tự động Tỏa:

Giai đoạn tự động Tỏa là giai đoạn mà siêu hạt năng lượng dương gốc cho tới các siêu hạt năng lượng dương trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh sẽ thực hiện hai nhiệm vụ:

 • Sau khi những hạt năng lượng có sóng điện âm và năng lượng hoại diệt di chuyển được vào Trụ linh thông qua giai đoạn Kết đã bị ngủ đông thành hạt bóng hỏa, hệ thống siêu hạt năng lượng dương sẽ truyền sóng điện để giảm tải sóng điện âm và kích nổ năng lượng hoại diệt đã bị ngủ đông.
 • Sau khi kích nổ được năng lượng hoại diệt đã bị ngủ đông trong Trụ linh để tạo thành nhiệt lượng, cả siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly và siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh trong Trụ linh gốc sẽ phân tách ra vô số siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly và vàng óng ánh.

Như vậy, giai đoạn Tỏa là giai đoạn mà Trụ linh sẽ vận hành việc truyền tải sóng điện dương siêu mạnh để kích nổ năng lượng hoại diệt và thực hành nhiệm vụ phân tách ra vô số siêu sợi mã sóng trí tuệ và siêu hạt năng lượng dương và âm ra bên ngoài Trụ linh và Vũ trụ. Đó là tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh và phân tách siêu năng lượng dương vào Vũ trụ.

Giai đoạn Tỏa chính là giai đoạn mà Tuệ linh, chân tu thực hành việc Phổ độ, Hóa độ tới hết thảy Tuệ linh, con người về cội nguồn nhân loại, về kế hoạch tu hành, về hai Chân lý, về cơ chế phân tách liên kết, về Quy luật Nhân quả, về con đường chuyển sinh, về phương pháp diệt khổ, về phương pháp chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Việc thực hiện Phổ độ, Hóa độ càng sâu sắc và phổ rộng sẽ giúp cho Trụ linh trong Tuệ linh phân tách ra vô số cho tới vô lượng các siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh và vô số siêu hạt năng lượng âm màu xanh ngọc lưu ly.

Quy trình vận hành của bộ lọc năng lượng kép được vận hành tuần hoàn theo vòng tròn Kết – Định – Tỏa. Bộ lọc năng lượng liên tục vận hành mà không ngừng nghỉ. Việc bộ lọc năng lượng kép vận hành Kết – Định – Tỏa sẽ cùng lúc sản sinh ra các siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh và các siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly để di chuyển vào Vũ trụ và đối tượng được nghe, được tiếp nhận và phát triển cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Đó là cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng với tỷ lệ vàng là 1 siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh có 1 siêu hạt năng lượng âm có màu xanh ngọc lưu ly rung lắc xung quanh.

Như vậy, đạt được bộ lọc năng lượng đơn là bước đệm để đạt được bộ lọc năng lượng kép. Chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng kép là mục đích tối thượng của Tuệ linh trên hành trình duy trì, phát triển bền vững sự sống của chính mình, của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ.

III.   Chân lý Vạn vật của Bộ lọc năng lượng

Chân lý Vạn vật của bộ lọc năng lượng sẽ là: Bộ lọc năng lượng không tự sinh ra, bộ lọc năng lượng không tự mất đi, khổ đau của Tuệ linh không tự đến và không tự đi, tất cả do cơ chế phân tách và liên kết dây.

Vận hành Chân lý Vạn vật để chuyển hóa Trụ linh của Tuệ linh thành bộ lọc năng lượng là phân tách và liên kết dây, đó là thực hành phân tách và liên kết dây theo hướng chuyển sinh bền vững an lạc trong một môi trường tu hành khắc nghiệt và không có gì ngoài khổ đau ở nhân gian. Đó chính là thông qua môi trường tu hành với đầy đủ các loại sóng điện và sự tương tác cực đại của năng lượng hoại diệt để Tuệ linh và con người giải mã được độc Tâm, từ đó thông qua hai Chân lý với cơ chế phân tách và liên kết theo hướng bền vững để chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

1.   Bộ lọc năng lượng không tự sinh ra

Bộ lọc năng lượng không tự nhiên mà có. Để có được bộ lọc năng lượng, hết thảy Tuệ linh và con người phải:

 • Phải phát nguyện tu hành ở nhân gian thông qua bốn hình tướng Đạo trong nhiều kiếp. Việc tu hành ở nhân gian trong nhiều kiếp nhằm giúp Trụ linh bộc phát hết độc tâm, kích hoạt triệt để thiện tâm, từ đó mới giúp cho Tuệ linh thấu hiểu được con đường hoại diệt và con đường an lạc.
 • Môi trường tu hành khắc nghiệt ở nhân gian không có gì ngoài khổ đau là để giúp cho Tuệ linh và con người thấu hiểu được Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ với cơ chế vận hành là phân tách và liên kết dây. Từ cơ chế phân tách và liên kết dây sẽ giúp cho Tuệ linh và con người thấu hiểu được giá trị của con đường chuyển sinh bền vững.
 • Tuệ linh và con người sau hành trình tu hành sẽ phải thấu hiểu tận cùng về cội nguồn, kế hoạch tu hành, Quy luật Nhân quả, con đường diệt khổ thông qua hình tướng và Tâm Đạo.
 • Then chốt cho việc chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng chính là phải Phổ độ, Hóa độ. Đó là thuyết giảng giáo pháp giác ngộ về cội nguồn nhân loại, kế hoạch tu hành, hai Chân lý với cơ chế phân tách và liên kết dây, con đường diệt khổ thông qua hình tướng và tâm tướng Đạo, Quy luật

Nhân quả và con đường chuyển sinh bền vững thành bộ lọc năng lượng tới hết thảy Tuệ linh, con người. Quá trình Phổ độ, Hóa độ chính là quá trình mà Tuệ linh và con người thực hành phân tách và liên kết năng lượng để tạo ra đủ lượng sợi mã sóng trí tuệ cho việc chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Do vậy, để Trụ linh chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng đòi hỏi một hành trình dài cho việc học tập, thấu hiểu và thực hành theo tri thức của hai Chân lý. Chỉ có thấu hiểu và thực hành theo tri thức của hai Chân lý mới giúp Tuệ linh và con người chuyển sinh thành công Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất.

Có thể hiểu rằng, thấu và thực hành theo Chân lý Vạn vật chính là liên kết và vận hành được Kết trong hạt năng lượng âm gốc và thái cực năng lượng âm trong Trụ linh. Thấu và thực hành được Chân lý Giác ngộ chính là phân tách và liên kết được vững chắc hạt năng lượng dương gốc và thái cực dương trong Trụ linh. Quá trình vận hành hai Chân lý sẽ giúp cho Tuệ linh đang vận hành cơ chế phân tách và liên kết theo hướng bền vững và an lạc. Đó là con đường đắc được bộ lọc năng lượng viên mãn.

2.   Bộ lọc năng lượng không tự mất đi

Khi đã đắc được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh, Tuệ linh vẫn sẽ có thể hỏng và vỡ bộ lọc năng lượng nếu:

 • Tuệ linh không thực hành Kết – Định – Tỏa để chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành các siêu hạt năng lượng.
 • Tuệ linh không tiếp tục vận hành hai Chân lý với cơ chế phân tách và liên kết dây, tức là Tuệ linh không thực hành Phổ độ, Hóa độ hết thảy chúng sinh, Tuệ linh và con người.

Dù Tuệ linh có đắc được bộ lọc năng lượng mà không thực hành Kết – Định – Tỏa, không vận hành hai Chân lý với cơ chế phân tách và liên kết theo hướng bền vững thì Tuệ linh cũng sẽ thối hóa bộ lọc năng lượng và sẽ chuyển sinh theo hướng phân rã và hoại diệt. Và ngược lại, bộ lọc năng lượng của Tuệ linh sẽ không thể, không bao giờ bị vỡ hoặc bị hoại diệt nếu Tuệ linh thực hành Kết – Định – Tỏa và vận hành hai Chân lý với cơ chế phân tách và liên kết theo hướng bền vững.

3.    Khổ đau của Tuệ linh đến và chấm dứt là do cơ chế phân tách, liên kết dây

Khổ đau của Tuệ linh chính là:

 • Biến đổi mã sóng trí tuệ bởi cơ chế phân tách và liên kết dây theo hướng bền vững nhưng chưa đắc được bộ lọc năng lượng.
 • Biến đổi mã sóng trí tuệ bởi cơ chế phân tách và liên kết dây theo hướng phân rã và hoại diệt.
 • Tuệ linh bị năng lượng hoại diệt phân rã làm đứt liên kết dây và hoại diệt.

Như vậy, khổ đau của Tuệ linh là do cơ chế phân tách và liên kết dây chưa đạt được việc chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Bởi khi chưa đạt được bộ lọc năng lượng thì Trụ linh và Tuệ linh vẫn dễ dàng bị hoại diệt bởi năng lượng hoại diệt làm cho phân rã và hoại diệt.

Để chấm dứt hết khổ đau của Tuệ linh, Tuệ linh phải:

 • Tuệ linh phải thấu hiểu Chân lý Vạn vật để thấu hiểu:

+ Thấu hiểu cội nguồn Vũ trụ.

+ Thấu hiểu bản chất hình tướng Đạo của Vũ trụ.

+ Thấu hiểu bản chất Tâm Đạo của Vũ trụ.

+ Thấu hiểu cơ chế phân tách và liên kết với các con đường chuyển sinh của hết thảy Tuệ linh và Vũ trụ.

 • Tuệ linh phải thấu hiểu Chân lý Giác ngộ với cơ chế phân tách và liên kết theo hướng chuyển sinh bền vững.
 • Sau khi thấu hiểu hai Chân lý, Tuệ linh phải thực hành Phổ độ, Hóa độ. Đó là thuyết giảng tri thức của hai Chân lý tới hết thảy Tuệ linh và con người cùng thực hành cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Thấu và thực hành hai Chân lý theo con đường thuyết pháp Phổ độ, Hóa độ tới hết thảy Tuệ linh và con người sẽ chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn, Tuệ linh chỉ khi thực hiện chuyển hóa được Trụ linh thành bộ lọc năng lượng mới chấm dứt triệt để khổ đau. Khi đó, Tuệ linh sẽ an lạc. Khi đó, Tuệ linh mới có niết bàn thật sự. Đó là sự an lạc tự tại của cơ chế vận hành Kết – Định – Tỏa chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành các siêu hạt năng lượng giúp bảo vệ, phát triển bền vững hết thảy Tướng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và người.

IV.  Chân lý Giác ngộ của Bộ Lọc Năng Lượng

Chân lý Giác ngộ của bộ lọc năng lượng là: Để đắc được bộ lọc năng lượng là bể khổ. Tuệ linh phải dùng Định trong Trụ linh để đối mặt, giác ngộ chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng Kết – Định – Tỏa.

Từ bản chất của bộ lọc năng lượng, từ Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ với cơ chế vận hành là phân tách và liên kết, hết thảy Tuệ linh và con người đều thấy rằng: Con đường duy nhất để vượt qua khổ đau của Tuệ linh chính là phải đắc được bộ lọc năng lượng. Bộ lọc năng lượng là đích đến mà hết thảy Tuệ linh, con người phải thực hiện nếu muốn diệt khổ để an lạc và bền vững cấu trúc Trụ linh và Tuệ linh.

Vì để đắc được bộ lọc năng lượng là bể khổ của Tuệ linh, nên Tuệ linh phải dùng Định trong Trụ linh để đối mặt, chạy đua với thời gian học tập, thấu hiểu và thực hành Kết – Định – Tỏa. Thấu hiểu và thực hành cùng với chạy đua với thời gian mới có cơ hội chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Khi đắc được bộ lọc năng lượng chính là chấm dứt khổ đau. Tuy nhiên, để vận hành bộ lọc được bất tử và an lạc tuyệt đối. Tuệ linh sẽ phải tiếp tục Phổ độ, Hóa độ tới hết thảy chúng sinh và Tuệ linh, con người. Đó là thuyết pháp về tri thức của hai Chân lý để giúp cho hết thảy Tuệ linh và con người cùng thấu hiểu và thực hành con đường chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Khi trong Vũ trụ có nhiều hơn một Tuệ linh có được bộ lọc năng lượng viên mãn sẽ càng giúp cho Vũ trụ có được nhiều cho tới vô lượng các siêu hạt năng lượng để bảo vệ, phát triển Vũ trụ bền vững an lạc. Không những vậy, ngoài hai siêu hạt năng lượng vàng óng ánh và xanh lưu ly, Tuệ linh có bộ lọc năng lượng kép còn sản sinh ra các siêu hạt năng lượng kỳ diệu hơn để bảo vệ sự sống bền vững cho cả không gian năng lượng hoại diệt bên ngoài Vũ trụ.

Bảo vệ, phát triển bền vững hết thảy Tướng ở bên trong và bên ngoài Vũ trụ chính là giá trị giác ngộ vô lượng đã đạt được của Tuệ linh bởi Đạo hợp nhất của Vũ trụ đã được hình thành. Chính vì giá trị vô lượng cho hết thảy Tướng ở bên trong và bên ngoài Vũ trụ, hết thảy Tuệ linh và con người cần thực hành tri thức của Đạo hợp nhất Vũ trụ, đó là tri thức của hai Chân lý với cơ chế phân tách và liên kết chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc.

Chỉ khi có được bộ lọc năng lượng mới là bất tử của Tuệ linh, mới là niết bàn của Tuệ linh, mới là an lạc và bền vững tuyệt đối của Tuệ linh, mới không bị phân rã và hoại diệt, mới là Quả vị tối thượng. Do đó, sẽ không có bất cứ phẩm vị nào, bất cứ Quả vị nào, bất cứ danh hiệu nào mà nhân loại ca tụng sẽ an lạc, sẽ là niết bàn, sẽ là tối thượng, sẽ là bất tử nếu chưa đắc được bộ lọc năng lượng. Bởi nếu chưa đắc được bộ lọc năng lượng thì hết thảy Tuệ linh đều có nguy cơ từ thấp cho tới cao sẽ bị phân rã và hoại diệt vĩnh viễn. Do đó, chỉ có danh hiệu duy nhất, Quả vị duy nhất, phẩm vị duy nhất, thành tựu duy nhất là Quả vị Quả Không – Bộ lọc năng lượng của Tuệ linh.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan