Bài 18: Bài Hành

Bài Hành được hiểu là Hành Vô Hành. Bài Hành Vô Hành được kết cấu thành 3 phần. Chữ Hành đầu tiên là khái niệm và bản chất Hành của các Tướng. Chữ Vô là Chân lý Vạn vật với các con đường Hành chuyển sinh của các Tướng. Chữ Hành cuối cùng là Chân lý Giác ngộ với con đường Hành chuyển sinh bền vững duy nhất của các Tướng.

Trong bài Hành này, Hành tất cả các Tướng trong và ngoài vũ trụ sẽ được phân tích, soi sáng, phơi bày sự thật bằng hai Chân lý. Đặc biệt, con người là hóa thân của dạng sống Tuệ linh. Do đó, ngoài việc phân tích, soi sáng, phơi bày sự thật về Hành của Tuệ linh và con người, hai Chân lý sẽ giúp cho Tuệ linh và con người chọn lựa được con đường Hành siêu việt nhất để cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

I.  Khái niệm về Hành

Hành là hành động. Hành là quá trình giải mã, rung động, sinh khởi hành động Kết – Định – Tỏa của từ hạt năng lượng tận cùng cho tới Trụ linh của tất cả các Tướng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và Người.

II.  Bản chất của Hành

Hết thảy Tướng (vật chất) từ nhóm vật chất giản đơn cho tới nhóm vật chất phức tạp, nhóm siêu vật chất, từ hạt năng lượng tận cùng trong và ngoài Vũ trụ cho tới chỉnh thể cây cối, muông thú, con người, Tuệ linh, các hành tinh, tất cả đều là Hành. Tất cả các Tướng đều là tam hợp mà thành. Tất cả các Tướng đều vận động quay tròn. Tất cả các Tướng đều phân tách, liên kết trong môi trường có sóng điện. Tất cả các Tướng vận động để duy trì tam hợp, duy trì quay tròn, duy trì phân tách và liên kết để phát triển bền vững.

Từ bản chất của Tướng, Trụ – Trí, Trụ – Tâm, Tuệ linh, con người đều thấy rằng, hết thảy các Tướng đều luôn luôn diễn ra quá trình Hành. Đó là vận động đời sống Kết hoặc Định hoặc Tỏa.

Từ bản chất các Tướng vận động Kết – Định – Tỏa, Tuệ linh, con người sẽ thấy bản chất Hành của hết thảy các Tướng được chia ra làm 3 giai đoạn, đó là: giai đoạn giải mã của các Tướng; giai đoạn rung động của các Tướng; giai đoạn sinh khởi hành động của các Tướng. Trong mỗi giai đoạn của Hành đều cho thấy bản chất Kết – Định – Tỏa của hết thảy các Tướng. Từ đó, Tuệ linh, con người sẽ chọn lọc, xác định được con đường chuyển sinh của các Hành, tiếp đến sẽ chọn được con đường Hành chuyển sinh bền vững duy nhất cho Tướng, con người, Tuệ linh.

1.   Cấu trúc cấu tạo của Hành

Cả 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ (giản đơn, phức tạp, siêu vật chất) đều diễn ra quá trình hành động từ giai đoạn giải mã cho đến giai đoạn rung động và giai đoạn

sinh khởi hành động. Mỗi nhóm vật chất khi thực hiện đời sống hành động sẽ tạo ra kết quả sản phẩm như sau:

– Nhóm siêu vật chất hay còn gọi là siêu Tướng, đó là các Tuệ linh, là các Tuệ linh và Linh hồn đã và đang an trụ trong thân tướng con người. Nhóm siêu vật chất khi thực hiện hành động xong sẽ cho ra kết quả như sau:

+ Sản sinh ra các nhóm hạt năng lượng tận cùng ở dạng phức tạp trong năm nhóm để vận hành sự sống của cả Vũ trụ và gieo duyên cấu tạo thành các cấu trúc Linh hồn.

+ Sản sinh ra các nhóm hạt năng lượng tận cùng siêu phức tạp để được gieo duyên cấu tạo thành các phôi năng lượng cho quá trình hình thành dạng sống Tuệ linh, Linh hồn.

+ Sản sinh ra các nhóm hạt năng lượng tận cùng giản đơn để cấu tạo thành nguyên tử, phân tử, tế bào, vi sinh vật, cỏ cây, đất đá, khí, nước, kim loại, muông thú, con người, hành tinh, thiên hà, Vũ trụ.

+ Sản sinh ra các siêu hạt năng lượng bảo vệ và phát triển Vũ trụ.

 • Nhóm vật chất phức tạp hay còn gọi là Tướng phức tạp. Đó là dạng sống của linh hồn muông thú khi chúng chưa được chuyển sinh làm người; là linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong cây cối, trong đất đá; là cấu trúc năng lượng trong năm nhóm đang tồn tại và vận hành sự sống của cả Vũ trụ. Nhóm vật chất phức tạp khi thực hiện hành động xong sẽ cho ra kết quả như sau:

+ Sản sinh ra các nhóm hạt năng lượng tận cùng giản đơn để cấu tạo thành nguyên tử, phân tử, tế bào, vi sinh vật, cỏ cây, đất đá, khí, nước, kim loại, muông thú, hành tinh, thiên hà, Vũ trụ.

+ Sản sinh ra các nhóm hạt năng lượng tận cùng phức tạp trong năm nhóm để vận hành sự sống của vật chất giản đơn và Vũ trụ.

 • Vật chất giản đơn hay còn gọi là Tướng giản đơn. Đó là dạng sống của nguyên tử, phân tử, tế bào, vi sinh vật, cỏ cây, đất đá, khí, nước, kim loại, muông thú, con người, hành tinh, thiên hà, Vũ trụ. Nhóm vật chất giản đơn khi thực hiện hành động xong sẽ cho ra kết quả như sau:

+ Đối với con người sẽ sản sinh ra siêu hạt năng lượng, sản sinh ra nhóm hạt năng lượng tận cùng phức tạp của năm nhóm, sản sinh ra nhóm vật chất giản đơn.

+ Đối với muông thú sẽ sản sinh ra năm nhóm hạt năng lượng tận cùng phức tạp và nhóm vật chất giản đơn.

+ Đối với vật chất rắn, lỏng, khí… sẽ sản sinh ra nhóm vật chất giản đơn.

Khi cả 3 nhóm vật chất thực hành đời sống hành động xong, dù là sản sinh ra loại siêu hạt năng lượng, dù là sản sinh ra loại hạt năng lượng siêu phức tạp, dù là sản sinh ra loại hạt năng lượng phức tạp, dù là sản sinh ra loại hạt năng lượng giản đơn, tất cả đều là hạt năng lượng tận cùng. Chỉ có điều, nếu là hạt năng lượng tận cùng giản đơn được cấu tạo tam hợp bởi vô số hạt thì sẽ tạo thành nguyên tử, phân tử, tế bào, vi sinh vật, cỏ cây, đất đá, khí, nước, kim loại, muông thú, con người, hành tinh, thiên hà, Vũ trụ. Đó là loại vật chất mà con người nhìn được bằng mắt thường. Những loại vật chất phức tạp, siêu phức tạp hoặc siêu hạt năng lượng thì mắt thường con người không thể nhìn thấy được.

Hạt năng lượng do tam hợp mà thành. Trong khi đó, yếu tố đầu tiên và quyết định cho việc hình thành hạt năng

lượng hoàn chỉnh chính là sợi mã sóng trí tuệ. Như vậy, quá trình từ giải mã cho đến rung động và sinh khởi hành động đều gắn liền với sợi mã sóng trí tuệ. Do đó, để thấu hiểu cấu trúc của Hành thì chính là phải thấu hiểu cấu trúc của sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tận cùng. Vì kết thúc quá trình Hành sẽ cho ra sản phẩm là hạt năng lượng tận cùng với sợi mã sóng trí tuệ.

Cấu trúc cấu tạo của Hành gắn liền với cấu trúc cấu tạo sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tận cùng như sau:

Cấu trúc cấu tạo của Hành
Cấu trúc cấu tạo của Hành
 • Hành có cấu trúc bao gồm 3 đặc tính sóng điện, đó là:

+ Tỏa mang đặc tính sóng điện dương. Nó chính là sợi mã sóng trí tuệ rung động và sinh phát hành động ở cực dương, gọi là Hành Tỏa (hành tích cực).

+ Định là đặc tính sóng điện trung tính (chân tâm). Nó chính là sợi mã sóng trí tuệ rung động và sinh phát hành động ở điểm cân bằng – đường trung tính, gọi là Hành Định (Hành thỏa hiệp).

+ Kết là đặc tính sóng điện âm. Nó chính là sợi mã sóng trí tuệ rung động và sinh phát hành động ở cực âm, gọi là Hành Kết (Hành tiêu cực).

 • Hành gồm có giai đoạn giải mã. Đó là giai đoạn tương tác của các cấu trúc Tướng trong môi trường có sóng điện. Trong giai đoạn này, Trụ linh của Tướng sẽ cần thời gian tương tác với các Tướng và hấp thụ nhiệt lượng của môi trường có sóng điện nhằm chuẩn bị cho quá trình phân tách sợi mã sóng trí tuệ.
 • Giai đoạn hình thành sợi mã sóng trí tuệ của Hành.

Giai đoạn này gồm có 2 đoạn và 3 điểm, đó là:

+ Hành gồm 3 điểm:

++ Điểm số 1 là điểm khởi đầu, là điểm bắt đầu rung động sau khi kết thúc giai đoạn giải mã của Trụ linh, là điểm thu sóng điện từ môi trường bên ngoài để hình thành sợi mã sóng trí tuệ cho quá trình Hành.

++ Điểm số 2 là điểm hệ tư tưởng được kết tụ và sinh phát thành hành động cho quá trình Hành.

++ Điểm số 3 là kết thúc hành động, là điểm truyền tải sóng điện cho quá cho quá trình Hành tiếp theo.

+ Hành gồm 2 đoạn:

++ Đoạn từ điểm 1 đến điểm 2: đoạn này được gọi là đoạn mã sóng rung động. Đoạn mã sóng rung động được khởi đầu khi Trụ linh hấp thụ nhiệt lượng của môi trường có sóng điện sau quá trình tương tác với các Tướng. Sau đó, do tương tác mà mã sóng rung động sẽ rung động, dao động liên tục giữa thái cực âm và thái cực dương, trong đó thái cực cân bằng nằm ở giữa hai thái cực âm và dương. Khi sợi mã sóng rung động kết tụ được lực sinh phát, hay còn gọi là hệ tư tưởng ở điểm 2. Khi đó, chấm dứt quá trình rung động tạo ra mã sóng trí tuệ. Nó sẽ chuyển sang đoạn 2.

++ Đoạn từ điểm 2 đến điểm 3: đoạn này được gọi là sợi trí tuệ. Đoạn sợi trí tuệ này được khởi đầu từ điểm số 2, đó là điểm sinh phát hành động. Hành động của sợi trí tuệ kết thúc ở điểm số 3. Khi hành động kết thúc cũng là hoàn thành quá trình hành động để hoàn chỉnh hạt năng lượng có sợi mã sóng trí tuệ. Khi điểm 2 sinh phát hành động ở thái cực đường trung tính thì điểm 3 cũng sẽ kết thúc ở điểm trên đường trung tính, đó là hạt năng lượng chân tâm. Khi điểm 2 sinh phát hành động ở thái cực âm thì điểm 3 cũng sẽ kết thúc ở thái cực âm, đó là hạt năng lượng âm. Khi điểm 2 sinh phát hành động ở thái cực dương thì điểm 3 cũng sẽ kết thúc ở thái cực dương, đó là hạt năng lượng dương.

Hành được khởi đầu bởi quá trình giải mã cho tới sinh khởi rung động, sinh phát hành động và kết thúc hành động, đó là một quy trình hoàn chỉnh của Hành. Mỗi một Hành qua đi sẽ lại diễn ra một Hành mới. Đó chính là cơ chế phân tách liên kết các hạt năng lượng tận cùng bởi sóng thu ở điểm 1 và sóng phát ở điểm 3 của sợi mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng sau mỗi quá trình Hành.

2.   Giai đoạn Hành giải mã của Tướng

Giai đoạn Hành giải mã của Tướng là giai đoạn mà các cấu trúc Tướng tương tác với nhau trong khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian đó phải đảm bảo đủ để sinh khởi sóng rung động cho tiến trình Hành tạo ra hạt năng lượng với sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh.

Giai đoạn giải mã phải có sóng điện. Tức là môi trường mà các Tướng tương tác với nhau phải có sóng điện. Đó là sóng điện dương, hoặc sóng điện âm, hoặc sóng điện trung tính, hoặc có cả 3 sóng điện trong quá trình các Tướng tương tác với nhau.

Giai đoạn giải mã của các Tướng chính là giai đoạn mà các Tướng di chuyển, tương tác với nhau trong môi trường có sóng điện để nhận thức cho quá trình Hành động. Giai đoạn giải mã sẽ cho ra kết quả là giải mã đúng (Tỏa), giải mã cân bằng (Định), giải mã sai (Kết). Kết quả của quá trình giải mã chính là khởi đầu cho hành động chuyển sinh theo hướng Kết hay Định hay Tỏa.

Giai đoạn giải mã Kết – Định – Tỏa sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố:

– Yếu tố cội nguồn chính là Trụ linh:

+ Nếu Trụ linh có bản chất Tỏa thì giai đoạn giải mã sẽ cho ra kết quả là Tỏa để dẫn tới Hành Tỏa.

+ Nếu Trụ linh có bản chất Định thì giai đoạn giải mã sẽ cho ra kết quả là Định để dẫn tới Hành Định.

+ Nếu Trụ linh có bản chất Kết thì giai đoạn giải mã sẽ cho ra kết quả Kết để dẫn tới Hành Kết.

– Yếu tố môi trường có sóng điện tương tác:

+ Trong môi trường có sóng điện dương: Trụ linh có bản chất Kết sẽ có cơ hội, dễ dàng để giải mã chuyển từ Kết thành Tỏa; Trụ linh có bản chất Định sẽ dễ dàng chuyển hóa thành giải mã Tỏa; Trụ linh có bản chất Tỏa sẽ giải mã Tỏa một cách dễ dàng.

+ Trong môi trường có sóng điện trung tính: Trụ linh có bản chất Tỏa sẽ dễ dàng giải mã Tỏa; Trụ linh có bản chất Định sẽ giải mã Định; Trụ linh có bản chất Kết sẽ giải mã Kết.

+ Trong môi trường có sóng điện âm: Trụ linh có bản chất Kết sẽ giải mã Kết; Trụ linh có bản chất Định sẽ dễ dàng giải mã Kết; Trụ linh có bản chất Tỏa sẽ khó mà chuyển thành giải mã Kết.

Như vậy, để giải mã được Kết, hay Định, hay Tỏa sẽ phụ thuộc vào môi trường tương tác và đặc biệt là bản chất của Trụ linh. Ta có thể thấy, Trụ linh có bản chất Tỏa sẽ là Trụ linh có khả năng giải mã đúng nhất về sự thật, về giá trị thật, về con đường chuyển sinh bền vững nhất, đó là giải mã Tỏa để hành Tỏa.

3.   Giai đoạn Hành rung động của Tướng

Giai đoạn hành rung động còn được gọi là giai đoạn nội Hành. Nội Hành tức là đưa ra được hệ tư tưởng thông qua quá trình rung động trong Trụ linh của Tướng, tức là rung động bên trong con người, Tuệ linh, Tướng.

Giai đoạn bắt đầu rung động của Hành là giai đoạn chấm dứt quá trình giải mã tương tác của các cấu trúc Tướng.

Giai đoạn rung động là giai đoạn bắt đầu, khởi đầu cho quá trình Hành. Giai đoạn rung động được bắt đầu từ điểm 1 trong sợi mã sóng trí tuệ.

Giai đoạn rung động là giai đoạn từ điểm 1 đến điểm 2 trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng.

Giai đoạn Hành rung động là giai đoạn mà Trụ linh của Tướng đang đấu tranh, xung đột, dao động sóng điện trong cấu trúc Trụ linh để chuyển biến và phân tách ra hạt năng lượng. Khi Tướng tương tác với Tướng khác trong môi trường có sóng điện, khi đó, Trụ linh sẽ thông qua Tướng để giải mã Tướng. Sau khi giải mã Tướng xong, Trụ linh sẽ rung động mạnh. Rung động mạnh là quá trình giao tranh, xung đột, dao động sóng điện trong Trụ linh để sinh khởi hành động. Sự giao tranh hay còn gọi là nội Hành. Nội Hành vì đó là quá trình xung đột sóng điện trong chính cấu trúc Tướng và Trụ linh của Tướng. Rung động mạnh vì mã sóng rung động dao động nhẹ cho tới mạnh, rất mạnh, siêu mạnh giữa cực âm và cực dương.

Quá trình giai đoạn Hành rung động diễn ra như sau:

 • Trụ linh bắt đầu sinh khởi rung động. Đó là điểm số 1 trong sợi mã sóng trí tuệ. Đó là điểm mà cấu trúc Trụ linh bắt đầu phân tích, nghiên cứu về cấu trúc Tướng khác. Khi đó, Trụ linh sẽ tuần hoàn sóng điện âm dương trong Trụ linh và thông qua môi trường tương tác có sóng điện.
 • Trụ linh sẽ rung động từ điểm cân bằng (đường chân tâm) khi bắt đầu sinh khởi sóng rung động.
 • Tiếp đến là Trụ linh sẽ sinh khởi sóng rung động theo hướng Tỏa hoặc theo hướng Kết.
 • Do bản chất Trụ linh và môi trường sóng điện, Trụ linh sẽ rung động liên tục sóng rung giữa hai thái cực là âm và dương. Đường cân bằng là điểm mà sóng rung động sẽ liên tục di chuyển qua.
 • Quá trình Trụ linh rung động tạo thành nhiều cho tới vô số nhịp sóng rung động trong quá trình hình thành sợi mã sóng trí tuệ.
 • Khi Trụ linh kết tụ và dừng rung động ở điểm số 2 trong sợi mã sóng trí tuệ để chuyển thành sinh khởi hành động tương tác tới Tướng khác chính là dấu mốc chấm dứt quá trình Hành rung động.
 • Điểm sinh khởi hành động tới Tướng khác chính là hệ tư tưởng được kết tụ và sinh phát trạng thái năng lượng của sợi mã sóng trí tuệ. Nếu điểm số 2 mà nằm trên đường trung tính thì đó là hệ tư tưởng Định (tư tưởng thỏa hiệp). Nếu điểm số 2 nằm trên cực dương thì đó là hệ tư tưởng Tỏa (tư tưởng tích cực). Nếu điểm số 2 nằm ở cực âm thì đó là hệ tư tưởng Kết (tư tưởng tiêu cực).

Quá trình rung động và kết tụ hệ tư tưởng của điểm 2 ở thái cực nào là phụ thuộc vào quá trình giải mã chuyên sâu (quá trình sinh khởi và rung động của mã sóng rung động) bởi Trụ linh và môi trường tương tác của các Tướng.

Quá trình sinh khởi rung động từ điểm 1 cho đến khi kết thúc ở điểm 2 sẽ cho thấy có 3 loại mã sóng Hành rung động. Đó là mã sóng Hành rung động Định, mã sóng Hành rung động Kết, mã sóng Hành rung động Tỏa.

Bản chất của Hành rung động Kết – Định – Tỏa:

Hành rung động Kết:

Hành rung động Kết được gọi là hệ tư tưởng tiêu cực. Hành rung động Kết là kết quả của quá trình giải mã,

sinh khởi và kết thúc quá trình rung động của Trụ linh. Điểm

kết thúc quá trình rung động là điểm số 2 trong sợi mã sóng trí tuệ. Đó là hệ tư tưởng, là kết quả Hành rung động Kết tại cực âm của hạt năng lượng.

Hành rung động Kết có bản chất là:

 • Là phản chiếu bản chất của Trụ linh đa sóng năng lượng âm. Đó là Trụ linh có bản chất Kết.
 • Là phản ánh môi trường cấu trúc Trụ linh và Tướng đó sống trong môi trường có sóng điện âm. Đó là môi trường tiêu cực.
 • Là bản chất mà Trụ linh và Tướng đó không có sức mạnh để vượt qua được cấu trúc Trụ linh đa âm, vượt qua được môi trường có sóng điện âm để chuyển sinh cấu trúc Trụ linh bằng hành động Tỏa. Do đó, cấu trúc Trụ linh mới Hành rung động Kết.
 • Hành rung động Kết là bản chất Trụ linh và Tướng rung động mạnh, giải mã sai về sự thật, hút nhiệt và vạn vật về, tham lam, vơ vét, thỏa mãn, chìm đắm hưởng thụ, giết hại, gây tổn hại tới các Tướng khác.

Hành rung động Kết sẽ chắc chắn sinh khởi thành Hành Kết tương tác tới các Tướng xung quanh. Khi đã có hệ tư tưởng Kết thì nó luôn luôn sẽ chuyển sinh thành Hành Kết tương tác với các Tướng khác. Đó là ngoại Hành Kết để tạo ra hạt năng lượng âm.

Hành rung động Định:

Hành rung động Định được gọi là hệ tư tưởng thỏa hiệp.

Hành rung động Định là kết quả của quá trình giải mã,sinh khởi và kết thúc quá trình rung động của Trụ linh. Điểm kết thúc quá trình rung động là điểm số 2 trong sợi mã sóng trí tuệ. Đó là hệ tư tưởng, là kết quả Hành rung động Định tại đường trung tính của hạt năng lượng.

Hành rung động Định có bản chất là:

 • Là phản chiếu bản chất của Trụ linh cân bằng sóng điện âm dương. Đó là Trụ linh có bản chất Định.
 • Là phản ánh môi trường cấu trúc Trụ linh và Tướng đó sống trong môi trường có sóng điện chân tâm.
 • Là bản chất mà Trụ linh và Tướng đó không có sức mạnh để vượt qua được cấu trúc Trụ linh cân bằng, vượt qua được môi trường có sóng điện chân tâm để chuyển sinh cấu trúc Trụ linh bằng hành động Tỏa. Trụ linh cũng không bị hấp dẫn của cực âm để chuyển sinh cấu trúc Trụ linh bằng hành động Kết. Do đó, cấu trúc Trụ linh mới Hành rung động Định.
 • Hành rung động Định là bản chất Trụ linh và Tướng rung động nhẹ, rung lắc nhẹ, không tham lam, không vơ vét, không hút về, không chiếm hữu, không giết hại, không gây tổn hại tới Tướng khác. Bên cạnh đó cũng không truyền đi, không cho đi, không soi sáng, không tỏa, không giúp đỡ, không cứu giúp, không chỉ dẫn, không phổ độ cho Tướng khác. Đó là bản chất không Kết cũng không Tỏa. Nó tự an lạc, tự cân bằng, tự bảo vệ chính nó bằng sự thanh tịnh và tự tại của chân tâm.

Hành rung động Định sẽ chắc chắn sinh khởi thành Hành Định tương tác tới các Tướng xung quanh. Khi đã có hệ tư tưởng Định thì nó luôn luôn sẽ chuyển sinh thành Hành Định tương tác với các Tướng khác. Đó là ngoại Hành Định để tạo ra hạt năng lượng chân tâm.

Hành rung động Tỏa:

Hành rung động Tỏa được gọi là hệ tư tưởng tích cực. Hành rung động Tỏa là kết quả của quá trình giải mã,

sinh khởi và kết thúc quá trình rung động của Trụ linh. Điểm

kết thúc quá trình rung động là điểm số 2 trong sợi mã sóng trí tuệ. Đó là hệ tư tưởng, là kết quả Hành rung động Tỏa tại cực dương của hạt năng lượng.

Hành rung động Tỏa có bản chất là:

 • Là phản chiếu bản chất của Trụ linh đa sóng năng lượng dương. Đó là Trụ linh có bản chất Tỏa.
 • Là phản ánh môi trường cấu trúc Trụ linh và Tướng đó sống trong môi trường có sóng điện dương.
 • Là bản chất mà Trụ linh và Tướng đó có sức mạnh để vượt qua được cấu trúc Trụ linh đa âm, vượt qua được môi trường có sóng điện âm để chuyển sinh cấu trúc Trụ linh bằng hành động Tỏa. Do đó, cấu trúc Trụ linh mới Hành rung động Tỏa.
 • Hành rung động Tỏa là bản chất Trụ linh và Tướng truyền tải sóng điện mạnh, lan tỏa, cho đi, cứu giúp, soi sáng, chỉ dẫn, phổ độ tới các Tướng khác mà không màng tới bản thể Tướng mình.

Hành rung động Tỏa sẽ chắc chắn sinh khởi thành Hành Tỏa tương tác tới các Tướng xung quanh. Khi đã có hệ tư tưởng Tỏa thì nó luôn luôn sẽ chuyển sinh thành Hành Tỏa tương tác với các Tướng khác. Đó là ngoại Hành Tỏa để tạo thành hạt năng lượng dương.

4.   Giai đoạn sinh khởi Hành của Tướng

Giai đoạn sinh khởi hành động của Tướng được gọi là ngoại Hành. Ngoại Hành là sau khi có được hệ tư tưởng của nội Hành (giai đoạn rung động bên trong), Tuệ linh, con người, Tướng sẽ diễn ra quá trình tương tác với các Tướng, Tuệ linh, con người khác.

Giai đoạn sinh khởi Hành của Tướng chính là giai đoạn ngoại Hành của Tướng tương tác tới các Tướng khác.

Giai đoạn ngoại Hành chính là giai đoạn bắt đầu từ sinh khởi hành động, sinh phát năng lượng tại điểm số 2 (hệ tư tưởng) đã kết tụ được sau giai đoạn Hành rung động cho đến kết thúc hành động ở điểm 3 trong sợi mã sóng trí tuệ.

Nếu không có giai đoạn ngoại Hành thì sẽ không có hạt năng lượng nào được tạo ra. Nếu không có ngoại Hành thì Hành rung động cũng sẽ tự tiêu tan và không còn tồn tại mã sóng rung động đã được tạo ra trước đó.

Ngoại Hành chính là diễn biến tiếp theo của Hành rung động. Hay có thể nói, ngoại Hành là sản phẩm, là kết quả của Hành rung động (nội Hành).

Quá trình giai đoạn ngoại Hành diễn ra như sau:

 • Khi điểm 2 (hệ tư tưởng của Hành rung động) ở trên đường trung tính sẽ sinh phát thành hành động tương tác tới các Tướng khác và kết thúc hành động ở điểm 3 của sợi mã sóng trí tuệ cũng nằm trên đường trung tính. Đó là ngoại Hành Định. Tức là ngoại Hành thỏa hiệp.
 • Khi điểm 2 (hệ tư tưởng của Hành rung động) ở cực dương sẽ sinh phát thành hành động tương tác tới các Tướng khác và kết thúc hành động ở điểm 3 của sợi mã sóng trí tuệ cũng ở cực dương. Đó là ngoại Hành Tỏa. Tức là ngoại Hành tích cực.
 • Khi điểm 2 (hệ tư tưởng của Hành rung động) ở cực âm sẽ sinh phát thành hành động tương tác tới các Tướng khác và kết thúc hành động ở điểm 3 của sợi mã sóng trí tuệ cũng ở cực âm. Đó là ngoại Hành Kết. Tức là ngoại Hành tiêu cực.

Điểm 3 trong sợi mã sóng trí tuệ là đánh dấu kết thúc quá trình Hành của Tướng. Nó chính là kết thúc quá trình phân tách hạt năng lượng trong Trụ linh, để từ đây, sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh đó sẽ phân tách ra làm 3 cho tới vô số hạt năng lượng có sợi mã sóng trí tuệ đó để phân tách vào 3 vùng theo Quy luật Nhân quả.

Quá trình ngoại Hành từ điểm 2 tới điểm 3 trong sợi trí tuệ sẽ cho thấy có 3 loại ngoại Hành. Đó là ngoại Hành Kết, ngoại Hành Định, ngoại Hành Tỏa.

Bản chất của ngoại Hành Kết – Định – Tỏa: Ngoại Hành (Hành sinh khởi) Kết: Ngoại Hành Kết là ngoại Hành tiêu cực.

Hành sinh khởi Kết là kết quả của quá trình Hành rung động của Trụ linh cũng là Kết. Điểm sinh khởi Hành số 2 và điểm kết thúc Hành số 3 trong sợi mã sóng trí tuệ là thể hiện được bản chất ngoại Hành của Tướng.

Hành sinh khởi Kết có bản chất là:

 • Là phản chiếu bản chất của Hành rung động Kết; là phản chiếu của Trụ linh Kết, đa âm.
 • Là phản ánh cấu trúc Trụ linh và Tướng đó sống trong môi trường có sóng điện âm.
 • Là bản chất mà Trụ linh và Tướng đó không có sức mạnh để vượt qua được cấu trúc Trụ linh đa âm, vượt qua được môi trường có sóng điện âm để chuyển sinh cấu trúc Trụ linh bằng hành động Tỏa. Do đó, cấu trúc Trụ linh sinh khởi thành ngoại Hành Kết.
 • Hành sinh khởi Kết là bản chất Trụ linh và Tướng ngoại Hành tham lam, vơ vét, chiếm hữu, cướp bóc, giết hại, gây tổn hại tới các Tướng, là lan tỏa, phát triển, đoàn kết hệ tư tưởng Kết tới các Tướng.

Hành sinh khởi Kết sẽ chắc chắn phân tách ra hạt năng lượng có sóng điện âm. Khi đó, hạt năng lượng âm này làm cho cấu trúc Trụ linh và Tướng bị đa âm. Trụ linh sẽ không có cơ chế liên kết dây vững chắc, nên dễ bị năng lượng hoại diệt xâm nhập gây phân rã, hoại diệt cấu trúc Tướng và Trụ linh.

Ngoại Hành (Hành sinh khởi) Định:

Ngoại Hành định là ngoại Hành thỏa hiệp.

Hành sinh khởi Định là kết quả của quá trình Hành rung động của Trụ linh cũng là Định. Điểm sinh khởi Hành số 2 và điểm kết thúc Hành số 3 trong sợi mã sóng trí tuệ là thể hiện được bản chất ngoại Hành của Tướng.

Hành sinh khởi Định có bản chất là:

 • Là phản chiếu bản chất của Hành rung động Định; là phản chiếu của Trụ linh cân bằng. Là Trụ linh Định.
 • Là phản ánh cấu trúc Trụ linh và Tướng đó sống trong môi trường có sóng điện chân tâm.
 • Là bản chất mà Trụ linh và Tướng đó không có sức mạnh để vượt qua được cấu trúc Trụ linh cân bằng, vượt qua được môi trường có sóng điện chân tâm để chuyển sinh cấu trúc Trụ linh bằng hành động Tỏa. Trụ linh cũng không bị hấp dẫn của cực âm để chuyển sinh cấu trúc Trụ linh bằng hành động Kết. Do đó, cấu trúc Trụ linh mới ngoại Hành Định.
 • Hành sinh khởi Định là bản chất Trụ linh và Tướng không ngoại Hành Tỏa và cũng không ngoại Hành Kết.

Hành sinh khởi Định sẽ chắc chắn phân tách ra hạt năng lượng có sóng điện chân tâm. Tuy nhiên, đây là hạt chân tâm yếu, nó dễ bị chuyển hóa khi liên kết với hạt năng lượng âm hoặc hạt năng lượng dương.

Ngoại Hành (Hành sinh khởi) Tỏa:

Ngoại Hành Tỏa là ngoại Hành tích cực.

Hành sinh khởi Tỏa là kết quả của quá trình Hành rung động của Trụ linh cũng là Tỏa. Điểm sinh khởi Hành số 2 và điểm kết thúc Hành số 3 trong sợi mã sóng trí tuệ là thể hiện được bản chất ngoại Hành của Tướng.

Hành sinh khởi Tỏa có bản chất là:

 • Là phản chiếu bản chất của Hành rung động Tỏa; là

phản chiếu của Trụ linh Tỏa, đa dương.

 • Là phản ánh cấu trúc Trụ linh và Tướng đó sống trong môi trường có sóng điện dương.
 • Là bản chất mà Trụ linh và Tướng đó có sức mạnh để vượt qua được cấu trúc Trụ linh đa âm, vượt qua được môi trường có sóng điện âm để chuyển sinh cấu trúc Trụ linh bằng hành động Tỏa. Do đó, cấu trúc Trụ linh sinh khởi thành ngoại Hành Tỏa.
 • Hành sinh khởi Tỏa là bản chất Trụ linh và Tướng ngoại Hành luôn cho đi, lan tỏa, truyền tải, cứu giúp, phổ độ tới hết thảy Tướng khác mà không vì Tướng của mình.

Hành sinh khởi Tỏa sẽ chắc chắn phân tách ra hạt năng lượng có sóng điện dương và kèm thêm hạt năng lượng chân tâm ở mức độ cân bằng cao. Khi đó, từ Trụ linh sẽ phân tách ra các hạt năng lượng phân tách vào 3 vùng theo Quy luật

Nhân quả. Việc phân tách ra các hạt năng lượng dương và hạt chân tâm cao sẽ giúp cho cấu trúc Trụ linh và Tướng tạo được cấu trúc liên kết bền vững và an lạc bởi hạt năng lượng dương và sợi chân tâm (hạt chân tâm trở thành sợi dây gắn kết các hạt năng lượng dương trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh).

III.  Chân lý Vạn vật với các con đường Hành chuyển sinh của các Tướng.

Chân lý Vạn vật trong Hành sẽ là: Hành của Tướng không tự sinh ra, Hành của Tướng không tự mất đi, khổ đau trong Hành của Tướng không tự đến và không tự đi, tất cả do cơ chế phân tách và liên kết dây.

Vận hành Chân lý Vạn vật của Tướng trong Hành chính là cơ chế phân tách và liên kết dây. Cơ chế phân tách và liên kết sẽ được xảy ra trong môi trường có điều kiện. Đó là môi trường có tương tác giữa các chỉnh thể, trong một quy trình thời gian nhất định, trong độ nén và dẫn tới sinh nhiệt bùng phát. Tất cả các nhóm vật chất để xảy ra Hành cho quá trình phân tách và liên kết thì đều phải tồn tại trong môi trường có điều kiện.

Trong điều kiện môi trường cho quá trình Hành để phân tách và liên kết xảy ra phải có sóng điện. Đó là môi trường có sóng điện âm hoặc dương hoặc trung tính hoặc tất cả. Điều kiện môi trường Hành để phân tách, liên kết đã tạo ra 3 loại Hành khác nhau của Tướng. Ba loại Hành này sẽ cho Tuệ linh, con người thấy được rõ ràng con đường Hành chuyển sinh bền vững và con đường Hành chuyển sinh phân rã rồi hoại diệt. Từ đó, thấu hiểu nguyên nhân tại sao và Tuệ linh, con người sẽ lựa chọn được con đường Hành chuyển sinh siêu việt nhất cho các Tướng được bền vững và an lạc.

Có 3 loại Hành của Tướng trên con đường chuyển sinh:

1.  Hành Kết của Tướng đối với con đường chuyển sinh

Tướng Hành Kết bao gồm 3 nhóm vật chất trong toàn bộ Vũ trụ thực hiện cơ chế phân tách và liên kết nhằm thỏa mãn lợi ích của bản thể Tướng đó mà không vì lợi ích của hết thảy Tướng khác, thậm chí là Hành gây tổn hại tới các Tướng khác.

Khi các Tướng thực hiện Hành phân tách liên kết trong bản chất là Kết, năng lượng âm sẽ được phân tách ra vô số hạt từ Trụ linh. Chúng sẽ liên kết lại tạo thành những hạt năng lượng âm tổng hợp rồi phân tách ra cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng. Vì chỉ thực hiện đời sống là Hành Kết nên Trụ linh không phân tách các hạt năng lượng dương ra để tạo thành cấu trúc liên kết chặt chẽ và mở rộng. Tức là hạt năng lượng dương không được sinh ra để làm nhiệm vụ liên kết mở rộng. Trong khi đó các hạt năng lượng âm được sinh ra nhiều mà không có hạt năng lượng dương để cân bằng tỷ lệ 1:1. Khi đó, các hạt năng lượng âm sẽ tập trung số đông tại các hạt năng lượng dương ít ỏi. Các hạt năng lượng âm lại có bản chất là thu hút tín hiệu bởi rung lắc nên khiến cho năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu đó mà di chuyển tới với số lượng lớn. Khi năng lượng hoại diệt di chuyển tới với số lượng lớn sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh và Tướng đó bắt đầu bị đồng hóa, bị phân rã. Kết cục là hoại diệt vĩnh viễn.

Như vậy, các Tướng mà Hành theo cơ chế phân tách, liên kết với bản chất Kết chính là chọn lựa và đang đi trên con đường chuyển sinh phân rã để hoại diệt vĩnh viễn.

Nguyên nhân hoại diệt của Tướng Hành Kết là do mất cân bằng trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Khi đó, lượng hạt năng lượng âm quá nhiều, năng lượng hoại diệt tấn công vào gây phân rã. Khi năng lượng hoại diệt tấn công vào, Tướng Hành Kết không có hạt năng lượng dương để phòng thủ, kích nổ, sẽ bị chuyển hóa thành năng lượng hoại diệt.

Khổ đau chính là sự phân rã và hoại diệt của hết thảy 3 nhóm vật chất trong Vũ trụ. Do đó, nguyên nhân của khổ đau là do các Tướng Hành theo cơ chế phân tách liên kết để thỏa mãn đời sống là Kết. Khi Hành Kết sẽ bị năng lượng hoại diệt tấn công gây đứt liên kết mà hoại diệt.

Như vậy, năng lượng hoại diệt lại chi phối và thúc đẩy Tướng thực hiện đời sống Hành Kết để nhanh bị hoại diệt hơn.

2.      Hành Định của Tướng đối với hành trình chuyển sinh

Tướng Hành Định là bao gồm 3 nhóm vật chất trong toàn bộ Vũ trụ thực hiện cơ chế phân tách, liên kết trong sự cân bằng. Đó là thực hiện đời sống không Hành Kết cũng không Hành Tỏa. Tướng Hành Định là duy trì sự an toàn, bảo vệ sự an lạc của Tướng đó.

Tướng thực hiện bản chất Hành Định, tức là họ phân tách liên kết hạt năng lượng rất chậm và luôn trong bản chất cân bằng. Khi đó, các hạt năng lượng âm và các hạt năng lượng dương có sóng điện rất nhẹ. Các hạt năng lượng sóng điện âm nhẹ không kích thích thu hút năng lượng hoại diệt, các hạt năng lượng sóng điện dương nhẹ không có khả năng kích nổ năng lượng hoại diệt nếu năng lượng hoại diệt tấn công.

Vì bản chất Tướng thực hành đời sống Hành Định nên nó tự an lạc, thanh tịnh mà không bị năng lượng hoại diệt tấn công. Tuy nhiên nếu nó di chuyển vào nơi có năng lượng hoại diệt thì nó cũng không chống lại được sự hoại diệt. Nếu nó duy trì Hành Định mãi thì nguy cơ hoại diệt là cao.

Nếu Tướng Hành Định mà chuyển sinh thành thực hiện đời sống Hành Tỏa thì nó có khả năng kích nổ được năng lượng hoại diệt. Khi đó, nó sẽ thực hiện được cơ chế phân tách, liên kết mạnh mẽ và liên kết được với hết thảy Tướng của Vũ trụ.

3.      Hành Tỏa của Tướng đối với hành trình chuyển sinh

Tướng Hành Tỏa là bao gồm 3 nhóm vật chất trong toàn bộ Vũ trụ thực hiện cơ chế phân tách và liên kết vì lợi ích của tất cả các Tướng khác mà không vì bản thể Tướng mình. Đó là Hành vì vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng về mình.

Khi các Tướng thực hiện đời sống với bản chất là Hành Tỏa, từ Trụ linh sẽ phân tách ra vô số các hạt năng lượng sóng điện dương. Trước khi phân tách ra được các hạt năng lượng sóng điện dương thì cũng là quá trình phân tách ra các hạt năng lượng sóng điện âm ở mức nhẹ. Các hạt năng lượng dương được phân tách ra nhiều sẽ giúp cho cấu trúc năng lượng 16 hạt mở rộng bên ngoài Trụ linh được mở rộng và lớn mạnh. Việc mở rộng liên kết của các hạt năng lượng dương là có sợi dây liên kết mang sóng điện trung tính với tính chất là bền chặt. Cấu trúc năng lượng 16 hạt mở rộng bên ngoài Trụ linh sẽ luôn có tỷ lệ vàng là một hạt âm có sóng điện nhẹ rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương. Ngoài ra, do thực hiện đời sống Hành Tỏa, các hạt năng lượng dương đã phân tách và lan tỏa khắp Vũ trụ, tạo thành cơ chế liên kết 3 vùng: từ Trụ linh tới đối tượng đón nhận và trong Vũ trụ. Khi thực hiện đời sống Hành Tỏa, các Tướng sẽ có khả năng kích nổ năng lượng hoại diệt để tạo thành nhiệt lượng cho quá trình phân tách, liên kết các hạt năng lượng dương và siêu hạt năng lượng được mạnh mẽ và phát triển bền vững hơn. Các hạt năng lượng âm có sóng điện âm nhẹ nên nó không kích thích nhiều năng lượng hoại diệt di chuyển vào, nó chỉ rung động vừa đủ để năng lượng hoại diệt di chuyển ít cho tới vừa đủ.

Việc các Tướng thực hiện đời sống Hành Tỏa không những là hướng chuyển sinh bền vững cho Tướng, nó còn giúp cho Tướng liên kết chặt chẽ đến với hết thảy các Tướng của Vũ trụ theo cơ chế liên kết 3 vùng trong Quy luật Nhân quả.

Trong 3 loại Hành của Tướng ở trên, Tướng Hành Tỏa có con đường chuyển sinh theo hướng bền vững nhất. Tướng Hành Kết là chuyển sinh theo hướng hoại diệt. Tướng Hành Định là sự cân bằng phải có cho tất cả các Tướng. Tuy nhiên, nếu các Tướng trong Vũ trụ mà thực hiện đời sống Hành riêng biệt theo 1 trong 3 loại Hành của Tướng ở trên thì sẽ khó khăn để đạt đến sự chuyển sinh bền vững nhất. Bởi, để Tướng Hành Tỏa được phải có Hành Kết vừa đủ. Tướng

Hành Kết để không hoại diệt phải biết Hành Tỏa. Tướng Hành Định để phát triển và tồn tại thì cần phải thực hiện Hành Kết trước, sau đó thực hiện Hành Tỏa.

Như vậy, Chân lý Vạn vật và cơ chế phân tách, liên kết cho thấy, Tướng để tồn tại, phát triển bền vững thì cần phải thấu hiểu cả Hành Kết, Hành Định, Hành Tỏa, từ đó thực hành đời sống hài hòa cả Hành Kết – Định – Tỏa mới đạt đến đích của chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất. Hành Kết mà không phải là Kết mới tạo thành sức mạnh cực đại cho quá trình chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất.

IV.   Chân lý Giác ngộ với con đường Hành chuyển sinh bền vững duy nhất của các Tướng

Chân lý Giác ngộ trong Hành là: Hết thảy Hành của Tướng là khổ, tất cả Tướng phải dùng Hành Định để thấu hiểu Hành Kết – Định – Tỏa của hết thảy Tướng. Từ đó, chuyển hóa Trụ linh thành Hành Kết – Định – Tỏa.

Cơ chế vận hành của Chân lý Giác ngộ là phân tách và liên kết dây. Cơ chế phân tách, liên kết dây cho thấy có hai con đường Hành phân tách và liên kết, đó là:

 • Con đường Hành phân tách, liên kết tạo ra nhiều hạt năng lượng âm, đó là Hành Kết. Nếu Hành theo con đường này, hết thảy Tướng sẽ phân rã và hoại diệt. Đây là con đường Hành chuyển sinh phân rã và hoại diệt.
 • Con đường Hành phân tách, liên kết tạo ra nhiều hạt năng lượng dương, đó là Hành Tỏa. Nếu Hành theo con đường này, hết thảy Tướng sẽ phân tách, liên kết vô lượng hạt năng lượng dương có liên kết chặt chẽ bởi sợi chân tâm, sẽ là con đường Hành chuyển sinh bền vững nhất.

Từ bản chất Hành của Tướng, từ Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ với cơ chế vận hành là phân tách và liên kết, hết thảy Tướng, Tuệ linh và con người đều thấy rằng: con đường Hành duy nhất để vượt qua khổ đau (hoại diệt cấu trúc năng lượng) để trở nên bền vững, an lạc là đắc được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh chính là con đường Hành Tỏa. Tỏa là con đường mà hết thảy Tuệ linh, Tướng phải thực hiện nếu muốn diệt khổ để chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng.

Thực hiện con đường Hành Tỏa để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng không phải là Hành Tỏa một cách tiêu cực. Vậy Hành Tỏa làm sao để an lạc, để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng? Đó là:

 • Tướng phải đứng ở vị trí Hành Định. Hành Định là chân tâm, là tĩnh lặng, là cân bằng, là an lạc. Vị trí Hành Định sẽ được nâng cao từ Hành Định ban đầu cho tới các cảnh giới tối cao của Hành Định. Đó là Chân tâm sáng chói lòa vô lượng. Khi Tướng đứng ở vị trí Hành Định sẽ biết lắng nghe, biết nhìn – soi lại bản thể Tướng mình, biết tiếp nhận, biết cảm thông, biết giải mã, biết sẻ chia.
 • Tiếp theo Tướng phải biết Hành Kết. Hành Kết ở đây không phải là có tư tưởng cho tới hành động tiêu cực gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh, con người. Hành Kết ở đây chỉ là rung động khi đứng ở vị trí Hành Định. Tức là đứng ở vị trí Hành Định để lắng nghe, đón nhận những khổ đau kiếp nạn, an vui hạnh phúc, sẻ chia của vạn vật, chúng sinh, Tuệ linh, con người. Bởi khi các Tướng khổ đau chia sẻ tới ta, những chia sẻ bởi khổ đau, khổ đau bởi u mê nên trong Trụ linh họ sẽ phân tách ra các hạt năng lượng tiêu cực sóng điện âm nhẹ màu xám, cho tới mạnh là màu đen và đỏ máu. Do cơ chế phân tách theo Quy luật Nhân quả sẽ phân tách ra làm 3 vùng, đó là trong Trụ linh họ 1 hạt, phân tách vào Vũ trụ 1 hạt, người nghe đón nhận 1 hạt. Do Tướng ta đứng ở vị trí Hành Định để dùng Hành Kết là rung động, để lắng nghe, để hút về, để đón nhận, khi đó, hạt năng lượng âm màu xám, màu đen, màu đỏ máu của họ được Trụ linh của Tướng ta hấp thụ. Do ta đứng ở vị trí Hành Định nên Trụ linh đang tỏa chân tâm trắng sáng. Trắng sáng của chân tâm sẽ chuyển hóa hạt năng lượng âm màu xám, màu đen, màu đỏ máu của Tướng đang sẻ chia thành màu trắng xám nhẹ. Như vậy, Tướng ta đã Hành Kết được hạt năng lượng sóng điện âm của hết thảy các Tướng về và dùng năng lượng chân tâm trắng sáng chói lòa chuyển hóa nó thành hạt năng lượng âm sóng điện rất nhẹ. Như thế sẽ không kích động mạnh tới năng lượng hoại diệt, năng lượng hoại diệt sẽ không di chuyển nhiều vào Trụ linh của ta. Cũng như vậy, Kết nhiệt, năng lượng dương từ các Tướng tích cực để tạo sóng điện dương kích nổ năng lượng hoại diệt. Tướng ta an lạc để chuyển hóa thành Hành Tỏa. Đây chính là Hành Kết mà không phải là Kết. Đây là nghệ thuật chuyển hóa hạt năng lượng của hết thảy Tướng đau khổ cũng như an vui hạnh phúc trong toàn bộ Vũ trụ.
 • Tiếp đến Tướng ta lại Hành Định. Hành Định ở đây là sau khi đã đón nhận những sẻ chia, tức là Hành Kết được năng lượng tiêu cực, tích cực về Trụ linh, Tướng ta tiếp tục Hành Định để cân bằng ở cảnh giới chân tâm cao hơn. Đó là thấu hiểu tận cùng khổ đau, an vui của hết thảy các Tướng, trong khi Trụ linh và Tướng ta vẫn an lạc, vẫn thanh tịnh. Bởi chỉ khi có được thanh tịnh, an lạc, không dao động thì Tướng ta mới chuyển hóa thành Tỏa ra vô lượng hạt năng lượng dương và siêu hạt.
 • Cuối cùng là Hành Tỏa, sau khi đã trải qua quá trình Hành Định rồi Hành Kết, lại Hành Định rồi đến cuối cùng là Hành Tỏa. Hành Tỏa ở đây chính là Tướng ta sẻ chia con đường diệt khổ, về cội nguồn, về kế hoạch tu hành, về sứ mệnh, về trách nhiệm, về cơ chế và phương pháp chuyển sinh bền vững an lạc, về khuôn mẫu đạo đức và con đường giác ngộ trong bốn hình tướng Đạo. Đó là chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Khi Tướng ta làm đúng quy trình như vậy, từ Trụ linh của Tướng ta sẽ Tỏa ra vô số các siêu hạt năng lượng vào 3 vùng. Đó là trong Trụ linh của Tướng ta sẽ lưu giữ, trong Vũ trụ cũng lưu giữ và trong đối tượng Tướng được nghe ta sẻ chia cũng lưu giữ. Khi ta Hành Tỏa sẽ tạo thành liên kết 3 vùng rất bền chặt. Không những vậy, Trụ linh và cấu trúc năng lượng của Tướng ta sẽ trở nên phát triển bền vững.

Khi Tướng ta thực hiện quy trình Hành Kết – Định – Tỏa thành bản năng, thực hành trong thời gian dài và tới được nhiều cho tới vô số Tướng khác, Trụ linh của Tướng ta sẽ chuyển hóa thành bộ lọc.

Nếu Tướng lựa chọn con đường chỉ Hành Kết thì sẽ hoại diệt. Nếu Tướng lựa chọn con đường chỉ Hành Định thì nguy cơ hoại diệt cao. Nếu Tướng chỉ lựa chọn con đường Hành Tỏa thì tuy không có nguy cơ hoại diệt cao nhưng cơ hội và tốc độ để chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng là mất nhiều thời gian, không biết khi nào sẽ đạt được. Nhưng, khi thực hiện kết hợp theo quy trình đứng ở vị trí Hành Định để Hành Kết – Định – Tỏa sẽ là quy trình siêu tốc độ để chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Như vậy, để chuyển sinh Trụ linh của Tướng thành bộ lọc năng lượng, Tướng ta phải đứng ở vị trí Hành Định để thực hành Kết – Định – Tỏa. Đây là con đường duy nhất, là bài thuốc duy nhất để giúp Tướng ta cứu lại chính Tướng ta không bị phân rã hoại diệt do năng lượng hoại diệt tác động. Ngược lại, Tướng ta sẽ nhanh chóng chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất. Tướng ta sẽ cứu giúp và thúc đẩy các Tướng trong Vũ trụ cũng được chuyển sinh bền vững. Việc cứu giúp các Tướng khác được chuyển sinh bền vững sẽ giúp cho Tướng ta chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng. Và ngược lại, để chuyển sinh Trụ linh của Tướng ta thành bộ lọc năng lượng thì phải cứu giúp các Tướng khác chuyển sinh bền vững.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan