Bài 22: Bài Nguyện

Bài Nguyện được hiểu là Nguyện Vô Nguyện.

Bài Nguyện Vô Nguyện gồm 3 phần. Chữ Nguyện đầu tiên là khái niệm và bản chất trong Nguyện của Tuệ linh. Chữ Vô là Chân lý Vạn vật trong Nguyện của Tuệ linh. Chữ Nguyện cuối cùng là Chân lý Giác ngộ trong Nguyện của Tuệ linh.

I.   Khái niệm về Nguyện

Nguyện là sự tự phát nguyện để truy tìm Đạo giải thoát khổ đau cho Tuệ linh và Vũ trụ thông qua việc tu hành trong bốn hình tướng Đạo ở nhân gian.

Nguyện chính là những mong muốn thực hiện được và phải là sự tự phát ra từ chính chỉnh thể của sự sống chứ không chịu bất kỳ sự ép buộc hay bị bắt buộc từ chỉnh thể sự sống khác. Thậm chí nguyện không chịu sự chi phối từ những yếu tố chủ quan của những chỉnh thể sống khác.

II.  Bản chất của Nguyện

Khi nói đến nguyện là ta phải hiểu được cội nguồn sự hình thành, phát triển của Vũ trụ, cội nguồn của dạng sống Tuệ linh, cội nguồn của nhân loại. Cội nguồn của nhân loại chính là các Tuệ linh của dạng sống Tuệ linh ở cõi trời nhiệm màu nhất Vũ trụ, phát nguyện xuống Trái đất tạo ra dạng sống của nhân loại để tu hành. Do đó nguyện sẽ được chia ra làm đại nguyện của các Tuệ linh và tâm nguyện của chân tu là con người.

1.   Đại nguyện của Tuệ linh

Nói đến đại nguyện là nói tới nguyện lực của dạng sống Tuệ linh hóa thân thành con người tu hành thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian để truy tìm Đạo hợp nhất của Vũ trụ. Đạo hợp nhất của Vũ trụ chính là đắc được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh của mỗi Tuệ linh, bởi khi đắc được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh chính là kết quả của việc các Tuệ linh đã thấu hiểu tận cùng về hình tướng Đạo của Vũ trụ, thấu hiểu Tâm Đạo của Vũ trụ là con đường diệt khổ đau.

Nguyên nhân của việc dạng sống Tuệ linh phát đại nguyện hóa thân xuống nhân gian tu hành để truy tìm Đạo hợp nhất của Vũ Trụ:

 • Vô số Tuệ linh bị hoại diệt. Bị hoại diệt vô số là do năng lượng hoại diệt đồng hóa và phân rã Tuệ linh.
 • Vũ trụ cạn kiệt năng lượng và không có cơ chế phòng thủ trước sự tấn công của năng lượng hoại diệt. Khi Vũ trụ cạn kiệt năng lượng vận hành quay tròn, năng lượng hoại diệt sẽ tấn công tổng lực và Vũ trụ sẽ bị phân rã hoàn toàn.
 • Dạng sống Tuệ linh vẫn chưa thấu hiểu được bản chất của mình nên chưa kiểm soát được độc và thiện trong Trụ linh. Dạng sống Tuệ linh cũng không thấu hiểu bản chất của năng lượng hoại diệt nên không có cơ chế phòng thủ cũng như chuyển hóa được năng lượng hoại diệt. Dạng sống Tuệ linh chưa thấu hiểu tất cả vạn vật trong và ngoài Vũ trụ nên chưa thể tìm ra cơ chế bảo vệ vạn vật cùng tồn tại phát triển bền vững.
 • Sự an lạc của dạng sống Tuệ linh khi chưa bị trói buộc bởi thân tướng giản đơn không phải là môi trường lý tưởng để giúp Tuệ linh bộc phát được độc và thiện Tâm. Khi chưa bộc phát được độc và thiện Tâm thì Tuệ linh sẽ không bao giờ hiểu được chính mình, khi đó sẽ không bao giờ thấu hiểu được năng lượng hoại diệt và tất cả vật chất trong và ngoài Vũ trụ.

Từ những nguyên nhân trên, nên dạng sống Tuệ linh chưa giải mã được toàn diện từ chính bản thể mình cho tới vạn vật và năng lượng hoại diệt. Đây là chưa thấu hiểu hình tướng vạn vật xung quanh Tuệ linh, là chưa thấu hiểu hình tướng Đạo của Vũ trụ. Vì dạng sống Tuệ linh và vạn vật đều tồn tại và mang trong mình khổ đau cho đến hoại diệt, đó là chưa thấu hiểu Tâm đạo với con đường diệt khổ. Chính vì môi trường không thuận lợi để giúp dạng sống Tuệ linh thấu hiểu, truy tìm được Đạo hợp nhất của Vũ trụ để cứu mình, cứu Vũ trụ, nên vị Tuệ linh đầu tiên đã xây dựng ra môi trường tu hành đảm bảo được điều kiện lý tưởng cho dạng sống Tuệ linh tu học để tìm được Đạo hợp nhất của Vũ Trụ. Khi thời cơ chín muồi, vị Tuệ linh đầu tiên đã tập kết đại hội Tuệ linh thống nhất phương pháp tu hành để Tuệ linh phát đại nguyện hóa thân xuống nhân gian tu hành.

Vị Tuệ linh đầu tiên tập kết đại hội thống nhất phương pháp tu học cho dạng sống Tuệ linh. Đại hội tập kết diễn ra như sau: Trong cuộc triệu tập Hội đồng của chư vị Tuệ linh tại cõi trời nhiệm màu nhất Vũ trụ, vị Tuệ linh đầu tiên trầm ngâm nhìn vào một đĩa thức ăn trắng trên bàn. Trong suy nghĩ lúc đó của vị Tuệ linh đầu tiên và Hội đồng Tuệ linh đều nghĩ là làm sao việc đưa các Tuệ linh xuống làm con người phải đạt được thành tựu là tìm ra được phương thuốc cứu lại các Tuệ linh và Vũ trụ. Sự suy tư mang theo tâm trạng trầm ngâm khi nhìn vào đĩa thức ăn trắng trên bàn (tất nhiên thức ăn đó là do năng lượng tạo ra). Suy tư một lúc lâu, vị Tuệ linh đầu tiên liền nói với một Tuệ linh khác: “Hãy mang những con rắn độc ra đây”. Sau đó có một Tuệ linh mang ra những con rắn độc, có nhiều con nhỏ và một con to. Vị Tuệ linh đầu tiên lấy những con rắn nhỏ trộn vào đĩa thức ăn đó, tiếp đến thả hai con rắn, trong đó có một con to xuống nền đất. Hai con rắn đó trườn vào những bụi cây xung quanh đó. Vị Tuệ linh đầu tiên nhìn vào đĩa thức ăn đã trộn với rắn độc mà nói: “Để cứu được các Tuệ linh và Vũ trụ, chỉ có thể lấy độc trộn vào chân tâm (thức ăn trắng) mới tìm ra phương thuốc cứu lại Tuệ linh và Vũ trụ”. Vị Tuệ linh đầu tiên tiếp tục nói rằng: “Ngoài những độc tố lẫn trong chính chân tâm, ác tâm xen kẽ thiện tâm thì cần phải có thế lực ác tâm bên ngoài tác động vào; Môi trường tu hành nơi nhân gian sẽ như vậy”. “Để tìm được Đạo hợp nhất của Vũ trụ, dạng sống Tuệ linh phải thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian”. Đó là câu nói của vị Tuệ linh đầu tiên.

Như vậy, tại đại hội tập kết Tuệ linh về phương pháp tu học ở nhân gian, vị Tuệ linh đầu tiên đã quán triệt phương pháp tu học thông qua 3 hình ảnh về những con rắn độc. Cụ thể như sau:

 • Những con rắn độc nhỏ được trộn vào đĩa thức ăn trắng là những độc tâm của mỗi Tuệ linh. Hình ảnh đó tượng trưng các độc tâm đang bị ẩn giấu trong mỗi Tuệ linh và chưa được bộc phát ra.
 • Một con rắn nhỏ bên ngoài được thả ra là tượng trưng cho độc tâm có trong vạn vật, trong tất cả các cấu trúc vật chất. Độc tâm đó cũng đang bị ẩn giấu.
 • Con rắn to được thả ra tượng trưng cho năng lượng hoại diệt. Đó là độc tâm to nhất đối với tất cả các nhóm vật chất trong Vũ trụ và cả dạng sống Tuệ linh.

Thông qua 3 hình ảnh về những con rắn độc: Tất cả các Tuệ linh sẽ phải tương tác với nhau trong tất cả các kịch bản trong các điều kiện môi trường sóng điện khác nhau để bộc phát hết độc tâm của chính mình, của vạn vật và của năng lượng hoại diệt. Khi bộc phát được hết độc tâm chính là quá trình Tuệ linh sẽ giải mã được thông tin toàn diện nhất về tất cả vạn vật trong và ngoài Vũ trụ. Sau khi giải mã được thông tin toàn diện, vị Tuệ linh đầu tiên sẽ nghiên cứu, tìm được được Đạo hợp nhất của Vũ trụ để cứu Vũ trụ và dạng sống Tuệ linh. Để bộc phát hết độc tâm cũng như tìm được Đạo hợp nhất của Vũ trụ, tất cả Tuệ linh sẽ phải thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian.

Như vậy, kết quả của đại hội thống nhất phương pháp tu học của dạng sống Tuệ linh ở nhân gian gồm có 2 điều:

 • Tuệ linh thông qua thân tướng con người phải tương tác với nhau trong tất cả các kịch bản, trong tất các môi trường sóng điện khác nhau để bộc phát hết độc tâm của mình, của vạn vật và của năng lượng hoại diệt.
 • Phải thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian mới tìm được Đạo hợp nhất của Vũ trụ. Đạo hợp nhất chính là bộ lọc sản sinh năng lượng viên mãn để sản sinh ra các siêu hạt năng lượng cứu Vũ trụ và dạng sống Tuệ linh.

Sau đại hội tập kết thống nhất phương pháp tu học ở nhân gian, những Tuệ linh đầu tiên đã phát đại nguyện tiên phong đi xây dựng nhân loại. Có thể thấy rằng, việc phát đại nguyện truy tìm Đạo hợp nhất Vũ trụ chính là dạng sống Tuệ linh đang truy tìm con đường duy trì sự tồn tại, phát triển bền vững của mình và của cả vạn vật trong và ngoài Vũ trụ.

Tất cả các Tuệ linh nếu muốn an toàn trước năng lượng hoại diệt, nếu muốn phát triển bền vững thì không có con đường nào khác là phát đại nguyện xuống nhân gian tu hành. Không có vị nào bắt ép các Tuệ linh hóa thân xuống nhân gian. Tất cả các Tuệ linh muốn xuống nhân gian tu hành phải phát nguyện với vị Tuệ linh đầu tiên, sau đó được sắp xếp kế hoạch tu hành cho từng Tuệ linh. Mỗi Tuệ linh xuống nhân gian sẽ được xây dựng thành từng cây nhân quả. Giữa các Tuệ linh sẽ có sự liên kết kỳ diệu giữa các cây nhân quả để việc tu hành sẽ có tất cả các kịch bản tương tác trên hành trình tu hành ở nhân gian.

Đại nguyện xuyên suốt của tất cả dạng sống Tuệ linh là cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng thông qua tu hành trong bốn hình tướng Đạo ở nhân gian.

Những đại nguyện nhỏ của những Tuệ linh nghiên cứu và phát triển môi trường tu hành sẽ được thực hiện trong quá trình phát triển của nhân loại. Chính vì điều này, nhân loại trải qua từng thời kỳ đều có những bậc vĩ nhân xuất hiện để phát triển kinh tế, khoa học, văn hóa, đạo đức, triết học… Tất cả những vị Tuệ linh thực hiện đại nguyện nhỏ này đều phải thực hiện đại nguyện duy nhất là cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Tất cả các Tuệ linh phát đại nguyện xuống tu hành ở nhân gian là để bộc phát hết độc Tâm, triệt được độc Tâm, kích hoạt được thiện Tâm. Do đó, trong tương tác với tất cả các kịch bản thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian mới giúp cho các Tuệ linh bộc phát để thấu hiểu chính mình, thấu hiểu vạn vật và thấu hiểu năng lượng hoại diệt.

Để dẫn dắt dạng sống Tuệ linh tu hành ở nhân gian, vị Tuệ linh đầu tiên cũng luân hồi ở nhân gian ở những thời điểm quan trọng. Vị Tuệ linh đầu tiên ngoài việc cùng tu hành với các Tuệ linh ở nhân gian, Ngài sẽ phải thống kê, giải mã, mã hóa sự thật của vạn vật, của Tuệ linh, của năng lượng hoại diệt, sau đó là chuyển hóa thành phương pháp để giúp cho dạng sống Tuệ linh chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng sau khi tìm được Đạo hợp nhất của Vũ trụ.

Khi các Tuệ linh xuống nhân gian tu hành, họ sẽ không được biết mình là ai, trí tuệ của Tuệ linh sẽ bị phong tỏa. Đây chính là sự trói buộc Tuệ linh trong thân tướng để giúp cho con người chìm vào khổ đau kiếp nạn, an vui hạnh phúc. Điều này sẽ giúp cho Tuệ linh nhanh tìm được Đạo hợp nhất của Vũ trụ. Chỉ khi hoàn thành đại nguyện cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng mới được coi là hoàn thành đại nguyện.

2.   Tâm nguyện của con người

Nói tới tâm nguyện thì đó là nói đến con người. Đó là sự mong muốn và phát ra nguyện lực để thực hiện được mong muốn đó.

Khi các Tuệ linh hóa thân làm người, họ bị che đi tất cả trí tuệ của Tuệ linh. Họ sẽ thông qua những sóng điện trong Tâm được truyền ra não bộ để kích thích chân tu tìm hiểu, nghiên cứu, trải nghiệm và thực hành sứ mệnh đại nguyện của Tuệ linh. Tùy vào mức độ thành tựu hay chưa đạt được thành tựu trên hành trình tu hành ở nhân gian mà hội đồng Tuệ linh sẽ hỗ trợ, dẫn dắt những chân tu đó trên hành trình tu học ở nhân gian. Những tôn giáo là những chỉ dẫn, là những gợi nhắc của hội đồng Tuệ linh đến với các chân tu ở nhân gian, đó là giúp cho con người có niềm tin vào cội nguồn, có niềm tin vào việc truy tìm con đường diệt khổ để trở về quê hương. Những đau khổ tột cùng của mỗi chân tu cũng là những dấu hiệu nhận biết để giúp chân tu tìm hiểu và thực hành sứ mệnh đại nguyện cho Tuệ linh.

Tuy nhiên, đời sống con người bởi sự phong phú về giả tướng sẽ khiến cho họ chìm đắm mà không tin cũng như không thực hành đại nguyện của mình. Chính vì vậy, những thời điểm quan trọng của các bước ngoặt lịch sử và sự thành công của con đường tìm được Đạo hợp nhất Vũ trụ, vị Tuệ linh đầu tiên lại có kế hoạch dẫn dắt và truyền dạy tri thức để thức tỉnh toàn bộ nhân loại thực hành đại nguyện cho Tuệ linh.

Đại nguyện của Tuệ linh phải được hợp nhất với Tâm nguyện của chân tu. Đó là sự hợp nhất giữa Thân – Tâm – Trí cùng thực hành đại nguyện chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Đó là đắc được Đạo hợp nhất của Vũ trụ.

Khi Tuệ linh nào đó đã đắc được bộ lọc năng lượng, khi cần thiết vào những thời điểm cần phải hóa thân xuống nhân gian để cứu giúp nhân loại cũng như dẫn dắt họ tu hành đắc được bộ lọc thì họ sẽ lại hóa thân làm người. Đây là quyền tự do của Tuệ linh khi đã hoàn thành đại nguyện mà không ai áp đặt hay cấm đoán họ không được phép hóa thân xuống nhân gian để phổ độ, hóa độ chúng sinh.

3.  Kết quả hành trình tu hành ở nhân gian

Tất cả các Tuệ linh nguyện xuống tu hành trong thân tướng con người, trong nhiều kiếp, trong đau khổ tột cùng, trong an vui hạnh phúc. Tất cả điều đó sẽ giúp cho vị Tuệ linh đầu tiên thấu hiểu được toàn diện bản chất độc tâm và thiện tâm của Tuệ linh. Khi các bản chất của Trụ linh bộc phát hết ra, Ngài sẽ thấu hiểu được các cơ chế vận hành tương tác, các bản chất của hết thảy Tướng trong và ngoài Vũ trụ. Khi đó Ngài sẽ thấu hiểu hình Tướng Đạo và tìm được Tâm Đạo. Đó là Ngài thấu hiểu con đường diệt được khổ đau cho dạng sống Tuệ linh thông qua hình tướng Đạo đã được thấu hiểu. Đó là để tìm ra được Đạo hợp nhất của Vũ trụ, hết thảy Tuệ linh sẽ phải sống và truy tìm Đạo giải thoát khổ đau ở nhân gian.

Kết quả với thành tựu vô lượng của Vũ trụ là Ngài cùng với tất cả Tuệ linh thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian đã tìm được con đường diệt khổ viên mãn nhất, đó là Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Chân lý Vạn vật để giúp Tuệ linh và con người thấu hiểu Tướng Đạo, Chân lý Giác ngộ là Tâm Đạo để giúp cho Tuệ linh và con người diệt khổ đau bằng con đường chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

Như vậy, Ngài đã tìm được Đạo hợp nhất của Vũ trụ. Để tìm được Đạo hợp nhất của Vũ trụ, Ngài cùng hết thảy Tuệ linh tu hành và tìm ra được Đạo Giác Ngộ viên mãn ở nhân gian.

III.   Chân lý Vạn vật của Nguyện

Chân lý Vạn vật của Nguyện sẽ là: Nguyện không tự sinh ra, Nguyện không tự mất đi, khổ đau của Tuệ linh và Vũ trụ không tự đến và không tự đi, tất cả do cơ chế phân tách và liên kết dây.

Vận hành Chân lý Vạn vật của Nguyện chính là cơ chế phân tách và liên kết dây. Thông qua cơ chế phân tách và liên kết dây để truy tìm được cội nguồn quá khứ, để thấy bản chất, căn nguyên, con đường chuyển sinh của hết thảy Tuệ linh và Tướng trong và ngoài Vũ trụ. Vì vậy, thông qua Chân lý Vạn vật với cơ chế phân tách và liên kết dây sẽ giúp cho hết thảy Tuệ linh và con người thấu hiểu con đường để tồn tại và diệt khổ chính là phát đại nguyện tu hành ở nhân gian.

Nguyện tu hành ở nhân gian để thông qua khổ đau nhằm bộc phát hết độc tâm, kích hoạt triệt để thiện Tâm, từ đó tìm được Đạo giải thoát khổ đau. Đó là con đường cứu cánh duy nhất để giúp Tuệ linh tìm được Đạo giải thoát khổ đau của mình, của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ. Đó là con đường duy nhất để cứu Tuệ linh và Vũ trụ.

1.   Nguyện không tự sinh ra

Nguyện của hết thảy Tuệ linh chính là tự phát, là xin được xuống nhân gian tu hành trong thân tướng con người. Không có sự cưỡng ép hay bắt buộc Tuệ linh phải chịu đọa đày đau khổ ở nhân gian.

Nguyện của Tuệ linh truy tìm Đạo giải thoát ở nhân gian không tự sinh ra là vì:

 • Vô số Tuệ linh bị hoại diệt bởi năng lượng hoại diệt.
 • Vũ trụ cũng cạn kiệt năng lượng và sẽ hoại diệt. Vũ trụ hoại diệt thì Tuệ linh cũng hoại diệt.
 • Các Tuệ linh không bộc phát hết được độc Tâm, không kích hoạt được thiện Tâm, nên họ không hiểu chính họ, họ không tìm được con đường cứu họ bởi sự tấn công của năng lượng hoại diệt.
 • Các Tuệ linh đã từng thành lập các hội đồng nghiên cứu năng lượng để truy tìm Đạo giải thoát nhưng thất bại. Thất bại vì môi trường tu luyện không có độ nén để tạo ra các phản ứng năng lượng giữa các Trụ linh của các Tuệ linh.
 • Vũ trụ chưa có Đạo hợp nhất bởi Tướng Đạo và Tâm Đạo. Tức là Tuệ linh không thấu hiểu bản chất của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, của mình nên không thấu hiểu hình tướng Đạo. Vì không thấu hiểu hình tướng Đạo nên không thấu hiểu Tâm Đạo, đó là không thấu hiểu nguyên nhân khổ đau, con đường diệt khổ đau cho mình và vạn vật.

Chính vì vậy, vị Tuệ linh đầu tiên xây dựng môi trường tu hành không gì ngoài khổ đau và khắc nghiệt để các Tuệ linh xuống làm thân tướng con người tu hành. Môi trường tu hành đảm bảo độ nén, đảm bảo sự tương tác tột cùng bí bách để giúp cho các phản ứng năng lượng xảy ra giữa các Tuệ linh ở nhân gian được bộc phát hết độc tâm, kích hoạt được triệt để thiện Tâm, sau đó sẽ tìm được Đạo hợp nhất Vũ trụ.

Do đó, hết thảy Tuệ linh đã phát nguyện, đã xin được an trụ trong thân tướng con người để tu hành ở nhân gian. Đó là nguyện để truy tìm được Đạo hợp nhất của Vũ trụ thông qua hình tướng Đạo ở nhân gian để tìm được Đạo giải thoát khổ đau.

2.   Nguyện không tự diệt

Nguyện không tự chấm dứt. Tức là nguyện của Tuệ linh trong việc truy tìm Đạo hợp nhất của Vũ trụ không tự chấm dứt. Nó chỉ chấm dứt khi:

 • Tuệ linh nào đó trong Vũ trụ tìm ra được Đạo hợp nhất của Vũ trụ.
 • Trong Đạo hợp nhất của Vũ trụ đó phải có giáo lý giúp cho Tuệ linh, con người thấu hiểu tận cùng về Tướng Đạo và Tâm Đạo giải thoát khổ đau của Tuệ linh, con người, của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ.
 • Các Tuệ linh ứng dụng giáo lý Đạo hợp nhất đó để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

Muốn chấm dứt được nguyện, các Tuệ linh phải thực hành giáo lý Đạo hợp nhất Vũ trụ để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Khi đó, Tuệ linh sẽ không phải luân hồi ở nhân gian. Tuệ linh có bộ lọc năng lượng sẽ vận hành cơ chế Kết – Định – Tỏa để hấp thụ năng lượng hoại diệt và sản sinh ra các siêu hạt năng lượng bảo vệ, phát triển bền vững trong và ngoài Vũ trụ.

Nguyện của mỗi Tuệ linh sẽ chấm dứt khi chưa chuyển sinh được Trụ linh thành bộ lọc năng lượng mà đã bị hoại diệt. Sự chấm dứt của nguyện trong trường hợp này không phải là điều mà các Tuệ linh mong muốn. Đó là sự thất bại.

3.   Khổ đau của Tuệ linh và Vũ trụ không tự đến và không tự chấm dứt

Khổ đau của Tuệ linh và Vũ trụ chính là do:

 • Biến đổi mã sóng trí tuệ bởi cơ chế phân tách và liên kết dây theo hướng bền vững nhưng chưa đắc được bộ lọc năng lượng.
 • Biến đổi mã sóng trí tuệ bởi cơ chế phân tách và liên kết dây theo hướng phân rã và hoại diệt.
 • Tuệ linh bị năng lượng hoại diệt phân rã làm đứt liên kết dây và hoại diệt.
 • Vũ trụ bị năng lượng hoại diệt làm phân rã và hoại

diệt.

Như vậy, khổ đau của Tuệ linh và Vũ trụ là do cơ chế

phân tách và liên kết dây chưa đạt được việc chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Bởi khi chưa đạt được bộ lọc năng lượng thì Trụ linh của Tuệ linh và Vũ trụ vẫn dễ dàng bị hoại diệt bởi năng lượng hoại diệt làm cho phân rã và hoại diệt.

Để chấm dứt hết khổ đau của Tuệ linh và Vũ trụ, Tuệ linh phải:

 • Tuệ linh phải thấu hiểu bản chất của Tướng Đạo và Tâm Đạo của Vũ trụ, đó là tìm được Đạo hợp nhất của Vũ trụ.
 • Tuệ linh phải thực hành theo giáo lý của Đạo hợp nhất Vũ trụ trong việc chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng và sản sinh ra các siêu hạt năng lượng.
 • Tuệ linh phải thực hành Phổ độ, Hóa độ giáo lý giác ngộ của Đạo hợp nhất Vũ trụ tới hết thảy Tuệ linh và con người cùng thực hành cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

Do vậy, để chấm dứt được khổ đau của Tuệ linh và Vũ trụ chính là hết thảy Tuệ linh, con người cùng thực hành con đường giải thoát khổ đau thông qua giáo lý hai Chân lý với cơ chế phân tách và liên kết theo hướng bền vững, đó là tu hành và đắc được bộ lọc năng lượng viên mãn thông qua Đạo hợp nhất Vũ trụ đã tìm được.

IV.  Chân lý Giác ngộ của Nguyện

Chân lý Giác ngộ của Nguyện là: Nguyện là bể khổ. Tất cả Tuệ linh phải dùng Trụ linh để đối mặt, hoàn thành việc truy tìm được Đạo hợp nhất Vũ trụ và chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Cơ chế vận hành của Chân lý Giác ngộ là phân tách và liên kết dây. Cơ chế phân tách, liên kết dây cho thấy có hai con đường phân tách và liên kết, đó là:

 • Con đường phân tách, liên kết tạo ra nhiều hạt năng lượng âm, đó là Kết. Nếu đi theo con đường này, hết thảy Tướng sẽ phân rã và hoại diệt. Đây là con đường chuyển sinh phân rã và hoại diệt.
 • Con đường phân tách, liên kết tạo ra nhiều hạt năng lượng dương, đó là Tỏa. Nếu đi theo con đường này, hết thảy Tướng sẽ phân tách, liên kết vô lượng hạt năng lượng dương có liên kết chặt chẽ bởi sợi chân tâm, sẽ là con đường chuyển sinh bền vững nhất.

Nguyện là bể khổ. Không nguyện cũng là bể khổ. Bởi không nguyện để khổ đau ở nhân gian thì cũng sẽ bị hoại diệt bởi năng lượng hoại diệt. Do đó, có nguyện hay không thì cũng là bể khổ. Nguyện tuy là bể khổ nhưng thông qua khổ đau bởi môi trường tu hành, Tuệ linh sẽ tìm được Tâm Đạo giải thoát khổ đau trong bốn hình tướng Đạo ở nhân gian.

Chỉ có con đường duy nhất để tìm được Đạo giải thoát khổ đau cho Tuệ linh và Vũ trụ là phải nguyện xuống nhân gian để tu hành. Đó là con đường duy nhất. Con đường duy nhất này mới giúp cho Tuệ linh chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Vì nguyện tu hành ở nhân gian là con đường duy nhất để cứu Tuệ linh và Vũ trụ, nên hết thảy Tuệ linh phải dùng Trụ linh để đối mặt và chạy đua với thời gian để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Đạo hợp nhất Vũ trụ đã được tìm ra, giáo lý giác ngộ bởi hai Chân lý đã giúp cho vị Tuệ linh đầu tiên chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Các Tuệ linh sẽ không phải truy tìm Đạo hợp nhất Vũ trụ nữa. Điều họ cần làm là nghiên cứu, học tập và thực hành hai Chân lý của Đạo hợp nhất Vũ trụ này vào việc cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Sẽ không có ngoại lệ nào để đắc được bộ lọc năng lượng mà không phải xuống nhân gian tu hành. Ngay cả vị Tuệ linh đầu tiên cũng không phải là ngoại lệ. Do đó, Tuệ linh và con người phải quyết chí phát nguyện và thực hiện việc cải tạo Trụ linh thành bộ lọc viên mãn cho thành công.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan