Bài 2: Năng lượng hoại diệt và các cuộc thảm sát

Năng lượng hoại diệt – Người anh của Vũ trụ:

Năng lượng hoại diệt là người anh của Vũ trụ, Vũ trụ là người em của năng lượng hoại diệt. Tại sao? Bởi năng lượng hoại diệt được sinh ra trước, rồi mới xuất hiện năm nhóm năng lượng cấu tạo thành Vũ trụ.

Trong không gian vô cùng, vô tận, chỉ có những hạt sóng dã chiến mà không hề có sự hiện hữu của bất kỳ hạt năng lượng nào, khi đó, quá trình di chuyển thẳng theo quỹ đạo hình xoắn ốc của các hạt sóng dã chiến này tạo thành cơ chế phân tách ra các hạt sóng dã chiến khác. Do trong không gian vô cùng, vô tận chưa có hạt năng lượng nào, chưa có môi trường sinh nhiệt, chưa có môi trường âm hay dương, mà chỉ là môi trường trung tính, các hạt sóng sau khi phân tách, tự biến đổi thành các sợi mã sóng trí tuệ có điểm đầu và điểm cuối, rồi hình thành những hạt năng lượng đầu tiên, đó là năng lượng hoại diệt. Những hạt năng lượng này không có liên kết dây với nhau là vì sinh ra trong môi trường trung tính, không có nhiệt lượng. Trạng thái năng lượng màu nâu là do bị thối hóa vì không giải phóng được sóng điện ra khỏi hạt, vì chúng không quay tròn xung quanh chính nó. Năng lượng hoại diệt hình thành đầu tiên và ngày càng phát triển do cơ chế phân tách hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) và cơ chế đi đồng hóa của hạt năng lượng hoại diệt đối với những hạt năng lượng có sóng điện âm, dương được sinh ra sau nó.

Cuộc sống của năng lượng hoại diệt:

Năng lượng hoại diệt sống trong môi trường trung tính, mang sóng điện trung tính, đó là môi trường không có sóng điện âm hay sóng điện dương. Cuộc sống ban đầu có vẻ như là yên bình, êm ả và tuyệt vời. Cuộc sống tuyệt vời vì vào thời điểm mới được sinh, số lượng hạt năng lượng hoại diệt không nhiều, chúng phân bổ trải rộng khắp không gian rộng lớn bao la. Khi đó khoảng cách di chuyển giữa các hạt năng lượng hoại diệt tương đối lớn nên chúng chưa tạo thành môi trường sinh nhiệt.

Trải qua thời gian dài, số lượng hạt năng lượng hoại diệt được sinh ra ngày càng nhiều, khi đó mật độ hạt năng lượng hoại diệt bắt đầu gia tăng. Năng lượng hoại diệt lại không di chuyển quay tròn và không có liên kết dây, nên chúng không giải phóng được nhiệt lượng sinh ra khi di chuyển. Bởi năng lượng hoại diệt di chuyển thẳng nên nhiệt lượng trong chính hạt năng lượng gia tăng nhanh. Khi khoảng cách các hạt năng lượng bắt đầu được thu hẹp dần do chúng ngày càng đông, cuộc sống của dạng sống hạt năng lượng hoại diệt không còn yên bình như thuở ban đầu nữa. Cuộc sống của năng lượng hoại diệt bắt đầu xuất hiện những môi trường sinh nhiệt lượng do mật độ của hạt năng lượng hoại diệt ngày càng lớn.

Năng lượng hoại diệt bắt đầu xuất hiện những cuộc thảm sát. Những cuộc thảm sát là do năng lượng hoại diệt di chuyển thẳng nên sinh nhiệt lượng nhanh mà không giải phóng do không có liên kết dây. Khi mật độ hạt năng lượng hoại diệt cao, chúng di chuyển kết tụ gần nhau, tạo ra sức nén trong sợi mã sóng trí tuệ của chúng, và gây ra nổ hạt năng lượng ở những điểm kết tụ đó. Những vụ nổ hoại diệt của năng lượng hoại diệt ngày càng nhiều. Những vụ nổ đó đã tạo ra môi trường sinh nhiệt dương. Nhiều vụ nổ của năng lượng hoại diệt đã tạo ra những nơi cách xa vụ nổ xuất hiện môi trường sinh nhiệt âm.

Như vậy, cuộc sống của dạng sống hạt năng lượng hoại diệt đã ngày càng biến đổi, nó đang phải đối mặt với những cuộc thảm sát mà nguyên nhân là do chính dạng sống này gây ra. Nguyên nhân là vì chúng được sinh ra ngày càng nhiều, chúng không có kế hoạch bền vững cho việc gia tăng số lượng. Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng của chúng và sự xuất hiện các vụ nổ thảm sát lại là môi trường thuận lợi để cho hạt sóng tổ tiên sản sinh ra người em của năng lượng hoại diệt, đó là sự hình thành của những hạt năng lượng mang sóng điện âm và dương.

 

Những cuộc đồng hóa và thảm sát của năng lượng hoại diệt:

Sự gia tăng và những vụ nổ thảm sát của năng lượng hoại diệt đã tạo cho môi trường sống của dạng sống hạt năng lượng hoại diệt xuất hiện những môi trường có nhiệt lượng. Hạt sóng tổ tiên được phân tách ra rất nhiều và di chuyển vào những nơi có môi trường nhiệt lượng. Khi di chuyển vào môi trường có sóng điện âm hoặc dương, các hạt sóng xanh quay tròn xung quanh chính nó. Quá trình di chuyển quay tròn trong môi trường sinh nhiệt đã khiến các hạt sóng xanh biến đổi thành các mã sóng trí tuệ và hạt năng lượng có sóng điện âm và sóng điện dương. Những hạt năng lượng này được coi là những người em của năng lượng hoại diệt. Những hạt năng lượng có sóng điện âm và dương hình thành, gia tăng số lượng, có vẻ đó là điều mà hạt năng lượng hoại diệt không hài lòng, hoặc đó là cơ hội để năng lượng hoại diệt truyền tải sóng điện khỏi chính nó để đảm bảo sự sinh tồn của chúng. Bởi đối với năng lượng hoại diệt, nếu dư thừa quá nhiều sóng điện sẽ khiến năng lượng hoại diệt bị kích nổ.

Hạt năng lượng có sóng điện âm có cơ chế hút nhiệt và các hạt năng lượng khác về nó, điều này khiến cho các hạt năng lượng hoại diệt bị kích thích và di chuyển đến các hạt năng lượng có sóng điện âm. Tại những khu vực hạt năng lượng sóng điện âm, nếu những hạt năng lượng hoại diệt đi đến với số lượng vừa phải và ít thì nó sẽ truyền tải sóng điện và làm chuyển hóa những hạt năng lượng sóng điện âm thành chính năng lượng hoại diệt. Đây là cơ chế đồng hóa, vì năng lượng hoại diệt chạm vào và truyền sóng điện của nó làm chuyển hóa hạt năng lượng sóng điện âm. Tuy nhiên, tại những nơi hạt năng lượng âm, nếu số lượng hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào nhiều, gây ra độ nén và kích hoạt nổ dây chuyền, năng lượng hoại diệt và những hạt năng lượng mang sóng điện âm đều bị hoại diệt.

Hạt năng lượng có sóng điện dương thì có cơ chế tỏa và sinh nhiệt. Những hạt năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu do hạt năng lượng có sóng điện dương quay tròn và kích thích năng lượng hoại diệt di chuyển tới để đồng hóa. Những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển tới hạt năng lượng có sóng điện dương sẽ tạo độ nén và kích nổ hạt năng lượng hoại diệt, gây hoại diệt cả năng lượng có sóng điện dương và năng lượng hoại diệt.

Những lần được sinh ra của các hạt năng lượng có sóng điện âm, sóng điện dương đều khiến cho những hạt năng lượng hoại diệt đi đồng hóa và thảm sát. Khi đó trong môi trường năng lượng hoại diệt ngày càng sinh ra nhiệt lượng, số lượng năng lượng hoại diệt ngày càng tăng. Điều này là tiền đề hình thành vụ nổ siêu năng lượng khởi đầu cho sự hình thành Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

***************

5/5 - (13 bình chọn)

Bài viết liên quan